Χρήση του Τμήματος Web πίνακα περιεχομένων για την εμφάνιση περιήγησης σε μια ιστοσελίδα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ικανοποιητική λειτουργικότητα της περιήγησης είναι ένα από τα κλειδιά για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας το Microsoft Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα της περιήγησης σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Τι είναι το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων είναι ένα στοιχείο του οποίου μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και το οποίο μπορείτε να προσθέσετε σε μια Σελίδα Τμήματος Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων για την αυτόματη δημιουργία ενός χάρτη τοποθεσίας ο οποίος οδηγεί σε διάφορα τμήματα της συλλογής τοποθεσιών των διακομιστών Office SharePoint Server 2007.

Κατά την προσθήκη ενός Τμήματος Web πίνακα περιεχομένων σε μια σελίδα, καθορίζετε το τμήμα της συλλογής τοποθεσιών στο οποίο δημιουργούνται συνδέσεις από το Τμήμα Web, τον τρόπο παρουσίασης των συνδέσεων και τον τρόπο οργάνωσής τους.

Αρχή της σελίδας

Πότε χρησιμοποιείται το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Κατά τη δημιουργία μιας νέας σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε τη σελίδα χρησιμοποιώντας τη διάταξη σελίδας Σελίδα υποδοχής με πίνακα περιεχομένων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σελίδα που περιέχει ήδη ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων για την παροχή συνδέσεων περιήγησης σε οποιαδήποτε Σελίδα Τμήματος Web, προσθέτοντας ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων σε μια ζώνη Τμήματος Web στη σελίδα. Οι παρακάτω διατάξεις σελίδας που περιλαμβάνονται στους διακομιστές Office SharePoint Server 2007 σάς δίνουν τη δυνατότητα να προσθέτετε ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων:

 • Σύνθετη αναζήτηση

 • Αρχική σελίδα intranet

 • Κεντρική σελίδα συζητήσεων

 • Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ατόμων

 • Σελίδα αναζήτησης

 • Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Αρχική σελίδα καταλόγου τοποθεσιών

 • Σελίδα υποδοχής με συνδέσεις σύνοψης

 • Σελίδα υποδοχής με οθόνη εκκίνησης

Αρχή της σελίδας

Πώς χρησιμοποιείται το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων;

Υπάρχουν δύο κύρια βήματα για τη χρήση ενός Τμήματος Web πίνακα περιεχομένων:

 1. Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα

 2. Ρύθμιση παραμέτρων του Τμήματος Web

Προσθήκη του Τμήματος Web σε μια σελίδα

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, οι σελίδες που δημιουργούνται με χρήση της διάταξης σελίδας Σελίδα υποδοχής με πίνακα περιεχομένων διαθέτουν ήδη ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων. Εάν η σελίδα στην οποία εργάζεστε υποστηρίζει τα Τμήματα Web, αλλά δεν διαθέτει ήδη ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων, μπορείτε να το προσθέσετε ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Επιλέξτε μια ζώνη για το Τμήμα Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη Τμήματος Web της ζώνης. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Προσθήκη Τμημάτων Web.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web, στην περιοχή Όλα τα Τμήματα Web, στην ενότητα Προεπιλογή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Ρύθμιση παραμέτρων του Τμήματος Web

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για τη ρύθμιση παραμέτρων ενός Τμήματος Web πίνακα περιεχομένων:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web. Ανοίγει το τμήμα εργαλείων του Τμήματος Web πίνακα περιεχομένων.

  Σημείωση: Εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα, το βέλος στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web έχει την ετικέτα επεξεργασία.

 2. Στην ενότητα Περιεχόμενο, ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

  • Έναρξη από      Αυτή η επιλογή προσδιορίζει το ριζικό επίπεδο από το οποίο περιλαμβάνεται περιεχόμενο. Όλο το περιεχόμενο που εκτίθεται από ένα Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων πρέπει να είναι μια σελίδα που βρίσκεται σε αυτήν τη ριζική τοποθεσία, μια τοποθεσία που βρίσκεται σε αυτήν τη ριζική τοποθεσία ή μια σελίδα που βρίσκεται σε μια τοποθεσία που ανήκει σε αυτήν τη ριζική τοποθεσία. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και κατόπιν επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ριζική για το Τμήμα Web.

  • Επίπεδα που εμφανίζονται      Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για τον καθορισμό του αριθμού των επιπέδων περιήγησης που εμφανίζονται στο Τμήμα Web. Η ριζική τοποθεσία βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της περιήγησης, κάθε τοποθεσία που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη ριζική τοποθεσία βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο περιήγησης, κ.λπ. Οι σελίδες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο περιήγησης με την τοποθεσία στην οποία ανήκουν.

   Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε επιλέξει μια ριζική τοποθεσία που ονομάζεται Κεντρική σελίδα, περιέχει δύο τοποθεσίες οι οποίες ονομάζονται Ειδήσεις και Ανακοινώσεις και κάθε μία από αυτές τις τοποθεσίες περιέχει τέσσερις τοποθεσίες που ονομάζονται Τρίμηνο 1, Τρίμηνο 2, Τρίμηνο 3 και Τρίμηνο 4. Εάν καθορίσετε ότι το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων εμφανίζει δύο επίπεδα, τότε δεν θα εμφανίζει τις τοποθεσίες Τρίμηνο, επειδή ανήκουν στο τρίτο επίπεδο περιήγησης. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγμα, οι σελίδες που ανήκουν στην τοποθεσία Ειδήσεις και στην τοποθεσία Ανακοινώσεις εμφανίζονται, επειδή ανήκουν σε τοποθεσίες που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο περιήγησης.

  • Εμφάνιση περιεχομένου από την αρχική θέση      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το Τμήμα Web να εμφανίζει συνδέσεις σε σελίδες που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη ρίζα που καθορίζετε με την επιλογή Έναρξη από. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web εμφανίζει τοποθεσίες που βρίσκονται ήδη κάτω από τη ριζική, καθώς και σελίδες και τοποθεσίες που βρίσκονται κάτω από αυτές τις τοποθεσίες, αλλά δεν εμφανίζει σελίδες που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη ριζική.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε Εμφάνιση περιεχομένου από την αρχική θέση, ο πίνακας περιεχομένων εμφανίζεται σε μία στήλη.

  • Εμφάνιση σελίδων      Εάν θέλετε το Τμήμα Web να εμφανίζει συνδέσεις σε σελίδες, καθώς και συνδέσεις σε τοποθεσίες, πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Εάν η επιλογή έχει απαλειφθεί, εμφανίζονται μόνο συνδέσεις σε τοποθεσίες στο Τμήμα Web.

  • Συμπερίληψη κρυφών σελίδων      Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Τμήμα Web να εμφανίζει συνδέσεις σε σελίδες που είναι κρυφές κατά την περιήγηση.

  • Συμπερίληψη κρυφών τοποθεσιών      Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Τμήμα Web να εμφανίζει συνδέσεις σε τοποθεσίες που είναι κρυφές κατά την περιήγηση.

 3. Στην ενότητα Παρουσίαση, ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

  • Κείμενο κεφαλίδας      Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο στην κεφαλίδα του Τμήματος Web, πληκτρολογώντας το στο πλαίσιο. Το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο του Τμήματος Web.

  • Στυλ κεφαλίδας      Εάν προσθέσετε κείμενο κεφαλίδας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε το στυλ αυτού του κειμένου με αυτή την επιλογή. Επιλέξτε ένα στυλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Εμφάνιση στηλών      Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τον αριθμό των στηλών που εμφανίζονται στο Τμήμα Web. Οι συνδέσεις τακτοποιούνται στον αριθμό των στηλών που καθορίζετε με την αναπτυσσόμενη λίστα.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αν επιλέξετε Εμφάνιση περιεχομένου από την αρχική θέση στην ενότητα Περιεχόμενο, που ρυθμίζει το Τμήμα Web να εμφανίζει μόνο μία στήλη.

  • Στυλ επιπέδου 1      Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να καθορίσετε το στυλ εμφάνισης για τις συνδέσεις που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας περιήγησης του Τμήματος Web. Οι συνδέσεις επιπέδου 1 δείχνουν στοιχεία που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το ριζικό επίπεδο που καθορίσατε με την επιλογή Έναρξη από στην ενότητα Περιεχόμενο.

  • Στυλ επιπέδου 2      Μπορείτε να καθορίσετε το στυλ εμφάνισης για τις συνδέσεις που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο της ιεραρχίας περιήγησης τμήματος Web χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Οι συνδέσεις επιπέδου 2 δείχνουν στοιχεία που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις συνδέσεις επιπέδου 1. Αυτή η επιλογή δεν έχει καμία επίδραση εάν ορίσετε την επιλογή για να εμφανίσετε τα επίπεδα (στην ενότητα περιεχομένου ) σε 1.

  • Στυλ επιπέδου 3      Μπορείτε να καθορίσετε το στυλ εμφάνισης για τις συνδέσεις που βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της ιεραρχίας περιήγησης τμήματος Web χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Οι συνδέσεις επιπέδου 3 δείχνουν στοιχεία που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις συνδέσεις επιπέδου 2. Αυτή η επιλογή δεν έχει καμία επίδραση εάν ορίσετε την επιλογή για να εμφανίσετε τα επίπεδα (στην ενότητα περιεχομένου ) σε 1 ή 2.

 4. Στην ενότητα Οργάνωση, ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

  • Ταξινόμηση των περιεχομένων όπως είναι ταξινομημένα στην περιήγηση      Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιβάλετε στο Τμήμα Web να χρησιμοποιήσει την ίδια σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιείται και στις ρυθμίσεις περιήγησης της τοποθεσίας.

  • Ταξινόμηση των περιεχομένων με τη χρήση των παρακάτω ρυθμίσεων      Ορίστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να καθορίσετε τη σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το Τμήμα Web. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή, οι παρακάτω επιλογές ταξινόμησης είναι διαθέσιμες:

   • Ταξινόμηση τοποθεσιών κατά      Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε την ιδιότητα των τοποθεσιών που θα χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των συνδέσεων σε αυτές τις τοποθεσίες. Υπάρχουν τρεις ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ταξινόμηση: Τίτλος, Ημερομηνία δημιουργίας και Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης.

   • Κατεύθυνση ταξινόμησης      Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε την κατεύθυνση ταξινόμησης που θα εφαρμοστεί στις συνδέσεις των ταξινομημένων τοποθεσιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε τις τοποθεσίες κατά τίτλο σε αλφαβητική σειρά, ορίζοντας στην επιλογή Ταξινόμηση τοποθεσιών κατά την τιμή Τίτλος και στην επιλογή Κατεύθυνση ταξινόμησης την τιμή Αύξουσα.

   • Ταξινόμηση σελίδων κατά      Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον καθορισμό της ιδιότητας των σελίδων που θα χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των συνδέσεων σε αυτές τις σελίδες. Υπάρχουν τρεις ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ταξινόμηση: Τίτλος, Ημερομηνία δημιουργίας και Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης.

   • Κατεύθυνση ταξινόμησης      Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε την κατεύθυνση ταξινόμησης που θα εφαρμοστεί στις συνδέσεις των ταξινομημένων σελίδων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε τις σελίδες κατά Τίτλο σε αλφαβητική σειρά, ορίζοντας στην επιλογή Ταξινόμηση σελίδων κατά την τιμή Τίτλος και στην επιλογή Κατεύθυνση ταξινόμησης την τιμή Αύξουσα.

    Σημείωση: Οι σελίδες ταξινομούνται στην τοποθεσία στην οποία ανήκουν.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×