Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία γραφημάτων στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία γραφημάτων στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε ένα γράφημα στην παρουσίασή σας και να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βασικού γραφήματος

Επιλέξτε τον τύπο και το στυλ γραφήματος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Excel για να δημιουργηθεί το γράφημα.

 1. Στην παρουσίασή σας, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γράφημα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, 7. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή γραφήματος, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλα "Όλα τα γραφήματα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Τύποι γραφήματος" και έπειτα τον επιλεγμένο τύπο γραφήματος.

 4. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε.

 5. Για να επιλέξετε το στυλ γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ένα γράφημα με τον τύπο και το στυλ που επιλέξατε θα προστεθεί στην παρουσίασή σας.

  Φύλλο εργασίας του ενσωματωμένου Excel εμφανίζει τα δεδομένα κράτησης θέσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του γραφήματος. Η εστίαση βρίσκεται σε ένα κελί στο φύλλο εργασίας Excel.

 7. Για να αντικαταστήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης τιμές στο φύλλο εργασίας με τα δικά σας δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο Tab, Shift + Tab, ή προς τα επάνω ή προς τα κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου έχετε αντικαταστήσει όλες τις τιμές κράτησης θέσης. Για να ενημερώσετε τις τιμές στο γράφημα PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να κλείσετε το φύλλο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο SR πλήκτρα αριστερά ή δεξιά κουμπί με το βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ' Κλείσιμο '" και, στη συνέχεια, πατήστε το SR κλειδιού + Enter.

Επιλογή γραφήματος

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υπάρχον γράφημα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το γράφημα.

 1. Μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφανειών και, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει στο γράφημα.

 2. Για να επιλέξετε το γράφημα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε PowerPoint

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να προσθέσετε ένα γράφημα στην παρουσίασή σας και να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βασικού γραφήματος

Επιλέξτε τον τύπο και το στυλ γραφήματος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Excel για να δημιουργηθεί το γράφημα.

 1. Στην παρουσίασή σας, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γράφημα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "'Νέα διαφάνεια', κουμπί μενού".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Γράφημα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο γραφήματος, Στήλη, δευτερεύον μενού".

 6. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε, όπως για παράδειγμα, "Δευτερεύον μενού 'Πίτα'". Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Αναπτύσσεται το δευτερεύον μενού.

 7. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε, όπως για παράδειγμα, "Δευτερεύον μενού 'Πίτα3-Δ'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ένα γράφημα με τον τύπο και το στυλ που επιλέξατε θα προστεθεί στην παρουσίασή σας.

  Ένα φύλλο εργασίας του Excel ανοίγει και εμφανίζει τα δεδομένα κράτησης θέσης που χρησιμοποιούνται στο γράφημα. Η εστίαση είναι σε ένα κελί του φύλλου εργασίας του Excel.

 8. Για να αντικαταστήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης τιμές στο φύλλο εργασίας με τα δικά σας δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου έχετε αντικαταστήσει όλες τις τιμές κράτησης θέσης. PowerPoint ενημερώνει τις νέες τιμές αυτόματα στο γράφημα κατά την πληκτρολόγηση.

Επιλογή και επεξεργασία γραφήματος

 1. Στη διαφάνεια με το γράφημα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τμήμα παραθύρου επεξεργασίας διαφανειών, περιοχή διάταξης".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του γραφήματος, ακολουθούμενο από τη φράση "Αυτή τη στιγμή είστε σε ένα γράφημα".

 3. Πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να ξεκινήσετε την αλληλεπίδραση με την περιοχή του γραφήματος.

 4. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επεξεργασίας γραφήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε γρήγορα το γράφημά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "Αλλαγή τύπου γραφήματος" ή "Επεξεργασία δεδομένων στο Excel". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές.

  • Για να μεταβείτε στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα, πατήστε Control+Option+Shift και πλήκτρο διαστήματος δύο φορές γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σχεδίαση γραφήματος, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε και να ανοίξετε επιπλέον επιλογές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×