Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στα Windows, για να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου στα έγγραφά σας. Στοιχίστε γρήγορα το κείμενο στο κέντρο, στοιχίστε το στο δεξιό περιθώριο ή στο αριστερό περιθώριο ή στοιχίστε το πλήρως για να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο ώστε το δεξιό και το αριστερό άκρο να είναι ομοιόμορφα.

Ο τρόπος περιγραφής της στοίχισης σε έγγραφα του Word 2016 μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, για να ακούσετε μια περιγραφή της στοίχισης του κειμένου σας στο JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Insert+F. Στον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Σ, Τ.

Στοίχιση κειμένου δεξιά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Ε. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Κ, 1.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Προσοχή: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+J.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το αριστερό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Αριστερά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το δεξιό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Ξ.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Δεξιά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή όταν θέλετε να μάθετε για περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Χ.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζεται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε στοίχιση κειμένου για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να είναι δευτερεύοντα μενού με περισσότερες επιλογές.

 4. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Mac OS, για να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου. Το Word για Mac συνήθως στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο μη στοιχισμένο. Μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο στο κέντρο, να το στοιχίσετε στο δεξιό ή στο αριστερό περιθώριο ή να το στοιχίσετε πλήρως για να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε το δεξιό και το αριστερό άκρο να είναι ομοιόμορφα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Η "Στοίχιση" καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των άκρων της παραγράφου: κείμενο με στοίχιση αριστερά, με στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή με πλήρη στοίχιση. Μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα τις παραγράφους στο έγγραφό σας για να έχετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Στοίχιση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να μεταβείτε σε μια επιλογή στο μενού Στοίχιση, πατήστε στο συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Οι επιλογές ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τη στοίχιση παραγράφου.

  Για να κάνετε το εξής

  Επιλέξτε

  Στοίχιση κειμένου αριστερά

  Αριστερά

  Στοίχιση κειμένου δεξιά

  Δεξιά

  Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

  Στο κέντρο

  Πλήρης στοίχιση κειμένου

  Πλήρης στοίχιση

  Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Προσοχή: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 4. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Για να δημιουργήσετε εσοχή στο κείμενό με ένα συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα αριστερά, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πριν από το κείμενο".

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα δεξιά, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετά το κείμενο".

  Για να ορίσετε μέγεθος εσοχής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε ίντσες ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να προσαρμόσετε την εσοχή κατά διαστήματα των 1/10 ιντσών. Ανακοινώνεται το μέγεθος της εσοχής.

 4. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Word για iOS με το πληκτρολόγιο και TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου. Word για iOS συνήθως Στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο ακανόνιστο. Μπορείτε να Κεντράρισμα κειμένου, στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Στοίχιση Καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των ακμών της παραγράφου: αριστερή στοίχιση, στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή στοίχιση κειμένου. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις παραγράφους γρήγορα στο έγγραφό σας, για να χρησιμοποιήσετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να VoiceOver διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Κεντρική καρτέλα".

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση αριστερά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση δεξιά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Στοίχιση κειμένου στο κέντρο, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να πλήρης στοίχιση του κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Στοίχιση κειμένου, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   Σημείωση: Η επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή στοίχιση δηλώνεται ως "Κουμπί επιλεγμένο < στοίχιση >,."

   Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να VoiceOver διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μείωση εσοχής θέση, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αύξηση θέσης εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, προστίθεται η εσοχή στην παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Word για Android με το πληκτρολόγιο και TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου. Word για Android συνήθως Στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο ακανόνιστο. Μπορείτε να Κεντράρισμα κειμένου, στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Στοίχιση Καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των ακμών της παραγράφου: αριστερή στοίχιση, στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή στοίχιση κειμένου. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις παραγράφους γρήγορα στο έγγραφό σας, για να χρησιμοποιήσετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να TalkBack διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο του προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μετάβαση προς τα αριστερά, στοίχιση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο για να τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση δεξιά, αλλαγής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κέντρο, αλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να πλήρης στοίχιση του κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Πλήρης στοίχιση, αλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Η επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή στοίχιση δηλώνεται ως "Εναλλαγή επιλεγμένη < στοίχιση >,."

  Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη, περισσότερες επιλογές, αλλαγή," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να TalkBack διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τις εσοχές. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μείωση εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αύξηση εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, προστίθεται η εσοχή στην παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στα έγγραφά σας. Κεντράρισμα κειμένου ή να στοιχίσετε στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση του κειμένου για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Αλλαγή στοίχισης κειμένου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση, κουμπί αριστερή στοίχιση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση,"κουμπί Στοίχιση δεξιά"" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση, κουμπί κέντρο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Σημείωση: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο ως είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Απενεργοποίηση, στοίχιση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να στοιχίσετε την παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στα έγγραφά σας. Γρήγορη Κεντράρισμα κειμένου, να στοιχίσετε το στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Αλλαγή στοίχισης κειμένου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο δεξιά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl + R.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + E.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να πλήρης στοίχιση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + J για στοίχιση του κειμένου ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το αριστερό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P, I, λ. Αλλάζει την εστίαση στο πλαίσιο αριστερά της περιοχής εσοχής.

 3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά και πατήστε το πλήκτρο Enter, ή χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος για να αλλάξετε τις εσοχές σε διαστήματα των ίντσα 1/10.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε τις εσοχές σε εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ακολουθούμενο από "εκατοστά".

Εσοχή από το δεξιό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P, I, R. Αλλάζει την εστίαση στο πλαίσιο δεξιά της περιοχής εσοχής.

 3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά και πατήστε το πλήκτρο Enter, ή χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος για να αλλάξετε τις εσοχές σε διαστήματα των ίντσα 1/10.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε τις εσοχές σε εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ακολουθούμενο από "εκατοστά".

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή θέλετε να μάθετε σχετικά με τις περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή του πλαισίου πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινήσετε την επιλογή του πλαισίου πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε Q.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζονται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Στοίχιση κειμένου" για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να είναι δευτερεύοντα μενού με περισσότερες επιλογές.

 4. Επιλέξτε μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης με τα επάνω και προς τα κάτω βέλος και επιλέξτε μια επιλογή, πατώντας το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×