Χρήση της λειτουργίας sandbox στην Access 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λειτουργικό περιβάλλον που ονομάζεται λειτουργία φίλτρου στο Access 2010. Στη λειτουργία φίλτρου, η Access αποκλείει όλες τις παραστάσεις που δεν μπορείτε να ασφαλή. Σε αυτήν την περίπτωση, μια μη ασφαλή έκφραση χρησιμοποιεί συναρτήσεις ή ιδιότητες που μπορεί να γίνει εκμετάλλευση από κακόβουλο τους χρήστες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μονάδες, αρχεία ή άλλους πόρους για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδότηση. Για παράδειγμα, συναρτήσεις όπως τερματισμού και του κελύφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή δεδομένων και αρχείων σε έναν υπολογιστή, ώστε να μην θεωρούνται ασφαλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα δεν ισχύει για βάσεις δεδομένων web και δεν καλύπτει όλες τις δυνατότητες ασφαλείας Access 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλων δυνατοτήτων ασφαλείας Access 2010, κάντε κλικ στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης αυτού του άρθρου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της λειτουργίας φίλτρου και τη συμπεριφορά στην Access 2010

Απενεργοποίηση λειτουργίας φίλτρου (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Κατανόηση της λειτουργίας φίλτρου και τη συμπεριφορά στο Access 2010

Όταν προσθέτετε μια παράσταση σε μια βάση δεδομένων, η Access εκτελεί αυτήν την έκφραση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον που ονομάζεται λειτουργία φίλτρου. Η Access κάνει αυτό για βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε Access 2010 ή παλαιότερη μορφή αρχείου Access που ανοίγετε στο Access 2010. Η Access ενεργοποιεί τη λειτουργία sandbox από προεπιλογή και τη λειτουργία απενεργοποιεί πάντα μη ασφαλείς παραστάσεις, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του περιεχομένου σε μια βάση δεδομένων.

Εάν εμπιστεύεστε την προέλευση μιας βάσης δεδομένων και θέλετε να εκτελέσετε μια έκφραση που απενεργοποιεί η λειτουργία sandbox, μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την έκφραση αλλάζοντας ένα κλειδί μητρώου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία sandbox. Θυμηθείτε ότι η βάση δεδομένων πρέπει είτε να βρίσκεται σε αξιόπιστη τοποθεσία, είτε να φέρει έγκυρη αξιόπιστη υπογραφή, ώστε να είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας sandbox. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη λειτουργία sandbox, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθεί η Access όταν συναντά μια μη ασφαλή έκφραση.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία φίλτρου

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο ή εάν μπορείτε να αλλάξετε τα κλειδιά μητρώου οι ίδιοι, ζητήστε βοήθεια από κάποιον που είναι εξοικειωμένος με την αλλαγή του μητρώου. Για να αλλάξετε τις τιμές του μητρώου πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση λειτουργίας sandbox (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία sandbox στο Access 2010, αλλάζοντας την τιμή ενός κλειδιού μητρώου.

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Αλλαγή του κλειδιού μητρώου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθώντας αυτά τα βήματα επιτρέπετε στις μη ασφαλείς εκφράσεις να εκτελούνται σε κάθε εμφάνιση της Access για όλους τους χρήστες του υπολογιστή.

 1. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις της Access που εκτελούνται στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία sandbox.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Στα Windows 7 ή Windows Vista   

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

   2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

    Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

   3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή μητρώου, κάτω από το στοιχείο Όνομα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SandboxMode.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

   5. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

  • Στα Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003   

   1. Από τη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

   2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

    Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

   3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή μητρώου, κάτω από το στοιχείο Όνομα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SandboxMode.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

   5. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θυμηθείτε ότι εάν δεν ενεργοποιήσετε πρώτα το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων, η Access απενεργοποιεί όλες τις μη ασφαλείς εκφράσεις, ανεξάρτητα από το αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση μητρώου.

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή μητρώου με τις ακόλουθες τιμές, με το 0 (μηδέν) να είναι η πιο επιτρεπτική τιμή και το 3 η λιγότερο επιτρεπτική.

Ρύθμιση

Περιγραφή

0

Η λειτουργία Sandbox είναι απενεργοποιημένη διαρκώς.

1

Η λειτουργία Sandbox χρησιμοποιείται για την Access, αλλά όχι σε άλλα προγράμματα.

2

Η λειτουργία Sandbox χρησιμοποιείται για άλλα προγράμματα, αλλά όχι στην Access.

3

Η λειτουργία Sandbox χρησιμοποιείται διαρκώς. Κατά την εγκατάσταση της Access, αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×