Χρήση ροής εργασιών για διαχείριση απαιτήσεων στο Project Online

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο Διαχείριση απαιτήσεων έχει υλοποιηθεί σε Project Web App.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων στο Project Web App για να καταγράψετε όλες ιδέες για το έργο σε ένα σημείο και, στη συνέχεια, καθοδηγήσει τους σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων catered για τις ανάγκες της εταιρείας σας. Χρήση αυτών των εργαλείων μπορούν να σας βοηθήσουν τους χρήστες σας αποφάσεων σχετικά με το ποια προτάσεις για την έγκριση και την παρακολούθηση της προόδου σε ένα έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία.

Διαχείριση απαιτήσεων στο Project Online χρησιμοποιεί:

 • Σελίδες λεπτομερειών έργου    - Project Web App σελίδες όπου οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να ενημερώστε τις πληροφορίες έργου.

 • Στάδια    – σύνολα σελίδων λεπτομερειών έργου συγκεκριμένα σε μία περιοχή του κύκλου ζωής του έργου.

 • Φάσεις    – έναν τρόπο οργάνωσης των πολλών σταδίων.

 • Ροές εργασίας    – ένας τρόπος για να εφαρμοστεί το επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως μετακίνηση έργα μέσω των διαφόρων φάσεων και των σταδίων.

 • Δημιουργία προσαρμοσμένου τύπου εταιρικού έργου    – ένας τρόπος για να μεταφέρετε φάσεις, στάδια και σελίδες λεπτομερειών έργου μαζί με μια ροή εργασίας σε μια τυποποιημένη Τρόπος κάνοντας ένα έργο.

Θα σας θα δούμε κάθε μία από αυτές τις στις ενότητες που ακολουθούν.

Σελίδες λεπτομερειών έργου

Χρήστες του Project Web App προβάλετε ή να ενημερώσετε τα δεδομένα του έργου σε σελίδες λεπτομερειών έργου. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια σελίδα λεπτομερειών έργου, επιλέγοντας τμήματα web που χρησιμοποιούν τα πεδία που θέλετε να εμφανίζεται. Στην περιοχή Διαχείριση απαιτήσεων, σελίδες λεπτομερειών έργου εμφανίζονται στο χρήστη σε διάφορα στάδια του έργου κάθε φορά που πρέπει να συλλέξετε πληροφορίες από ή να εμφανίσετε πληροφορίες σε ένα χρήστη.

Στάδια

Ένα στάδιο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σελίδες λεπτομερειών έργου, ομαδοποιημένα για τη συγκέντρωση πληροφοριών για ένα έργο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρησιμοποιούνται ή να ενημερωθούν από μια ροή εργασίας.

Στο Project Web App, μπορείτε να καθορίσετε ποιες σελίδες λεπτομερειών έργου είναι εμφανίζεται σε μια δεδομένη στάδιο, απαιτούνται τα πεδία στα οποία και ποια είναι μόνο για ανάγνωση ή μόνο για ανάγνωση και ποια φάση (, θα αναφερθούμε φάσεις στην επόμενη ενότητα) στο στάδιο αποτελεί μέρος του.

Για κάθε στάδιο του έργου, συνιστάται να που μπορείτε να καθορίσετε τι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιείται και τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας business για το έργο. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσει να ορίσετε τη λίστα των πεδίων που χρειάζεστε για να εμφανίσετε σε οι σελίδες λεπτομερειών έργου και ποιες ενέργειες πρέπει να διαρκέσει η ροή εργασίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα λίστα τη γενική διαδικασία:

 1. Ορισμός τι πρέπει να συμβεί με το έργο σε κάθε στάδιο

 2. Ορισμός τις απαιτούμενες πληροφορίες που θέλετε να καταγράψετε χρησιμοποιώντας σελίδες λεπτομερειών έργου

 3. Ορισμός της κατάστασης των πεδίων σε κάθε στάδιο (απαιτείται, μόνο για ανάγνωση, ή μόνο για ανάγνωση)

Φάσεις

Μια φάση Διαχείριση απαιτήσεων χρησιμοποιείται για την οργάνωση των πολλών σταδίων που απαρτίζουν ένα κοινό σύνολο δραστηριοτήτων του κύκλου ζωής έργου. Παραδείγματα των φάσεων είναι Δημιουργία έργου, επιλογή έργου και τη Διαχείριση έργου (που αντιπροσωπεύεται στις προεπιλεγμένες Project Web App φάσεις ως δημιουργία, επιλέξτε και διαχείριση). Οι φάσεις τον εαυτό τους είναι μόνο ένας τρόπος οργάνωσης σας στάδια και δεν τον προσδιορισμό της σειράς με την οποία εκτελούνται τα στάδια. (Η σειρά των σταδίων προσδιορίζεται από τη συσχετισμένη ροή εργασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία φάσεις και τα στάδια .

Ροές εργασίας

Ροές εργασίας επιβολή επιχειρηματικών διαδικασιών και παρέχει δομημένες τρόπο για να μετακινηθείτε στις φάσεις και τα στάδια τα έργα. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ροή εργασίας για να κάνετε διάφορες ενέργειες με βάση την εισαγωγή από το χρήστη για κάθε στάδιο, συμπεριλαμβανομένων των στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάθεση εργασιών σε αναμονή για συγκεκριμένο έργο ενέργειες.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα στάδιο "Αρχική πρόταση" όπου μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σελίδα λεπτομερειών έργου με ένα προσαρμοσμένο πεδίο για το κόστος έργου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ροής εργασίας για αυτόματη αποδοχή ή απόρριψη του έργου με βάση το εάν το κόστος έργου υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις πέντε φάσεις της Διαχείριση απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο Project Web App και πώς να ταιριάζουν μαζί. Μέσα σε κάθε φάση είναι παράδειγμα στάδια όπως "Πρόταση ιδέα" και "Αρχική αναθεώρηση". Κάθε στάδιο μπορεί να έχει μία ή περισσότερες σελίδες λεπτομερειών έργου συσχετισμένη. Ολόκληρη τη συλλογή των σταδίων αντιπροσωπεύει μια ροή εργασιών που μπορούν να συσχετιστούν με έναν τύπο εταιρικού έργου.

Διάγραμμα που δείχνει τις φάσεις και τα στάδια μιας ροής εργασιών

Υπάρχουν τέσσερις γενικά βήματα για να εκτελέσετε για να δημιουργήσετε τη ροή εργασίας σε Project Web App:

 1. Σχεδίαση ροής εργασίας με βάση τις απαιτήσεις επιχειρήσεις.

 2. Δημιουργήστε την απαιτούμενη προσαρμοσμένα πεδία, σελίδες λεπτομερειών έργου, φάσεις και στάδια στο Project Web App.

 3. Δημιουργία ροής εργασίας στο SharePoint Designer 2013 και αναπτύξετε για Project Web App.

 4. Δημιουργία ενός τύπου εταιρικού έργου που χρησιμοποιεί τη ροή εργασίας.

Δημιουργία προσαρμοσμένου τύπου εταιρικού έργου

Ενός τύπου εταιρικού έργου συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του Διαχείριση απαιτήσεων συνδυάζοντας μια ροή εργασιών με τις φάσεις και τα στάδια με τμήμα και ορισμοί πρότυπο τοποθεσίας έργου. Κανονικά, προσαρμοσμένου τύπου εταιρικού έργου είναι ευθυγραμμισμένα με μεμονωμένα τμήματα, για παράδειγμα, μάρκετινγκ έργα, έργα IT ή HR έργα. Χρήση προσαρμοσμένου τύπου εταιρικού έργου σας βοηθά να κατηγοριοποιήσετε έργα μέσα στην ίδια εταιρεία που έχουν κύκλου ζωής ενός έργου παρόμοια. Για ένα χρήστη, εμφανίζονται τα τύπου εταιρικού έργου σε μια αναπτυσσόμενη λίστα, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε Νέο έργο στο κέντρο έργων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×