Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να οργανώσετε δεδομένα σε έναν πίνακα για πιο γρήγορη ανάλυση.

Μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα έναν πίνακα με το προεπιλεγμένο στυλ πίνακα ή να μορφοποιήσετε τα δεδομένα ως πίνακα σε ένα στυλ που επιλέγετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα και να απλοποιήσετε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας υπολογιζόμενες στήλες και γραμμές αθροίσματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα. Τα κελιά μπορεί να είναι κενά ή να περιέχουν δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T (ή Ctrl+L). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο Δημιουργία πίνακα".)

 3. Μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες.

  Σημαντικό: Οι κεφαλίδες πινάκων είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στις κεφαλίδες για την περιήγηση και οι χαρακτηριστικές επικεφαλίδες στηλών μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες στην κατανόηση των δεδομένων.

  • Εάν η επιλεγμένη περιοχή κελιών περιέχει δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται ως κεφαλίδες πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα που παρέχονται από το Excel (για παράδειγμα, Στήλη 1, Στήλη 2 και ούτω καθεξής), μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα ονόματα, επιλέξτε το κείμενο σε μια κεφαλίδα στήλης και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα και να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για πίνακες

Ακολουθεί μια χρήσιμη αναφορά για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που ισχύουν για τους πίνακες στο Excel 2016.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα στο προεπιλεγμένο στυλ

Ctrl+T (ή Ctrl+L)

Μορφοποίηση δεδομένων ως πίνακα Εισαγωγή γραμμής επάνω

Alt+Κ, ΕΕ, Ω

Εισαγωγή γραμμής επάνω

ALT+Κ+ΕΕ, Ε

Εισαγωγή στήλης στα αριστερά

ALT+Κ+ΕΕ, Π

Διαγραφή γραμμής ή γραμμών

Alt+Κ+Δ2, Ι

Διαγραφή στήλης ή στηλών

Alt+Κ+Δ2, Τ

Άνοιγμα της καρτέλας "Σχεδίαση"

F10, Ξ+Λ

Κατάργηση ή επιλογή κεφαλίδων πίνακα

F10, Ξ+Λ και μετά O1

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

Shift+F10 ή πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τη γραμμή πάνω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές γραμμές ή επιλέξτε τη στήλη στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+K+EE. Θα ανοίξει το μενού Εισαγωγή και θα ακούσετε "Μενού", Εισαγωγή κελιών". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο του Excel, Εισαγωγή κελιών.")

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή επάνω από την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Λ.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη στην αριστερή πλευρά της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Υ.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές ή στήλες που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ+Δ2. Θα ανοίξει το μενού Διαγραφή και θα ακούσετε "Μενού, Διαγραφή κελιών". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Διαγραφή στοιχείων, Στοιχείο μενού, Μενού".)

  • Για να διαγράψετε επιλεγμένες γραμμές, πατήστε το πλήκτρο Υ.

  • Για να διαγράψετε επιλεγμένες στήλες, πατήστε το πλήκτρο M.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία βιβλίου εργασίας στο Excel 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εισαγάγετε και να τροποποιήσετε έναν πίνακα στο βιβλίο εργασίας σας. Κάντε τους πίνακές σας πιο προσβάσιμους, προσθέτοντας τίτλους ή επισημαίνοντας τμήματα των πινάκων με διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να επεκτείνετε τους πίνακες με νέες γραμμές και στήλες ή μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας με τη μορφή γραφήματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στο μενού καρτελών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την επεξεργασία του φύλλου εργασίας, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού καρτελών.

 1. Για να απομακρυνθείτε από μια επιλογή σε ένα φύλλο εργασίας και να μετακινηθείτε στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη, σαρώστε πρώτα προς τα επάνω και, στη συνέχεια, προς τα κάτω. Θα ακούσετε τον τίτλο του βιβλίου εργασίας.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ανοιχτό το μενού συντομεύσεων στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας σας, για να απομακρυνθείτε από το μενού, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

 2. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: Κουμπί "Περισσότερες επιλογές". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την καρτέλα που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Καρτέλα Εισαγωγή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα Εισαγωγή.

  Σημείωση: Οι καρτέλες Πίνακας, Εικόνα, Σχήμα και Γράφημα είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο στο φύλλο εργασίας.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας

 1. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα <λεπτομέρειες πίνακα και θέση εστίασης>."

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο, έως ότου ακούσετε τη θέση στον πίνακα που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα "Πίνακας".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην καρτέλα "Πίνακας" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

Εισαγωγή πίνακα

Προσθέστε έναν πίνακα για να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας με αποτελεσματικό και συστηματικό τρόπο. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα σε ένα κενό φύλλο εργασίας και να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα έναν πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα στο υπάρχον σύμπλεγμα κελιών.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας Excel για Android σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <όνομα φύλλου>". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα εστίαση στο φύλλο εργασίας, που περιγράφεται σε στήλες και γραμμές.

 2. Για να μετακινηθείτε στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα, σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος της οθόνης. Θα ακούσετε την τρέχουσα θέση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Για να επεκτείνετε την επιλογή σας από ένα μόνο κελί σε πολλά κελιά και να εισαγάγετε έναν μεγαλύτερο πίνακα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και σύρετε απομακρύνοντάς τα προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να επεκτείνετε την επιλογή σας. Θα ακούσετε την επιλεγμένη περιοχή από το πρώτο κελί επάνω αριστερά έως το τελευταίο κελί κάτω δεξιά.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Πίνακας". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Δεν είναι επιλεγμένο, ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, πλαίσιο ελέγχου." Εάν ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Δεν είναι επιλεγμένο, ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, πλαίσιο ελέγχου." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 5. Για να απομακρυνθείτε από το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

Προσθήκη τίτλου εναλλακτικού κειμένου σε έναν πίνακα

Για να κάνετε τους πίνακές σας στο Excel για Android προσβάσιμους για όλους τους αναγνώστες, μπορείτε να προσθέσετε ένα σύντομο και περιγραφικό τίτλο στον πίνακα και επίσης να προσθέσετε ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο για να περιγράψετε λεπτομερώς τον πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας. Η εστίαση μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού εναλλακτικού κειμένου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εναλλακτικό κείμενο".

 3. Στο μενού Εναλλακτικό κείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για τον τίτλο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>." Πληκτρολογήστε έναν σύντομο τίτλο για τον πίνακά σας.

 4. Για να συντάξετε μια περιγραφή για τον πίνακά σας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για την περιγραφή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>."

 5. Για να επιστρέψετε στο ενεργό φύλλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως ότου ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <αριθμός φύλλου, λεπτομέρειες φύλλου>, έχει επιλεγεί". Για να ενεργοποιήσετε το φύλλο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

Μπορείτε εύκολα να επεκτείνετε τον πίνακα, προσθέτοντας γραμμές, επάνω ή κάτω, ή στήλες, αριστερά ή δεξιά από την τρέχουσα επιλογή σε έναν πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, προσθέστε γραμμές ή στήλες:

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή πάνω από την τρέχουσα επιλογή, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής επάνω". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή κάτω από την τρέχουσα επιλογή, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής κάτω". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη αριστερά της τρέχουσας επιλογής, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής αριστερά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη δεξιά της τρέχουσας επιλογής, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής δεξιά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

Μπορείτε γρήγορα να διαγράψετε από τον πίνακα ολόκληρες τις γραμμές ή τις στήλες που δεν χρειάζεστε.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψτε γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή γραμμών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να διαγράψτε στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή στηλών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Επισήμανση των δεδομένων στον πίνακά σας

Για να επισημάνετε τα δεδομένα στον πίνακά σας, μπορείτε να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες ή να επισημάνετε μόνο την πρώτη ή την τελευταία στήλη. Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε γρήγορα τους πίνακές σας, προσθέτοντας προκαθορισμένα στυλ.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες:

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης γραμμών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης στηλών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα προκαθορισμένο στυλ σε μια γραμμή ή στήλη με ζώνες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού στυλ πινάκων". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα". Στη λίστα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Θα ακούσετε μια περιγραφή για κάθε στυλ. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής για την πρώτη ή την τελευταία γραμμή:

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην πρώτη στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πρώτη στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην τελευταία στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τελευταία στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα προκαθορισμένο στυλ στην πρώτη ή στην τελευταία στήλη του πίνακα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού στυλ πινάκων". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα". Στη λίστα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεσαίο" ή "Σκούρο". Στη λίστα Μεσαίο στυλ, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ανοιχτό γκρι, στυλ πίνακα μεσαίο, οκτώ στοιχεία λίστας." Αυτό και τα παρακάτω 13 στυλ μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη γραμμή/τελευταίες στήλες. Στη λίστα Σκούρο στυλ, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σκούρο γκρι, στυλ πίνακα σκούρο, ένα στοιχείο λίστας". Αυτό και τα παρακάτω 6 στυλ μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη ή τις τελευταίες στήλες. Για να επιλέξετε ένα στυλ για εφαρμογή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Παρουσίαση των δεδομένων σας σε γράφημα

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα στον πίνακά σας σε μορφή γραφήματος.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Για να επιλέξετε τα κελιά του πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην κορδέλα Εισαγωγή, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού γραφήματος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Γράφημα".

 5. Στο μενού Γράφημα σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τύπο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Μενού πίτας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου τύπου γραφήματος, για παράδειγμα: "Πίτα". Ανοίγει η λίστα τύπων γραφήματος.

 6. Στη λίστα τύπων γραφήματος, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα. Θα ακούσετε τα ονόματα των στοιχείων της λίστας, για παράδειγμα: "Πίτα 3Δ, στοιχείο λίστας". Για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το γράφημα δημιουργείται στο φύλλο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε έναν πίνακα στο Excel

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×