Χρήση της επίλυσης για να προσδιορίσετε το συνδυασμό βέλτιστη προϊόντος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται η χρήση της επίλυσης, ένα πρόσθετο πρόγραμμα της Microsoft Excel μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάλυση what-if, για να καθορίσετε ένα συνδυασμό βέλτιστη προϊόντος.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω το μηνιαίο συνδυασμό προϊόντος που πραγματοποιεί Μεγιστοποίηση κερδοφορίας;

Εταιρείες συχνά χρειάζεται για να προσδιορίσετε την ποσότητα του κάθε προϊόντος για την παραγωγή σε μηνιαία βάση. Στην πιο απλή μορφή, το πρόβλημα Δημιουργήστε προϊόντος περιλαμβάνει τον τρόπο για να προσδιορίσετε το μέγεθος του κάθε προϊόν που πρέπει να παραχθεί κατά τη διάρκεια του μήνα για να μεγιστοποιήσετε κερδών. Συνδυασμός προϊόντων συνήθως πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Σύνθεση του προϊόντος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους πόρους από αυτές που είναι διαθέσιμες.

 • Υπάρχει ένα περιορισμένο απαιτήσεων για κάθε προϊόν. Θα σας δεν είναι δυνατό να αγροτικά προϊόντα περισσότερα από ένα προϊόν κατά τη διάρκεια σε μήνες από υποδεικνύει ζήτηση, επειδή το πλεονάζουσας παραγωγής χάνεται (για παράδειγμα, μια αλλοιώσιμα ναρκωτικά).

Ας Επίλυση τώρα το παρακάτω παράδειγμα του προβλήματος mix προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τη λύση για αυτό το πρόβλημα στο αρχείο Prodmix.xlsx, εμφανίζεται στο σχήμα 27-1.

Εικόνα βιβλίου
Σχήμα 27-1, η σύνθεση του προϊόντος

Ας υποθέσουμε ότι Εργαζόμαστε για μια εταιρεία ναρκωτικά που παράγει έξι διαφορετικά προϊόντα στο τους εργοστασίου. Παραγωγή κάθε προϊόν απαιτεί εργασία και πρώτες ύλες. Γραμμή 4 στο σχήμα 27-1 εμφανίζει τις ώρες εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή ένα σύμβολο δίεσης κάθε προϊόντος και γραμμή 5 εμφανίζει το λίβρες της πρώτης ύλης που απαιτείται για την παραγωγή ένα σύμβολο δίεσης κάθε προϊόντος. Για παράδειγμα, παράγει ένα σύμβολο δίεσης του προϊόντος 1 απαιτεί έξι ώρες εργασίας και 3.2 λίβρες της πρώτης ύλης. Για κάθε ναρκωτικά, την τιμή ανά δίεσης δίνεται στη γραμμή 6, το κόστος μονάδας ανά δίεσης δίνεται στη γραμμή 7 και τη συμμετοχή κέρδους ανά δίεσης δίνεται στη γραμμή 9. Για παράδειγμα, προϊόν 2 πωλεί για 11.00 $ ανά δίεσης, των περιλαμβάνει ένα κόστος μονάδας του 5.70 $ ανά δίεσης και συμβάλλει κέρδος 5.30 $ ανά δίεσης. Αίτημα του μήνα για κάθε ναρκωτικά δίνεται στη γραμμή 8. Για παράδειγμα, ζήτηση για το προϊόν 3 είναι 1041 κιλά. Αυτό το μήνα, 4500 ώρες εργασίας και 1600 λίβρες της πρώτης ύλης είναι διαθέσιμες. Πώς να μεγιστοποιήσετε αυτή η εταιρεία τα κέρδη του μηνιαίου;

Εάν θα σας γνώριζε τίποτα σχετικά με την επίλυση του Excel, θα σας θα προσβάλλουν αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα φύλλο εργασίας για να παρακολουθείτε τη χρήση κέρδους και πόρων που σχετίζεται με τη σύνθεση του προϊόντος. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε δοκιμής και σφάλματος για να αλλάξετε τη σύνθεση του προϊόντος για να βελτιστοποιήσετε το κέρδος χωρίς τη χρήση περισσότερων εργασιών ή πρώτες ύλες από αυτόν που είναι διαθέσιμες και χωρίς να παράγουν οποιαδήποτε ναρκωτικά που υπερβαίνουν ζήτηση. Χρησιμοποιούμε επίλυσης σε αυτήν τη διαδικασία μόνο στο στάδιο της δοκιμαστικής έκδοσης και σφάλματος. Ουσιαστικά, επίλυσης είναι ένας μηχανισμός βελτιστοποίηση που flawlessly πραγματοποιεί αναζήτηση δοκιμαστικής έκδοσης και σφάλματος.

Ένα κλειδί για την επίλυση του προβλήματος mix προϊόντος είναι για αποτελεσματική τον υπολογισμό της χρήσης πόρων και κέρδους που σχετίζεται με οποιονδήποτε συνδυασμό συγκεκριμένο προϊόν. Ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να κάνετε αυτό κατά τον υπολογισμό είναι η συνάρτηση SUMPRODUCT. Η συνάρτηση SUMPRODUCT πολλαπλασιάζει τις αντίστοιχες τιμές σε περιοχές κελιών και επιστρέφει το άθροισμα των τιμών. Κάθε περιοχή κελιών που χρησιμοποιείται σε έναν υπολογισμό SUMPRODUCT πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SUMPRODUCT με δύο γραμμές ή δύο στήλες, αλλά όχι με μία στήλη και μία γραμμή.

Ως παράδειγμα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση SUMPRODUCT μας προϊόντος, δημιουργήστε το παράδειγμα, ας δοκιμάσουμε για τον υπολογισμό μας "Χρήση πόρων". Χρήση μας εργασίας υπολογίζεται με

*(Drug 1 pounds produced) (εργασίας χρησιμοποιείται ανά δίεσης της ναρκωτικά 1) +
(εργασίας χρησιμοποιείται ανά δίεσης της ναρκωτικά 2) * (λαθρεμπορίου 2 κιλά παραχθεί) +...
(Εργασίας χρησιμοποιείται ανά δίεσης της ναρκωτικά 6) * (λαθρεμπορίου 6 λίβρες παραχθεί)

Θα σας θα μπορούσε να υπολογίσετε χρήση εργασιών με πιο χρονοβόρα τρόπο ως D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4. Ομοίως, χρήση πρώτες ύλες θα μπορούσε να θα υπολογιστεί ως D2 * D5 + E2 *E5 + F2 * F5 + G2 * G5 + H2 * Η5 + I2 * I5. Ωστόσο, η εισαγωγή αυτών των τύπων σε ένα φύλλο εργασίας για τα προϊόντα του έξι είναι χρονοβόρα. Φανταστείτε πώς θα διαρκέσει Εάν εργάζεστε με μια εταιρεία που παράγεται, για παράδειγμα, 50 προϊόντων σε τους εργοστασίου. Είναι πολύ πιο εύκολο τρόπο για τον υπολογισμό εργασιών και η χρήση της πρώτης ύλης για να αντιγράψετε από D14 D15 τον τύπο SUMPRODUCT($D$2:$I$2,D4:I4). Αυτός ο τύπος υπολογίζει D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4 (η οποία είναι μας χρήση εργασιών), αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να εισαγάγετε! Έχετε υπόψη σας να χρησιμοποιούν το σύμβολο $ με την περιοχή D2:I2, έτσι ώστε όταν να αντιγράψετε τον τύπο που εξακολουθεί να καταγράψετε ο συνδυασμός προϊόντος από τη γραμμή 2. Ο τύπος στο κελί D15 υπολογίζει χρήση πρώτες ύλες.

Με παρόμοιο τρόπο, το κέρδος προσδιορίζεται από

(Λαθρεμπορίου 1 κέρδος ανά δίεσης) * (παραχθεί λίβρες ναρκωτικά 1) +
(2 ναρκωτικά κέρδος ανά δίεσης) * (λαθρεμπορίου 2 κιλά παραχθεί) +...
(6 ναρκωτικά κέρδος ανά δίεσης) * (λαθρεμπορίου 6 λίβρες παραχθεί)

Κέρδος υπολογίζεται εύκολα στο κελί D12 με τον τύπο SUMPRODUCT(D9:I9,$D$2:$I$2).

Τώρα μπορεί να περιγράφουμε τα τρία στοιχεία μας συνδυασμός προϊόντων μοντέλου επίλυσης.

 • Κελί προορισμού. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσετε το κέρδος (υπολογιστεί στο κελί D12).

 • Μεταβαλλόμενα κελιά. Ο αριθμός των λίβρες που παράγονται από κάθε προϊόν (που αναφέρεται στην περιοχή κελιών D2:I2)

 • Περιορισμούς. Έχουμε τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Μην χρησιμοποιείτε περισσότερες εργασιών ή πρώτες ύλες από όση είναι διαθέσιμη. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές στα κελιά D14:D15 (τους πόρους που χρησιμοποιούνται) πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τις τιμές στα κελιά F14:F15 (διαθέσιμων πόρων).

  • Δεν προκαλούν περισσότερα από ένα ναρκωτικά από έχει ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές στην D2:I2 τα κελιά (που παράγεται από κάθε ναρκωτικά λίβρες) πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για κάθε ναρκωτικά (που αναφέρονται σε κελιά D8:I8).

  • Θα σας δεν μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική τιμή από οποιαδήποτε ναρκωτικά.

Να σας δείξουμε πώς μπορείτε να εισαγάγετε το κελί προορισμού, αλλάζοντας τα κελιά και τους περιορισμούς σε επίλυσης. Στη συνέχεια, μόνο που πρέπει να κάνετε είναι κάντε κλικ στο κουμπί επίλυση για να βρείτε συνδυασμό προϊόντος Μεγιστοποίηση κέρδους!

Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση".

Σημείωση: Όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 26, "μια εισαγωγή για να βελτιστοποίηση με το Excel" Επίλυση "," Επίλυση είναι εγκατεστημένη κάνοντας κλικ στο κουμπί του Microsoft Office, στη συνέχεια, επιλογές του Excel, ακολουθούμενο από πρόσθετα. Στη λίστα διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα του Excel, επιλέξτε το πλαίσιο επίλυσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 27-2.

Εικόνα βιβλίου
Εικόνα 27-2 το διαλόγου Παράμετροι επίλυσης

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κελί προορισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί κέρδους (κελί D12). Κάντε κλικ στο πλαίσιο με αλλαγή των κελιών και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη στην περιοχή D2:I2, η οποία περιέχει το λίβρες που παράγονται από κάθε ναρκωτικά. Παράθυρο διαλόγου πρέπει τώρα να μοιάζει σχήμα 27-3.

Εικόνα βιβλίου
Παράθυρο διαλόγου το Παράμετροι επίλυσης σχήμα 27-3 με το κελί προορισμού και μεταβαλλόμενα κελιά που ορίζονται από το

Τώρα είστε έτοιμοι να προσθέσετε τους περιορισμούς στο μοντέλο. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού, εμφανίζεται στο σχήμα 27-4.

Εικόνα βιβλίου
Παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού το σχήμα 27-4

Για να προσθέσετε τους περιορισμούς χρήσης πόρων, κάντε κλικ στο πλαίσιο αναφορά κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή D14:D15. Επιλέξτε < = από τη λίστα Μεσαίο. Κάντε κλικ στο πλαίσιο περιορισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή κελιών F14:F15. Παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού πρέπει τώρα να μοιάζει ως εικόνα 27-5.

Εικόνα βιβλίου
Παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού το σχήμα 27-5 με τους περιορισμούς χρήσης πόρων που εισάγονται

Θα σας τώρα έχετε εξασφαλίζεται ότι όταν επίλυσης προσπαθεί διαφορετικές τιμές για την αλλαγή κελιά, μόνο τους συνδυασμούς που ικανοποιεί και τα δύο D14 < = F14 (εργασίας χρησιμοποιείται είναι μικρότερη ή ίση των εργασιών που είναι διαθέσιμη) και D15 < = F15 (πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε είναι μικρότερο ή ίσο με θα θεωρούνται ως πρώτες ύλες διαθέσιμη). Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να εισαγάγετε τους περιορισμούς ζήτηση. Συμπληρώστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού, όπως φαίνεται στην εικόνα 27-6.

Εικόνα βιβλίου
Παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού το σχήμα 27-6 με τους περιορισμούς ζήτηση που εισάγονται

Προσθήκη αυτών των περιορισμών εξασφαλίζει ότι όταν επίλυσης προσπαθεί διαφορετικών συνδυασμών για την αλλαγή τιμών κελιών, μόνο τους συνδυασμούς που πληρούν τις ακόλουθες παραμέτρους θα ληφθούν υπόψη:

 • D2 < = D8 (το ποσό που προκύπτει ναρκωτικά 1 είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 1)

 • E2 < = E8 (το ποσό της παραχθεί ναρκωτικά 2 είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 2)

 • F2 < = F8 (το ποσό που προκύπτει από 3 ναρκωτικά κάνει είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 3)

 • G2 < = G8 (το ποσό που προκύπτει από 4 ναρκωτικά που έγιναν είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 4)

 • H2 < = H8 (το ποσό που προκύπτει από 5 ναρκωτικά που έγιναν είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 5)

 • I2 < = I8 (το ποσό που προκύπτει από 6 ναρκωτικά κάνει είναι μικρότερη ή ίση με την απαίτηση για ναρκωτικά 6)

Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού. Το παράθυρο "Επίλυση" θα πρέπει να είναι όπως το σχήμα 27-7.

Εικόνα βιβλίου
Σχήμα 27-7 τελικό διαλόγου Παράμετροι επίλυσης του προβλήματος mix προϊόντος

Θα σας πληκτρολογήστε τον περιορισμό που μεταβαλλόμενα κελιά πρέπει να είναι μη αρνητικός στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές επίλυσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης. Επιλέξτε το πλαίσιο υπόθεση γραμμικού μοντέλου και πλαίσιο θεωρείται ότι δεν έχει αρνητική, όπως φαίνεται στην εικόνα 27-8 στην επόμενη σελίδα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εικόνα βιβλίου
Ρυθμίσεις επιλογών επίλυσης σχήμα 8-27

Επιλέγοντας το πλαίσιο θεωρείται ότι δεν έχει αρνητική εξασφαλίζει ότι επίλυσης θεωρεί μόνο συνδυασμούς μεταβαλλόμενα κελιά στην οποία κάθε αλλαγή κελί προϋποθέτει είναι αρνητική τιμή. Θα σας επιλεγμένο πλαίσιο υπόθεση γραμμικού μοντέλου επειδή το προϊόν, δημιουργήστε το πρόβλημα, είναι ένας ειδικός τύπος επίλυσης του προβλήματος που ονομάζεται μια γραμμική μοντέλο. Ουσιαστικά, ένα μοντέλο επίλυσης είναι γραμμική στις παρακάτω συνθήκες:

 • Το κελί προορισμού υπολογίζεται με την προσθήκη μαζί τους όρους της φόρμας (αλλαγή cell)*(constant).

 • Κάθε περιορισμού ικανοποιεί την "απαίτηση γραμμικού μοντέλου". Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιορισμό αξιολογείται με την προσθήκη μαζί τους όρους της φόρμας (αλλαγή cell)*(constant) και τη σύγκριση τα ποσά σε μια σταθερά.

Γιατί είναι γραμμική αυτό το πρόβλημα επίλυσης; Το κελί προορισμού (Κέρδος) υπολογίζεται ως

(Λαθρεμπορίου 1 κέρδος ανά δίεσης) * (παραχθεί λίβρες ναρκωτικά 1) +
(2 ναρκωτικά κέρδος ανά δίεσης) * (λαθρεμπορίου 2 κιλά παραχθεί) +...
(6 ναρκωτικά κέρδος ανά δίεσης) * (λαθρεμπορίου 6 λίβρες παραχθεί)

Σε αυτό κατά τον υπολογισμό ακολουθεί ένα μοτίβο με την οποία η τιμή του κελιού προορισμού προέρχεται από την προσθήκη μαζί τους όρους της φόρμας (αλλαγή cell)*(constant).

Αξιολόγηση της μας περιορισμού εργασιών, συγκρίνοντας την τιμή που προέρχεται από (εργασίας χρησιμοποιείται ανά δίεσης ναρκωτικά 1) * (παραχθεί λίβρες ναρκωτικά 1) + (εργασίας χρησιμοποιείται ανά δίεσης ναρκωτικά 2) *(Drug 2 pounds produced) +... (Εργασίας μαςΕπεξεργασία ανά δίεσης ναρκωτικά 6) * (λαθρεμπορίου 6 λίβρες παραχθεί) για τα διαθέσιμα εργασιών.

Γι ' αυτό, τον περιορισμό εργασίας υπολογίζεται με την προσθήκη μαζί τους όρους της φόρμας (αλλαγή cell)*(constant) και τη σύγκριση τα ποσά σε μια σταθερά. Τον περιορισμό εργασίας και τον περιορισμό πρώτες ύλες ικανοποιούν την απαίτηση γραμμικού μοντέλου.

Μας περιορισμούς ζήτηση λαμβάνουν τη μορφή

(Ναρκωτικά 1 παραχθεί) < = (ζήτηση ναρκωτικά 1)
(παραχθεί 2 ναρκωτικά) < = (ζήτηση ναρκωτικά 2)
άρθρου
(6 ναρκωτικά παραχθεί) < = (ζήτηση ναρκωτικά 6)

Κάθε περιορισμό ζήτηση ικανοποιεί επίσης την απαίτηση γραμμικού μοντέλου, επειδή κάθε αξιολογείται με την προσθήκη μαζί τους όρους της φόρμας (αλλαγή cell)*(constant) και τη σύγκριση τα ποσά σε μια σταθερά.

Αντιμετωπίζετε φαίνεται ότι το μοντέλο mix προϊόντος είναι μοντέλου γραμμικής, γιατί θα πρέπει να μας φροντίσει;

 • Εάν ένα μοντέλο επίλυσης είναι γραμμική και θα σας επιλέξτε υπόθεση γραμμικού μοντέλου, εξασφαλίζεται "Επίλυση" για να βρείτε τη βέλτιστη λύση στο μοντέλο επίλυσης. Εάν δεν είναι γραμμική μοντέλου επίλυσης, επίλυσης μπορεί να ή δεν μπορεί να βρείτε τη βέλτιστη λύση.

 • Εάν ένα μοντέλο επίλυσης είναι γραμμική και θα σας επιλέξτε υπόθεση γραμμικού μοντέλου, επίλυσης χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματική αλγόριθμο (η μέθοδος simplex) για να βρείτε το μοντέλο βέλτιστη λύση. Εάν ένα μοντέλο επίλυσης είναι γραμμική και θα σας μην επιλέξετε υπόθεση γραμμικού μοντέλου, επίλυσης χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματική αλγόριθμο (η μέθοδος GRG2) και ενδέχεται να έχετε δυσκολίες που μπορείτε να βρείτε το μοντέλο βέλτιστη λύση.

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές επίλυσης, επιστρέψτε στο κύριο επίλυσης πλαίσιο διαλόγου, φαίνεται παραπάνω στο σχήμα 27-7. Όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί "Επίλυση", "Επίλυση" υπολογίζει μια βέλτιστη λύση (εάν υπάρχει) για το μοντέλο mix προϊόντος. Όπως που αναφέρεται στο κεφάλαιο 26, σε βέλτιστη λύση στο μοντέλο mix προϊόντος θα είναι ένα σύνολο της αλλαγής τιμών κελιών (λίβρες που παράγονται από κάθε ναρκωτικά) που πραγματοποιεί Μεγιστοποίηση κέρδους πάνω από το σύνολο όλων των λύσεων είναι εφικτό. Ξανά, εφικτή λύση είναι ένα σύνολο της αλλαγής τιμών κελιών που πληρούν όλους τους περιορισμούς. Οι τιμές των κελιών αλλαγή εμφανίζεται στο σχήμα 27-9 είναι εφικτή λύση, επειδή όλα τα επίπεδα παραγωγής είναι αρνητικός, δεν υπερβαίνει τα επίπεδα παραγωγής απαιτήσεων και χρήση πόρων δεν υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους.

Εικόνα βιβλίου
Εικόνα 27-9 A εφικτή λύση με το προϊόν ο συνδυασμός χωράει πρόβλημα εντός ορίων.

Οι τιμές των κελιών αλλαγή φαίνεται στην εικόνα 27-10 στην επόμενη σελίδα αντιπροσωπεύει μια λύση αδύνατη για τους ακόλουθους λόγους:

 • Θα σας να προσκομίσει περισσότερες από 5 ναρκωτικά από τη ζήτηση για αυτήν.

 • Χρησιμοποιούμε περισσότερες εργασιών από το τι είναι διαθέσιμο.

 • Χρησιμοποιούμε περισσότερες πρώτες ύλες από αυτά που είναι διαθέσιμα.

Εικόνα βιβλίου
Σχήμα 27-10 μια αδύνατη τη λύση του προβλήματος mix προϊόντος δεν χωρά μέσα σε καθορισμένο τους περιορισμούς.

Αφού κάνετε κλικ επίλυση, επίλυσης βρίσκει γρήγορα η βέλτιστη λύση που εμφανίζεται στο σχήμα 27-11. Πρέπει να επιλέξτε διατήρηση λύσης της επίλυσης για να διατηρήσετε τις τιμές της λύσης βέλτιστη στο φύλλο εργασίας.

Εικόνα βιβλίου
Σχήμα 27-11 η βέλτιστη λύση του προβλήματος mix προϊόντος

Εταιρεία μας ναρκωτικά να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη του μήνα σε ένα επίπεδο της $6,625.20 από παράγουν 596.67 λίβρες ναρκωτικά 4, 1084 λίβρες ναρκωτικά 5 και κανένα από τα άλλα ναρκωτικά! Θα σας δεν είναι δυνατό να καθορίσετε εάν θα σας να επιτύχετε το μέγιστο κέρδος από $6,625.20 με άλλους τρόπους. Μόνο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ότι με μας περιορισμένων πόρων και απαιτήσεων, δεν υπάρχει τρόπος να κάνετε περισσότερα από $6,627.20 αυτόν το μήνα.

Ας υποθέσουμε ότι ζήτηση για κάθε προϊόν που πρέπει να πληρούνται. (Δείτε το φύλλο εργασίας Χωρίς εφικτή λύση στο αρχείο Prodmix.xlsx.) Έχουμε, στη συνέχεια, να αλλάξετε τους περιορισμούς ζήτηση από D2:I2 < = D8:I8 να D2:I2 > = D8:I8. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε επίλυσης, επιλέξτε το D2:I2 < = D8:I8 περιορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή περιορισμού, εμφανίζεται στο σχήμα 27-12.

Εικόνα βιβλίου
Παράθυρο διαλόγου η αλλαγή περιορισμού σχήμα 27-12

Επιλέξτε > = και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα σας τώρα έχετε εξασφαλίζεται ότι επίλυσης θα μπορείτε να αλλάξετε μόνο τιμές των κελιών που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Επίλυση", θα δείτε το μήνυμα "Επίλυσης δεν βρέθηκε εφικτή λύση." Αυτό το μήνυμα δεν σημαίνει ότι θα σας κάνει ένα λάθος σε μας μοντέλο, αλλά προτιμάτε που με μας περιορισμένων πόρων, θα σας δεν πληροί απαιτήσεων για όλα τα προϊόντα. Επίλυση απλώς που σας ενημερώνει μας που εάν θέλουμε να πληροί απαιτήσεων για κάθε προϊόν, πρέπει να προσθέσετε περισσότερες εργασιών, περισσότερες πρώτες ύλες ή περισσότερα από δύο.

Ας δούμε τι συμβαίνει εάν θα σας επιτρέψει απεριόριστες απαιτήσεων για κάθε προϊόν και θα σας επιτρέψει αρνητικές ποσότητες που θα παραχθεί από κάθε ναρκωτικά. (Μπορείτε να δείτε αυτό το πρόβλημα επίλυσης στο φύλλο εργασίας Ορισμός τιμών δεν συγκλίνουν στο αρχείο Prodmix.xlsx.) Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση για αυτό το πρόβλημα, ανοίξτε το επίλυσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου θεωρείται ότι δεν έχει αρνητική. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης, επιλέξτε τον περιορισμό απαιτήσεων D2:I2 < = D8:I8 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για να καταργήσετε τον περιορισμό. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Επίλυση", "Επίλυση" εμφανίζει το μήνυμα "Τιμών κελιών σύνολο προσέγγιση." Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι εάν το κελί προορισμού είναι να είναι μεγιστοποιημένο (όπως στο παράδειγμά μας), υπάρχουν είναι εφικτό λύσεις με τιμές κελιών αυθαίρετα μεγάλο προορισμού. (Εάν το κελί προορισμού είναι η ελαχιστοποίηση, το μήνυμα "Ορισμός κελιού τιμές δεν συγκλίνουν" σημαίνει ότι υπάρχουν είναι εφικτό λύσεις με τιμές κελιών αυθαίρετα μικρές προορισμού.) Σε περίπτωση μας, επιτρέποντας αρνητική παραγωγή μια ναρκωτικά, στην πραγματικότητα "δημιουργούμε" πόροι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αυθαίρετα μεγάλες ποσότητες άλλες ναρκωτικά. Δεδομένο μας απεριόριστες ζήτηση, έτσι μας για να κάνετε απεριόριστες κερδών. Σε μια πραγματική κατάσταση, δεν είναι δυνατό να κάνουμε άπειρο ποσό των χρημάτων. Με λίγα λόγια, εάν βλέπετε "Ορισμός τιμών δεν συγκλίνουν", το μοντέλο διαθέτει ένα σφάλμα.

 1. Ας υποθέσουμε ότι εταιρεία μας ναρκωτικά να αγοράσετε έως 500 ώρες των εργασιών σε $1 περισσότερων ανά ώρα από την τρέχουσα εργασία κόστους. Πώς θα σας μπορεί να μεγιστοποιήσετε το κέρδος;

 2. Σε ένα chip εργοστασίου κατασκευής, τέσσερα τεχνικούς (A, B, C και D) παράγουν τρία προϊόντα (προϊόντα 1, 2 και 3). Αυτό το μήνα, τον κατασκευαστή chip μπορεί να πουλήσει 80 μονάδες του προϊόντος 1, 50 μονάδες του προϊόντος 2 και πολύ 50 μονάδες προϊόν 3. Τεχνικού A μπορούν να κάνουν μόνο τα προϊόντα 1 και 3. Τεχνικού B μπορούν να κάνουν μόνο τα προϊόντα 1 και 2. Τεχνικού C μπορούν να κάνουν μόνο προϊόν 3. Τεχνικού D μπορούν να κάνουν μόνο προϊόν 2. Για κάθε μονάδα που παράγεται, τα προϊόντα συνεισφέρουν το παρακάτω Κέρδος: 1 προϊόντος, $6. Προϊόν 2, $7; και προϊόν 3, $10. Το χρόνο (σε ώρες) κάθε τεχνικού πρέπει να την κατασκευή ενός προϊόντος είναι ως εξής:

  Προϊόν

  Τεχνικού A

  Τεχνικού B

  Τεχνικού C

  Τεχνικού D

  1

  2

  2,5

  Δεν μπορείτε να κάνετε

  Δεν μπορείτε να κάνετε

  2

  Δεν μπορείτε να κάνετε

  3

  Δεν μπορείτε να κάνετε

  3,5

  3

  3

  Δεν μπορείτε να κάνετε

  4

  Δεν μπορείτε να κάνετε

 3. Κάθε τεχνικού να εργαστείτε έως 120 ώρες ανά μήνα. Πώς να μεγιστοποιήσετε τον κατασκευαστή chip τα κέρδη του μηνιαίου; Ας υποθέσουμε ότι μπορεί να παραχθεί ένα δεκαδικό αριθμό μονάδων.

 4. Ένας υπολογιστής εργοστασίου κατασκευής υπολογίζονται ποντίκια, πληκτρολόγια και joysticks παιχνίδι βίντεο. Το κέρδος ανά μονάδα, χρήση εργασιών ανά μονάδα, μηνιαία απαιτήσεων και ανά μονάδα χρόνου μηχανικής χρήση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

  Ποντίκια

  Πληκτρολόγια

  Joysticks

  Κέρδος/μονάδα

  $8

  $11

  $9

  Χρήση Labor ανά μονάδα

  .2 ώρα

  .3 ώρα

  .24 ώρα

  Μηχανική/τη μονάδα χρόνου

  .04 ώρα

  .055 ώρα

  .04 ώρα

  Μηνιαίο απαιτήσεων

  15.000

  27.000

  11.000 DEM

 5. Κάθε μήνα, ένα σύνολο 13.000 ώρες εργασίας και 3000 ώρες ώρα του υπολογιστή είναι διαθέσιμες. Πώς να μεγιστοποιήσετε τον κατασκευαστή το μηνιαίο συμμετοχή κέρδους από την εγκατάσταση;

 6. Επίλυση μας ναρκωτικά παράδειγμα υπό την προϋπόθεση ότι ότι πρέπει να πληρούνται μια ελάχιστη ζήτηση 200 μονάδων για κάθε ναρκωτικά.

 7. Jason κάνει κάθε είδους ρόμβο, necklaces και earrings. Θέλει να εργαστείτε έως 160 ώρες ανά μήνα. Έχει 800 ounces της ρόμβους. Το κέρδος χρόνου εργασίας και ounces της ρόμβους που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόν παρέχονται παρακάτω. Εάν ζήτηση για κάθε προϊόν είναι απεριόριστες, πώς να Jason μεγιστοποιήσετε το κέρδος;

  Προϊόν

  Μονάδα κέρδους

  Ώρες εργασίας ανά μονάδα

  Ounces της ρόμβους ανά μονάδα

  Bracelet

  300 €

  .35

  1.2

  Necklace

  200 €

  .15

  .75

  Earrings

  100 €

  ,05

  0,5

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×