Χρήση της λειτουργίας sandbox στην Access 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λειτουργικό περιβάλλον που ονομάζεται λειτουργία φίλτρου στο Access 2010. Στη λειτουργία φίλτρου, η Access αποκλείει όλες τις παραστάσεις που δεν μπορείτε να ασφαλή. Σε αυτήν την περίπτωση, μια μη ασφαλή έκφραση χρησιμοποιεί συναρτήσεις ή ιδιότητες που μπορεί να γίνει εκμετάλλευση από κακόβουλο τους χρήστες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μονάδες, αρχεία ή άλλους πόρους για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδότηση. Για παράδειγμα, συναρτήσεις όπως τερματισμού και του κελύφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή δεδομένων και αρχείων σε έναν υπολογιστή, ώστε να μην θεωρείται ότι είναι ασφαλής.

Σημείωση: Αυτό το θέμα δεν ισχύει για βάσεις δεδομένων web και δεν καλύπτει όλες τις δυνατότητες ασφαλείας Access 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλων δυνατοτήτων ασφαλείας Access 2010, κάντε κλικ στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης αυτού του άρθρου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της λειτουργίας φίλτρου και τη συμπεριφορά στην Access 2010

Απενεργοποίηση λειτουργίας φίλτρου (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Κατανόηση της λειτουργίας φίλτρου και τη συμπεριφορά στο Access 2010

Όταν προσθέτετε μια παράσταση σε μια βάση δεδομένων, η Access εκτελεί αυτήν την έκφραση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον που ονομάζεται λειτουργία φίλτρου. Η Access κάνει αυτό για βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε Access 2010 ή παλαιότερη μορφή αρχείου Access που ανοίγετε στο Access 2010. Η Access ενεργοποιεί τη λειτουργία sandbox από προεπιλογή και τη λειτουργία απενεργοποιεί πάντα μη ασφαλείς παραστάσεις, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του περιεχομένου σε μια βάση δεδομένων.

Εάν εμπιστεύεστε την προέλευση της βάσης δεδομένων και θέλετε να εκτελέσετε μια παράσταση απενεργοποιεί ότι η κατάσταση λειτουργίας φίλτρου, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την έκφραση αλλάζοντας ένα κλειδί μητρώου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία sandbox. Να θυμάστε ότι η βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκεται είτε σε μια αξιόπιστη θέση ή φέρουν έγκυρη αξιοπιστίας υπογραφής, ώστε να είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας sandbox. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη λειτουργία φίλτρου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθεί η Access όταν συναντά μια μη ασφαλή έκφραση.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία φίλτρου

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο ή εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα κλειδιά μητρώου οι ίδιοι, ζητήστε βοήθεια από κάποιον που είναι εξοικειωμένος με την αλλαγή του μητρώου. Για να αλλάξετε τις τιμές του μητρώου πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση λειτουργίας φίλτρου (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία sandbox στο Access 2010, αλλάζοντας την τιμή ενός κλειδιού μητρώου.

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Αλλαγή του κλειδιού μητρώου

Σημαντικό: Ακολουθώντας αυτά τα βήματα επιτρέπετε στις μη ασφαλείς εκφράσεις να εκτελούνται σε κάθε εμφάνιση της Access για όλους τους χρήστες του υπολογιστή.

 1. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις της Access που εκτελούνται στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φίλτρου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Windows 7 ή Windows Vista   

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

   2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

    Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

   3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή μητρώου, στην περιοχή όνομα, κάντε διπλό κλικ SandboxMode.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

   5. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

  • Στα Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003   

   1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

   2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

    Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

   3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή μητρώου, στην περιοχή όνομα, κάντε διπλό κλικ SandboxMode.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

   5. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Σημαντικό: Θυμηθείτε ότι αν δεν ενεργοποιήσετε πρώτα το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων, η Access απενεργοποιεί όλες τις μη ασφαλείς εκφράσεις, ανεξάρτητα από το αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση μητρώου.

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή μητρώου με τις ακόλουθες τιμές, με το 0 (μηδέν) να είναι η πιο επιτρεπτική τιμή και το 3 η λιγότερο επιτρεπτική.

Ρύθμιση

Περιγραφή

0

Η λειτουργία φίλτρου είναι πάντα απενεργοποιημένη.

1

Η λειτουργία φίλτρου χρησιμοποιείται για την Access, αλλά όχι σε άλλα προγράμματα.

2

Η λειτουργία φίλτρου χρησιμοποιείται σε άλλα προγράμματα, αλλά όχι για την Access.

3

Η λειτουργία φίλτρου είναι πάντα ενεργοποιημένη. Κατά την εγκατάσταση της Access, αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×