Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή ή έναν πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή πίνακα στο Excel χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Φιλτράρισμα δεδομένων σάς βοηθά να εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σε αυτό το θέμα:

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, το Excel προσθέτει αυτόματα ένα αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου σε κάθε κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού για να φιλτράρετε γρήγορα. Για να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου από μια επικεφαλίδα στήλης, επιλέξτε την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L.

 1. Στην κεφαλίδα πίνακα της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Θα ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου και θα ακούσετε "Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση, μενού". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ομάδα".)

 2. Στο μενού Αυτόματου φίλτρου, εάν η στήλη περιέχει αριθμούς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή Φίλτρα αριθμών και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η στήλη περιέχει εγγραφές κειμένου, μετακινηθείτε στην επιλογή Φίλτρα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει ένα δευτερεύον μενού και θα ακούσετε "Ισούται με".

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο 'Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο'".)

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από ένα ορισμένο ποσό, επιλέξτε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο.

  Για να φιλτράρετε με βάση δύο συνθήκες, εισαγάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος και στις δύο σειρές σύνθετων πλαισίων επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Και ώστε και οι δύο συνθήκες να είναι αληθείς ή επιλέξτε Ή για να είναι αληθής οποιαδήποτε δύο από τις συνθήκες.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L. Το Excel προσθέτει ένα αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου στο πρώτο κελί της περιοχής.

 3. Επιλέξτε το κελί με το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Θα ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου και θα ακούσετε "Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση, μενού". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ομάδα".)

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να καταργήσετε το φίλτρο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel 2016

Χρήση του Excel για Mac, το πληκτρολόγιό σας και του Mac ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης VoiceOver για το φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα.

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν φιλτράρετε δεδομένα σε έναν πίνακα, τα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος προστίθενται αυτόματα στις κεφαλίδες του πίνακα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί στην περιοχή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Fn+F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επέκτασης της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που θέλετε για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε Command+A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε Command+A+* για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε Fn+F6 για να αρχίσετε να περιηγείστε στις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για εναλλαγή των καρτελών μέχρι να ακούσετε "'Κεντρική' καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε VO + κάτω βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της Κεντρικής καρτέλας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση ως πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

 6. Θα ακούσετε την περιοχή των κελιών που περιλαμβάνεται στον πίνακα που δημιουργείτε. Στη συνέχεια, θα ακούσετε τη φράση "Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε το Excel για Mac 2016 να προσθέσει κεφαλίδες κράτησης θέσης επάνω από τα δεδομένα στον πίνακά σας. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κεφαλίδες αργότερα.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση "Ο πίνακας δημιουργήθηκε".

 8. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, πατήστε Fn+F6 μέχρι να ακούσετε "Φύλλο εργασίας".

 9. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην κεφαλίδα των δεδομένων της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 10. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση "Φίλτρο, αναδυόμενο μενού".

 11. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές κύριου φίλτρου. Πατήστε VO + κάτω βέλος για να επιλέξετε ένα φίλτρο και να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού για αυτή την επιλογή.

 12. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές σας. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή.

 13. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Εισαγάγετε τα κριτήρια φίλτρου στο πλαίσιο κειμένου ή επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου ή κουμπί επιλογής πατώντας το πλήκτρο διαστήματος.

 14. Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο".

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάθε στήλη θα πρέπει να έχει κεφαλίδα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί της περιοχής των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τα δεδομένα στο κελί που θέλετε.

 2. Πατήστε Fn+F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επέκτασης της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που θέλετε για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε Command+A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε Command+A+* για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε Fn+F6 για να ανοίξετε τις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Πατήστε το αριστερό ή το δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Δεδομένα'". Στη συνέχεια, πατήστε VO + κάτω βέλος για να ανοίξετε τις επιλογές της καρτέλας Δεδομένα.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός μέσα στις επιλογές μέχρι να ακούσετε "Φίλτρο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή και να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το φίλτρο που επιλέξατε, πληκτρολογήστε τα απαραίτητα κριτήρια ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος για επιλογή ή κατάργηση της επιλογής πλαισίων ελέγχου ή κουμπιών επιλογής.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο".

Επιλογές φιλτραρίσματος για περιοχές και πίνακες

Το Excel για Mac 2016 σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε μια γενική επιλογή φίλτρου, η οποία, στη συνέχεια, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το φίλτρο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Όταν επιλέγετε έναν τύπο κύριου φίλτρου, ακούτε τις επιλογές Προσαρμοσμένου φίλτρου που είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο φίλτρο. Θα ακούσετε περιοχές αριθμών και επιλογές για τα Φίλτρα αριθμών, επιλογές χρωμάτων για τα Φίλτρα χρωμάτων και επιλογές κειμένου για τα Φίλτρα κειμένου. (Οι επιλογές αριθμών, χρωμάτων ή κειμένου προέρχονται από τα δεδομένα που φιλτράρετε.)

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με / Τελειώνει σε: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με ή τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Περιέχει / Δεν περιέχει: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεγαλύτερο από / Μικρότερο από: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεταξύ: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής που πληκτρολογείται στα δύο πλαίσια κειμένου που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

  Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, εισαγάγετε τον αρχικό αριθμό για την περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον τελικό αριθμό για την περιοχή.

 • Πρώτα 10: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει τις πρώτες 10 (μεγαλύτερες ή μικρότερες) αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το Φίλτρο πρώτων 10. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε "Εστίαση στην επεξεργασία 10". Αυτή η επιλογή φιλτράρει αυτόματα τους μεγαλύτερους αριθμούς.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να φιλτράρετε τους μικρότερους αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο 'Πρώτα'". Πατήστε VO + κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Τελευταία". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμητικές τιμές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ποσοστό, κουμπί επιλογής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Επάνω/Κάτω από το μέσο όρο: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει τις αριθμητικές τιμές που είναι επάνω ή κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

Επιλογές φίλτρων χρωμάτων

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να συμπεριλάβει τα κελιά που περιέχουν δεδομένα που είναι γραμμένα στα συγκεκριμένα χρώματα γραμματοσειράς που έχετε επιλέξει. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, ακούτε την αριθμητική τιμή (τιμή RGB) του πρώτου χρώματος γραμματοσειράς που εμφανίζεται στη στήλη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για εναλλαγή των διαθέσιμων χρωμάτων και πατήστε Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα κελιού: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να συμπεριλάβει τα κελιά που έχουν γέμισμα με συγκεκριμένα χρώματα. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, ακούτε την τιμή RGB του πρώτου χρώματος κελιού που εμφανίζεται στη στήλη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για εναλλαγή των διαθέσιμων χρωμάτων και πατήστε Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε χρώματα.

 • Αυτόματο: Επιλέξτε την επιλογή Αυτόματο για να εμφανίσετε τα κελιά που περιέχουν δεδομένα που είναι γραμμένα στο προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel για Mac 2016, το μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα: Ορίστε την επιλογή Χωρίς γέμισμα για να εμφανίσετε κελιά χωρίς προσαρμοσμένο χρώμα φόντου. Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα κελιά που έχουν το προεπιλεγμένο λευκό φόντο.

Στο Excel για iPhone μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, με ένα iPhone ή iPod Touch για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα.

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

 1. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Εντοπίστε το κουμπί Περισσότερες επιλογές κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης της συσκευής iOS. Θα ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές" όταν επιλεγεί το κουμπί. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Ανοίγει το μενού καρτελών και ακούτε τη φράση "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα". Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτό το μενού μέχρι να ακούσετε "Μενού 'Ταξινόμηση και φιλτράρισμα'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εμφανίσετε το μενού.

 4. Ταξινομήστε τα δεδομένα αλφαβητικά ή αριθμητικά επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση από το μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών, τα δεδομένα σας ταξινομούνται αλφαβητικά. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς, τα δεδομένα σας ταξινομούνται κατά τιμή. Τα δεδομένα ταξινομούνται από το μικρότερο στο μεγαλύτερο εάν επιλέξετε Αύξουσα ταξινόμηση και από το μεγαλύτερο στο μικρότερο εάν επιλέξετε Φθίνουσα ταξινόμηση.

 5. Επιλέξτε Εμφάνιση κουμπιών φίλτρου από το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα για να προσθέσετε ένα βέλος αναπτυσσόμενου μενού στην πρώτη γραμμή κάθε στήλης. Πατήστε δύο φορές το αναπτυσσόμενο βέλος στη στήλη με την οποία θέλετε να εργαστείτε. Όταν ανοίξει το μενού, προχωρήστε στο βήμα 2 της ενότητας "Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα" παρακάτω.

  Σημείωση: Εάν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν κεφαλίδες, πρέπει να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα πρώτα πριν χρησιμοποιήσετε το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα για να φιλτράρετε με επιτυχία όλα τα δεδομένα σε κάθε στήλη. Εάν τα δεδομένα δεν περιέχουν κεφαλίδες και δεν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα, το πρώτο κελί κάθε επιλεγμένης στήλης θεωρείται κεφαλίδα.

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε και εντοπίστε το κουμπί Περισσότερες επιλογές κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης της συσκευής iOS. Πατήστε δύο φορές για να εμφανίσετε το μενού καρτελών.

 2. Όταν ανοίξει το μενού καρτελών, η Κεντρική καρτέλα είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα". Ακριβώς κάτω από την Κεντρική καρτέλα βρίσκεται η καρτέλα Εισαγωγή. Πατήστε δύο φορές την καρτέλα Εισαγωγή.

 3. Η πρώτη επιλογή στο μενού Εισαγωγή είναι το κουμπί Πίνακας. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από την καρτέλα Εισαγωγή. Επιλέξτε το κουμπί Πίνακας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το Excel για iPhone τοποθετεί τα επιλεγμένα δεδομένα σε έναν πίνακα και περιλαμβάνει τις κεφαλίδες ως σύμβολα κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή.

 4. Στην κορυφή του πίνακα εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο διαλόγου που περιέχει ένα πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας έχει κεφαλίδες. Θα ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου κεφαλίδων". Για να διατηρήσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης κεφαλίδας που δημιούργησε το Excel, απλώς πατήστε το κουμπί "Πίσω" για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 5. Εάν ο πίνακας έχει ήδη κεφαλίδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας έχει κεφαλίδες και πατήστε δύο φορές για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στο πλαίσιο. Όταν ακούσετε "Επιλεγμένο", πατήστε το κουμπί "Πίσω" στη συσκευή σας για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Το Excel τώρα θα χρησιμοποιεί τις κεφαλίδες που περιλαμβάνονται στον πίνακά σας.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Εάν ο πίνακας δεν περιλάμβανε κεφαλίδες, το προεπιλεγμένο κείμενο κεφαλίδας κράτησης θέσης που δημιουργείται από το Excel είναι "Στήλη 1", "Στήλη 2", "Στήλη 3" κ.λπ. και κάθε κεφαλίδα στήλης περιλαμβάνει ήδη το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα. Επιλέξτε το βέλος αναπτυσσόμενου μενού, το οποίο βρίσκεται στο δεξιό άκρο του κελιού της κεφαλίδας. Θα ακούσετε τις πληροφορίες κελιού και τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο" όταν επιλεγεί. Πατήστε δύο φορές για να εμφανίσετε το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

 2. Θα ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" όταν ανοίξει το μενού. Μεταβείτε στην επιλογή Φιλτράρισμα στοιχείων στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Εμφανίζεται το παράθυρο Φιλτράρισμα στοιχείων και το πλαίσιο Επεξεργασία είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Θα ακούσετε "Αναζήτηση στήλης, πλαίσιο 'Επεξεργασία'". Κάτω από το πλαίσιο Επεξεργασία βρίσκεται το κουμπί Επιλογή όλων. Κάτω από το κουμπί Επιλογή όλων βρίσκεται μια λίστα με όλα τα δεδομένα στη στήλη που επιλέξατε.

 3. Πατήστε δύο φορές το πλαίσιο Επεξεργασία για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις ακριβείς πληροφορίες που θέλετε να φιλτράρετε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε από τη λίστα που παρέχεται πατώντας δύο φορές σε αυτή. Το VoiceOver διαβάζει το όνομα κάθε επιλογής που κάνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε όλα τα δεδομένα σε μια στήλη πατώντας δύο φορές το κουμπί Επιλογή όλων.

 4. Όταν κάνετε μια επιλογή, το κουμπί Επιλογή όλων αντικαθίσταται από το κουμπί Απαλοιφή όλων. Επιλέξτε Απαλοιφή όλων αν κάνετε κάποιο λάθος ή θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή.

 5. Αφού κάνετε τις επιλογές φίλτρου, πατήστε το κουμπί Τέλος που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Κατευθύνεστε στο βιβλίο εργασίας του Excel και εφαρμόζεται το φίλτρο.

 6. Κάντε απαλοιφή ενός φίλτρου που έχει εφαρμοστεί επιλέγοντας πρώτα το εικονίδιο Φίλτρο που βρίσκεται στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να επαναφέρετε. Όταν επιλεγεί το εικονίδιο, θα ακούσετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας στήλης και τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο". Πατήστε δύο φορές για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού. Η τελευταία επιλογή στο μενού είναι Απαλοιφή φίλτρου. Επιλέξτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε τη στήλη.

  Σημείωση: Ταξινομήστε κείμενο μόνο ή αλφαριθμητικά δεδομένα στον πίνακα αλφαβητικά κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά στο μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Από το Α προς το Ω ή Από το Ω προς το Α. Το VoiceOver επιβεβαιώνει όταν μία από τις δύο επιλογές είναι ενεργή στη στήλη. Ταξινομήστε τις στήλες που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα μόνο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά στο μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Το VoiceOver επιβεβαιώνει όταν μία από τις δύο επιλογές είναι ενεργή στη στήλη.

Στο Excel για Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, με ένα τηλέφωνο Android για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα.

Σε αυτό το θέμα

Επιλογή δεδομένων

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε. Το TalkBack διαβάζει το γράμμα στήλης, τον αριθμό γραμμής και το περιεχόμενο του κελιού. Στη συνέχεια, θα ακούσετε τη φράση "Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές το κελί για να γίνει ενεργό. Το TalkBack διαβάζει ξανά τις πληροφορίες του κελιού και, στη συνέχεια, θα ακούσετε "Επιλέχθηκε".

 2. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να επιλέξετε τα κελιά ακριβώς που θέλετε να φιλτράρετε. Αφού κάνετε την επιλογή, πάρτε τα δάχτυλά σας από την οθόνη. Εμφανίζεται αμέσως ένα οριζόντιο μενού ακριβώς κάτω από τα επιλεγμένα κελιά. Απλώς γυρίστε το τηλέφωνο Android σας από την κατακόρυφη θέση σε οριζόντια θέση (ή το αντίστροφο) για να κλείσετε αυτό το μενού. Αφού κλείσετε το μενού, το TalkBack διαβάζει το γράμμα στήλης, τον αριθμό γραμμής και το περιεχόμενο του τελευταίου κελιού στην επιλογή σας.

  Σημειώσεις: 

  • Το TalkBack απαιτεί δύο δάχτυλα για την κύλιση σε φύλλα εργασίας του Excel ή για την επιλογή κελιών σε τηλέφωνο Android.

  • Αλλάξτε τη θέση του τηλεφώνου σας σε κατακόρυφη ή οριζόντια κάθε φορά που εμφανίζεται στην οθόνη ένα μενού που δεν χρειάζεστε. Με αυτή την ενέργεια κλείνει αμέσως. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Πίσω" του τηλεφώνου σας για να κλείσετε αυτά τα μενού. Όταν πατάτε το κουμπί "Πίσω", θα ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πίσω', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο για παρατεταμένο πάτημα". Πατήστε δύο φορές για να κλείσετε το ανεπιθύμητο μενού.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

 1. Εντοπίστε το κουμπί Περισσότερες επιλογές στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου Android. Θα ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο για παρατεταμένο πάτημα". Πατήστε δύο φορές το κουμπί Περισσότερες επιλογές για να γίνει ενεργό το μενού. Όταν ανοίξει, θα ακούσετε "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα".

 2. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να κάνετε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στο μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα. Όταν το πατήσετε, θα ακούσετε τη φράση "Μενού 'Ταξινόμηση και φιλτράρισμα'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο για παρατεταμένο πάτημα". Πατήστε δύο φορές αυτή την επιλογή. Θα ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" όταν το μενού γίνει ενεργό.

 3. Ταξινομήστε τα δεδομένα αλφαβητικά ή αριθμητικά επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση από το μενού. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών, τα δεδομένα σας ταξινομούνται αλφαβητικά. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς, τα δεδομένα σας ταξινομούνται κατά τιμή, από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη εάν επιλέξετε Αύξουσα ταξινόμηση ή από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη εάν επιλέξετε Φθίνουσα ταξινόμηση.

 4. Η διαδικασία για το φιλτράρισμα των δεδομένων σας ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν οι στήλες που θέλετε να φιλτράρετε περιέχουν ήδη κεφαλίδες, επιλέξτε Εμφάνιση κουμπιών φίλτρου από το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα για να προσθέσετε ένα βέλος αναπτυσσόμενου μενού σε κάθε κεφαλίδα. Πατήστε δύο φορές το βέλος στη στήλη με την οποία θέλετε να εργαστείτε για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού. Όταν ανοίξει το μενού, μεταβείτε στο βήμα 2 της ενότητας "Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα" παρακάτω για να προχωρήσετε.

  • Εάν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν κεφαλίδες, πρέπει να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα πρώτα πριν χρησιμοποιήσετε το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα για να φιλτράρετε με επιτυχία όλα τα δεδομένα σε κάθε στήλη. Εάν τα δεδομένα δεν περιέχουν κεφαλίδες και δεν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα, το πρώτο κελί κάθε επιλεγμένης στήλης θεωρείται κεφαλίδα.

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Εντοπίστε το κουμπί Περισσότερες επιλογές στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου Android. Θα ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο για παρατεταμένο πάτημα". Πατήστε δύο φορές το στοιχείο Περισσότερες επιλογές για να γίνει ενεργό το μενού.

 2. Εμφανίζεται ένα μενού και ακούτε τη φράση "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα". Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο για παρατεταμένο πάτημα". Πατήστε δύο φορές την Κεντρική καρτέλα.

 3. Εμφανίζεται ένα νέο μενού και ακούτε "Επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα". Ακριβώς κάτω από την Κεντρική καρτέλα είναι η καρτέλα Εισαγωγή. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και πατήστε δύο φορές για να γίνει ενεργή.

 4. Εμφανίζεται ένα νέο μενού και ακούτε τη φράση "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η καρτέλα 'Εισαγωγή'". Ακριβώς κάτω από την καρτέλα Εισαγωγή είναι το κουμπί Πίνακας. Επιλέξτε Πίνακας και πατήστε δύο φορές το κουμπί για να γίνει ενεργό. Το Excel για Android τοποθετεί τα επιλεγμένα δεδομένα σε έναν πίνακα και περιλαμβάνει τις κεφαλίδες ως σύμβολα κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή.

 5. Στην κορυφή του πίνακα εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο διαλόγου που περιέχει ένα πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας έχει κεφαλίδες. Θα ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου 'Ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες'". Για να διατηρήσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης κεφαλίδας που δημιούργησε το Excel, απλώς γυρίστε το τηλέφωνό σας από την κατακόρυφη θέση σε οριζόντια (ή το αντίστροφο) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 6. Εάν ο πίνακας έχει ήδη κεφαλίδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας έχει κεφαλίδες. Όταν επιλεγεί, θα ακούσετε τη φράση "Πλαίσιο ελέγχου 'Ο πίνακας έχει κεφαλίδες', πατήστε δύο φορές για εναλλαγή". Πατήστε δύο φορές για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στο πλαίσιο. Όταν ακούσετε "Επιλεγμένο", γυρίστε το τηλέφωνό σας από την κατακόρυφη θέση σε οριζόντια (ή το αντίστροφο) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Το Excel τώρα χρησιμοποιεί τις κεφαλίδες που περιλαμβάνονται στον πίνακά σας.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Εάν ο πίνακας δεν περιλάμβανε κεφαλίδες, το προεπιλεγμένο κείμενο κεφαλίδας κράτησης θέσης που δημιουργείται από το Excel είναι "Στήλη 1", "Στήλη 2", "Στήλη 3" κ.λπ. Κάθε κεφαλίδα στήλης περιλαμβάνει ήδη το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα. Επιλέξτε το μικρό βέλος που είναι στραμμένο προς τα κάτω στην κεφαλίδα της στήλης με την οποία θέλετε να εργαστείτε. Θα ακούσετε τις πληροφορίες κελιού και τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές το βέλος για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού.

 2. Θα ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" όταν ανοίξει το μενού. Μεταβείτε στην επιλογή Φιλτράρισμα στοιχείων στο μενού και πατήστε δύο φορές για να την ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το παράθυρο Φιλτράρισμα στοιχείων και το πλαίσιο Επεξεργασία είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Θα ακούσετε "Αναζήτηση στήλης, πλαίσιο 'Επεξεργασία'". Κάτω από το πλαίσιο Επεξεργασία βρίσκεται το κουμπί Επιλογή όλων. Κάτω από το κουμπί Επιλογή όλων βρίσκεται μια λίστα με όλα τα δεδομένα στη στήλη που επιλέξατε.

 3. Πατήστε δύο φορές το πλαίσιο Επεξεργασία για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις ακριβείς πληροφορίες που θέλετε να φιλτράρετε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε από τη λίστα που παρέχεται πατώντας δύο φορές σε αυτή. Το TalkBack διαβάζει το όνομα κάθε επιλογής που κάνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε όλα τα δεδομένα σε μια στήλη πατώντας δύο φορές το κουμπί Επιλογή όλων.

 4. Όταν κάνετε μια επιλογή, το κουμπί Επιλογή όλων αντικαθίσταται από το κουμπί Απαλοιφή όλων. Επιλέξτε Απαλοιφή όλων αν κάνετε κάποιο λάθος ή θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή.

 5. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, πατήστε το κουμπί Τέλος στο επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε δύο φορές για να το ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, κατευθύνεστε στο βιβλίο εργασίας του Excel και εφαρμόζεται το φίλτρο.

 6. Κάντε απαλοιφή ενός φίλτρου που έχει εφαρμοστεί επιλέγοντας πρώτα το εικονίδιο Φίλτρο που βρίσκεται στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να επαναφέρετε. Όταν επιλεγεί το εικονίδιο, θα ακούσετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας στήλης και τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο". Πατήστε δύο φορές για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού. Η τελευταία επιλογή στο μενού είναι Απαλοιφή φίλτρου. Επιλέξτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε τη στήλη.

 7. Η διαδικασία ταξινόμησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων στα κελιά:

  • Εάν τα δεδομένα στη στήλη που θέλετε να φιλτράρετε περιέχουν μόνο κείμενο ή κείμενο και αριθμούς, μπορείτε να ταξινομήσετε τη στήλη αλφαβητικά κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Από το Α προς το Ω ή Από το Ω προς το Α. Το TalkBack επιβεβαιώνει όταν μία από τις δύο επιλογές είναι ενεργή στη στήλη.

  • Εάν τα δεδομένα στη στήλη που θέλετε να φιλτράρετε περιέχουν μόνο αριθμούς, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς κατά τιμή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα επιλέγοντας και πατώντας δύο φορές την επιλογή Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Το TalkBack επιβεβαιώνει όταν μία από τις δύο επιλογές είναι ενεργή στη στήλη.

Χρησιμοποιήστε το Excel 2016, έναν υπολογιστή Windows και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής των Windows ή JAWS (Job Access With Speech) για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα.

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

 1. Επιλέξτε την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+Shift+L για να τοποθετήσετε ένα βέλος αναπτυσσόμενου μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση στην πρώτη γραμμή κάθε στήλης που επιλέξατε. Όταν εμφανιστεί το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού, θα ακούσετε το γράμμα στήλης και τον αριθμό γραμμής του ενεργού κελιού και τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο".

 3. Η διαδικασία φιλτραρίσματος των δεδομένων σας ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν κάθε στήλη που επιλέξατε περιέχει κείμενο κεφαλίδας, συνεχίστε με το πρώτο βήμα της ενότητας "Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα" παρακάτω για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν οι στήλες που επιλέξατε δεν περιέχουν κείμενο κεφαλίδας, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση για να φιλτράρετε τα δεδομένα σε κάθε στήλη.

  Σημείωση: Εάν τα δεδομένα που επιλέγετε δεν περιέχουν κεφαλίδες και δεν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα, το πρώτο κελί κάθε επιλεγμένης στήλης θεωρείται κεφαλίδα και το φίλτρο δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα αυτών των κελιών.

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Θα ακούσετε τη φράση "Δημιουργία πίνακα" και την περιοχή των κελιών που επιλέξατε. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των επιλεγμένων κελιών είναι σωστή.

 3. Η διαδικασία τοποθέτησης των δεδομένων στον πίνακα ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν τα δεδομένα σας έχουν κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου 'Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  Σημείωση: Εάν ένας πίνακας δεν έχει κεφαλίδες, το Excel 2016 τούς δημιουργεί εισάγοντας κείμενο κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Το προεπιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης είναι "Στήλη 1", "Στήλη 2", "Στήλη 3" κ.λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου κεφαλίδας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κατάλληλο κελί και πληκτρολογώντας το νέο όνομα κεφαλίδας.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε. Θα ακούσετε το γράμμα στήλης, τον αριθμό γραμμής, "επιλέχθηκε, επεξεργάσιμο", το περιεχόμενο του κελιού, "δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο, στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στη δεξιά γωνία του κελιού κεφαλίδας για να ανοίξετε το μενού. Θα ακούσετε τη φράση "Προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου" όταν ανοίξει το μενού.

 3. Πατήστε το κάτω βέλος στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο με επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 4. Για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους στο μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση μενού μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών". Εάν τα δεδομένα στην ενεργή στήλη περιέχουν μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών, η επιλογή Φίλτρα κειμένου είναι διαθέσιμη στο μενού. Εάν τα δεδομένα στη στήλη περιέχουν μόνο αριθμούς, αντί για την επιλογή αυτή υπάρχει η επιλογή Φίλτρα αριθμών στο μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Φιλτράρισμα κατά χρώμα ή Ταξινόμηση κατά χρώμα εάν τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε περιέχουν μια γραμματοσειρά με χρώμα ή εάν τα κελιά έχουν διάφορα χρώματα. Όταν κάνετε την επιλογή σας, ανοίγει ένα υπομενού.

  Σημείωση: Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε μια στήλη αλφαβητικά κατά αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ταξινόμηση από το A προς το Ω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ταξινομήστε τα δεδομένα αλφαβητικά κατά φθίνουσα σειρά πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ταξινόμηση από το Ω προς το Α" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έχετε την επιλογή να ταξινομήσετε αλφαβητικά εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Για να ταξινομήσετε αριθμητικά δεδομένα στήλης κατά αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ταξινομήστε αριθμητικά δεδομένα κατά φθίνουσα σειρά πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έχετε την επιλογή να ταξινομήσετε αριθμητικά εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα πάντα εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο - Σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να φιλτράρετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται.

 • Πρώτα 10 - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει αριθμούς με τις μεγαλύτερες ή μικρότερες αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και τη φράση "Εστίαση στην επεξεργασία 10". Η προεπιλογή του παραθύρου διαλόγου είναι οι πρώτοι 10 αριθμοί (ονομάζονται στοιχεία), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το κάτω βέλος. Όταν ακούσετε "Ποσοστό", πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να φιλτράρετε τους μικρότερους αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο 'Πρώτα'". Πατήστε Alt + κάτω βέλος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε "Τελευταία" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε από το υπομενού. Όταν ανοίξει το μενού, θα ακούσετε αμέσως την τιμή RGB του πρώτου χρώματος γραμματοσειράς στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB του χρώματος που θέλετε.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα κελιού - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει το χρώμα κελιού που επιλέγετε από το υπομενού. Όταν ανοίξει το μενού, θα ακούσετε αμέσως την τιμή RGB του πρώτου χρώματος κελιού στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB του χρώματος που θέλετε.

 • Αυτόματο - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά που περιέχουν το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά χωρίς χρώμα. Αυτά τα κελιά έχουν το προεπιλεγμένο λευκό φόντο και μαύρη γραμματοσειρά του Excel.

Επιλογές ταξινόμησης κατά χρώμα

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα κελιού - Ταξινομεί την ενεργή στήλη κατά χρώμα κελιού. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα που επιλέγετε από το υπομενού πρώτα στη στήλη.

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα γραμματοσειράς - Ταξινομεί τα κελιά της ενεργής στήλης κατά χρώμα γραμματοσειράς. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε πρώτα στη στήλη.

 • Αυτόματη - Τοποθετεί τα κελιά με το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο, πρώτα στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένη ταξινόμηση - Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ταξινομήσετε τα δεδομένα με όποιον τρόπο θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαβητικά πρώτα, στη συνέχεια σύμφωνα με την αριθμητική τιμή, στη συνέχεια σύμφωνα με το χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, σύμφωνα με το χρώμα κελιού.

Στο Excel Online, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής των Windows ή JAWS (Job Access With Speech) για να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα.

Σε αυτό το θέμα

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία πίνακα', εστίαση στο κουμπί 'OK'".

 3. Εάν ο πίνακας δεν έχει κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 4. Εάν ο πίνακας έχει κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου 'Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν ο πίνακας δεν περιέχει κεφαλίδες, το Excel Online τούς δημιουργεί εισάγοντας κείμενο κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Το προεπιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης είναι "Στήλη 1", "Στήλη 2", "Στήλη 3" κ.λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου κεφαλίδας κάνοντας κλικ σε αυτό και πληκτρολογώντας το όνομα που θέλετε.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στα δεξιά του κελιού κεφαλίδας για να ανοίξετε το μενού.

 3. Πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το υπομενού. Θα ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" εάν η στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Θα ακούσετε "Φίλτρα αριθμών" εάν η στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

 4. Πατήστε το κάτω βέλος στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το όνομα του φίλτρου που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο για κάθε επιλογή φίλτρου. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Προσαρμοσμένο φίλτρο', εστίαση στην επεξεργασία" όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, ενώ όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια θα ακούσετε "Εφαρμόστηκε φίλτρο".

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών επιλογής Ή/και.

 5. Κάντε απαλοιφή ενός φίλτρου που έχει εφαρμοστεί επιλέγοντας πρώτα το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να επαναφέρετε. Εάν επιλέξετε το κελί A1, για παράδειγμα, πατήστε Alt + κάτω βέλος για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Απαλοιφή φίλτρου από τη στήλη 1". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια. Εάν μετονομάσατε το κείμενο κεφαλίδας για το κελί A1, θα ακούσετε το όνομα της κεφαλίδας αντί για "Στήλη 1".

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται. 

 • Πρώτα 10 - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει αριθμούς με τις μεγαλύτερες ή μικρότερες αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και τη φράση "Εστίαση στην επεξεργασία 10". Η προεπιλογή του παραθύρου διαλόγου είναι οι πρώτοι 10 αριθμοί (ονομάζονται στοιχεία), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το κάτω βέλος. Όταν ακούσετε "Ποσοστό", πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να φιλτράρετε τους μικρότερους αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο 'Πρώτα'". Πατήστε Alt + κάτω βέλος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε "Τελευταία" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο - Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα αριθμητικά δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να φιλτράρετε στο παράθυρο διαλόγου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα πάντα εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο - Σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να φιλτράρετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×