Χρήση της συνάρτησης IF με τις συναρτήσεις AND, OR και NOT

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η συνάρτηση IF σάς επιτρέπει να κάνετε μια λογική σύγκριση ανάμεσα σε μια τιμή και σε αυτό που περιμένετε, ελέγχοντας για μια συνθήκη και επιστρέφοντας ένα αποτέλεσμα εάν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής.

  • =IF(κάτι είναι αληθές, τότε κάνε κάτι, διαφορετικά κάνε κάτι άλλο)

Τι Εάν χρειάζεστε για να ελέγξετε πολλές συνθήκες, όπου ας πούμε όμως όλες τις συνθήκες που πρέπει να είναι True ή False (και) ή μόνο μία συνθήκη πρέπει να είναι True ή False (ή) ή εάν θέλετε να ελέγξετε εάν η συνθήκη δεν πληρούν τα κριτήριά σας; Όλες τις συναρτήσεις 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του, αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένο για να τα δείτε συνδυάζονται με συναρτήσεις IF.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF μαζί με τις συναρτήσεις AND, OR και NOT για να εκτελέσετε πολλούς υπολογισμούς εάν οι συνθήκες είναι αληθείς ή ψευδείς.

Σύνταξη

  • IF(AND()) - IF(AND(λογική_δοκιμή1; [λογική_τιμή2]; ...); τιμή_αν_true; [τιμή_αν_false]))

  • IF(OR()) - IF(OR(λογική_δοκιμή1; [λογική_τιμή2]; ...); τιμή_αν_true; [τιμή_αν_false]))

  • IF(NOT()) - IF(NOT(λογική_δοκιμή1); τιμή_αν_true; [τιμή_αν_false]))

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

λογική_δοκιμή (απαιτείται)

Η συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε.

τιμή_αν_true (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα για τη "λογική_δοκιμή" είναι TRUE.

τιμή_αν_false (προαιρετική)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα για τη "λογική_δοκιμή" είναι FALSE.

Εδώ θα βρείτε επισκοπήσεις σχετικά με τη δομή καιή λειτουργίες, και ΌΧΙ ξεχωριστά. Όταν συνδυάζετε κάθε μία από αυτές με δήλωση IF, διαβάστε ως εξής:

  • AND – =IF(AND(Κάτι είναι αληθές, Κάτι άλλο είναι αληθές), Τιμή εάν αληθές, Τιμή εάν ψευδές)

  • OR – =IF(OR(Κάτι είναι αληθές, Κάτι άλλο είναι αληθές), Τιμή εάν αληθές, Τιμή εάν ψευδές)

  • NOT – = IF(NOT(Κάτι είναι αληθές, Τιμή εάν αληθές, Τιμή εάν ψευδές)

Παραδείγματα

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένες κοινές ένθετη δηλώσεις IF(AND()), IF(OR()) και IF(NOT()). Το και και ή συναρτήσεις μπορούν να υποστηρίξουν έως 255 μεμονωμένες συνθήκες, αλλά δεν είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία, επειδή σύνθετη, ένθετη τύποι μπορούν να μεταβούν πολύ δύσκολη διαδικασία για να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε και να διατηρήσετε. Η συνάρτηση δεν χρειάζονται μόνο μία συνθήκη.

Παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης IF με τις AND, OR και NOT για τον υπολογισμό αριθμητικών τιμών και κειμένου

Ακολουθούν οι τύποι ολογράφως σύμφωνα με τη λογική τους:

Τύπος

Περιγραφή

=IF(AND(A2>0;B2<100);TRUE;FALSE)

IF A2 (25) είναι μεγαλύτερος του 0, B2 και (75) είναι μικρότερος του 100, στη συνέχεια, να επιστρέψει την τιμή TRUE, επιστρέψτε σε διαφορετική περίπτωση FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς, ώστε να επιστρέφεται η τιμή TRUE.

=IF(AND(A3="Κόκκινο";B3="Πράσινο");TRUE;FALSE)

Εάν A3 ("μπλε") = "Κόκκινο", και B3 ("πράσινο") ισούται με "Πράσινο", στη συνέχεια, να επιστρέψει την τιμή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση μόνο η πρώτη συνθήκη είναι αληθής, ώστε να επιστρέφεται η τιμή FALSE.

=IF(OR(A4>0;B4<50);TRUE;FALSE)

IF A4 (25) είναι μεγαλύτερος του 0, ή B4 (75) είναι μικρότερη από 50, στη συνέχεια, να επιστρέψει την τιμή TRUE, επιστρέψτε σε διαφορετική περίπτωση FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο η πρώτη συνθήκη είναι ΑΛΗΘΉΣ, αλλά από τότε ή μόνο απαιτεί ένα όρισμα είναι true, ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE.

=IF(OR(A5="Κόκκινο";B5="Πράσινο");TRUE;FALSE)

IF A5 ("μπλε") ισούται με "Κόκκινο", ή B5 ("πράσινο") ισούται με "Πράσινο", στη συνέχεια, να επιστρέψει την τιμή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση, το δεύτερο όρισμα είναι True, ώστε ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE.

=IF(NOT(A6>50);TRUE;FALSE)

IF A6 (25) δεν είναι μεγαλύτερο από 50, στη συνέχεια, Επιστροφή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση 25 δεν είναι μεγαλύτερο από 50, ώστε ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE.

=IF(NOT(A7="Κόκκινο");TRUE;FALSE)

Εάν το A7 ("Μπλε") ΔΕΝ ισούται με "Κόκκινο", να επιστραφεί TRUE, διαφορετικά να επιστραφεί FALSE.

Σημειώστε ότι όλα τα παραδείγματα έχουν μια δεξιά παρένθεση μετά τις αντίστοιχες συνθήκες εισάγονται. Τα υπόλοιπα ορίσματα True/False, στη συνέχεια, παραμένουν ως μέρος της εξωτερικός πρότασης IF. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμητικές τιμές για τις τιμές TRUE/FALSE θα επιστραφεί στα παραδείγματα.

Ακολουθούν παραδείγματα χρήσης των συναρτήσεων AND, OR και NOT για τον υπολογισμό ημερομηνιών.

Παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης IF με τις AND, OR και NOT για τον υπολογισμό ημερομηνιών

Ακολουθούν οι τύποι ολογράφως σύμφωνα με τη λογική τους:

Τύπος

Περιγραφή

=IF(A2>B2;TRUE;FALSE)

ΕΆΝ A2 είναι μεγαλύτερο από B2, επιστρεφόμενη τιμή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή FALSE. 03/12/14 είναι μεγαλύτερο από 01/01/14, ώστε ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE.

=IF(AND(A3>B2;A3<C2);TRUE;FALSE)

ΕΆΝ το A3 είναι μεγαλύτερη από B2 και A3 είναι μικρότερη από το κελί C2, επιστρέψει την τιμή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση και τα δύο ορίσματα είναι true, ώστε ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE.

=IF(OR(A4>B2;A4<B2+60);TRUE;FALSE)

ΕΆΝ το κελί A4 είναι μεγαλύτερη από A4 ή B2 είναι μικρότερο του B2 + 60, Επιστροφή TRUE, επιστρέψτε σε διαφορετική περίπτωση FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση το πρώτο όρισμα είναι true, αλλά το δεύτερο είναι ψευδής. Εφόσον μόνο πρέπει ή ένα από τα ορίσματα είναι true, ο τύπος επιστρέφει την τιμή TRUE. Εάν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό Υπολογισμός τύπου" στην καρτέλα τύπου θα δείτε πώς το Excel υπολογίζει τον τύπο.

=IF(NOT(A5>B2);TRUE;FALSE)

ΕΆΝ δεν είναι μεγαλύτερο από τον B2 A5, στη συνέχεια, Επιστροφή TRUE, επιστρέψτε σε διαφορετική περίπτωση FALSE. Σε αυτήν την περίπτωση, A5 είναι μεγαλύτερο από B2, ώστε ο τύπος επιστρέφει την τιμή FALSE.

Παράδειγμα του "Οδηγού υπολογισμού τύπου"

Χρήση των συναρτήσεων AND, OR και NOT με μορφοποίηση υπό όρους

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε AND, OR και ΌΧΙ για τον καθορισμό κριτηρίων μορφοποίησης υπό όρους με την επιλογή τύπου. Όταν κάνετε αυτό μπορείτε να παραλείψετε τη συνάρτηση IF και να χρησιμοποιήσετε AND, OR και ΌΧΙ στο δικό τους.

Από την καρτέλα κεντρική καρτέλα , κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους > νέος κανόνας. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή "χρήση τύπου για τον καθορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν", εισαγάγετε τον τύπο και εφαρμόστε τη μορφοποίηση της επιλογής σας.

Παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους > Επεξεργασία κανόνα που εμφανίζει τη μέθοδο "Τύπος"

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα ημερομηνιών, δείτε εδώ πώς θα ήταν οι τύποι.

Παράδειγμα χρήσης των συναρτήσεων AND, OR και NOT ως ελέγχων μορφοποίησης υπό όρους

Τύπος

Περιγραφή

=A2>B2

Εάν το A2 είναι μεγαλύτερο από το B2, μορφοποίηση του κελιού, διαφορετικά καμία ενέργεια.

=AND(A3>B2;A3<C2)

Εάν το A3 είναι μεγαλύτερο από το B2 ΚΑΙ το Α3 είναι μικρότερο από το C2, μορφοποίηση του κελιού, διαφορετικά καμία ενέργεια.

=OR(A4>B2;A4<B2+60)

Εάν το A4 είναι μεγαλύτερο από το B2 Ή το Α4 είναι μικρότερο από το B2 συν 60 (ημέρες), μορφοποίηση του κελιού, διαφορετικά καμία ενέργεια.

=NOT(A5>B2)

Εάν το A5 δεν είναι μεγαλύτερο από τον B2, μορφοποιήστε το κελί, διαφορετικά έχει κανένα αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση A5 είναι μεγαλύτερο από B2, ώστε το αποτέλεσμα θα επιστρέψει την τιμή FALSE. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο για να =NOT(B2>A5) αυτό θα επιστρέψει την τιμή TRUE και το κελί θα είχαν μορφοποιηθεί.

Σημείωση: Ένα κοινό σφάλμα είναι να εισαγάγετε τον τύπο στη μορφοποίηση υπό όρους χωρίς να το σύμβολο ίσον (=). Εάν το κάνετε αυτό θα δείτε ότι το παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση υπό όρους θα προσθέσετε το σύμβολο ίσον και προσφορών στον τύπο - = "OR(A4>B2,A4<B2+60)", θα χρειαστεί να καταργήσετε τις προσφορές πριν ο τύπος θα ανταποκριθεί σωστά.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Δείτε ένα βίντεο σχετικά με τη χρήση της συνάρτησης IF

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε χρήση ένθετων συναρτήσεων σε τύπο

Συνάρτηση IF

Συνάρτηση AND

Συνάρτηση OR

Συνάρτηση NOT

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Λογικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×