Χρήση του "Οδηγού συσκευασίας και διανομής" για τη συσκευασία ή το άνοιγμα αρχείων για τυπογραφική εκτύπωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο "Οδηγός συσκευασίας και διανομής" συσκευάζει μια δημοσίευση και τα συνδεδεμένα αρχεία της σε ένα μεμονωμένο αρχείο το οποίο μπορείτε να παραδώσετε για εκτύπωση σε επαγγελματικό τυπογραφείο ή σε ένα κατάστημα φωτοαντιγράφων. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε το συσκευασμένο αρχείο σε έναν άλλο υπολογιστή προκειμένου να το επεξεργαστείτε. Χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής" εξασφαλίζετε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την παράδοση της ολοκληρωμένης δημοσίευσης σε άτομα που μπορούν να την επεξεργαστούν ή να την προβάλλουν.

Όταν ξεκινάτε τον οδηγό, επιλέξτε τον προορισμό παράδοσης του αρχείου. Ο "Οδηγός συσκευασίας και διανομής" συσκευάζει τη δημοσίευση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον προορισμό που εσείς επιλέγετε.

Σε αυτό το άρθρο

Τι σημαίνει το Οδηγός συσκευασίας και διανομής

Συσκευασία της δημοσίευσης με χρήση του Οδηγού συσκευασίας και διανομής

Αποσυσκευασία και άνοιγμα αρχείων Publisher για τυπογραφική εκτύπωση δημοσίευσης

Τι μπορείτε να κάνετε με τον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής";

Όταν συσκευάζετε μια δημοσίευση για παράδοση σε ένα τυπογραφείο, ο Οδηγός συσκευασίας και διανομής αποθηκεύει τη δημοσίευση ως ένα συμπιεσμένο αρχείο και ως αρχείο PDF (Portable Document Format ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Ένα τυπογραφείο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αρχείο PDF για να εκτυπώσει την τελική σας δημοσίευση, με την προϋπόθεση ότι οι διορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν είναι ελάχιστες ή καθόλου διορθώσεις. Αν, μετά την παράδοση της δημοσίευσης στο τυπογραφείο, εντοπίσετε σφάλματα, το τυπογραφείο θα έχει περιορισμένες δυνατότητες αλλαγών στο αρχείο PDF. Για παράδειγμα, ένα επαγγελματικό τυπογραφείο μπορεί να διορθώσει εικόνες αλλά όχι κείμενο ή γραμματοσειρές. Το συμπιεσμένο αρχείο που δημιουργείται από τον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής" περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που χρειάζεται ο εκτυπωτής για να πραγματοποιήσει αλλαγές και να δημιουργήσει τα τελικά αρχεία για εκτύπωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής" για την αποθήκευση της δημοσίευσής σας ως συμπιεσμένο αρχείο, ο οδηγός κάνει τα εξής;

 • Εκτελεί τον Έλεγχο σχεδίασης για να εντοπίσει τυχόν προβλήματα και σας βοηθά να τα διορθώσετε.

 • Ενημερώνει τις συνδέσεις με τα συνδεδεμένα γραφικά.

 • Συμπεριλαμβάνει τα αρχεία συνδεδεμένων γραφικών στη συσκευασμένη δημοσίευση.

 • Ενσωματώνει γραμματοσειρές TrueType στη δημοσίευσή σας.

 • Δημιουργεί μια λίστα με τις γραμματοσειρές που ο οδηγός δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει.

 • Δημιουργεί μια αναφορά για οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν με τα συνδεδεμένα γραφικά.

 • Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ένα σύνθετο δοκίμιο.

Αρχή της σελίδας

Συσκευασία της δημοσίευσης με χρήση του "Οδηγού συσκευασίας και διανομής"

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Συσκευασία και διανομή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μεταφορά σε τυπογραφείο.

 2. Στο παράθυρο εργασιών, Μεταφορά σε τυπογραφείο, στη λίστα Τρόπος εκτύπωσης αυτής της δημοσίευσης, κάντε την επιλογή που θέλετε:

  • Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία εκτύπωσης offset, επιλέξτε Επαγγελματικό τυπογραφείο.

  • Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα κατάστημα επαγγελματικών φωτοαντιγράφων, επιλέξτε Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.

  • Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις PDF ώστε να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλα και στη συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης, κάντε οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων τωνσημάδια εκτυπωτή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ρωτήστε το τυπογραφείο με τον οποίο συνεργάζεστε για να μάθετε εάν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε επιλογές για Σημάδια εκτυπωτή.

 5. Στην περιοχή Επιλογή στοιχείου για επιδιόρθωση, διορθώστε τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον Publisher.

 6. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Εξαγωγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία PDF.

  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας ως ένα συμπιεσμένο αρχείο που περιλαμβάνει ένα αρχείο Publisher , ένα αρχείο PDF ή και τα δύο. Και οι αυτές μορφές αρχείων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη μορφή που χρησιμοποιείται από το επαγγελματικό σας τυπογραφείο, αφήστε τες ενεργοποιημένες και τις δύο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 8. Στον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής", επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν συσκευάσετε πολλές δημοσιεύσεις, αποθηκεύστε κάθε συσκευασμένη δημοσίευση σε ξεχωριστό φάκελο. Διαφορετικά ο "Οδηγός Συσκευασίας και διανομής" θα αντικαταστήσει οποιεσδήποτε ήδη υπάρχουσες δημοσιεύσεις.

  Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε αφαιρούμενα μέσα, μια μονάδα σκληρού δίσκου, σε μια εξωτερική μονάδα ή σε θέση δικτύου.

  Αποθήκευση αρχείων σε αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης

  Αν παραδίδετε τη δημοσίευσή σας στο τυπογραφείο σε ένα δίσκο, κάντε κλικ στην κατάλληλη μονάδα δίσκου (συνήθως η μονάδα D ή E για αφαιρούμενα μέσα όπως ένα CD με δυνατότητα εγγραφής ή ένα USB Flash Drive).

  Αποθήκευση αρχείων σε μια μονάδα σκληρού δίσκου, μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή σε δίκτυο

  Αν τοποθετείτε τα αρχεία σας σε μια εξωτερική μονάδα, δίκτυο ή στη μονάδα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, επιλέξτε τη μονάδα σκληρού δίσκου και το φάκελο που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στη συνέχεια μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο σε μια τοποθεσία Web εάν το επαγγελματικό σας τυπογραφείο χρησιμοποιεί την υποβολή αρχείων στο Web.

 9. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εκτύπωση σύνθετου δοκιμίου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σύνθετου δοκιμίου είναι επιλεγμένο. Χρησιμοποιήστε το σύνθετο δοκίμιο για να ελέγξετε και να εντοπίσετε τυχόν λάθη σε μια εκτυπωμένη έκδοση της δημοσίευσής σας πριν αποστείλετε το αρχείο στο τυπογραφείο. Αν το τυπογραφείο με το οποίο συνεργάζεστε αναλάβει να διορθώσει τα λάθη στο αρχείο, το κόστος της εκτύπωσης συνήθως αυξάνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν κάνετε αλλαγές στη δημοσίευσή σας μετά τη συσκευασία των αρχείων, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε εκ νέου τον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής", προκειμένου οι αλλαγές να συμπεριληφθούν στη δημοσίευση που θα παραδώσετε στο τυπογραφείο.

Αρχή της σελίδας

Αποσυσκευασία και άνοιγμα αρχείων Publisher για τυπογραφική εκτύπωση δημοσίευσης

Για να αποσυμπιέσετε μια δημοσίευση σε μια μεμονωμένη δισκέτα ή μονάδα δικτύου δικτύου, κάντε τα εξής:

 1. Στον Microsoft Windows Explorer, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .zip ή στο αρχείο .pdf.

 2. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου, στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποσυσκευασμένα αρχεία ή αναζητήστε ένα φάκελο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί .

 3. Για να ανοίξετε τη δημοσίευση στον Publisher, μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία και μετά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο, του οποίου το όνομα περιέχει το συνθετικό PNG και έχει επέκταση .pub (για παράδειγμα, publication1PNG.pub)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι γραμματοσειρές που είναι ενσωματωμένες στην αποσυμπιεσμένη δημοσίευση μπορούν να φορτωθούν στο νέο υπολογιστή αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη δημοσίευση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×