Χρήση της Προεπισκόπησης για το PowerPoint για να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας

Χρήση της Προεπισκόπησης για το PowerPoint για να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να κάνετε τις παρουσιάσεις σας πιο δυναμικές και συναρπαστικές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ζουμ για το PowerPoint.

Για να προσθέσετε ζουμ, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Ζουμ.

Επιλέξτε Σύνοψη ζουμ για να εμφανίσετε ολόκληρη την παρουσίαση στην σελίδα μία προορισμού.

Επιλέξτε Διαφάνεια ζουμ για να εμφανίσετε μόνο επιλεγμένες διαφάνειες.

Επιλέξτε Την ενότητα ζουμ για να εμφανίσετε μόνο μια επιλεγμένη ενότητα.

Εμφανίζει διάφορα είδη προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε όταν επιλέγετε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση: Προεπισκόπηση σύνοψης, Προεπισκόπηση διαφάνειας και Προεπισκόπηση ενότητας.

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε μια ζουμ στο PowerPoint, μπορείτε να μεταπηδήσετε προς και από συγκεκριμένες διαφάνειες, ενότητες και τμήματα της παρουσίασής σας με τη σειρά που μπορείτε να αποφασίσετε κατά την παρουσίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Προεπισκόπηση για το PowerPoint είναι διαθέσιμη μόνο αν διαθέτετε μια συνδρομή στο Office 365.

Προεπισκόπηση σύνοψης

Η προεπισκόπηση σύνοψης είναι σαν μια αρχική σελίδα όπου μπορείτε να δείτε όλα τα τμήματα της παρουσίασής σας. Κατά την παρουσίαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προεπισκόπηση για να μεταβείτε από ένα σημείο της παρουσίασής σας σε ένα άλλο με όποια σειρά θέλετε. Μπορείτε να γίνετε δημιουργικοί, να προχωρήσετε πιο κάτω ή να επιστρέψετε σε τμήματα της προβολής παρουσίασης, χωρίς να διακόψετε τη ροή της παρουσίασής σας.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση.

  Εμφανίζει το κουμπί "Προεπισκόπηση" στην καρτέλα "Εισαγωγή" στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Προεπισκόπηση σύνοψης.

  Εμφανίζει διάφορα είδη προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε όταν επιλέγετε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση: Προεπισκόπηση σύνοψης, Προεπισκόπηση διαφάνειας και Προεπισκόπηση ενότητας.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Προεπισκόπηση σύνοψης".

  Επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προεπισκόπηση σύνοψης. Θα είναι οι πρώτες διαφάνειες των ενοτήτων της προεπισκόπησης σύνοψης. Για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση των ενοτήτων στο PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ενοτήτων σε μια παρουσίαση του PowerPoint.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή προεπισκόπησης σύνοψης" στο PowerPoint για μια παρουσίαση χωρίς υπάρχουσες ενότητες.

  Εάν έχετε ήδη ενότητες στην παρουσίαση, θα είναι προεπιλεγμένη η πρώτη διαφάνεια κάθε ενότητας. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε ορισμένες ενότητες στην προεπισκόπηση, καταργήστε την επιλογή τους. Στη συνέχεια, εάν θέλετε να απαλλαγείτε από τις ενότητες που δεν συμπεριλάβατε στην προεπισκόπηση σύνοψης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διατήρηση των ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση. Μην ανησυχείτε: οι διαφάνειες στις ενότητες που απορρίπτετε θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος της παρουσίασής σας.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή προεπισκόπησης σύνοψης" στο PowerPoint με επιλεγμένες ενότητες.

  Εμφανίζει το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Διατήρηση των ενοτήτων που δεν χρησιμοποιούνται" επιλεγμένο.

 4. Όταν επιλέξετε όλες τις διαφάνειες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προεπισκόπηση σύνοψης, επιλέξτε Εισαγωγή. Θα δημιουργηθεί η προεπισκόπηση σύνοψης και θα εμφανίζεται ως νέα διαφάνεια αμέσως πριν από την πρώτη διαφάνεια που συμπεριλάβατε στην προεπισκόπηση σύνοψης.

  Εμφανίζει τη διαφάνεια "Ενότητα σύνοψης" ενός Ζουμ σύνοψης στο PowerPoint.

Αφού δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση σύνοψης, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ενότητες της παρουσίασής σας. Εάν έχετε κάνει αλλαγές αφότου δημιουργήσατε την προεπισκόπηση σύνοψης οι οποίες θέλετε να αποτυπωθούν, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή: απλώς ενημερώστε την προεπισκόπηση σύνοψης.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει τα Εργαλεία προεπισκόπησης στην καρτέλα "Μορφοποίηση" της κορδέλας στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία σύνοψης, επιλέξτε τις ενότητες που θέλετε να έχετε στην προεπισκόπηση σύνοψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν θα μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ενότητες από την παρουσίασή σας σε αυτή την προβολή, μόνο από την προεπισκόπηση σύνοψης.

Προεπισκόπηση διαφάνειας

Μια προεπισκόπηση διαφάνειας μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την παρουσίασή σας πιο δυναμική, επιτρέποντάς σας να περιηγείστε ελεύθερα μεταξύ των διαφανειών με όποια σειρά επιλέγετε χωρίς να διακόπτετε τη ροή της παρουσίασης. Είναι μια καλή επιλογή για σύντομες παρουσιάσεις χωρίς πολλές ενότητες, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπισκοπήσεις διαφάνειας για διάφορα σενάρια παρουσίασης.

Οι προεπισκοπήσεις διαφάνειας σας βοηθούν να εμβαθύνετε σε πολλαπλές πληροφορίες έχοντας την αίσθηση ότι παραμένετε στον ίδιο καμβά.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση.

  Εμφανίζει το κουμπί "Προεπισκόπηση" στην καρτέλα "Εισαγωγή" στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Προεπισκόπηση διαφάνειας.

  Εμφανίζει διάφορα είδη προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε όταν επιλέγετε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση: Προεπισκόπηση σύνοψης, Προεπισκόπηση διαφάνειας και Προεπισκόπηση ενότητας.

 3. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου "Προεπισκόπηση διαφάνειας". Επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην προεπισκόπηση διαφάνειας.

 4. Όταν επιλέξετε όλες τις διαφάνειες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε Εισαγωγή. Θα δημιουργηθεί η προεπισκόπηση διαφάνειας.

Συμβουλή: Εάν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση διαφάνειας γρήγορα επιλέγοντας απλώς τη διαφάνεια που θέλετε από το παράθυρο μικρογραφιών και σύροντάς τη στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να έχετε την προεπισκόπηση διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργείτε προεπισκοπήσεις διαφάνειας και να τις αλλάζετε γρήγορα, καθώς και να τις τακτοποιείτε με όποιον τρόπο θέλετε απλώς με κλικ και μεταφορά.

Η προεπισκόπηση διαφάνειας θα είναι από προεπιλογή μια εικόνα μικρογραφίας προεπισκόπησης της διαφάνειας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια νέα εικόνα από τον υπολογιστή σας ή από το web για να αντιπροσωπεύει την ενότητα ή τη διαφάνεια στην οποία θα μεταβαίνετε.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία προεπισκόπησης / Μορφοποίηση" στην κορδέλα στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Αλλαγή εικόνας για να επιλέξετε μια νέα εικόνα από το web ή από τον υπολογιστή σας η οποία θα χρησιμοποιηθεί αντί της μικρογραφίας.

  Εμφανίζει την ομάδα "Επιλογές προεπισκόπησης" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" για μια προεπισκόπηση ενότητας ή διαφάνειας στο PowerPoint.

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε ή αναζητήστε τη στο web. Όταν επιλέξετε την εικόνα που θέλετε, επιλέξτε Εισαγωγή.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή εικόνας" στο PowerPoint.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διάφορες εμφανίσεις για τις προεπισκοπήσεις σας από την περιοχή Στυλ προεπισκόπησης: μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα, να προσθέσετε οπτικά εφέ ή να διαλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό περιγράμματος και εφέ από τη συλλογή.

Εμφανίζει διάφορα στυλ και εφέ προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στο PowerPoint.

Προεπισκόπηση ενότητας

Η προεπισκόπηση ενότητας είναι μια σύνδεση σε μια ενότητα που υπάρχει ήδη στην παρουσίασή σας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε σε ενότητες στις οποίες θέλετε να δώσετε έμφαση ή για να επισημάνετε το πώς συνδέονται ορισμένα τμήματα της παρουσίασής σας. Για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση των ενοτήτων στο PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ενοτήτων σε μια παρουσίαση του PowerPoint.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση.

  Εμφανίζει το κουμπί "Προεπισκόπηση" στην καρτέλα "Εισαγωγή" στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Προεπισκόπηση ενότητας.

  Εμφανίζει διάφορα είδη προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε όταν επιλέγετε Εισαγωγή > Προεπισκόπηση: Προεπισκόπηση σύνοψης, Προεπισκόπηση διαφάνειας και Προεπισκόπηση ενότητας.

 3. Επιλέξτε την ενότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπισκόπηση ενότητας.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή. Θα δημιουργηθεί η προεπισκόπηση ενότητας.

Συμβουλή: Εάν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση ενότητας γρήγορα επιλέγοντας απλώς το όνομα της ενότητας που θέλετε στο παράθυρο μικρογραφιών και σύροντάς τη στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να έχετε την προεπισκόπηση ενότητας.

Η προεπισκόπηση ενότητας θα είναι από προεπιλογή μια εικόνα μικρογραφίας προεπισκόπησης της διαφάνειας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια νέα εικόνα από τον υπολογιστή σας ή από το web για να αντιπροσωπεύει την ενότητα ή τη διαφάνεια στην οποία θα μεταβαίνετε.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία προεπισκόπησης / Μορφοποίηση" στην κορδέλα στο PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Αλλαγή εικόνας για να επιλέξετε μια νέα εικόνα από το web ή από τον υπολογιστή σας η οποία θα χρησιμοποιηθεί αντί της μικρογραφίας.

  Εμφανίζει την ομάδα "Επιλογές προεπισκόπησης" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" για μια προεπισκόπηση ενότητας ή διαφάνειας στο PowerPoint.

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε ή αναζητήστε τη στο web. Όταν επιλέξετε την εικόνα που θέλετε, επιλέξτε Εισαγωγή.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή εικόνας" στο PowerPoint.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διάφορες εμφανίσεις για τις προεπισκοπήσεις σας από την περιοχή Στυλ προεπισκόπησης: μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα, να προσθέσετε οπτικά εφέ ή να διαλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό περιγράμματος και εφέ από τη συλλογή.

Εμφανίζει διάφορα στυλ και εφέ προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στο PowerPoint.

Κάντε τις προεπισκοπήσεις σας να ξεχωρίζουν με περισσότερες επιλογές προεπισκόπησης

Η Προεπισκόπηση για το PowerPoint γίνεται ακόμη καλύτερη όταν την προσαρμόζετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση της κορδέλας για να μεταβείτε στα Εργαλεία προεπισκόπησης, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για να δημιουργήσετε την εμφάνιση που θέλετε κατά την παρουσίαση.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία προεπισκόπησης / Μορφοποίηση" στην κορδέλα στο PowerPoint.

 2. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στη διαφάνεια προεπισκόπησης μετά την προβολή ενοτήτων ή διαφανειών στην προεπισκόπηση σύνοψης, διαφάνειας ή ενότητας, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Επιστροφή στην προεπισκόπηση. Εάν θέλετε να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια μετά την προβολή μέρους της προεπισκόπησης, καταργήστε την επιλογή του.

  Εμφανίζει την ομάδα "Επιλογές προεπισκόπησης" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" για μια προεπισκόπηση ενότητας ή διαφάνειας στο PowerPoint.

  (Εάν εργάζεστε με μια προεπισκόπηση σύνοψης ή με μια προεπισκόπηση ενότητας, θα επιστρέψετε στη διαφάνεια προεπισκόπησης από προεπιλογή κατά την παρουσίαση αφού μεταβείτε στην ενότητα. Εάν χρησιμοποιείτε μια προεπισκόπηση διαφάνειας, θα προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια από προεπιλογή μετά την προβολή της προεπισκόπησης διαφάνειας.)

Ένας άλλος τρόπος να αλλάξετε την εμφάνιση της προεπισκόπησης είναι να επιλέξετε να πάρει το φόντο της διαφάνειας στην οποία βρίσκεται η προεπισκόπηση, ώστε να μην ξεχωρίζει σχεδόν από τον κύριο καμβά κατά την παρουσίαση. Επιλέξτε Φόντο προεπισκόπησης για να κάνετε την προεπισκόπηση σύνοψης, ενότητας ή διαφάνειας να αναμειγνύεται με την αντίστοιχη κεντρική διαφάνεια.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία προεπισκόπησης / Μορφοποίηση" στην κορδέλα στο PowerPoint.

 2. Στην ομάδα Στυλ προεπισκόπησης, επιλέξτε Φόντο προεπισκόπησης. Η προεπισκόπηση θα πάρει το φόντο της κεντρικής διαφάνειας.

  Εμφανίζει διάφορα στυλ και εφέ προεπισκόπησης που μπορείτε να επιλέξετε στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στο PowerPoint.

Από προεπιλογή, οι προεπισκοπήσεις σας θα χρησιμοποιούν τη μετάβαση προεπισκόπησης κατά την παρουσίαση, γι' αυτό οι προεπισκοπήσεις δείχνουν τόσο ζωντανές. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάβαση προεπισκόπησης ή εάν θέλετε να αλλάξετε τη διάρκεια της μετάβασης, μπορείτε να το κάνετε.

 1. Επιλέξτε την προεπισκόπησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

  Εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία προεπισκόπησης / Μορφοποίηση" στην κορδέλα στο PowerPoint.

 2. Στην ομάδα Επιλογές προεπισκόπησης, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Μετάβαση προεπισκόπησης είναι επιλεγμένο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάβαση προεπισκόπησης κατά την παρουσίαση της προεπισκόπησης.

  Εμφανίζει την ομάδα "Επιλογές προεπισκόπησης" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" για μια προεπισκόπηση ενότητας ή διαφάνειας στο PowerPoint.

  Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάβαση προεπισκόπησης κατά την παρουσίαση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μετάβαση προεπισκόπησης.

 3. Για να αλλάξετε το χρόνο της μετάβασης προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω βέλος δίπλα στην ένδειξη Διάρκεια για να αλλάξετε τη διάρκεια της μετάβασης προεπισκόπησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×