Χρήση του παραθύρου εργασιών "Εφαρμογή στυλ"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ, μπορείτε να εφαρμόσετε, να καταργήσετε, να τροποποιήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε στυλ, να επισυνάψετε ή να καταργήσετε την επισύναψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (CSS), να επιλέξετε όλες τις εμφανίσεις ενός στυλ και να μεταβείτε στον κώδικα που περιέχει ένα σετ κανόνων στυλ. Το παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ παρουσιάζει κάθε στυλ σύμφωνα με τους κανόνες του στυλ και έτσι μπορείτε γρήγορα να εντοπίσετε το στυλ με το οποίο θέλετε να εργαστείτε βλέποντας απλώς την οπτική εμφάνιση του στυλ.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με το παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Σχετικά με τα σύμβολα στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Ταξινομήστε τη λίστα των στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Εμφάνιση ή απόκρυψη στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Εμφάνιση έγχρωμο φόντο στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ' πίσω από το στυλ που δεν περιέχουν έναν κανόνα ιδιότητα φόντου

Σχετικά με το παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Όταν ανοίγετε μια ιστοσελίδα, στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ εμφανίζονται στυλ τα οποία ορίζονται σε όλα τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών, ενσωματωμένων και εσωτερικών CSS. Τα στυλ που βασίζονται σε κλάση και τα στυλ που βασίζονται σε αναγνωριστικό εμφανίζονται είτε κάτω από το όνομα του εξωτερικού αρχείου .css που περιέχει το στυλ είτε στην ενότητα Τρέχουσα σελίδα αν το στυλ υπάρχει σε ένα εσωτερικό CSS. Τα στυλ που βασίζονται σε στοιχείο είναι οργανωμένα με τον ίδιο τρόπο, αλλά εμφανίζονται κάτω από μια ξεχωριστή επικεφαλίδα που ονομάζεται Επιλογείς περιβάλλοντος κάτω από τη λίστα των στυλ που βασίζονται σε κλάση και των στυλ που βασίζονται σε αναγνωριστικό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το παράθυρο εργασιών ώστε να εμφανίζει όλα τα στυλ ή να το περιορίσετε ώστε να εμφανίζει μόνο τα στυλ τα οποία χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα ή στην τρέχουσα επιλογή στη σελίδα. Ανεξάρτητα από την επιλογή που έχετε ορίσει από αυτές, τα στυλ που βασίζονται σε στοιχείο και τα ενσωματωμένα στυλ εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών μόνο όταν τοποθετήσετε το δρομέα στο περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ ή επιλέξετε περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ.

Και τα δύο παράθυρα εργασιών Εφαρμογή στυλ και Διαχείριση στυλ χρησιμοποιούν τη δομή της σελίδας απόδοσης για τον προσδιορισμό των αναφορών στυλ. Αυτό σημαίνει ότι τα παράθυρα εργασιών Εφαρμογή στυλ και Διαχείριση στυλ αντιμετωπίζουν μια κύρια σελίδα και το περιεχόμενό της ως ενιαία συμπτυγμένη σελίδα. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε μια σελίδα περιεχομένου και, στη συνέχεια, επιλέξετε Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σελίδα στο κουμπί Επιλογές, στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ εμφανίζονται όλα τα στυλ που χρησιμοποιούνται και στη σελίδα περιεχομένου και στην κύρια σελίδα στην οποία επισυνάπτεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η σελίδα περιεχομένου και η κύρια σελίδα συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν τη σελίδα που αποδίδεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα των στυλ που εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ και επίσης να περιορίσετε τη λίστα ώστε να παρουσιάζει μόνο τα στυλ τα οποία χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα ή στην τρέχουσα επιλογή. Αν είναι δύσκολο να δείτε ένα συγκεκριμένο στυλ σε σχέση με το λευκό φόντο του παραθύρου εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα το οποίο θα εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών πίσω από τα στυλ που δεν περιέχουν ιδιότητα φόντου.

Συμβουλή: Για να εμφανίζονται προσωρινά όλοι οι κανόνες ενός στυλ σε μια συμβουλή οθόνης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στυλ, στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ.

Παράθυρο εργασιών 'Εφαρμογή στυλ'

1. Η επιλογή Απαλοιφή στυλ καταργεί όλα τα στυλ που βασίζονται σε κλάση και τα ενσωματωμένα στυλ από την τρέχουσα επιλογή.

2. Στην Τρέχουσα σελίδα εμφανίζονται στυλ που βασίζονται σε κλάση και στυλ που βασίζονται σε αναγνωριστικό των εσωτερικών CSS και των εισηγμένων εξωτερικών αρχείων CSS.

3. Εξωτερικό αρχείο CSS εισηγμένο στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

4. Ένα στυλ που ορίζεται στο εσωτερικό CSS στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

5. Εξωτερικό αρχείο CSS συνδεδεμένο από την τρέχουσα ιστοσελίδα.

6. Ένα συμπαγές ορθογώνιο περίγραμμα εμφανίζεται γύρω από στυλ τα οποία χρησιμοποιούνται από την τρέχουσα επιλογή.

7. Στην ενότητα Επιλογείς περιβάλλοντος εμφανίζονται τα στυλ που βασίζονται σε στοιχείο τα οποία χρησιμοποιούνται από την τρέχουσα επιλογή.

8. Στυλ που βασίζονται σε κλάση και στυλ που βασίζονται σε αναγνωριστικό τα οποία περιέχονται στο συνδεδεμένο εξωτερικό αρχείο CSS (events.css).

9. Κάθε στυλ έχει ένα αναπτυσσόμενο μενού για την εκτέλεση πολλών εργασιών που σχετίζονται με στυλ. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα στυλ και κάντε κλικ στο βέλος ή κάντε δεξιό κλικ σε ένα στυλ.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά με τα σύμβολα στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

Τα σύμβολα που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε στυλ στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ προσδιορίζουν τον τύπο του στυλ και αν το στυλ χρησιμοποιείται στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Σύμβολο

Περιγραφή

Κόκκινη κουκίδα που εμφανίζεται δίπλα σε στυλ τα οποία βασίζονται σε αναγνωριστικό.

Μια κόκκινη κουκίδα εμφανίζεται δίπλα σε στυλ που βασίζονται σε αναγνωριστικό.

Πράσινη κουκίδα που εμφανίζεται δίπλα σε στυλ τα οποία βασίζονται σε κλάση.

Μια πράσινη κουκίδα εμφανίζεται δίπλα σε στυλ που βασίζονται σε κλάση.

Μπλε κουκίδα που εμφανίζεται δίπλα σε στυλ τα οποία βασίζονται σε στοιχείο

Μια μπλε κουκίδα που εμφανίζεται δίπλα σε στυλ τα οποία βασίζονται σε στοιχείο.

Κίτρινη κουκίδα εμφανίζεται δίπλα σε ενσωματωμένα στυλ

Μια κίτρινη κουκίδα εμφανίζεται δίπλα σε ενσωματωμένα στυλ.

Πράσινη κουκίδα που εμφανίζεται δίπλα σε στυλ τα οποία χρησιμοποιούνται.

Ένας κύκλος εμφανίζεται γύρω από μια χρωματιστή κουκίδα για την επισήμανση των στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Ένα σύμβολο @ εμφανίζεται δίπλα σε εισηγμένα CSS

Ένα σύμβολο @ εμφανίζεται δίπλα σε εισηγμένα εξωτερικά φύλλα στυλ σε επικάλυψη.

Αρχή της σελίδας

Ταξινομήστε τη λίστα των στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

 • Στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται τα στυλ σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο CSS, επιλέξτε Κατηγοριοποίηση κατά σειρά.

  • Για να εμφανίζονται τα στυλ αλφαβητικά και σύμφωνα με τον τύπο του στυλ (που βασίζεται σε κλάση ή που βασίζεται σε αναγνωριστικό), επιλέξτε Κατηγοριοποίηση κατά τύπο.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ '

 • Στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται όλα τα στυλ που περιέχονται στο εξωτερικό, το εσωτερικό και το ενσωματωμένο CSS της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των στυλ.

  • Για να εμφανίζονται μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

  • Για να εμφανίζονται μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται από την τρέχουσα επιλογή στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην επιλογή.

   Σημείωση: Τα στυλ που βασίζονται σε στοιχεία και τα ενσωματωμένα στυλ εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ μόνο όταν τοποθετήσετε το δρομέα στο περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ ή επιλέξετε περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση έγχρωμο φόντο στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ' πίσω από το στυλ που δεν περιέχουν έναν κανόνα ιδιότητα φόντου

 1. Στο παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπισκόπηση χρώματος φόντου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερα χρώματα, επιλέξτε ένα χρώμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×