Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint στα Windows.

Έχουμε μια ξεχωριστή λίστα συντομεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά τη δημιουργία μιας παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+F5

Εμφάνιση της Προβολής παρουσιαστή.

Alt+F5

ή

Alt+S, B

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης στη διάρκεια της παρουσίασης

Έλεγχος βίντεο και άλλων πολυμέσων στη διάρκεια μιας παρουσίασης

Μετακίνηση στην Προβολή παρουσιαστή κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης στη διάρκεια της παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία προβολής παρουσίασης (πλήρους οθόνης). Για να εισέλθετε σε λειτουργία Προβολής παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ, Π1.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Δεξιό βέλος

Κάτω βέλος

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Αριστερό βέλος

Επάνω βέλος

Backspace

Μετάβαση στον αριθμό της διαφάνειας.

αριθμός+Enter

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

B ή τελεία

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W ή κόμμα

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματισμός μιας παρουσίασης.

ESC

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Επανάληψη εγγραφής αφήγησης και χρονισμού διαφανειών

R

Έναρξη του δείκτη λέιζερ.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού για μερικά δευτερόλεπτα

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

Ctrl+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

Ctrl+A

Αλλαγή του δείκτη σε γόμα

Ctrl+E

Εμφάνιση ή απόκρυψη χειρόγραφης σήμανσης

Ctrl+M

Άμεση απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού και του κουμπιού περιήγησης.

Ctrl+H

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης εντός 15 δευτερολέπτων.

Ctrl+U

Προβολή του παραθύρου διαλόγου Όλες οι διαφάνειες

Ctrl+S

Προβολή της γραμμής εργασιών υπολογιστή

Ctrl+T

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Μετάβαση στην επόμενη υπερ-σύνδεση (ή άλλο ενεργό σημείο) στην τρέχουσα διαφάνεια. (Τα "Ενεργά σημεία" περιλαμβάνουν: υπερ-συνδέσεις, εναύσματα κινήσεων, αντικείμενα ήχου και βίντεο αντικειμένων.)

Tab

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+Tab

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης. (Ακολούθηση επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης)

Enter με επιλεγμένη μια υπερ-σύνδεση

Έλεγχος βίντεο και άλλων πολυμέσων στη διάρκεια μιας παρουσίασης

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν με αρχεία βίντεο που έχουν εισαχθεί από τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή. Δεν λειτουργούν με αρχεία βίντεο στο Internet.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εάν θέλετε να δείτε τη λίστα με τις συντομεύσεις πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο F1. Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Βοήθεια προβολής παρουσίασης, επιλέξτε την καρτέλα Πολυμέσα. Πατήστε το πλήκτρο βέλους στο πληκτρολόγιο για να μετακινηθείτε από μία καρτέλα του παραθύρου διαλόγου στην επόμενη.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Alt+Q

Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Alt+P

Μετάβαση στον επόμενο σελιδοδείκτη.

Alt+End

Μετάβαση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη.

Alt+Home

Αύξηση της έντασης ήχου.

Alt+επάνω βέλος

Μείωση της έντασης ήχου.

Alt+κάτω βέλος

Σίγαση του ήχου.

Alt+U

Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page Down

Αναζήτηση προς τα πίσω κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page Up

Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Αναζήτηση προς τα πίσω κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Εμφάνιση/απόκρυψη του μενού ήχου και υποτίτλων (για βίντεο τα οποία διαθέτουν πολλά κομμάτια ήχου ή/και κομμάτια υποτίτλων στις υποστηριζόμενες μορφές).

Alt+J

Μετακίνηση στην Προβολή παρουσιαστή κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία Προβολής παρουσιαστή. Η Προβολή παρουσιαστή σάς επιτρέπει να βλέπετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή σε έναν υπολογιστή (π.χ. τον φορητό υπολογιστή σας), ενώ το κοινό βλέπει την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις σε άλλη οθόνη.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση από μία περιοχή της Προβολής παρουσιαστή (Κεφαλίδα, εργαλεία κάτω από τη διαφάνεια και το παράθυρο "Σημειώσεις") στην επόμενη

F6

Μετάβαση από ένα εργαλείο σε κάποιο άλλο εντός μίας περιοχής της Προβολής παρουσιαστή

Tab

Κάντε κύλιση μία γραμμή προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κάντε κύλιση μία γραμμή προς τα επάνω στο παράθυρο σημειώσεων

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κάντε κύλιση μία οθόνη προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων

CTRL+PAGE DOWN

Κάντε κύλιση μία οθόνη προς τα επάνω στο παράθυρο σημειώσεων

CTRL+PAGE UP

Για εκτύπωση μιας παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

Σε αυτό το θέμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Συντομεύσεις προβολής παρουσίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Δεξιό βέλος

Κάτω βέλος

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Αριστερό βέλος

Επάνω βέλος

Backspace

Μετάβαση στον αριθμό της διαφάνειας.

Αριθμός+ENTER

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

B ή ΤΕΛΕΙΑ

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W ή ΚΟΜΜΑ

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματισμός μιας παρουσίασης.

ESC ή ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

Χρήση του κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

M

Επανάληψη εγγραφής αφήγησης και χρονισμού διαφανειών

R

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

Κρατήστε πατημένο το δεξί και το αριστερό κουμπί του ποντικιού για 2 δευτερόλεπτα

Εμφάνιση ή απόκρυψη του δείκτη βέλους

A ή =

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

CTRL+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

CTRL+A

Αλλαγή του δείκτη σε γόμα

CTRL+E

Εμφάνιση ή απόκρυψη χειρόγραφης σήμανσης

CTRL+M

Άμεση απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού και του κουμπιού περιήγησης.

CTRL+H

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης εντός 15 δευτερολέπτων.

CTRL+U

Προβολή του παραθύρου διαλόγου "Όλες οι διαφάνειες"

CTRL+S

Προβολή της γραμμής εργασιών υπολογιστή

CTRL+T

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

SHIFT+F10

Μετάβαση στην πρώτη ή στην επόμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

TAB

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER με επιλεγμένη την υπερ-σύνδεση

Συντομεύσεις πολυμέσων κατά τη διάρκεια παρουσίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων

ALT+Q

Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης

ALT+P

Μετάβαση στον επόμενο σελιδοδείκτη

ALT+END

Μετάβαση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη

ALT+HOME

Αύξηση της έντασης ήχου

ALT+Επάνω βέλος

Μείωση της έντασης ήχου

ALT+Κάτω βέλος

Αναζήτηση προς τα εμπρός

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Αναζήτηση προς τα πίσω

ALT+SHIFT+PAGE UP

Σίγαση του ήχου

ALT+U

Για εκτύπωση μιας παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

Συμβουλή:   Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F1 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για να δείτε μια λίστα με στοιχεία ελέγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Δεξιό βέλος

Κάτω βέλος

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Αριστερό βέλος

Επάνω βέλος

Backspace

Μετάβαση στον αριθμό διαφάνειας.

αριθμός+ENTER

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

B ή ΤΕΛΕΙΑ

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W ή ΚΟΜΜΑ

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματισμός μιας παρουσίασης.

ESC ή ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

Χρήση του κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

M

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

1+ENTER

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή/και αλλαγή του δείκτη σε πένα.

CTRL+P

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή/και αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

CTRL+A

Άμεση απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού και του κουμπιού περιήγησης.

CTRL+H

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης εντός 15 δευτερολέπτων.

CTRL+U

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

SHIFT+F10

Μετάβαση στην πρώτη ή στην επόμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

TAB

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER με επιλεγμένη την υπερ-σύνδεση

Για εκτύπωση μιας παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

Συμβουλή:   Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F1 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για να δείτε μια λίστα με στοιχεία ελέγχου.

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×