Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις στο έγγραφό σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Word προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές για τη σύνδεση: μπορείτε να συνδέσετε σε ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορείτε να συνδέσετε από μία θέση σε ένα άλλο στο τρέχον έγγραφο.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Word μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια υπερ-σύνδεση ενώ πληκτρολογείτε. Στο έγγραφό σας, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Word μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε η διεύθυνση web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε να είναι υπερ-σύνδεση, αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter, αναιρέστε την τελευταία ενέργεια πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Εάν πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z για δεύτερη φορά, το Word θα διαγράψει πλήρως το κείμενο.

Σύνδεση σε αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις προς ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, I. Θα ακούσετε "Πρόσφατα στοιχεία", ακολουθούμενο από το όνομα του εγγράφου που ανοίξατε πιο πρόσφατα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε ανοίξει πρόσφατα το αρχείο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το αρχείο στη λίστα Πρόσφατα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αναζητήσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τρέχων φάκελος, δέντρο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε, και πατήστε Enter.

   Συμβουλή: Εάν το αρχείο δεν είναι στον προεπιλεγμένο φάκελο Έγγραφα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+L για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Διερεύνηση σε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε τον σωστό φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, αναζητήστε το αρχείο με τον ίδιο τρόπο.

  Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης κλείνει και ο δρομέας τοποθετείται μετά τη σύνδεση που έχει εισαχθεί.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, I, I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Η εστίαση είναι στο πεδίο Διεύθυνση.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web της τοποθεσίας προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+T για να μετακινηθείτε στο πεδίο Κείμενο προς εμφάνιση.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο σύνδεσης που εμφανίζεται στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Το κείμενο σύνδεσης θα πρέπει να περιγράφει τον προορισμό της σύνδεσης. Για παράδειγμα, ο τίτλος μιας ιστοσελίδας προορισμού αποτελεί μια καλή επιλογή κειμένου για τη σύνδεση. Όταν οι χρήστες συνδέονται σε αυτή τη σελίδα, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν πρώτα τον τίτλο της σελίδας. Αυτό επιβεβαιώνει τον προορισμό και κάνει τη σύνδεση μια πιο προσβάσιμο εμπειρία.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης κλείνει και ο δρομέας τοποθετείται μετά τη σύνδεση που έχει εισαχθεί.

Σύνδεση προς ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ορισμένες φορές θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ διαβάζουν το έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε οι χρήστες να επικοινωνήσουν με το γραφείο σας για περισσότερες πληροφορίες ή μπορεί να θέλετε να συλλέξετε σχόλια για μια νέα ιδέα που προτείνατε. Το Word σάς επιτρέπει να προσθέσετε μια σύνδεση που ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ήδη συμπληρωμένη τη διεύθυνση και το θέμα.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, I, I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ακούσετε τη φράση: "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργασία κειμένου."

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πεδίο Θέμα.

 5. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+T για να μετακινηθείτε στο πεδίο Κείμενο προς εμφάνιση.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο σύνδεσης που εμφανίζεται στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Εάν δεν γράψετε το κείμενο της σύνδεσης, εμφανίζεται ως μια μακριά σύνδεση mailto: που περιλαμβάνει τις πληροφορίες διεύθυνσης και το θέμα. Το δικό σας κείμενο σύνδεσης μπορεί να είναι σύντομο και ενημερωτικό.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης κλείνει και ο δρομέας τοποθετείται μετά τη σύνδεση που έχει εισαχθεί.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Μερικές φορές μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Δείτε εδώ πώς να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση από ένα έγγραφο:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, I, I.

 3. Για να καταργήσετε την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+R. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο. Το ίδιο το κείμενο ή θα παραμείνει ανέπαφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις στο έγγραφό σας. Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να συνδέσετε από μία θέση σε ένα άλλο στο τρέχον έγγραφο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Προτείνουμε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Word μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια υπερ-σύνδεση ενώ πληκτρολογείτε. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Return. Το Word μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Σύνδεση σε αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις προς ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Ιστοσελίδα ή αρχείο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 4. Για να επιλέξετε το αρχείο για να συνδεθείτε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επιλογή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για σύνδεση με. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις ενότητες του παραθύρου διαλόγου. Για να περιηγηθείτε στα στοιχεία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των φακέλων και των υποφακέλων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους. Όταν είστε στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το Return. Το αρχείο επιλέγεται και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

 6. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το κείμενο της σύνδεσης, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό πλήκτρο, μέχρι να ακούσετε: "Κείμενο προς εμφάνιση, Επεξεργασία κειμένου." Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Ιστοσελίδα ή αρχείο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 4. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου Διεύθυνση, πατήστε επανειλημμένα τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διεύθυνση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web της τοποθεσίας προορισμού.

 5. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα κείμενο σύνδεσης, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+δεξιό βέλος, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 6. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση προς ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στο Word, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις προς διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση για να ανοίξετε γρήγορα την εφαρμογή Αλληλογραφία και στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 4. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο κειμένου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Θέμα, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα κείμενο σύνδεσης, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+αριστερό βέλος, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση σε άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο

Για να δημιουργείτε σύνδεση με μια άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα έναν σελιδοδείκτη που λειτουργεί ως ο προορισμός της σύνδεσης και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε μια σύνδεση για το σελιδοδείκτη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια επικεφαλίδα στο έγγραφό σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας επικεφαλίδων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

Δημιουργία σελιδοδείκτη

 1. Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε μια θέση προορισμού, επιλέξτε αυτόν τον προορισμό. Μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, μια εικόνα ή έναν πίνακα ως προορισμό.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα 'Εισαγωγή'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Συνδέσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συνδέσεις, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Σελιδοδείκτης, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σελιδοδείκτης με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Όνομα σελιδοδείκτη. Πληκτρολογήστε ένα όνομα σελιδοδείκτη.

  Σημαντικό: Τα ονόματα σελιδοδεικτών πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Μπορούν να περιέχουν μόνο γράμματα, αριθμούς και το σύμβολο υπογράμμισης όπως, για παράδειγμα, Αναφορά_ανάπτυξης_2.

 5. Για να δημιουργήσετε τον σελιδοδείκτη, πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και δημιουργείται ο σελιδοδείκτης.

Εισαγωγή σύνδεσης στον σελιδοδείκτη.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση για τον σελιδοδείκτη στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Αυτό το έγγραφο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 4. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε ένα σημείο σε αυτό το έγγραφο, πίνακας" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

  Για να περιηγηθείτε στη λίστα των διαθέσιμων στόχων συνδέσεων, όπως οι Επικεφαλίδες και οι Σελιδοδείκτες, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+επάνω ή κάτω βέλος. Για να αναπτύξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Τα ονόματα ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 5. Για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη ή μια επικεφαλίδα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το κείμενο σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Εάν δεν θέλετε η διεύθυνση web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε να είναι υπερ-σύνδεση, αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος ή το Return, αναιρέστε την τελευταία ενέργεια πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Command+Z. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση από οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε την υπερ-σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Για να καταργήσετε τη σύνδεση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην περιοχή Κατάργηση σύνδεσης. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο. Το ίδιο το κείμενο θα παραμείνει ανέπαφο και το στυλ θα αλλάξει σε Κανονικό.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word για iOS με το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο iOS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις σε διευθύνσεις Web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα. Το Word για iOS αλλάζει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση και το VoiceOver ανακοινώνει μια διεύθυνση URL ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση, διαγράψτε το κείμενο της σύνδεσης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή του Word.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις σε διευθύνσεις Web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση κινήσεων του TalkBack.

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα. Το Word για Android αλλάζει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση, διαγράψτε το κείμενο της σύνδεσης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή του Word.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με το Narrator, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις σε διευθύνσεις Web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υπερ-σύνδεση.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα. Το Word Mobile αλλάζει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση, διαγράψτε το κείμενο της σύνδεσης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή του Word.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο web στο έγγραφό σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργήστε μια γρήγορη υπερ-σύνδεση

Το Word Online μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια υπερ-σύνδεση ενώ πληκτρολογείτε. Στο έγγραφό σας, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Word μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε η διεύθυνση web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε να είναι υπερ-σύνδεση, αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter, αναιρέστε την τελευταία ενέργεια πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Εάν πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z για δεύτερη φορά, το Word θα διαγράψει πλήρως το κείμενο.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

Γράψτε το κείμενο της σύνδεσης μόνοι σας αντί να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση web (URL) ως κείμενο της σύνδεσης.

Συμβουλή: Κείμενο της σύνδεσης πρέπει να περιγράψει τον προορισμό της σύνδεσης. Για παράδειγμα, ο τίτλος της ιστοσελίδα προορισμού κάνει κείμενο καλή σύνδεσης. Όταν συνδέετε άτομα σε αυτήν τη σελίδα, προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης διαβάστε πρώτα στον τίτλο της σελίδας. Αυτό επιβεβαιώνει τον προορισμό και κάνει τη σύνδεση πιο προσβάσιμη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων, ανατρέξτε για να κάνετε τα έγγραφα του Word προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, στοιχείο Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows+Ν, I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου, σύνδεση, εστίαση στη διεύθυνση, επεξεργασία."

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web της τοποθεσίας προορισμού.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργασία" και πληκτρολογήστε το κείμενο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί "Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση κλείνει, το Word εισάγει την υπερ-σύνδεση στο έγγραφό σας.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή του Word.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Μερικές φορές μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Δείτε εδώ πώς να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση:

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στο κείμενο υπερ-σύνδεσης.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, στοιχείο Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows+Ν, I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου, σύνδεση, εστίαση στη διεύθυνση."

 3. Πατήστε Backspace. Θα ακούσετε τη φράση: "Η επιλογή διαγράφηκε."

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'OK'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο. Το ίδιο το κείμενο παραμένει ανέπαφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×