Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε αρχεία βίντεο και ήχου, προκειμένου να κάνετε πιο ελκυστικές τις παρουσιάσεις του PowerPoint. Μπορείτε ακόμη και να καταγράψετε ένα αρχείο ήχου απευθείας από το PowerPoint.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βίντεο από το δίκτυο

Μπορείτε να προσθέσετε ένα βίντεο στο web κοινότητες κοινής χρήσης βίντεο, όπως το YouTube ή από ένα κώδικα ενσωμάτωσης βίντεο.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ε2. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από το Internet".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη βίντεο από μια κοινότητα κοινής χρήσης

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Αναζήτηση <όνομα κοινότητας>".

  2. Πληκτρολογήστε τους δικούς σας όρους αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η "Επιλογή βίντεο", η εστίαση είναι στο πρώτο βίντεο.

  3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Προσθήκη βίντεο από τον κώδικα ενσωμάτωσης

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Επικολλήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης εδώ".

  2. Επικολλήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη βίντεο από τη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στην παρουσίαση από τον υπολογιστή σας

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ε2. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από το Internet".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Βίντεο από τον υπολογιστή μου".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο των Windows με την εστίαση στο φάκελο Έγγραφα. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία".

 5. Μεταβείτε στο αρχείο βίντεο που θέλετε να προσθέσετε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Εάν είναι απαραίτητο, για να περιηγηθείτε στις επιλογές μορφοποίησης βίντεο, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Ρ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση'". Για να περιηγηθείτε στις επιλογές του υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Συμβουλή: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει το βίντεο. Εάν δεν έχετε επιλέξει το βίντεο και πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και P, θα ακούσετε "Alt, Ξ, Ρ" και δεν θα εμφανιστεί το μενού. Για να μετακινήσετε το δρομέα πίσω στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Εάν είναι απαραίτητο, για να περιηγηθείτε στις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Ο. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'".

Προσθήκη ενός αρχείου ήχου από τη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία ήχου σε μια παρουσίαση, από τη συσκευή σας.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Χ. Θα ακούσετε τη φράση: "Ήχος από τον υπολογιστή μου".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία". Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ήχου των Windows.

 4. Μεταβείτε στο αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο. Για να επιλέξετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να εισαγάγετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Εάν είναι απαραίτητο, για να μεταβείτε στις επιλογές μορφοποίησης αρχείου ήχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt, Ξ, P. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση'". Για να περιηγηθείτε στις επιλογές του υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Συμβουλή: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει το αρχείο ήχου. Εάν δεν έχετε επιλέξει το αρχείο ήχου και πατήσετε τα πλήκτρα Alt, Ξ και P, θα ακούσετε "Alt, Ξ, Ρ" και δεν θα εμφανιστεί το μενού. Για να μετακινήσετε το δρομέα πίσω στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Εάν είναι απαραίτητο, για να μεταβείτε στις επιλογές αναπαραγωγής αρχείου ήχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt, Ξ, Ο. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'"

Εγγραφή ενός αρχείου ήχου στο PowerPoint

Μπορείτε ακόμη και να καταγράψετε γρήγορα ένα αρχείο ήχου απευθείας στο PowerPoint.

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Χ, Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Εγγραφή ήχου', όνομα, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εγγραφή ήχου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK".

 5. Εκτελέστε την εγγραφή ήχου και, όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ήχου εισάγεται στη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Δημιουργία παρουσίασης με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Αποθήκευση παρουσίασης με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για παράδοση παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εισαγάγετε ήχο και βίντεο στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βίντεο από συσκευή ή δίκτυο

Προσθέστε ένα αρχείο βίντεο στην παρουσίασή σας, για να την εμπλουτίσετε.

 1. Στην Κανονική προβολή, στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Εισαγωγή". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή, επιλεγμένο".

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού Βίντεο". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στο μενού βίντεο, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταινία από αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου αρχείου.

 5. Για να αναζητήσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε στη διαφάνεια.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Προσθήκη αρχείου ήχου

Προσθέστε ένα αρχείο ήχου από μια θέση αρχείων ή κάντε μια γρήγορη εγγραφή απευθείας στο PowerPoint 2016 για Mac.

 1. Στην Κανονική προβολή, στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Εισαγωγή".

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού Ήχος". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στο μενού ήχου, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε ένα αρχείο ήχου σε ένα φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ήχος από αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου αρχείου.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου ήχου που θέλετε να εισαγάγετε στη διαφάνεια. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να κάνετε εγγραφή ενός αρχείου ήχου αμέσως, στο μενού ήχου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εγγραφή ήχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "<Προεπιλεγμένο όνομα εγγραφής>, Όνομα".

   Πληκτρολογήστε το όνομα της εγγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εγγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε το κουμπί εγγραφής". Η εγγραφή ξεκινά.

   Κάντε εγγραφή του αρχείου ήχου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Διακοπή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε το κουμπί διακοπής". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×