Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στα έγγραφά σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς να γρήγορα Κεντράρισμα κειμένου, να στοιχίσετε το στο περιθώριο αριστερά ή δεξιά, ή πλήρης στοίχιση για να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε το αριστερών και δεξιών άκρων είναι ακόμα. Μπορείτε, επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να την κατακόρυφη στοίχιση μιας σελίδας.

Τον τρόπο στοίχισης περιγράφεται στα έγγραφα Word μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επίπεδο λεπτομερειών από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, για να ακούσετε μια περιγραφή της στοίχισης του κειμένου σας σε JAWS, πατήστε το πλήκτρο Insert + F. Του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο ο Αφηγητής κλειδιού + 0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L.

Στοίχιση κειμένου δεξιά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + R.

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + ε.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Σημείωση: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης, όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο ως είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+J.

Κατακόρυφη στοίχιση μιας σελίδας

Μπορείτε να στοιχίσετε μια σελίδα κατακόρυφα, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα. Κατακόρυφη στοίχιση τοποθετεί το επιλεγμένο κείμενο σε σχέση με τα επάνω και κάτω περιθώρια.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στο κείμενο που θέλετε για την κατακόρυφη στοίχιση.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + P, S, σ.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Επιλεγμένο, καρτέλα" περιθώρια"."

 4. Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Επιλεγμένο, καρτέλα" Διάταξη"."

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + V. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα επιλογές Κατακόρυφη στοίχιση.

 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να εφαρμόσετε την κατακόρυφη στοίχιση στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το αριστερό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Αριστερά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εσοχή από το δεξιό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Ξ.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Δεξιά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή όταν θέλετε να μάθετε για περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Χ.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζονται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να επιλέξετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη Στοίχιση του κειμένου για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να είναι δευτερεύοντα μενού με περισσότερες επιλογές.

 4. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου. Word για Mac συνήθως Στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο ακανόνιστο. Μπορείτε να Κεντράρισμα κειμένου, στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη. Μπορείτε επίσης να στοιχίσετε κατακόρυφα μιας σελίδας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Η "Στοίχιση" καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των άκρων της παραγράφου: κείμενο με στοίχιση αριστερά, με στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή με πλήρη στοίχιση. Μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα τις παραγράφους στο έγγραφό σας για να έχετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Στοίχιση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να μεταβείτε σε μια επιλογή στο μενού Στοίχιση, πατήστε στο συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Οι επιλογές ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Προσοχή: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης, όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο όσο το δυνατόν πιο, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 4. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Return.

Κατακόρυφη στοίχιση μιας σελίδας

Μπορείτε να στοιχίσετε μια σελίδα κατακόρυφα, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα. Κατακόρυφη στοίχιση τοποθετεί το επιλεγμένο κείμενο σε σχέση με τα επάνω και κάτω περιθώρια.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στο κείμενο που θέλετε για την κατακόρυφη στοίχιση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + M. Η εστίαση στη γραμμή μενού Apple. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μορφή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Έγγραφο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Περιθώρια, καρτέλα".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Διάταξη". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κατακόρυφη στοίχιση". Η εστίαση είναι στο μενού κατακόρυφη στοίχιση.

 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 7. Για να εφαρμόσετε την κατακόρυφη στοίχιση στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Return.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Για να δημιουργήσετε εσοχή στο κείμενό με ένα συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα αριστερά, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "πριν από το"κείμενο.

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα δεξιά, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "μετά από"κείμενο.

  Για να ορίσετε μέγεθος εσοχής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε ίντσες ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να προσαρμόσετε την εσοχή κατά διαστήματα των 1/10 ιντσών. Ανακοινώνεται το μέγεθος της εσοχής.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Return.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word για iOS με το πληκτρολόγιο και TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου. Word για iOS συνήθως Στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο ακανόνιστο. Μπορείτε να Κεντράρισμα κειμένου, στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη. Σε μια σελίδα κατακόρυφη στοίχιση, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα, μεταβείτε σε την πλήρη έκδοση υπολογιστή του Word.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Στοίχιση Καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των ακμών της παραγράφου: αριστερή στοίχιση, στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή στοίχιση κειμένου. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις παραγράφους γρήγορα στο έγγραφό σας, για να χρησιμοποιήσετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να VoiceOver διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Κεντρική καρτέλα".

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση αριστερά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση δεξιά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Στοίχιση κειμένου στο κέντρο, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να πλήρης στοίχιση του κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Στοίχιση κειμένου, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   Σημείωση: Η επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή στοίχιση δηλώνεται ως "Κουμπί επιλεγμένο < στοίχιση >,."

   Σημείωση: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης, όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο όσο το δυνατόν πιο, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να VoiceOver διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μείωση εσοχής θέση, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αύξηση θέσης εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, προστίθεται η εσοχή στην παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word για Android με το πληκτρολόγιο και TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου. Word για Android συνήθως Στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο ακανόνιστο. Μπορείτε να Κεντράρισμα κειμένου, στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.  Σε μια σελίδα κατακόρυφη στοίχιση, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα, μεταβείτε σε την πλήρη έκδοση υπολογιστή του Word.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Στοίχιση Καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των ακμών της παραγράφου: αριστερή στοίχιση, στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή στοίχιση κειμένου. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις παραγράφους γρήγορα στο έγγραφό σας, για να χρησιμοποιήσετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να TalkBack διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο του προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μετάβαση προς τα αριστερά, στοίχιση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο για να τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση δεξιά, αλλαγής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κέντρο, αλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να πλήρης στοίχιση του κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Πλήρης στοίχιση, αλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Η επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή στοίχιση δηλώνεται ως "Εναλλαγή επιλεγμένη < στοίχιση >,."

  Σημείωση: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης, όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο όσο το δυνατόν πιο, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη, περισσότερες επιλογές, αλλαγή," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Ενώ επεξεργάζεστε το έγγραφό σας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να TalkBack διαβάζει μια γραμμή της παραγράφου όπου θέλετε να αλλάξετε τις εσοχές. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μείωση εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε μια εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αύξηση εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, προστίθεται η εσοχή στην παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στα έγγραφά σας. Οριζόντια στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή στοίχισή του στο δεξιό ή αριστερό περιθώριο ή πλήρης στοίχιση του κειμένου για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη. Σε μια σελίδα κατακόρυφη στοίχιση, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα, μεταβείτε σε την πλήρη έκδοση υπολογιστή του Word.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αλλαγή στοίχισης κειμένου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση, κουμπί αριστερή στοίχιση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση,"κουμπί Στοίχιση δεξιά"" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση, κουμπί κέντρο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Σημείωση: Στοίχιση κειμένου μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε για άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως dyslexia. Για να κάνετε το έγγραφό σας ως προσβάσιμο ως είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα στυλ διαφορετικό στοίχιση.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Απενεργοποίηση, στοίχιση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να στοιχίσετε την παράγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση κειμένου στα έγγραφά σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς να γρήγορα Κεντράρισμα κειμένου, να στοιχίσετε το στο περιθώριο αριστερά ή δεξιά, ή πλήρης στοίχιση για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη. Σε μια σελίδα κατακόρυφη στοίχιση, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια συνοδευτική σελίδα, μεταβείτε σε την πλήρη έκδοση υπολογιστή του Word.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Αλλαγή στοίχισης κειμένου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο στην παράγραφο, εγγράφου, ή τον πίνακα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο δεξιά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl + R.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + E.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να πλήρης στοίχιση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + J για στοίχιση του κειμένου ώστε να είναι ακόμα την αριστερή και τη δεξιά άκρη.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το αριστερό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P, I, λ. Αλλάζει την εστίαση στο πλαίσιο αριστερά της περιοχής εσοχής.

 3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά και πατήστε το πλήκτρο Enter, ή χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος για να αλλάξετε τις εσοχές σε διαστήματα των ίντσα 1/10.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε τις εσοχές σε εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ακολουθούμενο από "εκατοστά".

Εσοχή από το δεξιό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P, I, R. Αλλάζει την εστίαση στο πλαίσιο δεξιά της περιοχής εσοχής.

 3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά και πατήστε το πλήκτρο Enter, ή χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος για να αλλάξετε τις εσοχές σε διαστήματα των ίντσα 1/10.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε τις εσοχές σε εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ακολουθούμενο από "εκατοστά".

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή θέλετε να μάθετε σχετικά με τις περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή του πλαισίου πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινήσετε την επιλογή του πλαισίου πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε Q.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζονται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Στοίχιση κειμένου" για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να είναι δευτερεύοντα μενού με περισσότερες επιλογές.

 4. Επιλέξτε μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης με τα επάνω και προς τα κάτω βέλος και επιλέξτε μια επιλογή, πατώντας το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×