Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση της Αυτόματης Άθροισης για την άθροιση αριθμών

Εάν πρέπει να αθροίσετε μια στήλη ή μια γραμμή αριθμών, αφήστε το Excel να κάνει τα μαθηματικά για εσάς. Επιλέξτε ένα κελί δίπλα στους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση στην κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο ENTERκαι είστε έτοιμοι.

Αυτόματη Άθροιση στην Κεντρική καρτέλα

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση, το Excel εισάγει αυτόματα έναν τύπο (ο οποίος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM) για να αθροίσει τους αριθμούς.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Για να προσθέσετε τους αριθμούς Ιανουαρίου σε αυτόν τον προϋπολογισμό ψυχαγωγίας, επιλέξτε το κελί B7, το κελί που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη στήλη αριθμών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αυτόματη Άθροιση. Ένας τύπος εμφανίζεται στο κελί B7 και το Excel επισημαίνει τα κελιά που θέλετε να αθροίσετε.

Τύπος που δημιουργήθηκε κάνοντας κλικ στην "Κεντρική καρτέλα" > "Αυτόματη Άθροιση"

Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα (95,94) στο κελί B7. Μπορείτε επίσης να δείτε τον τύπο στη γραμμή τύπων στο επάνω μέρος του παραθύρου του Excel.

Αποτέλεσμα Αυτόματης Άθροισης στο κελί B7

Σημειώσεις: 

 • Για να αθροίσετε μια στήλη αριθμών, επιλέξτε το κελί ακριβώς κάτω από τον τελευταίο αριθμό στη στήλη. Για να αθροίσετε μια γραμμή αριθμών, επιλέξτε το κελί αμέσως προς τα δεξιά.

 • Το Αυτόματη Άθροιση βρίσκεται σε δύο θέσεις : Αρχική > Αυτόματη Άθροισηκαι τύποι > Αυτόματη Άθροιση.

 • Αφού δημιουργήσετε έναν τύπο, μπορείτε να τον αντιγράψετε σε άλλα κελιά αντί να τον πληκτρολογείτε ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τον τύπο στο κελί B7 στο κελί C7, ο τύπος στο C7 προσαρμόζεται αυτόματα στη νέα θέση και υπολογίζει τους αριθμούς στο C3: C6.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματη Άθροιση σε περισσότερα από ένα κελιά κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισημάνετε και τα δύο κελιά B7 και C7, να κάνετε κλικ στο Αυτόματη Άθροισηκαι να αθροίσετε και τις δύο στήλες ταυτόχρονα.

 • Μπορείτε επίσης να αθροίσετε αριθμούς με τη δημιουργία ενός απλού τύπου.

Εάν πρέπει να αθροίσετε μια στήλη ή μια γραμμή αριθμών, αφήστε το Excel να κάνει τα μαθηματικά για εσάς. Επιλέξτε ένα κελί δίπλα στους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση στην κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο ENTERκαι είστε έτοιμοι.

Αυτόματη Άθροιση στην Κεντρική καρτέλα

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση, το Excel εισάγει αυτόματα έναν τύπο (ο οποίος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM) για να αθροίσει τους αριθμούς.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Για να προσθέσετε τους αριθμούς Ιανουαρίου σε αυτόν τον προϋπολογισμό ψυχαγωγίας, επιλέξτε το κελί B7, το κελί που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη στήλη αριθμών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αυτόματη Άθροιση. Ένας τύπος εμφανίζεται στο κελί B7 και το Excel επισημαίνει τα κελιά που θέλετε να αθροίσετε.

Τύπος που δημιουργήθηκε κάνοντας κλικ στην "Κεντρική καρτέλα" > "Αυτόματη Άθροιση"

Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα (95,94) στο κελί B7. Μπορείτε επίσης να δείτε τον τύπο στη γραμμή τύπων στο επάνω μέρος του παραθύρου του Excel.

Αποτέλεσμα Αυτόματης Άθροισης στο κελί B7

Σημειώσεις: 

 • Για να αθροίσετε μια στήλη αριθμών, επιλέξτε το κελί ακριβώς κάτω από τον τελευταίο αριθμό στη στήλη. Για να αθροίσετε μια γραμμή αριθμών, επιλέξτε το κελί αμέσως προς τα δεξιά.

 • Το Αυτόματη Άθροιση βρίσκεται σε δύο θέσεις : Αρχική > Αυτόματη Άθροισηκαι τύποι > Αυτόματη Άθροιση.

 • Αφού δημιουργήσετε έναν τύπο, μπορείτε να τον αντιγράψετε σε άλλα κελιά αντί να τον πληκτρολογείτε ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τον τύπο στο κελί B7 στο κελί C7, ο τύπος στο C7 προσαρμόζεται αυτόματα στη νέα θέση και υπολογίζει τους αριθμούς στο C3: C6.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματη Άθροιση σε περισσότερα από ένα κελιά κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισημάνετε και τα δύο κελιά B7 και C7, να κάνετε κλικ στο Αυτόματη Άθροισηκαι να αθροίσετε και τις δύο στήλες ταυτόχρονα.

 • Μπορείτε επίσης να αθροίσετε αριθμούς με τη δημιουργία ενός απλού τύπου.

Εάν πρέπει να αθροίσετε μια στήλη ή μια γραμμή αριθμών, αφήστε Excel για το Web να κάνει τα μαθηματικά για εσάς. Επιλέξτε ένα κελί δίπλα στους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε, κάντε κλικ στην επιλογήΑυτόματη Άθροιση στηνκεντρικήκαρτέλα, πατήστε το πλήκτρο ENTER και είστε έτοιμοι.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Άθροιση" στην ομάδα "Επεξεργασία" για να αθροίσετε αριθμούς

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση, το Excel για το Web εισαγάγει αυτόματα έναν τύπο (ο οποίος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM) για να αθροίσει τους αριθμούς.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Για να προσθέσετε τους αριθμούς Ιανουαρίου σε αυτόν τον προϋπολογισμό ψυχαγωγίας, επιλέξτε το κελί B7, το κελί που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη στήλη αριθμών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αυτόματη Άθροιση. Ένας τύπος εμφανίζεται στο κελί B7.

Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα (95,94) στο κελί B7. Μπορείτε να δείτε τον τύπο στη γραμμή τύπων.

Παράδειγμα Αυτόματης Άθροισης με εμφάνιση αποτελέσματος

Σε tablet Android ή τηλέφωνο Android

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, πατήστε το πρώτο κενό κελί μετά από μια περιοχή κελιών που έχει αριθμούς ή πατήστε και σύρετε για να επιλέξετε την περιοχή των κελιών που θέλετε να υπολογίσετε.

  Android tablet Excel Αυτόματη Άθροιση

 2. Πατήστε Αυτόματη Άθροιση.

  Android tablet Excel Αυτόματη Άθροιση

 3. Πατήστε άθροισμα.

  Android tablet Excel Sum

 4. Πατήστε το σημάδι ελέγχου.

  Σημάδι επιλογής

  Είστε έτοιμοι!

  Το άθροισμα ολοκληρώθηκε

Στο iPad

 1. Για να αθροίσετε μια στήλη αριθμών, πατήστε για να επιλέξετε το κελί ακριβώς κάτω από τον τελευταίο αριθμό στη στήλη.

  Επιλογή στήλης για Αυτόματη Άθροιση

 2. Στην καρτέλα τύποι , πατήστε Αυτόματη Άθροιση .

  Καρτέλα "τύποι"

 3. Πατήστε άθροισμα και, στη συνέχεια, πατήστε επιστροφή.

  Μενού "συναρτήσεις Αυτόματη Άθροιση"

  Είστε έτοιμοι!

  Σύνολο Αυτόματη Άθροιση

Στο iPhone

 1. Πατήστε για να επιλέξετε το κελί ακριβώς κάτω από τον τελευταίο αριθμό στη στήλη.

  Επιλογή κελιού

 2. Πατήστε το κουμπί κορδέλας Μενού πρόσβασης στην κορδέλα του Excel για Android .

 3. Πατήστε τύποι.

  Καρτέλα "τύποι"

 4. Πατήστε Αυτόματη Άθροιση.

  Επιλέξτε Αυτόματη Άθροιση

 5. Πατήστε άθροισμα.

  Επιλογή αθροίσματος

 6. Πατήστε το σημάδι ελέγχου.

  Σημάδι επιλογής

  Είστε έτοιμοι!

  Το άθροισμα ολοκληρώθηκε

Στο tablet ή το τηλέφωνό σας με Windows

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, πατήστε το πρώτο κενό κελί μετά από μια περιοχή κελιών που έχει αριθμούς ή πατήστε και σύρετε για να επιλέξετε την περιοχή των κελιών που θέλετε να υπολογίσετε.

  Windows tablet Excel Αυτόματη Άθροιση

 2. Πατήστε Αυτόματη Άθροιση.

  Windows tablet Excel Αυτόματη Άθροιση

 3. Πατήστε άθροισμα.

  Windows tablet Excel Sum

 4. Πατήστε το σημάδι ελέγχου.

  Σημάδι επιλογής

  Είστε έτοιμοι!

  Το άθροισμα ολοκληρώθηκε

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×