Χρήση του Τμήματος Web φόρμας HTML για φιλτράρισμα και εμφάνιση των δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web φόρμας HTML για να συνδεθείτε και να διαβιβάσετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web, όπως το Τμήμα Web προβολής λίστας.

Σε αυτό το άρθρο:

Χρήση του Τμήματος Web φόρμας

Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα

Σύνδεση του Τμήματος Web φόρμας HTML σε άλλο Τμήμα Web

Προσαρμογή του Τμήματος Web φόρμας HTML

Προσαρμογή της προεπιλεγμένης Τμήματος Web φόρμας HTML

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο κειμένου πολλών γραμμών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής

Χρησιμοποιήστε μια αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου

Ρύθμιση παραμέτρων των κοινών ιδιοτήτων ενός Τμήματος Web

Εμφάνιση

Διάταξη

Για προχωρημένους

Χρήση του Τμήματος Web φόρμας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web φόρμας HTML για να συνδεθείτε με ένα άλλο Τμήμα Web και να μεταβιβάσετε δεδομένα σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο Τμήμα Web φόρμας HTML για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα περιοχής, να μεταβιβάσετε την τιμή σε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας δεδομένων πελατών και να φιλτράρετε τα δεδομένα αυτής της περιοχής. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το Τμήμα Web φόρμας HTML για να επιτρέψετε στο χρήστη, για παράδειγμα, να επιλέξει το όνομα περιοχής από μια αναπτυσσόμενη λίστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια κειμένου, αναπτυσσόμενες λίστες, πλαίσια κειμένου με πολλές γραμμές, πλαίσια ελέγχου ή κουμπιά επιλογής στο Τμήμα Web φόρμας HTML.

Ο τρόπος, με τον οποίο συνδέετε πεδία με το άλλο Τμήμα Web εξαρτάται από το πώς έχει καθοριστεί να χρησιμοποιεί το άλλο Τμήμα Web τις συνδέσεις Τμημάτων Web.

Παρόλο που μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα στοιχεία (πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής κ.τ.λ.) στη φόρμα σας, μόνο ένα πεδίο είναι δυνατό να συνδεθεί με ένα Τμήμα Web προβολής λίστας. Ωστόσο, διαφορετικά πεδία είναι δυνατό να συνδεθούν με διαφορετικά Τμήματα Web την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα Τμήμα Web φόρμας HTML με ένα πλαίσιο κειμένου και ένα σύνολο κουμπιών επιλογής. Το πλαίσιο κειμένου είναι δυνατό να συνδεθεί με ένα Τμήμα Web προβολής λίστας και τα κουμπιά επιλογής με ένα άλλο. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Μετάβαση και τα δύο Τμήματα Web προβολής λίστας φιλτράρονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Web φόρμας HTML.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα ή περισσότερα πεδία από το Τμήμα Web φόρμας HTML σε ένα άλλο Τμήμα Web, εάν το Τμήμα Web μπορεί να δεχθεί πολλαπλές παραμέτρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστείτε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με το SharePoint, όπως το SharePoint Designer 2010 για να συμπληρώσετε τις συνδέσεις.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα

Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα, πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών του SharePoint για την τοποθεσία <Όνομα τοποθεσίας>.

 1. Από μια σελίδα στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 2. Επιλέξτε τη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τμήμα Web.

  Εντολή "Τμήμα Web"

 3. Στην περιοχή "Κατηγορίες", επιλέξτε μια κατηγορία, όπως Λίστες και βιβλιοθήκες, επιλέξτε το Τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως Ανακοινώσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Επιλογέας Τμήματος Web

 4. Όταν επιλέγετε ένα Τμήμα Web, τα στοιχεία για το Τμήμα Web εμφανίζονται στις Πληροφορίες για το Τμήμα Web.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση & κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση του Τμήματος Web φόρμας HTML σε άλλο Τμήμα Web

Για να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web φόρμας HTML, συνδέστε το με ένα άλλο Τμήμα Web με δυνατότητα λήψης τιμών σε μια σύνδεση Τμημάτων Web, όπως το τμήμα Web προβολής λίστας. Στη λίστα που θέλετε να φιλτράρετε και τη στήλη στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο, πρέπει να είναι ορατές σε ένα τμήμα Web στην ίδια σελίδα με το τμήμα Web φόρμας HTML. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός Τμήματος Web φόρμας HTML σε μια σελίδα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει το Τμήμα Web που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Τμήμα Web φόρμας HTML, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παροχή τιμής φόρμας σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web στο οποίο θέλετε να κάνετε τη σύνδεση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης.

 5. Από το μενού Τύπος σύνδεσης, επιλέξτε το πεδίο που συμφωνεί με τις πληροφορίες του Τμήματος Web φόρμας HTML.

Σημείωση: Τα πεδία δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο όνομα, ούτε κάντε, πρέπει να είναι η ίδια τύπους δεδομένων. Οι τιμές που αποστέλλεται από το τμήμα Web φόρμας HTML είναι τιμές κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Από προεπιλογή, μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Μετάβαση ή να πατήσετε το πλήκτρο Enter. Το άλλο Τμήμα Web εμφανίζει μόνο τα δεδομένα που συμφωνούν με το κείμενο που έχετε εισαγάγει. Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο κείμενο, επιλέξτε το τρέχον κείμενο και, στη συνέχεια, διαγράψτε το.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του Τμήματος Web φόρμας HTML

Μπορείτε να προσαρμόσετε το Τμήμα Web φόρμας HTML χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο από το παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web φόρμας HTML ή από ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web, το οποίο είναι συμβατό με το SharePoint, όπως το SharePoint Designer 2010. Αντί για το τυπικό πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου, πλαίσια κειμένου με πολλές γραμμές και πλαίσια λίστας. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ετικέτες και να αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή.

Κατά την προσαρμογή του Τμήματος Web φόρμας HTML, θυμηθείτε τα παρακάτω:

 • Μόνο ένα κουμπί Μετάβαση (το οποίο χρησιμοποιεί το στοιχείο εισόδου) είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web.

 • Το Τμήμα Web φόρμας HTML χρησιμοποιεί το στοιχείο φόρμας. Ορισμένα στοιχεία HTML δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο στοιχείο φόρμας, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου HTML, σώματος και του στοιχείου φόρμας.

 • Όλα τα ονόματα πεδίου φόρμας πρέπει να είναι μοναδικά. Κάθε τιμή ονόματος χρησιμοποιείται στη σύνδεση σε ένα αντίστοιχο όνομα στήλης στο Τμήμα Web προς το οποίο εκτελείτε τη σύνδεση.

Για να προσαρμόσετε το Τμήμα Web φόρμας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και, στη συνέχεια, αναθεωρήστε ή προσθέστε τον πηγαίο κώδικα HTML.

Σημείωση: Το τμήμα Web φόρμας HTML παρέχει μόνο δεδομένα σε άλλο Τμήμα Web — δεν μπορεί να λάβει δεδομένα από άλλο Τμήμα Web. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web φόρμας HTML ως φόρμα λεπτομερειών για να εμφανίσετε μια γραμμή δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του προεπιλεγμένου Τμήματος Web φόρμας HTML

Για να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο Τμήμα Web φόρμας HTML, κάντε τα εξής:

 1. Από τη σελίδα που εμφανίζει το τμήμα Web φόρμας HTML, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή το καρτέλα Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το εντολή Επεξεργασία.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο τμήμα Web φόρμας HTML, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης .

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Καταχώρηση κειμένου με τον προεπιλεγμένο κώδικα HTML.

Για να κάνετε τον κώδικα περισσότερο ευανάγνωστο και τροποποιήσιμο, εισαγάγετε χαρακτήρες επαναφοράς στο κείμενο έτσι, ώστε η αλλαγή των γραμμών να γίνεται όπως φαίνεται εδώ:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Μπορείτε να αλλάξετε το πρώτο στοιχείο εισόδου με διάφορους τρόπους αλλάζοντας το όνομα ενός πεδίου, προσθέτοντας μια ετικέτα σε ένα πεδίο ή προσθέτοντας μια προεπιλεγμένη τιμή.

Property

περιγραφή

Όνομα πεδίου

Το όνομα του πλαισίου κειμένου "Προεπιλογή" στο τμήμα Web φόρμας είναι Τ1. Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης . Για να δώσετε στο πεδίο ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στη θέση Τ1. Μην καταργήσετε τα εισαγωγικά.

Ετικέτα πεδίου

Μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα κειμένου πριν ή μετά από το πεδίο φόρμας. Πληκτρολογήστε το κείμενο χωρίς εισαγωγικά.

προεπιλεγμένη τιμή

Μπορείτε να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο περιοχής κειμένου. Ο χρήστης είναι δυνατό να αποδεχθεί την τιμή κάνοντας κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή να την παρακάμψει πληκτρολογώντας τη δική του καταχώρηση. Για προσθήκη μιας προεπιλεγμένης τιμής, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό τιμής.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να παράσχετε ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα, να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη τιμή και να προσθέσετε μια ετικέτα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Μπορείτε να αλλάξετε το δεύτερο στοιχείο εισόδου αλλάζοντας το όνομα του κουμπιού, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε άλλα στοιχεία HTML πριν και μετά από το στοιχείο DIV. Για παράδειγμα, ένας πολύ χρήσιμος και απλός τρόπος για να επιτραπεί στο χρήστη να ανανεώσει γρήγορα τη σελίδα και να επαναφέρει τα στοιχεία φόρμας είναι η προσθήκη μιας ετικέτας αγκύρωσης της τρέχουσας σελίδας μετά από το κλείσιμο του στοιχείου DIV. Για παράδειγμα:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Σημαντικό: Μην αλλάξετε τον κώδικα HTML στο παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το τμήμα Web φόρμας HTML δημιουργεί δυναμικά μιας δέσμης ενεργειών ρουτίνας κατά το χρόνο εκτέλεσης για να δημιουργήσετε τη σύνδεση σε άλλο Τμήμα Web. Μην τροποποιείτε τον κώδικα συμβάντος onkeydown ή onclick ή κατά λάθος διακόπτετε του Τμήματος Web φόρμας HTML.

Αρχή της σελίδας

Χρήση πλαισίου κειμένου με πολλές γραμμές

Το στοιχείο περιοχής κειμένου καθορίζει ένα στοιχείο ελέγχου εισόδου κειμένου με πολλές γραμμές. Το χαρακτηριστικό γραμμών καθορίζει τον αριθμό των γραμμών που είναι ορατές στο πεδίο κειμένου. Το χαρακτηριστικό στηλών καθορίζει το πλάτος της περιοχής κειμένου σε χαρακτήρες. Στο ακόλουθο παράδειγμα, ο χρήστης βλέπει ένα πλαίσιο κειμένου 5 γραμμών και 30 χαρακτήρων κατά πλάτος. Όταν ο χρήστης εισαγάγει κείμενο στο πλαίσιο, το πλαίσιο θα αναδιπλωθεί στους 30 χαρακτήρες.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό διάστημα στον πηγαίο κώδικα αμέσως μετά τη δεξιά αγκύλη (>).

Αρχή της σελίδας

Χρήση κουμπιών επιλογής

Τα κουμπιά επιλογής παρέχουν αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές σε ένα χρήστη. Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει τρία κουμπιά επιλογής. Χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα για κάθε κουμπί επιλογής. Είναι συνηθισμένη η προσθήκη των ετικετών μετά από κάθε κουμπί. Εάν θέλετε να μορφοποιήσετε κάθε κουμπί επιλογής σε μια ξεχωριστή γραμμή, χρησιμοποιήστε το στοιχείο BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Αρχή της σελίδας

Χρήση αναπτυσσόμενης λίστας επιλογών

Εάν υπάρχουν πολλές αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές, σκεφτείτε τη χρήση μιας αναπτυσσόμενης λίστας, χρησιμοποιώντας το στοιχείο επιλογής. Κάθε επιλογή εμφανίζεται ως ξεχωριστή επιλογή στη λίστα αλλά ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μία επιλογή. Το κείμενο μετά από τη δεξιά γωνιακή αγκύλη του στοιχείου επιλογής εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Για παροχή μιας προεπιλεγμένης τιμής, όπως Ισπανία, κάντε τα εξής:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Αρχή της σελίδας

Χρήση πλαισίων ελέγχου

Εάν υπάρχουν ορισμένες μη αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές, σκεφτείτε τη χρήση πλαισίων ελέγχου. Κάθε επιλογή εμφανίζεται ως ξεχωριστό πλαίσιο ελέγχου και ο χρήστης απαιτεί ένα Τμήμα Web, το οποίο δέχεται πολλαπλές παραμέτρους ως μέρος της σύνδεσης Τμήματος Web.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Για παροχή μιας προεπιλεγμένης τιμής, όπως Ισπανία, κάντε τα εξής:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων των κοινών ιδιοτήτων για ένα Τμήμα Web

Τα Τμήματα Web μοιράζονται ένα σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνισή τους, τη διάταξη και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Τις ιδιότητες των Τμημάτων Web τις αλλάζετε στο παράθυρο εργαλείων.

Σημείωση: Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web ενδέχεται να έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες ή να έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν παρατίθενται σε λίστα στη συνέχεια, στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και "Για προχωρημένους" του παραθύρου εργαλείων.

 • Μερικές ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων μπορεί να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Property

περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν ολόκληρο το Τμήμα Web εμφανίζεται στη σελίδα όταν ένας χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει αν η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web Part θα εμφανίζονται.

Διάταξη

Property

περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν θα είναι ορατό το Τμήμα Web όταν ένας χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παράσχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσα από μια σύνδεση Τμημάτων Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι μια γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση, ίσως, δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της σελίδας στην οποία τοποθετείται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες της σελίδας δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας, όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Property

περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει αν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει αν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει αν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε σχέση με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση Τμημάτων Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση του μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα στη Βοήθεια του SharePoint ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα με τα Τμήματα Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα που εμφανίζεται αν υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×