Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επιλογή και την ανάγνωση πλαισίων κειμένου και εικόνων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επιλογή και την ανάγνωση πλαισίων κειμένου και εικόνων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να επιλέξετε και να διαβάσετε εικόνες, σχήματα και πλαίσια κειμένου σε έγγραφα του Word 2016.

Χρησιμοποιώντας το παράθυρο Επιλογή στο Word 2016, μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες, τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μέσα στο έγγραφο ως λίστα. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα με τον Αφηγητή και να επιλέξετε τα στοιχεία της λίστας για να διαβάσετε τα εναλλακτικά κείμενα ή να τα επεξεργαστείτε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Πρόσβαση σε κείμενο μέσα σε πλαίσια κειμένου

Όταν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το σώμα κειμένου, δεν μπορεί να βρει πλαίσια κειμένου που Αιώρηση προς τα επάνω από το επίπεδο του κειμένου του εγγράφου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε Alt + H για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πληκτρολογήστε SL και, στη συνέχεια, ο Αφηγητής P. ανακοινώνει "Εμφάνιση" όλα". Τα πλαίσια κειμένου, εικόνων και σχημάτων εμφανίζονται σε μια λίστα.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλές σελίδες στο έγγραφό σας, το παράθυρο επιλογής εμφανίζει μόνο τα στοιχεία στην τρέχουσα σελίδα.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στη λίστα. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift + F10. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Στοιχείο μενού 'Αποκοπή'".

 6. Στον Αφηγητή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο στοιχείο Επεξεργασία κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

  Στο JAWS, πρέπει να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου σε ευθυγράμμιση με το κείμενο του εγγράφου πρώτα. Για να ορίσετε την επιλογή του πλαισίου κειμένου σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, μετακίνηση σε Αναδίπλωση κειμένου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους δεξιά ή αριστερά για να μεταβείτε σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου.

 7. Ο Αφηγητής μπορεί τώρα να διαβάσει το κείμενο μέσα στο πλαίσιο κειμένου. Για να αρχίσετε την ανάγνωση, πατήστε Caps Lock + M. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές.

  Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου στο JAWS, πατήστε Alt + Num Pad 5.

Πρόσβαση σε εικόνες με χρήση του παραθύρου επιλογής

Εικόνες που είναι ενσωματωμένες εικόνες δεν μπορεί να είναι προσβάσιμα σε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εικόνες σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε Alt + H για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πληκτρολογήστε SL και, στη συνέχεια, σ. Το εικόνες, σχήματα και πλαίσια κειμένου που εμφανίζονται σε μια λίστα.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλές σελίδες στο έγγραφό σας, το παράθυρο επιλογής εμφανίζει μόνο τα στοιχεία στην τρέχουσα σελίδα.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στη λίστα. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc. Ο Αφηγητής ανακοινώνει το όνομα αρχείου του εγγράφου.

 6. Ο Αφηγητής μπορεί τώρα να διαβάσει το εναλλακτικό κείμενο της εικόνας, εάν υπάρχει. Για να αρχίσετε την ανάγνωση, πατήστε Caps Lock + M.

  Στο JAWS, πατήστε Ctrl + Num Pad 5.

Πρόσβαση κινητών αντικειμένων χωρίς τη χρήση του παραθύρου επιλογής

Μπορείτε γρήγορα να μετακινήσετε την εστίαση μεταξύ κινητών αντικειμένων χωρίς τη χρήση του παραθύρου επιλογής.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πρώτο κινούμενο αντικείμενο στο έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + 5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ τα κινητά αντικείμενα στο έγγραφο.

 3. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Ενσωματωμένα αντικείμενα πρόσβασης χωρίς τη χρήση του παραθύρου επιλογής

Μπορείτε να εργαστείτε σε τα ενσωματωμένα αντικείμενα, καθώς διαβάζετε ένα έγγραφο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο επιλογής.

 1. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα αντικείμενα όταν διαβάζει μέσα σε ένα έγγραφο. Για να διακόψετε την σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  Συμβουλή: Εάν χάσετε στο κατάλληλο σημείο και πρέπει να επιστρέψετε ή προς τα εμπρός στο του εγγράφου κατά μία λέξη τη φορά, πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή ανακοινώνουμε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Για να επιλέξετε το αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο Shift + δεξιό βέλος.

 3. Τώρα μπορείτε να εργαστείτε στο αντικείμενο. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να επιλέξετε και να διαβάσετε εικόνες, σχήματα και πλαίσια κειμένου σε Word 2016 για Mac έγγραφα.

Χρησιμοποιώντας το Παράθυρο επιλογής στο Word 2016 για Mac, μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες, σχήματα και πλαίσια κειμένου μέσα στο έγγραφο ως λίστα. Μπορείτε να διαβάστε τη λίστα με το VoiceOver και επιλογή στοιχείων λίστας για να διαβάσετε το εναλλακτικό κείμενο ή να τα επεξεργαστούν.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Στο θέμα

Πρόσβαση σε κείμενο μέσα σε πλαίσια κειμένου

Όπως πλαίσια κειμένου Αιώρηση προς τα επάνω από το επίπεδο του κειμένου του εγγράφου, VoiceOver δεν είναι δυνατό να τις βρείτε κατά την ανάγνωση του σώματος κειμένου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "< τρέχουσα >, επιλεγμένη καρτέλα, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Διάταξη, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα " διάταξη ".

 2. Για να ανοίξετε το Παράθυρο επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο επιλογής, απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Το voiceOver ανακοινώνει: "Έλεγχος, παράθυρο επιλογής, το πλαίσιο ελέγχου". Τα πλαίσια κειμένου, εικόνων και σχημάτων εμφανίζονται σε μια λίστα.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν αλλαγές (όπως αλλαγές σελίδας και ενότητας) στο έγγραφό σας, το Παράθυρο επιλογής εμφανίζει μόνο τα στοιχεία μέχρι την επόμενη αλλαγή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Πίνακας" και το πρώτο στοιχείο της λίστας.

 4. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε επάνω και κάτω στη λίστα. Το voiceOver ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας κατά τη μετακίνηση. Πλαίσια κειμένου είναι ανακοινώθηκε ως: "Πλαίσιο κειμένου < αριθμός >". Όταν το στοιχείο που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver ανακοινώνει το στοιχείο και "Επεξεργασία κειμένου, περιεχόμενα επιλεγμένο, < κείμενο >, είστε αυτήν τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου."

 5. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, πιέστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 6. Μετά την επεξεργασία του κειμένου, κάντε ένα εάν τα εξής.

  • Για να μετακινήσετε το Παράθυρο επιλογής, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε: "Παράθυρο επιλογής, καρτέλα".

  • Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Πρόσβαση σε εικόνες με χρήση του παραθύρου επιλογής

Εικόνες που είναι ενσωματωμένες εικόνες δεν μπορεί να είναι προσβάσιμα σε VoiceOver. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εικόνες σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "< τρέχουσα >, επιλεγμένη καρτέλα, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Διάταξη, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα " διάταξη ".

 2. Για να ανοίξετε το Παράθυρο επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο επιλογής, απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Το voiceOver ανακοινώνει "Έλεγχος, παράθυρο επιλογής, το πλαίσιο ελέγχου". Τα πλαίσια κειμένου, εικόνων και σχημάτων εμφανίζονται σε μια λίστα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Πίνακας" και το πρώτο στοιχείο της λίστας.

 4. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε επάνω και κάτω στη λίστα. Το voiceOver ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας κατά τη μετακίνηση. Εικόνες είναι ανακοινώθηκε ως: "Εικόνας < αριθμός >." Όταν το στοιχείο που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver ανακοινώνει το στοιχείο ως: "< εναλλακτικό κείμενο, > εικόνα."

 5. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, και να ανοίξετε τις επιλογές για να μορφοποιήσετε την εικόνα, να προσθέσετε ή να αλλάξετε εναλλακτικό κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Πρόσβαση σε ενσωματωμένες εικόνες χωρίς χρήση του παραθύρου επιλογής

Εάν θέλετε να εργαστείτε με ενσωματωμένες εικόνες κατά την ανάγνωση του εγγράφου, δεν χρειάζεται να ανοίξετε το Παράθυρο επιλογής.

 1. Το voiceOver ανακοινώνει τις εικόνες όταν μετακινείτε το δρομέα μέσα στο έγγραφο. Το voiceOver ανακοινώνει τις ενσωματωμένες εικόνες ως: "< εναλλακτικό κείμενο >, εικόνα, σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, το στοιχείο διάταξη."

 2. Για να επιλέξετε την εικόνα, πατήστε Shift + δεξιό βέλος.

 3. Τώρα μπορείτε να εργαστείτε στην εικόνα. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση VoiceOver, το ενσωματωμένο iOS οθόνης πρόγραμμα ανάγνωσης, για να μεταβείτε και διαβάστε πλαίσια κειμένου και εικόνες σε έγγραφα Word στο τηλέφωνό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση κειμένου μέσα σε πλαίσια κειμένου

Όπως πλαίσια κειμένου Αιώρηση προς τα επάνω από το επίπεδο του κειμένου του εγγράφου, VoiceOver παραλείπει τους κατά την ανάγνωση του κειμένου της σελίδας, αλλά μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτά ξεχωριστά.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Word στο τηλέφωνό σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσετε το κυρίως κείμενο του εγγράφου. VoiceOver ξεκινά η ανάγνωση του κειμένου.

 2. Όταν VoiceOver έχει φτάσει στο τέλος της σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι VoiceOver ανακοινώνει στο πρώτο πλαίσιο κειμένου και διαβάζει τα περιεχόμενα.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου στη σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

  Όταν εισάγετε το υποσέλιδο σελίδας, έχουν γίνει ανάγνωση όλα τα πλαίσια κειμένου στη σελίδα. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

Πρόσβαση σε εικόνες μέσα σε κείμενο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Word στο τηλέφωνό σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσετε το κυρίως κείμενο του εγγράφου. VoiceOver ξεκινά η ανάγνωση του κειμένου.

 2. Όταν VoiceOver έχει φτάσει στο τέλος της σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. VoiceOver διαβάζει το εναλλακτικό κείμενο από την πρώτη εικόνα στη σελίδα. Εάν η εικόνα δεν έχει εναλλακτικό κείμενο, μπορείτε να ακούσετε: "Εικόνα".

 3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη εικόνα στη σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

  Όταν εισάγετε το υποσέλιδο σελίδας, έχετε μεταβεί σε όλες τις εικόνες στη σελίδα. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση του TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να μεταβείτε και διαβάστε πλαίσια κειμένου και εικόνες σε έγγραφα Word στο τηλέφωνό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση κειμένου μέσα σε πλαίσια κειμένου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Word στο τηλέφωνό σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ξεκινήσει TalkBack για να διαβάσετε το έγγραφο κειμένου μία παράγραφο τη φορά.

 2. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Όταν ακούσετε "Ορθογώνιο, πλαίσιο κειμένου," πλησιάζετε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα στο έγγραφο. TalkBack διαβάζει το κείμενο περιεχόμενα του πλαισίου. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να συνεχίσετε την ανάγνωση του εγγράφου ή για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου.

Πρόσβαση σε εικόνες μέσα σε κείμενο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Word στο τηλέφωνό σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ξεκινήσει TalkBack για να διαβάσετε το έγγραφο κειμένου μία παράγραφο τη φορά.

 2. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Όταν φθάσετε μια εικόνα, TalkBack διαβάζει το εναλλακτικό κείμενο εικόνας, ακολουθούμενο από "εικόνα". Εάν η εικόνα δεν έχει εναλλακτικό κείμενο, μπορείτε να ακούσετε απλώς "εικόνα". Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να συνεχίσετε την ανάγνωση του εγγράφου ή για να μετακινηθείτε στην επόμενη εικόνα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να επιλέξετε και να διαβάσετε πλαίσια κειμένου σε Word έγγραφα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Ανάγνωση κειμένου μέσα σε πλαίσια κειμένου

Πλαίσια κειμένου Αιώρηση προς τα επάνω από το επίπεδο του κειμένου του εγγράφου, ο Αφηγητής δεν διαβάσουν κατά την ανάγνωση του σώματος κειμένου, ώστε να μην χρειάζεται να περιηγηθείτε σε αυτά ξεχωριστά.

 1. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Ορθογώνιο".

 3. Ο Αφηγητής διαβάζει τώρα τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου. Για να ξεκινήσετε ανάγνωσης, κάντε σάρωση προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να επιλέξετε και να διαβάσετε εικόνες σε έγγραφα του Word.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Πρόσβαση ενσωματωμένων εικόνων

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο στο Word Online, για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ανάγνωσης συνεχής του Αφηγητή, πιέστε Caps lock + τον Αφηγητή λ. ανακοινώνει όλες τις εικόνες όταν διαβάζει μέσα στο έγγραφο. Για να διακόψετε την σε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  Σημείωση: Εάν χάσετε στο κατάλληλο σημείο και πρέπει να επιστρέψετε ή προώθηση στο έγγραφο μια λέξη τη φορά, πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης την αναγγελία την εικόνα

 2. Για να επιλέξετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Τώρα μπορείτε να εργαστείτε στην εικόνα. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε τα Εργαλεία εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εργαλεία εικόνας, δεν είναι επιλεγμένο, στοιχείο της καρτέλας μορφοποίηση," και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 4. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας, όπως το μέγεθος, το στυλ και εναλλακτικό κείμενο. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του τη ρύθμιση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εισαγάγετε μια εικόνα ή μια εικόνα στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και τον γραμματικό έλεγχο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×