Χρήση του Αφηγητή για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο Word Mobile

Χρήση του Αφηγητή για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο Word Mobile

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες, όπως η δημιουργία, η επεξεργασία και η εκτύπωση των εγγράφων σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Windows Phone 10, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word Mobile για Windows 10

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέου εγγράφου

Όταν εκκινείτε το Word Mobile, ανοίγει μια λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο:

 1. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Νέο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τη λίστα με τα πρότυπα.

 2. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο κενό έγγραφο απλώς, πατήστε δύο φορές την οθόνη, όταν ακούσετε τη φράση "Κενό έγγραφο, 1 από 24". Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με βάση ένα πρότυπο, σαρώστε προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

Όταν εκκινείτε το Word Mobile, ανοίγει μια λίστα των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Για να ανοίξετε κάποιο από αυτά, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα και τη θέση του εγγράφου που θέλετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το έγγραφο.

Συμβουλή: Αποθηκεύστε όλα τα έγγραφα του Word στον ίδιο φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πιο εύκολο να τα εντοπίζετε.

Εάν το έγγραφο που αναζητάτε δεν βρίσκεται στη λίστα των πρόσφατων εγγράφων, μπορείτε να το αναζητήσετε στη συσκευή σας ή στο OneDrive.

Άνοιγμα εγγράφου μέσα από το OneDrive

 1. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αναζήτηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή εφαρμογής.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αυτή η συσκευή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφωνήσει το όνομα ενός φακέλου και, στη συνέχεια, θα σας ενημερώσει πόσοι φάκελοι υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 6"). Συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου που θέλετε, για παράδειγμα "Έγγραφα". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τον φάκελο.

 4. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφωνήσει το όνομα του πρώτου στοιχείου του φακέλου και, στη συνέχεια, θα σας ενημερώσει πόσοι φάκελοι υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 2"). Σαρώστε προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να το ανοίξετε.

Άνοιγμα εγγράφου στη συσκευή σας

 1. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αναζήτηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή εφαρμογής.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αυτή η συσκευή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφωνήσει το όνομα ενός φακέλου και, στη συνέχεια, θα σας ενημερώσει πόσοι φάκελοι υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 6"). Συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου που θέλετε, για παράδειγμα "Έγγραφα". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τον φάκελο.

 4. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφωνήσει το όνομα του πρώτου στοιχείου του φακέλου και, στη συνέχεια, θα σας ενημερώσει πόσοι φάκελοι υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 2"). Σαρώστε προς τα δεξιά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να το ανοίξετε.

Προσθήκη, επεξεργασία ή μορφοποίηση κειμένου

Πέρα από τη σύνταξη κειμένου με το Word Mobile, μπορείτε επίσης να το μορφοποιήσετε, για παράδειγμα προσθέτοντας μια λίστα με κουκκίδες. Είτε θέλετε να προσθέσετε κείμενο είτε να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να σαρώσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής του Αφηγητή από τα στοιχεία, που είναι η συνηθισμένη λειτουργία περιήγησης, σε λέξεις, παραγράφους ή γραμμές. Όταν έχετε επιλέξει αυτές τις λειτουργίες και σαρώνετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ο Αφηγητής εκφωνεί το επιλεγμένο κομμάτι του κειμένου.

Γραφή στο έγγραφό σας

Προτού ξεκινήσετε να γράφετε, πρέπει να βρείτε το σωστό σημείο στο έγγραφό σας:

 1. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία". Αυτή η ανακοίνωση σάς ενημερώνει ότι βρίσκεστε στην περιοχή γραφής. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε να προσθέτετε κείμενο.

  • Εάν ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, απλώς ξεκινήστε να γράφετε χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο ή υπαγόρευση.

  • Εάν το έγγραφο ή το πρότυπο περιέχει ήδη κείμενο, χρησιμοποιήστε τις εντολές ανάγνωσης παραγράφων, γραμμών ή λέξεων του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, για να μπορέσετε να βρείτε το σωστό σημείο και να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση. Στη συνέχεια, ξεκινήστε να γράφετε, χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο ή υπαγόρευση.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε υπαγόρευση, μια μικρή παύση θα προσθέσει στίξη στο κείμενό σας.

Μορφοποίηση κειμένου

Εκτός από την προσθήκη απλού κειμένου, μπορείτε να το μορφοποιήσετε με διάφορους τρόπους:

 1. Ενώ βρίσκεστε στην περιοχή γραφής, βρείτε τη λέξη, παράγραφο ή γραμμή που θέλετε να μορφοποιήσετε με τις εντολές του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και πατήστε τρεις φορές την οθόνη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές την οθόνη, για να ολοκληρώσετε την επιλογή.

 2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μορφοποίησης, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προβολής Στοιχεία του Αφηγητή. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής μορφοποίησης που θέλετε, όπως Έντονη γραφή, Πλάγια γραφή, Υπογράμμιση, Κουκκίδες ή Αρίθμηση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή για το επιλεγμένο κείμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να προσθέσετε Κουκκίδες ή Αρίθμηση σε μια μόνο παράγραφο, δεν χρειάζεται να επιλέξετε όλο το κείμενο. Απλώς, μετακινήστε την εστίαση του Αφηγητή σε ένα σημείο μέσα στην παράγραφο, προτού εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

Διακοπή επεξεργασίας ενός εγγράφου

Για να διακόψετε την προσθήκη ή τη μορφοποίηση του κειμένου:

 1. Σαρώστε προς τα επάνω, για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής του Αφηγητή στην επιλογή "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή εφαρμογής".

 2. Σαρώστε μια φορά προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίσω, κουμπί συμπτυγμένο, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Word Mobile.

Αποθήκευση εγγράφου

Το Word Mobile αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης και το όνομα αρχείου.

Αποθήκευση αντιγράφου του εγγράφου σας

Όταν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο σας, αλλά να διατηρήσετε ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου, αποθηκεύστε το έγγραφό σας με ένα νέο όνομα.

 1. Ενώ βρίσκεστε στην περιοχή γραφής, σαρώστε προς τα δεξιά στη λειτουργία προβολής "Στοιχεία", μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση αντιγράφου αυτού του αρχείου', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη φράση "Αναδυόμενο παράθυρο 'Επιλογή εφαρμογής', Αυτή η συσκευή". Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο OneDrive, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "OneDrive". Αφού επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μισό της οθόνης, μέχρι το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφωνήσει το όνομα ενός φακέλου. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου που θέλετε, όπως "Έγγραφα" ή "Φάκελος: Έγγραφα". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τον φάκελο.

 6. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενη γραμμή εφαρμογής', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Σύρετε το δάχτυλό σας στην κορυφή της οθόνης, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όνομα αρχείου, κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, το τρέχον όνομα αρχείου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο ή την υπαγόρευση, για να δώσετε ένα νέο όνομα στο αρχείο.

 8. Σαρώστε προς τα επάνω, για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής του Αφηγητή στην επιλογή "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή εφαρμογής". Σαρώστε μια φορά προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'γραμμή εφαρμογής Αποθήκευση αντιγράφου', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο.

Τώρα εργάζεστε με το αντίγραφο του εγγράφου που αποθηκεύσατε μόλις, όχι με το αρχικό αρχείο.

Μετονομασία εγγράφου

Εάν δώσατε στο έγγραφό σας ένα προσωρινό όνομα αρχείου, ενδέχεται αργότερα να θέλετε να το μετονομάσετε.

 1. Ενώ βρίσκεστε στην περιοχή γραφής, σαρώστε προς τα δεξιά στη λειτουργία προβολής "Στοιχεία", μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Μετονομασία αυτού του αρχείου', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο ή την υπαγόρευση, για να δώσετε ένα νέο όνομα στο αρχείο. Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή του ονόματος, σαρώστε προς τα επάνω, για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής του Αφηγητή στην επιλογή "Γνωστά σημεία και κοντέινερ", σαρώστε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα κάτω, για να επιστρέψετε στη λειτουργία "Στοιχεία". Σαρώστε προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίσω, κουμπί συμπτυγμένο, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας.

Εκτύπωση εγγράφου

Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτυπώσετε το έγγραφό σας, για να το παρουσιάσετε σε άλλους χρήστες.

 1. Ενώ βρίσκεστε στην περιοχή γραφής, σαρώστε προς τα δεξιά στη λειτουργία προβολής "Στοιχεία", μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό εκτυπωτή, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτυπωτής, σύνθετο πλαίσιο, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη, συμπτυγμένο". Όταν πατάτε δύο φορές την οθόνη, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το όνομα του επιλεγμένου εκτυπωτή και σας ενημερώνει σχετικά με το πόσες επιλογές υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 5"). Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να στείλετε το έγγραφο προς εκτύπωση.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος οθόνης για την εισαγωγή και την αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος οθόνης για να ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο του Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας προσβάσιμες δυνατότητες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×