Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να αλλάξετε τα διάστιχα και τις εσοχές στις παραγράφους σας και να δώσετε στα έγγραφά σας προσεγμένη εμφάνιση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο για την οποία θέλετε να ορίσετε διαστήματα. Εάν θέλετε να ορίσετε την απόσταση των παραγράφων για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, P, ζ. Word 2016 τοποθετεί την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα στο παράθυρο διαλόγου παράγραφος. Θα ακούσετε το όνομα του παραθύρου διαλόγου.

 3. Για να ορίσετε το διάστημα πριν από μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ρ. Στο πλαίσιο Πριν, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή στιγμών που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή στιγμών που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18). (Μικρότερες τιμές στιγμών αντιπροσωπεύουν μικρότερο διάστημα.)

  Σημείωση: Ο Αφηγητής ενδέχεται να εκφωνήσει "Άγνωστο πλήκτρο" καθώς χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις τιμές σημείων.

 4. Για να ορίσετε το διάστημα μετά από μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F. Στο πλαίσιο μετά, χρησιμοποιήστε το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε την επιλογή σημείο που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή σημείο που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18).

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο έγγραφό σας.

Περισσότερες επιλογές για τα διαστήματα

 • Για να ορίσετε ένα διάστημα παραγράφου ως το προεπιλεγμένο διάστημα, κάντε τα εξής:

  1. Αφού κάνετε την επιλογή σας για το διάστημα στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+Γ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Word , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε Αυτό το έγγραφο μόνο είτε Όλα τα έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για γρήγορο ορισμό του διάστιχου μιας επιλεγμένης παραγράφου στο Word, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ.

  2. Στη λίστα Διάστιχο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε από μια λίστα μεγεθών διάστιχου που χρησιμοποιούνται συχνά.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο για την οποία θέλετε να ορίσετε εσοχές. Εάν θέλετε να ορίσετε την απόσταση των παραγράφων για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Π+Γ. Το Word τοποθετεί την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος.

 3. Για να ορίσετε το μέγεθος της αριστερής εσοχής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Στο πλαίσιο Αριστερά, για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα, 0,25 ή 0,5).

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος του τη δεξιά εσοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + R. Στο πλαίσιο δεξιά, για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα,.25 ή.5).

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Περισσότερες επιλογές για τον ορισμό εσοχών

 • Για να ορίσετε οποιαδήποτε εσοχή που επιλέγετε ως την προεπιλεγμένη εσοχή, κάντε τα εξής:

  1. Αφού κάνετε την επιλογή σας στο παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Word , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε Αυτό το έγγραφο μόνο είτε Όλα τα έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για εκτύπωση στυλ βιβλίου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αντικριστά εσοχή, στις οποίες εσοχές αριστερά και δεξιά αντικριστά μεταξύ τους, με μία εσοχής που έχουν καθοριστεί ως μέσα και άλλες περίπτωση που έχουν καθοριστεί ως εξωτερικά. Αφού έχετε κάνει την επιλογή σας εσοχές στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εσοχές ειδώλου.

 • Για να προσθέσετε γρήγορα μια εσοχή πρώτης γραμμής σε μία μόνο παράγραφο, μετακινήστε την εστίαση στην αρχή της πρώτης γραμμής της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Όταν υπάρχει εσοχή πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου έχει μεγαλύτερη εσοχή από τις άλλες γραμμές της παραγράφου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον ορισμό διαστημάτων και εσοχών παραγράφου

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη ρύθμιση των διαστημάτων και των εσοχών σε παραγράφους.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Άνοιγμα της καρτέλας "Εσοχές και διαστήματα" του παραθύρου διαλόγου "Παράγραφος".

Alt+Κ, Π, Γ

Ορισμός του διαστήματος πριν

Alt+Ρ

Ορισμός του διαστήματος μετά

Alt+Μ

Ορισμός αριστερής εσοχής

Alt+Α

Ορισμός δεξιάς εσοχής

Alt+Ξ

Ορισμός επιλεγμένων διαστημάτων ή εσοχών ως προεπιλογής

Alt+Γ

Ορισμός διάστιχου

Alt+Δ

Επιλογή αντικριστών εσοχών

Alt+M

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δώσετε στο έγγραφό σας κομψή εμφάνιση, κάνοντας τις παραγράφους να μοιάζουν όπως θέλετε.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος του διαστήματος πριν και μετά από κάθε παράγραφο καθώς και το μέγεθος των εσοχών της. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου ή να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες γραμμές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους για τις οποίες θέλετε να ορίσετε τα διαστήματα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Διαστήματα για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε τα διαστήματα πριν από μια παράγραφο, πατήστε Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη φράση "Πριν, επεξεργασία κειμένου".

  • Για να ορίσετε τα διαστήματα μετά από μια παράγραφο, πατήστε Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη φράση "Μετά, επεξεργασία κειμένου".

  Στα πεδία Πριν ή Μετά, πληκτρολογήστε μια τιμή σημείου, για παράδειγμα, 6 ή 18 (μικρότερες τιμές σημείου αντιπροσωπεύουν λιγότερο χώρο).

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορισμός διάστιχου

 1. Για να αλλάξετε το διάστιχο μιας παραγράφου, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να μορφοποιήσετε και πατήστε Option+Command+M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

 2. Για να επιλέξετε μια επιλογή διάστιχου, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Διάστιχο", ακολουθούμενο από μια επιλογή διάστιχου. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διάστιχου που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Εάν επιλέξετε μια προσαρμόσιμη επιλογή, όπως Πολλαπλό, για να ορίσετε το μέγεθος του διάστιχου, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη λέξη "Σε". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

Εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή για την πρώτη γραμμή της παραγράφου.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ειδική, αναδυόμενο κουμπί". Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πρώτη γραμμή". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής της πρώτης γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το τρέχον μέγεθος εσοχής και "Κατά". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή σε εκατοστά, για παράδειγμα, 1,27.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Σημείωση: Θα δημιουργηθεί εσοχή σε όλες τις επόμενες παραγράφους που πληκτρολογείτε.

Εσοχή σε όλες τις γραμμές μιας παραγράφου, εκτός από την πρώτη

 1. Επιλέξτε την παράγραφο στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή για όλες τις γραμμές εκτός από την πρώτη γραμμή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ειδική, αναδυόμενο κουμπί". Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προεξοχή". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το τρέχον μέγεθος εσοχής και "Κατά". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή σε εκατοστά, για παράδειγμα, 1,27.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Αύξηση ή μείωση της εσοχής μιας ολόκληρης παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τις παραγράφους για τις οποίες θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την αριστερή ή τη δεξιά εσοχή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να τροποποιήσετε την εσοχή από το αριστερό περιθώριο, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πριν από το κείμενο".

  • Για να τροποποιήσετε την εσοχή από το δεξιό περιθώριο, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετά το κείμενο".

  Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε ίντσες. Ανακοινώνεται το μέγεθος της εσοχής.

 4. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να αλλάξετε την απόσταση παραγράφων και γραμμών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Word για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών που θέλετε να ορίσετε παράγραφο.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Διάστημα πριν από το κουμπί" παράγραφος "Προσθήκη" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Προσθήκη διαστήματος μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση διάστημα πριν από το κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση κενό διάστημα μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Μπορείτε να μόνο μεταβείτε κενό διάστημα πριν και μετά από μια παράγραφο ή να απενεργοποιήσετε, ώστε να την επιλογή για να προσθέσετε χώρο είναι διαθέσιμη μόνο εάν δεν υπάρχει κενό διάστημα πριν ή μετά από μια παράγραφο ήδη και την επιλογή για να καταργήσετε χώρο διατίθεται μόνο εάν υπάρχει αυτήν τη στιγμή διαστήματος πριν ή μετά από μια παράγραφο.

Ορισμός διάστιχου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να ορίσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί διάστημα γραμμής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Διατήρηση κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να ακολουθήσετε τις τιμές διαστήματος διαθέσιμη γραμμή: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 και 3.0. Όταν ακούσετε την τιμή που θέλετε, διπλά πατήστε την οθόνη για να ορίσετε το διάστιχο.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

Εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί ειδική εσοχή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Πρώτο κουμπί γραμμής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εσοχή σε όλες τις γραμμές μιας παραγράφου, εκτός από την πρώτη

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί ειδική εσοχή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Προεξοχή στα κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αύξηση ή μείωση της εσοχής μιας ολόκληρης παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε την εσοχή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αύξηση θέσης εσοχής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να μειώσετε την εσοχή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Θέση μείωση εσοχής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και τον γραμματικό έλεγχο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αλλάξετε την απόσταση παραγράφων και γραμμών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές", πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε την καρτέλα κεντρική, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση μενού παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Διάστημα πριν από το κουμπί" παράγραφος "Προσθήκη" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Προσθήκη διαστήματος μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση διάστημα πριν από το κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση κενό διάστημα μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Μπορείτε να μόνο μεταβείτε κενό διάστημα πριν και μετά από μια παράγραφο ή να απενεργοποιήσετε, ώστε να την επιλογή για να προσθέσετε χώρο είναι διαθέσιμη μόνο εάν δεν υπάρχει κενό διάστημα πριν ή μετά από μια παράγραφο ήδη και την επιλογή για να καταργήσετε χώρο διατίθεται μόνο εάν υπάρχει αυτήν τη στιγμή διαστήματος πριν ή μετά από μια παράγραφο.

Ορισμός διάστιχου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές", πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε την καρτέλα κεντρική, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση μενού παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Γραμμή απόσταση σύνθετου πλαισίου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Διατήρηση κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να ακολουθήσετε τις τιμές διαστήματος διαθέσιμη γραμμή: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 και 3.0. Όταν ακούσετε την τιμή που θέλετε, διπλά πατήστε την οθόνη για να ορίσετε το διάστιχο.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

Εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές", πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε την καρτέλα κεντρική, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση μενού παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "εσοχή ειδικό μενού" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "πρώτη γραμμή, δεν είναι επιλεγμένο, το διακόπτη," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εσοχή σε όλες τις γραμμές μιας παραγράφου, εκτός από την πρώτη

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές", πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε την καρτέλα κεντρική, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση μενού παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "εσοχή ειδικό μενού" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Προεξοχή, δεν είναι επιλεγμένο, το διακόπτη," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αύξηση ή μείωση της εσοχής μιας ολόκληρης παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε την εσοχή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "" Αύξηση εσοχής"" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να μειώσετε την εσοχή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μείωση εσοχής κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και τον γραμματικό έλεγχο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε την απόσταση παραγράφων και γραμμών.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να ορίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. E Swip δεξιά μέχρι να ακούσετε "Παλέτα εντολή, κουμπί περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Διάστημα πριν από το κουμπί" παράγραφος "Προσθήκη" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Προσθήκη διαστήματος μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα πριν από την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση διάστημα πριν από το κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε κενό διάστημα μετά την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση κενό διάστημα μετά την παράγραφο κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Μπορείτε να μόνο μεταβείτε κενό διάστημα πριν και μετά από μια παράγραφο ή να απενεργοποιήσετε, ώστε να την επιλογή για να προσθέσετε χώρο είναι διαθέσιμη μόνο εάν δεν υπάρχει κενό διάστημα πριν ή μετά από μια παράγραφο ήδη και την επιλογή για να καταργήσετε χώρο διατίθεται μόνο εάν υπάρχει αυτήν τη στιγμή διαστήματος πριν ή μετά από μια παράγραφο.

Ορισμός διάστιχου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο των οποίων διάστιχου που θέλετε να ορίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. E Swip δεξιά μέχρι να ακούσετε "Παλέτα εντολή, κουμπί περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση κουμπί παραγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί διάστημα γραμμής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Διατήρηση κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να ακολουθήσετε τις τιμές διαστήματος διαθέσιμη γραμμή: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 και 3.0. Όταν ακούσετε την τιμή που θέλετε, διπλά πατήστε την οθόνη για να ορίσετε το διάστιχο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου με εξωτερικό πληκτρολόγιο στο Word Mobile για Windows 10

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Online με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε την απόσταση και εσοχές των παραγράφων και να δώσετε στα έγγραφά σας μια περιποιημένη εμφάνιση.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός παράγραφος και διάστιχο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να ορίσετε απόσταση για με μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της παραγράφου και πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Εάν θέλετε να ορίσετε την απόσταση παραγράφων για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο H, P, ζ. Word Online θέσεις της εστίασης στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ". Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του παραθύρου διαλόγου.

 3. Για να ορίσετε το διάστημα πριν από μια παράγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Διάστημα πριν από την". Χρησιμοποιήστε το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε την τιμή σημείο που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή σημείο που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18). (Μικρότερες τιμές σημείο αντιπροσωπεύουν λιγότερο χώρο.)

  Σημείωση: Ο Αφηγητής ενδέχεται να φωνής "Άγνωστο κλειδί" ως Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να αναζητήσετε τιμές σημείου

 4. Για να ορίσετε το διάστημα μετά από μια παράγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Διάστημα μετά". Χρησιμοποιήστε το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε την επιλογή σημείο που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή σημείο που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18).

 5. Για να ορίσετε διάστιχο για μια επιλεγμένη παράγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Διάστιχο." Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα επάνω και κάτω βέλος για να επιλέξετε από μια λίστα χρησιμοποιούνται συχνά μεγέθη διάστιχου.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο έγγραφό σας.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να ορίσετε εσοχές για με μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της παραγράφου και πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Εάν θέλετε να ορίσετε η εσοχή παραγράφου για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο H, P, ζ. Word Online θέσεις της εστίασης στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ". Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του παραθύρου διαλόγου.

 3. Για να ορίσετε το μέγεθος του την αριστερή εσοχή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εσοχή πριν από το κείμενο". Για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα επάνω και κάτω βέλος ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα, .25 ή .5).

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος του τη δεξιά εσοχή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εσοχή μετά το κείμενο". Για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα επάνω και κάτω βέλος ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα, .25 ή .5).

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να προσθέσετε μια εσοχή πρώτης γραμμής σε μια παράγραφο, μετακινήστε την εστίαση στην αρχή της πρώτης γραμμής της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Με εσοχή πρώτης γραμμής, στην πρώτη γραμμή της παραγράφου εσοχή θα είναι μεγαλύτερη από τις άλλες γραμμές στην παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×