Χρήση του Οδηγού εγκατάστασης του Office 365 για εκτέλεση μετεγκατάστασης IMAP

Ο οδηγός εγκατάστασης για προχωρημένους μπορεί να εκτελεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για να ανακαλύψει με ποιον τρόπο έχει ρυθμιστεί το τρέχον περιβάλλον σας και, στη συνέχεια, ανάλογα με τα ευρήματα, να προτείνει μια διαδρομή στο Office 365. Αν ορίσετε ότι ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 για το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης που διαθέτετε χρησιμοποιεί IMAP και έχετε λιγότερα από 151 γραμματοκιβώτια, θα σας προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 για την αντιγραφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών σας στο Office 365, χρησιμοποιώντας τη Μετεγκατάσταση IMAP.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μετεγκατάσταση IMAP χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Exchange (EAC). Για τα βήματα στο EAC, ανατρέξτε στα θέματα Μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων Εφαρμογών Google στο Office 365 ή Μετεγκατάσταση άλλων τύπων γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365.

Προαπαιτούμενα

Για να προετοιμαστείτε για τη μετεγκατάσταση IMAP, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται ορισμένα προαπαιτούμενα:

Εργασίες μετεγκατάστασης IMAP

Το θέμα Μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365 σάς παρέχει μια επισκόπηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης IMAP. Διαβάστε αυτό το θέμα πρώτα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες προτού ξεκινήσετε.

Ακολουθούν οι εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν όταν θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε:

Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, στην Κεντρική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στη ρύθμιση. Ρύθμιση κέντρου διαχείρισης του Office 365

Το πρώτο βήμα είναι να δείξετε στο Office 365 ότι είστε ο κάτοχος του τομέα ή των τομέων που θα φέρετε στο Office 365.

Σημείωση: Θα πρέπει να επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε τομέα που ανήκει σε εσάς και που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Office 365.

 1. Στη σελίδα Ας εξατομικεύσουμε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε Ναι, πρέπει να αντιγράψω δεδομένα για τους χρήστες μου και μετά:

  • Στο πλαίσιο Ποιο είναι το τρέχον σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας; επιλέξτε IMAP (outlook.com, Hotmail, Gmail).

  • Στο πλαίσιο Πόσους χρήστες έχετε;, καθορίστε τον αριθμό των χρηστών (μικρότερο από 151).

  Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης του Office 365 για μετεγκατάσταση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365, ο αριθμός των χρηστών πρέπει να είναι μικρότερος από 151. Μπορείτε, ωστόσο, να εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης του Office 365 πολλές φορές, αν θέλετε να μετεγκαταστήσετε περισσότερους από 150 λογαριασμούς IMAP.

 2. Στη σελίδα Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους τομείς και το DNS, επιλέξτε Ας ξεκινήσουμε.

  Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τομείς, δείτε το βίντεο στη σελίδα.

 3. Στη σελίδα Ποιον τομέα θέλετε να χρησιμοποιήσετε; πληκτρολογήστε τον τομέα σας, για παράδειγμα, contoso.com.

 4. Στη σελίδα Προσθέστε αυτή την εγγραφή TXT, για να δείξετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα <το όνομα τομέα σας> εμφανίζεται μια συγκεκριμένη εγγραφή TXT για εσάς με μορφή "MS=ms########". Προσθέστε τη στον κεντρικό υπολογιστή DNS. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 κατά τη διαχείριση των εγγραφών DNS σας.

  Αφού προσθέσετε την εγγραφή TXT στον κεντρικό υπολογιστή DNS, περιμένετε μερικά λεπτά και επιλέξτε Εντάξει, έχω προσθέσει την εγγραφή, για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

  Προσθέστε μια εγγραφή TXT για να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα.

  Σημείωση: Η εγγραφή TXT συνήθως επαληθεύεται γρήγορα, αλλά αν εμφανιστεί σφάλμα, περιμένετε λίγο και μετά κάντε κλικ ξανά στο Εντάξει, έχω προσθέσει την εγγραφή.

 5. Στη σελίδα Επαληθεύσαμε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα <το όνομα τομέα σας>, επιλέξτε Επόμενο.

Σε αυτό το βήμα, ο λογαριασμός διαχειριστή θα ενημερωθεί στον τομέα που προσθέσατε και, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365, για την προσθήκη χρηστών.

 1. Στη σελίδα Ας ενημερώσουμε το τρέχον Office 365 στον τομέα <το όνομα τομέα σας>, σημειώστε το όνομα χρήστη του νέου λογαριασμού διαχειριστή, επιλέξτε το και μετά επιλέξτε Ενημέρωση επιλεγμένων χρηστών, για να ενημερώσετε το λογαριασμό διαχειριστή ώστε να χρησιμοποιεί τον νέο τομέα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Έξοδος για ολοκλήρωση της αλλαγής, επιλέξτε Έξοδος για να συνεχίσετε. Θα πρέπει να εισέλθετε χρησιμοποιώντας το νέο όνομα χρήστη. Ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 θα σας επαναφέρει στο βήμα εγκατάστασης στο οποίο βρεθήκατε μετά την είσοδό σας.

  Σημείωση: Αν εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης του Office 365 πολλές φορές, θα πρέπει να προσθέσετε το λογαριασμό διαχειριστή μόνο την πρώτη φορά που τον εκτελείτε.

  Επιλέξτε "Έξοδος" για να ολοκληρωθεί η αλλαγή λογαριασμού διαχειριστή.
 1. Αφού εισέλθετε, θα δείτε τη σελίδα Παράλειψη προσθήκης χρηστών. Επιλέξτε Επόμενο.

 2. Διαβάστε τις πληροφορίες στη σελίδα Ετοιμαστείτε να αντιγράψετε δεδομένα στο Office 365 και επιλέξτε Επόμενο.

 3. Στη σελίδα Προσθήκη νέων χρηστών, καταχωρήστε όνομα, επώνυμο και ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πίνακα και μετά επιλέξτε + Προσθήκη σειράς (1), για να καταχωρήσετε περισσότερους χρήστες.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Χρήση αρχείου CSV για μαζική προσθήκη χρηστών (2), για να προσθέσετε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αυτών των χρηστών.

  Προσθήκη χρηστών στο μισθωτή του Office 365
 4. Στη σελίδα <αριθμός χρηστών> χρήστες προστέθηκαν με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές του Microsoft Office. Ίσως να μη δείτε αυτή τη σελίδα, αν η συνδρομή σας δεν περιλαμβάνει τις εφαρμογές υπολογιστή.

  Μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτή τη σελίδα και να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές αργότερα.

 5. Στη σελίδα Αντιγραφή δεδομένων, επιλέξτε κάθε χρήστη το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του οποίου θέλετε να μετεγκαταστήσετε και στο πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης, καταχωρήστε το λογαριασμό με δυνατότητα IMAP από τον οποίο αντιγράφετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορεί να είναι ίδιος με τη διεύθυνση Office 365, αν το όνομα χρήστη και ο τομέας είναι τα ίδια, αλλά μπορεί να είναι επίσης διεύθυνση Gmail, outlook.com κ.λπ.

 6. Συμπληρώστε το πεδίο Κωδικός πρόσβασης για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προέλευσης για κάθε χρήστη και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο, για να αρχίσετε να αντιγράφετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Στη σελίδα Προσθήκη της σύνδεσης του διακομιστή, καταχωρήστε το όνομα διακομιστή IMAP, τον αριθμό για τη Θύρα και τον τύπο για την Ασφάλεια και μετά επιλέξτε Αντιγραφή για τα δεδομένα.

  Για το Gmail οι τιμές είναι:

  • Διακομιστής IMAP: imap.gmail.com

  • Θύρα: 993

  • Ασφάλεια: SSL

  Ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση διακομιστή IMAP για οδηγίες σχετικά με το πώς να προσδιορίσετε το όνομα του διακομιστή IMAP.

 8. Στη σελίδα Αντιγραφή δεδομένων σε εξέλιξη, μπορείτε να εποπτεύσετε την κατάσταση της μετεγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, επιλέξτε Επόμενο για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του τομέα σας, όπως περιγράφεται στο θέμα Προσθήκη χρηστών και τομέα στο Office 365.

  Σημείωση: Αν σκοπεύετε να εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης του Office 365 περισσότερες από μία φορές, κάντε κλικ στο X στην επάνω δεξιά γωνία για έξοδο από τον οδηγό και, όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Όχι, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή. Αυτή η ενέργεια θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό, αν θέλετε να αντιγράψετε τμηματικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν αντιγράψετε το τελευταίο τμήμα, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του τομέα σας.

Δείτε επίσης

Μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365

Τρόποι μετεγκατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365

Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των μετεγκαταστάσεων IMAP

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×