Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση ράβδων δεδομένων, κλιμάκων χρωμάτων και συνόλων εικονιδίων για την επισήμανση δεδομένων

Σημαντικό: Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Οι ράβδοι δεδομένων, οι κλίμακες χρωμάτων και τα σύνολα εικονιδίων είναι μορφοποιήσεις υπό όρους που δημιουργούν οπτικά εφέ στα δεδομένα σας. Αυτές οι μορφοποιήσεις υπό όρους διευκολύνουν τη σύγκριση των τιμών μιας περιοχής κελιών ταυτόχρονα.

Γραμμές δεδομένων, χρωματικές κλίμακες και σύνολα εικονιδίων

Λεζάντα 1 Ράβδοι δεδομένων

Επεξήγηση 2 Κλίμακες χρωμάτων

Επεξήγηση 3 Σύνολα εικονιδίων

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας ράβδους δεδομένων

Οι ράβδοι δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε μεγαλύτερους και μικρότερους αριθμούς, όπως τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και αυτά με τις μικρότερες πωλήσεις σε μια αναφορά πωλήσεων εορτών. Μια μεγαλύτερη ράβδος αναπαριστά μια μεγαλύτερη τιμή και μια μικρότερη ράβδος αναπαριστά μια μικρότερη τιμή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Ράβδοι δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα γέμισμα με διαβαθμίσεις ή σε ένα συμπαγές γέμισμα.

  Συμβουλή: Όταν δημιουργείτε μια στήλη με πλατύτερες ράβδους δεδομένων, είναι ευκολότερο να δείτε τις διαφορές μεταξύ των τιμών κελιών.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακες χρωμάτων

Οι κλίμακες χρωμάτων μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την κατανομή και παραλλαγή δεδομένων, όπως οι αποδόσεις επένδυσης στη διάρκεια του χρόνου. Τα κελιά εμφανίζονται με σκίαση με διαβαθμίσεις δύο ή τριών χρωμάτων που αντιστοιχούν στο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο όριο.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή κλίμακας χρωμάτων που θέλετε.

  Το επάνω χρώμα αναπαριστά τις υψηλότερες τιμές, το κεντρικό χρώμα, αν υπάρχει, αναπαριστά τις μεσαίες τιμές και το κάτω χρώμα αναπαριστά τις χαμηλότερες τιμές.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας σύνολα εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικονιδίων για να παρουσιάσετε δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διακρίνονται από μια τιμή ορίου. Κάθε εικονίδιο αναπαριστά μια περιοχή τιμών και κάθε κελί επισημαίνεται με το εικονίδιο που αναπαριστά αυτήν την περιοχή. Για παράδειγμα, ένα σύνολο τριών εικονιδίων χρησιμοποιεί ένα εικονίδιο για να επισημάνει όλες τις τιμές που είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το 67 τοις εκατό, ένα άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από το 67 τοις εκατό και μεγαλύτερες ή ίσες με το 33 τοις εκατό και ένα άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από το 33 τοις εκατό.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

  Συμβουλή: Τα σύνολα εικονιδίων μπορούν να συνδυαστούν με άλλες μορφοποιήσεις υπό όρους.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας ράβδους δεδομένων

Οι ράβδοι δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε μεγαλύτερους και μικρότερους αριθμούς, όπως τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και αυτά με τις μικρότερες πωλήσεις σε μια αναφορά πωλήσεων εορτών. Μια μεγαλύτερη ράβδος αναπαριστά μια μεγαλύτερη τιμή και μια μικρότερη ράβδος αναπαριστά μια μικρότερη τιμή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Ράβδοι δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα γέμισμα με διαβαθμίσεις ή σε ένα συμπαγές γέμισμα.

  Συμβουλή: Όταν δημιουργείτε μια στήλη με πλατύτερες ράβδους δεδομένων, είναι ευκολότερο να δείτε τις διαφορές μεταξύ των τιμών κελιών.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακες χρωμάτων

Οι κλίμακες χρωμάτων μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την κατανομή και παραλλαγή δεδομένων, όπως οι αποδόσεις επένδυσης στη διάρκεια του χρόνου. Τα κελιά εμφανίζονται με σκίαση με διαβαθμίσεις δύο ή τριών χρωμάτων που αντιστοιχούν στο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο όριο.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή κλίμακας χρωμάτων που θέλετε.

  Το επάνω χρώμα αναπαριστά τις υψηλότερες τιμές, το κεντρικό χρώμα, αν υπάρχει, αναπαριστά τις μεσαίες τιμές και το κάτω χρώμα αναπαριστά τις χαμηλότερες τιμές.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας σύνολα εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικονιδίων για να παρουσιάσετε δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διακρίνονται από μια τιμή ορίου. Κάθε εικονίδιο αναπαριστά μια περιοχή τιμών και κάθε κελί επισημαίνεται με το εικονίδιο που αναπαριστά αυτήν την περιοχή. Για παράδειγμα, ένα σύνολο τριών εικονιδίων χρησιμοποιεί ένα εικονίδιο για να επισημάνει όλες τις τιμές που είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το 67 τοις εκατό, ένα άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από το 67 τοις εκατό και μεγαλύτερες ή ίσες με το 33 τοις εκατό και ένα άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από το 33 τοις εκατό.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

  Συμβουλή: Τα σύνολα εικονιδίων μπορούν να συνδυαστούν με άλλες μορφοποιήσεις υπό όρους.

Δείτε επίσης

Επισήμανση μοτίβων και τάσεων με τη μορφοποίηση υπό όρους

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×