Χρήση του Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου" όταν έχετε δύο ή περισσότερα Τμήματα Web στην ίδια σελίδα και θέλετε να συγχρονίσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του φίλτρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν οικονομικό πίνακα εργαλείων με πολλά Τμήματα Web τα οποία μπορεί να αλλάξει ο χρήστης με ένα κλικ με το ποντίκι, με βάση ένα συγκεκριμένο τμήμα, τρίμηνο και περιοχή, ακόμα και να αποθηκεύσει τη φιλτραρισμένη εμφάνιση ως προσωπική προεπιλεγμένη προβολή.

Σε αυτό το άρθρο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Τμήματος Web ενέργειες φίλτρου

Προσθήκη Τμήματος Web ενέργειες φίλτρου σε μια σελίδα

Βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό και τη διατήρηση ιστοσελίδων

Προσθέσετε ένα τμήμα Web ενέργειες φίλτρου σε μια σελίδα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου"

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η προσθήκη ενός Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου" σε μια σελίδα και οι βέλτιστες πρακτικές για τη σχεδίαση και τη συντήρηση σελίδων.

Προσθήκη Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου" σε σελίδα

Όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου" σε μια σελίδα, αλλάζει η συμπεριφορά των άλλων Τμημάτων Web φίλτρου στη σελίδα. Αντίθετα με τα άλλα Τμήματα Web φίλτρου, δεν συνδέετε το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου" με άλλα Τμήματα Web. Αντί για αυτό, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει τις επιθυμητές τιμές για κάθε άλλο Τμήμα Web στη σελίδα και, στη συνέχεια, να πατήσει το κουμπί Ενέργειες φίλτρου για να δει τα αποτελέσματα. Στην ουσία, το κουμπί Ενέργειες φίλτρου συμπεριφέρεται όπως αν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο Enter ή κάνει κλικ στο κουμπί ΟΚ για κάθε ένα από τα άλλα Τμήματα Web.

Τμήμα Web Ενέργειες φίλτρου

1. δύο τμήματα Web Excel Web Access παρέχουν εταιρείας πληροφορίες για τις πωλήσεις.

2. δύο τμήματα Web φίλτρου, να αλλάξετε το εμφανίζονται τα αποτελέσματα που βασίζεται σε διαφορετικές τιμές, όπως "Πρώτη" και "Βοηθήματα".

3. στο τμήμα Web φίλτρου ενέργεια κουμπί εμφανίζει τα αποτελέσματα με ένα κλικ.

Βέλτιστες πρακτικές για τη σχεδίαση και τη συντήρηση ιστοσελίδων

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά τη σχεδίαση και τη συντήρηση ιστοσελίδων:

 • Κατάργηση συνδέσεων σε απενεργοποίησης ιδιότητες του Τμήματος Web    Στη σελίδα λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να δείτε ποια φίλτρο τμήματα Web αυτήν τη στιγμή είστε συνδεδεμένοι και τον τρόπο που συνδέονται με ένα μήνυμα που εμφανίζεται κάτω από το τμήμα Web φίλτρου.

  Ορισμένες φορές, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τη σύνδεση για να κάνετε κάποια αλλαγή σε μια απενεργοποιημένη ιδιότητα Τμήματος Web φίλτρου. Σε αυτή την περίπτωση, στο παράθυρο εργαλείων θα δείτε το παρακάτω μήνυμα υπενθύμισης:

  "Πρέπει να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ των Τμημάτων Web για να αλλάξετε τις απενεργοποιημένες ιδιότητες."

 • Κατάργηση που δεν χρησιμοποιούνται τμημάτων Web από την ιστοσελίδα    Εάν κατά λάθος κλείσιμο ενός Τμήματος Web, αντί να το διαγράψετε, το τμήμα Web παραμένει στη σελίδα ως ενός κρυφού Τμήματος Web. Για να βρείτε κρυφές τμήματα Web, βρείτε τη σελίδα Web στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία είναι αποθηκευμένο, τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα του αρχείου του Τμήματος Web, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Άνοιγμα ιστοσελίδας σε προβολή συντήρησης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου" σε σελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει ότι δημιουργείτε μια ιστοσελίδα σε μια τοποθεσία ομάδας. Οι εντολές και οι οδηγίες μπορεί να διαφέρουν σε άλλες τοποθεσίες.

 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, προσθέστε τουλάχιστον δύο Τμήματα Web φίλτρου και τουλάχιστον ένα ακόμα Τμήμα Web με δυνατότητα σύνδεσης στη σελίδα.

  Συμβουλή: Μια καλή ιδέα είναι να βεβαιωθείτε ότι τα Τμήματα Web λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 2. Προσθέστε το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου".
  Το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου" έχει τις ακόλουθες προεπιλεγμένες συμπεριφορές: εμφανίζει ένα κουμπί το οποίο μπορεί να πατήσει ο χρήστης, το κείμενο του κουμπιού είναι Εφαρμογή φίλτρων, η θέση του κουμπιού είναι στα αριστερά στη ζώνη του Τμήματος Web και το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση ως προεπιλογών μου είναι ενεργοποιημένο. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά προσαρμόζοντας το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου".

  Προσαρμογή του Τμήματος Web ενέργειες φίλτρου:   

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου", κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία Τμήματος Web.

  Το Τμήμα Web "Ενέργειες φίλτρου" περνάει σε κατάσταση επεξεργασίας και εμφανίζεται το παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web.

 4. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Τμήματος Web στην περιοχή ενέργειες φίλτρου στο παράθυρο εργαλείων.

  • Για να μην εμφανίζεται ένα κουμπί, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση του κουμπιού "Εφαρμογή φίλτρων". Με αυτή την ενέργεια απενεργοποιείται το πλαίσιο ελέγχου Κείμενο κουμπιού και το πλαίσιο λίστας Στοίχιση κουμπιού.

  • Για να εμφανίζεται διαφορετικό κείμενο στο κουμπί Ενέργειες φίλτρου, εισαγάγετε το νέο κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Κείμενο κουμπιού.

  • Για να αλλάξετε τη θέση του Τμήματος Web "Ενέργειες φίλτρου" στη ζώνη Τμήματος Web, επιλέξτε το στοιχείο Αριστερά, Κέντρο ή Δεξιά από το μενού αναπτυσσόμενη λίστας Στοίχιση κουμπιού.

  • Για να αποτρέψετε τους χρήστες να αλλάζουν τις νέες προεπιλεγμένες τιμές για τα άλλα Τμήματα Web φίλτρων στη σελίδα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν επιλογές φίλτρου. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο κάτω μέρος του παραθύρου εργαλείων.

  Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα:   

 6. Για να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας και να προβάλετε τη σελίδα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή επεξεργασίας.

 7. Για να αλλάζουν δυναμικά τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στη σελίδα, εισαγάγετε τιμές στα άλλα Τμήματα Web φίλτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργειες φίλτρου.

  Εάν η ιδιότητα Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν επιλογές φίλτρου είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις νέες προεπιλεγμένες τιμές εισάγοντας τιμές για τα άλλα Τμήματα Web φίλτρων στη σελίδα, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση ως προεπιλογών μου και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ενέργειες φίλτρου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Ενέργειες φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένα από τα Τμήματα Web φίλτρων είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο Τμήμα Web με δυνατότητα σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×