Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε αρχεία βίντεο και ήχου για να εμπλουτίσετε τις παρουσιάσεις σας. Μπορείτε ακόμα να καταγράψετε ένα αρχείο ήχου απευθείας από PowerPoint.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βίντεο από το δίκτυο

Μπορείτε να προσθέσετε ένα βίντεο στο web κοινότητες κοινής χρήσης βίντεο, όπως το YouTube ή από ένα κώδικα ενσωμάτωσης βίντεο.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ε2. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από το Internet".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη βίντεο από μια κοινότητα κοινής χρήσης

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Αναζήτηση <όνομα κοινότητας>".

  2. Πληκτρολογήστε τους δικούς σας όρους αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η "Επιλογή βίντεο", η εστίαση είναι στο πρώτο βίντεο.

  3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Προσθήκη βίντεο από τον κώδικα ενσωμάτωσης

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Επικολλήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης εδώ".

  2. Επικολλήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη βίντεο από τη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στην παρουσίαση από τον υπολογιστή σας

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ε2. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από το Internet".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από τον υπολογιστή μου".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο των Windows με την εστίαση στο φάκελο Έγγραφα. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία".

 5. Μεταβείτε στο αρχείο βίντεο που θέλετε να προσθέσετε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Εάν είναι απαραίτητο, για να περιηγηθείτε στις επιλογές μορφοποίησης βίντεο, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Ρ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση'". Για να περιηγηθείτε στις επιλογές του υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Συμβουλή: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει το βίντεο. Εάν δεν έχετε επιλέξει το βίντεο και πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και P, θα ακούσετε "Alt, Ξ, Ρ" και δεν θα εμφανιστεί το μενού. Για να μετακινήσετε το δρομέα πίσω στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Εάν είναι απαραίτητο, για να περιηγηθείτε στις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Ο. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'".

Προσθήκη ενός αρχείου ήχου από τη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία ήχου σε μια παρουσίαση, από τη συσκευή σας.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Χ. Θα ακούσετε τη φράση: "Ήχος από τον υπολογιστή μου".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία". Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ήχου των Windows.

 4. Μεταβείτε στο αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο. Για να επιλέξετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να εισαγάγετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Εάν είναι απαραίτητο, για να μεταβείτε στις επιλογές μορφοποίησης αρχείου ήχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt, Ξ, P. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση'". Για να περιηγηθείτε στις επιλογές του υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Συμβουλή: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει το αρχείο ήχου. Εάν δεν έχετε επιλέξει το αρχείο ήχου και πατήσετε τα πλήκτρα Alt, Ξ και P, θα ακούσετε "Alt, Ξ, Ρ" και δεν θα εμφανιστεί το μενού. Για να μετακινήσετε το δρομέα πίσω στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Εάν είναι απαραίτητο, για να μεταβείτε στις επιλογές αναπαραγωγής αρχείου ήχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt, Ξ, Ο. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'"

Εγγραφή ενός αρχείου ήχου στο PowerPoint

Μπορείτε ακόμη και να καταγράψετε γρήγορα ένα αρχείο ήχου απευθείας στο PowerPoint.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Χ, Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Εγγραφή ήχου', όνομα, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εγγραφή ήχου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK".

 5. Εκτελέστε την εγγραφή ήχου και, όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ήχου εισάγεται στη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εισαγάγετε ήχο και βίντεο στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βίντεο από συσκευή ή δίκτυο

Προσθέστε ένα αρχείο βίντεο στην παρουσίασή σας, για να την εμπλουτίσετε.

 1. Στην Κανονική προβολή, στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Εισαγωγή". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή, επιλεγμένο".

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού Βίντεο". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στο μενού βίντεο, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταινία από αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου αρχείου.

 5. Για να αναζητήσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε στη διαφάνεια.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Προσθήκη αρχείου ήχου

Προσθέστε ένα αρχείο ήχου από μια θέση αρχείων ή κάντε μια γρήγορη εγγραφή απευθείας στο PowerPoint 2016 για Mac.

 1. Στην Κανονική προβολή, στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Εισαγωγή".

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού Ήχος". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στο μενού ήχου, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε ένα αρχείο ήχου σε ένα φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ήχος από αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου αρχείου.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου ήχου που θέλετε να εισαγάγετε στη διαφάνεια. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να κάνετε εγγραφή ενός αρχείου ήχου αμέσως, στο μενού ήχου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εγγραφή ήχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "<Προεπιλεγμένο όνομα εγγραφής>, Όνομα".

   Πληκτρολογήστε το όνομα της εγγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εγγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε το κουμπί εγγραφής". Η εγγραφή ξεκινά.

   Κάντε εγγραφή του αρχείου ήχου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Διακοπή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε το κουμπί διακοπής". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Online με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να προσθέσετε αρχεία βίντεο για να εμπλουτίσετε τις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βίντεο από τη συσκευή σας

Προσθέστε ένα αρχείο βίντεο στην παρουσίασή σας για να εμπλουτίσετε την. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βίντεο που έχετε εγγράψει με κάμερα της συσκευής σας, ή να κάνετε λήψη ενός βίντεο από το web. Από προεπιλογή, το βίντεο αποθηκεύονται σε φωτογραφίες.

Όταν χρησιμοποιείτε το βίντεο, εικόνες, εικόνες clip art ή άλλα αρχεία από το internet, είναι σημαντικό να τηρεί πνευματικών δικαιωμάτων. Το φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε.

 1. Μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της καρτέλας επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή βίντεο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το αρχείο φύλαξης βίντεο στη συσκευή σας.

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "PowerPoint θέλατε να έχετε πρόσβαση σε βίντεο", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "OK, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Βίντεο", ακολουθούμενο από τον αριθμό των βίντεο στο φάκελο. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το φάκελο.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να εντοπίσετε το βίντεο που θέλετε. VoiceOver διαβάζει τη διάρκεια και την ημερομηνία του κάθε βίντεο.

 7. Για να επιλέξετε το βίντεο, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Επιλογή, κουμπί".

 8. Για να εισαγάγετε το βίντεο, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επιστρέφει την εστίαση στην παρουσίασή σας με το βίντεο που επιλέξατε.

Προσθήκη βίντεο από τη φωτογραφική μηχανή

 1. Μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της καρτέλας επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή εικόνας από την κάμερα, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάμερα.

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "PowerPoint θα θέλατε να αποκτήσετε πρόσβαση την κάμερα", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "OK, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "λειτουργία της κάμερας, φωτογραφίας". Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας βίντεο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με ένα δάχτυλο. Μπορείτε να ακούσετε: "Βίντεο".

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "PowerPoint θα όπως σε Access το μικρόφωνο," κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή του βίντεο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Εγγραφή βίντεο, κουμπί". Τοποθετήστε το δείκτη στη σωστή κατεύθυνση της κάμερας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να διακόψετε την καταγραφή, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν έχετε μετακινήσει την εστίαση μακριά από το κουμπί βίντεο εγγραφής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Διακοπή εγγραφής βίντεο," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να εισαγάγετε το βίντεο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε "Χρήση βίντεο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επιστρέφει την εστίαση στην παρουσίασή σας με το βίντεο που επιλέξατε.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε αρχεία βίντεο για να εμπλουτίσετε τις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

 • Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες, εικόνες clip art ή άλλα αρχεία από το Internet, είναι σημαντικό να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Η δυνατότητα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη βίντεο από το Internet

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, N, V, O. Μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου. Εισαγωγή βίντεο, αναζήτηση YouTube". Η εστίαση είναι στο πεδίο Αναζήτηση YouTube κειμένου.

 2. Πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εμφανίζεται η λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, με την εστίαση στο πρώτο στοιχείο στη λίστα των αποτελεσμάτων.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε αποτελέσματα αναζήτησης. Όταν βρείτε το βίντεο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter για να την εισαγάγετε στην παρουσίασή σας.

 4. Για την αναπαραγωγή του βίντεο στην παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, Θ, C. Η παρουσίαση ξεκινά από την τρέχουσα διαφάνεια με το βίντεο. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Κουμπί αναπαραγωγής" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×