Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και την επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και την επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να διαβάζετε και να μεταβαίνετε απευθείας σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφα του Word 2016. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και να τροποποιείτε, να μετατρέπετε και να καταργείτε τις υπάρχουσες. Συνήθως, οι υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση υποσημείωσης

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές υποσημειώσεων διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε γρήγορα στις υποσημειώσεις στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε την Επόμενη υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο O, N για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο P.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, η. Εάν έχετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, το παράθυρο " Εμφάνιση σημειώσεων " αναδύεται. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε υποσημειώσεις.

 4. Για να ξεκινήσετε να διαβάζετε τις υποσημειώσεις, πιέστε Caps lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε τον τρέχοντα αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο σώμα του εγγράφου κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, η.

Ανάγνωση σημείωσης τέλους

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές σημειώσεων τέλους διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στις σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει τις σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε την Επόμενη υποσημείωση, O, πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στο επόμενο σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στο προηγούμενο σημάδι αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο V.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο της σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S, η. Εάν έχετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, το παράθυρο " Εμφάνιση σημειώσεων " αναδύεται. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε σημειώσεις τέλους.

 4. Για να ξεκινήσετε να διαβάζετε τις σημειώσεις τέλους, πιέστε Caps lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε το τρέχον σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο σώμα του εγγράφου κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, η.

Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε και από μια αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου με τον Αφηγητή.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, τοποθετήστε το δρομέα σε μια υποσημείωση ή μια αναφορά σημείωσης τέλους. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Παραπομπή υποσημείωσης" ή "Παραπομπή σημείωσης τέλους".

 2. Για να μετακινήσετε το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Caps κλείδωμα + εισαγωγή. Ο Αφηγητής ανακοινώνει την αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, όπως "Υποσημείωση 1".

 3. Για να διαβάσετε την υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πιέστε Caps lock + M.

 4. Για να επιστρέψετε στο αρχικό σημάδι υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα του εγγράφου κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + Shift + Insert.

Προσθήκη υποσημείωσης

Word 2016 εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

 1. Αφού ανοίξετε το έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υποσημείωση.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να επιλέξετε την επιλογή " Εισαγωγή υποσημείωσης ", πατήστε το πλήκτρο F. Αφηγητής ανακοινώνει το σύμβολο που προσθέσατε στο κείμενο ή αριθμό αναφοράς και η εστίαση μετακινείται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με το κείμενο της αναφοράς, πατήστε το πλήκτρο Alt + S, H για να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής σημάδι παραπομπής υποσημείωσης στο σώμα του εγγράφου κειμένου.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

Word 2016 εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου.

 1. Αφού ανοίξετε το έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σημείωση τέλους.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να επιλέξετε την επιλογή Εισαγωγή σημείωσης τέλους, πιέστε το πλήκτρο E. Αφηγητής ανακοινώνει το σημάδι παραπομπής ή τον αριθμό που προσθέσατε στο κείμενο και, η εστίαση μετακινείται στο τέλος του εγγράφου.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με το κείμενο της αναφοράς, πατήστε το πλήκτρο Alt + S, H για να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο σώμα του εγγράφου κειμένου.

Προσαρμογή υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του αριθμού ή τη θέση στην οποία εμφανίζεται το κείμενο της αναφοράς στο έγγραφό σας.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα:

  • Όπου το υποσημείωση ή σημείωση τέλους θα εμφανιστεί στο έγγραφο.

  • Η μορφή αρίθμησης για να χρησιμοποιήσετε για κάθε μία.

  • Ο αριθμός που θέλετε να ξεκινά με.

  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεχόμενη αρίθμηση για ολόκληρο το έγγραφο ή ξεκινήστε πάλι σε κάθε ενότητα.

  • Αν το καθορισμένο αλλαγές εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο στην ενότητα που βρίσκεστε.

  Για να μετακινηθείτε μεταξύ του παραθύρου διαλόγου πεδίων και των κουμπιών, πατήστε το πλήκτρο Tab. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ακολουθήσετε τις επιλογές σε ένα πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια επιλογή.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ένα έγγραφο με υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή να ανακοινώσετε το κουμπί εφαρμογή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

  Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε ένα έγγραφο χωρίς υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή να ανακοινώσετε το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Μετατροπή όλων των υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να μετατρέψετε τις υποσημειώσεις σε σημειώσεις τέλους ή το αντίστροφο.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή ανακοινώνουμε το κουμπί " Μετατροπή ", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " Μετατροπή σημειώσεων ".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τις επιλογές μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεων και η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο διαλόγου υποσημείωση και σημείωση τέλους.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέγεται το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εκτελέσετε τη μετατροπή και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Διαγραφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Εάν θέλετε να καταργήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, διαγράψτε τον αριθμό αναφοράς ή επισημάνετε το σώμα του κειμένου αναφοράς κειμένου δεν, υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο τέλος της σελίδας, την ενότητα ή εγγράφου. Αν καταργήσετε το κείμενο της αναφοράς, τον αριθμό αναφοράς ή σήμανση παραμένει στο έγγραφό σας. Όταν καταργείτε το σύμβολο ή τον αριθμό αναφοράς, η σημείωση καταργείται εντελώς και το υπόλοιπο αριθμοί αναφοράς ή τα σημάδια ενημερώνονται αντίστοιχα.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο O και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα πλήκτρα για τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 3. Για να επιλέξετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο αντίστοιχο, όπως N για Επόμενη υποσημείωση. Ο δρομέας τοποθετείται μπροστά από το σημάδι παραπομπής υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα του κειμένου.

 4. Για να καταργήσετε την αναφορά, πατήστε το πλήκτρο Delete δύο φορές (ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Διαγραφή").

  Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο Delete (το JAWS ανακοινώνει: "Επιλεγμένο κενό διάστημα") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete ξανά. Η υποσημείωση ή σημείωση τέλους καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να διαβάσετε και να μεταπηδήσετε σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφά σας Word. Μπορείτε να επίσης προσθέσετε νέα υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και τροποποίηση, μετατροπή, και καταργήσετε ήδη υπάρχουσες. Συνήθως, υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώσεις τέλους παραδίδεται στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη υποσημείωσης

 1. Στο έγγραφό σας, μετακινήστε το στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Command + επιλογή + F. Μπορείτε να ακούσετε: "Υποσημείωση," ακολουθούμενο από τον αριθμό των σημειώσεων και, στη συνέχεια, "Επεξεργασία κειμένου." Η εστίαση μετακινείται στην ενότητα υποσημείωσης.

 3. Γράψτε το κείμενο της υποσημείωσης.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

 1. Στο έγγραφό σας, μετακινήστε το στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση τέλους.

 2. Πατήστε το πλήκτρο εντολή + επιλογή + E. Μπορείτε να ακούσετε: "Σημείωση τέλους" ακολουθούμενο από τον αριθμό των σημειώσεων και, στη συνέχεια, "Επεξεργασία κειμένου." Η εστίαση μετακινείται στην ενότητα σημείωσης τέλους.

 3. Γράψτε το κείμενο της σημείωσης τέλους.

Μεταπήδηση σε και να διαβάσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Το voiceOver ανακοινώνει υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου.

 1. Όταν το VoiceOver ανακοινώνει υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους αριθμός, διακοπή στη λειτουργία ανάγνωσης και πατήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε τον αριθμό της σημείωσης.

 2. Για να μεταβείτε στο κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control + Option + Shift και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος δύο φορές γρήγορα.

  VoiceOver διαβάζει το κείμενο της σημείωσης. Εάν VoiceOver δεν ξεκινά ανάγνωσης αυτόματα το κείμενο της σημείωσης, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + A.

Περιήγηση σε υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους

Μπορείτε να μετακινήσετε εύκολα από μία υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους σε ένα άλλο.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Κεντρική επιλεγμένης καρτέλας."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε "Αναφορές, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επόμενη υποσημείωση, το κουμπί μενού,", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στην επιλεγμένη σημείωση. VoiceOver διαβάζει το κείμενο σημειώσεων.

 4. Για να διατηρήσετε Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σημείωση, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Μετατροπή όλων των υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να μετατρέψετε τις υποσημειώσεις σε σημειώσεις τέλους ή το αντίστροφο.

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού, Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Υποσημείωση, αποσιωπητικά," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Υποσημείωση και σημείωση τέλους, θέση".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μετατροπή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Μετατροπή σημειώσεων, παράθυρο διαλόγου".

 5. Πατήστε Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Διαγραφή υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Στο σώμα του κειμένου, μεταβείτε σε υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Backspace μέχρι να ακούτε: "Υποσημείωση" ή "Σημείωση τέλους, επιλογή διαγραφεί." Ο δείκτης σημείωσης στο σώμα του κειμένου και το κείμενο της σημείωσης διαγράφονται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση του Word για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, μεταβείτε σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφά σας Word. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέα υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους ή να καταργήσετε ήδη υπάρχουσες. Συνήθως, υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώσεις τέλους παραδίδεται στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη υποσημείωσης

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "κεντρική, καρτέλα."

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μενού καρτελών επεκτείνεται.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή υποσημείωσης, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το voiceOver ανακοινώνει ο αριθμός υποσημείωσης και μετακινεί την εστίαση στο πεδίο κείμενο υποσημείωσης στο σώμα του εγγράφου.

 6. Σύρετε ένα δάχτυλο στη δεξιά πλευρά της οθόνης, μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της υποσημείωσης.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση τέλους και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "κεντρική, καρτέλα."

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μενού καρτελών επεκτείνεται.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή σημείωσης τέλους, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το voiceOver ανακοινώνει ο αριθμός σημείωσης τέλους και η εστίαση μετακινείται σε πεδίο κειμένου σημείωσης τέλους στο σώμα του εγγράφου.

 6. Σύρετε ένα δάχτυλο στη δεξιά πλευρά της οθόνης, μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της σημείωσης τέλους.

Μεταπήδηση σε και να διαβάσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

 1. Στο σώμα του εγγράφου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι VoiceOver ανακοινώνει μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους. Μπορείτε να ακούσετε, για παράδειγμα, "Αναφορά υποσημείωσης," ακολουθούμενο από τον αριθμό της υποσημείωσης.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους και VoiceOver διαβάζει τη σημείωση.

Διαγραφή υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Στο σώμα του εγγράφου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι VoiceOver ανακοινώνει μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους. Μπορείτε να ακούσετε, για παράδειγμα, "Αναφορά υποσημείωσης," ακολουθούμενο από τον αριθμό της υποσημείωσης.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να διαγράψετε το κείμενο από το πεδίο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να διαβάσετε και να μεταπηδήσετε σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφά σας Word. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε νέες υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και μορφή και να καταργήσετε ήδη υπάρχουσες. Συνήθως, υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώσεις τέλους παραδίδεται στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη υποσημείωσης

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "καρτέλα,"ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο μενού."

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Υποσημείωση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κείμενο υποσημείωσης και την στην οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της υποσημείωσης.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

 1. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση τέλους και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "καρτέλα,"ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο μενού."

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί σημείωσης τέλους" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κείμενο της σημείωσης τέλους και το στην οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της σημείωσης τέλους.

Μεταπήδηση σε και να διαβάσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

 1. TalkBack ανακοινώνει υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου. Μπορείτε να ακούσετε, για παράδειγμα, "Αναφορά υποσημείωσης," ακολουθούμενο από τον αριθμό σημείωσης. Για να μεταβείτε στο κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  TalkBack διαβάζει αυτόματα τη σημείωση.

Διαγραφή υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Μετακίνηση στο σημάδι παραπομπής υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος τοπική, σαρώστε προς τα επάνω, στη συνέχεια, δεξιά. Μπορείτε να ακούσετε: "να λαμβάνω, τοπική μενού περιβάλλοντος."

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Ενέργειες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Ειδοποίηση, ενέργειες."

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εκκίνηση του μενού περιβάλλοντος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Αποκοπή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους και το κείμενο της σημείωσης καταργούνται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να διαβάσετε και να μεταπηδήσετε σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφα του Word. Μπορείτε να επίσης Προσθήκη νέου υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους καθώς και καταργήσετε ήδη υπάρχουσες. Συνήθως, υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώσεις τέλους παραδίδεται στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Windows Phone 10, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word Mobile για Windows 10

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

 • Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

 • Προσθήκη υποσημείωσης

 • Προσθήκη σημείωσης τέλους

 • Διαγραφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

 1. Κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου του Word, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Υποσημείωση" ή "Σημείωση τέλους" ακολουθούμενο από τον αριθμό υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ορίσετε το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

Προσθήκη υποσημείωσης

Word Mobile εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε την υποσημείωση.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Κεντρική κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Τώρα έχει αναπτυχθεί το κύριο μενού.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή", και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Υποσημείωση κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

Word Mobile εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σημείωση τέλους.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Κεντρική κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Τώρα έχει αναπτυχθεί το κύριο μενού.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή", και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί σημείωσης τέλους" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της σημείωσης τέλους αναφοράς.

Διαγραφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Εάν θέλετε να καταργήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, διαγράψτε τον αριθμό αναφοράς ή επισημάνετε το σώμα του κειμένου αναφοράς κειμένου δεν, υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο τέλος της σελίδας, την ενότητα ή εγγράφου. Αν καταργήσετε το κείμενο της αναφοράς, τον αριθμό αναφοράς ή σήμανση παραμένει στο έγγραφό σας. Όταν καταργείτε το σύμβολο ή τον αριθμό αναφοράς, η σημείωση καταργείται εντελώς και το υπόλοιπο αριθμοί αναφοράς ή τα σημάδια ενημερώνονται αντίστοιχα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο σε ένα έγγραφο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να διαβάσετε και να μεταπηδήσετε σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφά σας Word. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε νέες υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και μορφή και να καταργήσετε ήδη υπάρχουσες. Συνήθως, υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώσεις τέλους παραδίδεται στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Διαβάστε υποσημειώσεων

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, S, F. Μπορείτε να ακούσετε: "Υποσημείωση επεξεργασίας".

 2. Πατήστε Caps lock + M για να διαβάσετε όλο το περιεχόμενο στο παράθυρο υποσημείωσης.

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ τις υποσημειώσεις στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε ένα "Προηγούμενο υποσημείωσης, κουμπί" ή "Επόμενη υποσημείωση, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Διαβάστε τις σημειώσεις τέλους

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, S, E. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία σημείωσης τέλους."

 2. Πατήστε Caps lock + M για να διαβάσετε όλο το περιεχόμενο στο παράθυρο σημείωσης τέλους.

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ τις σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε ένα "Προηγούμενο σημείωση τέλους, κουμπί" ή "επόμενη σημείωση τέλους, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων τέλους, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Ο Αφηγητής ανακοινώνει υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου.

 1. Όταν ο Αφηγητής ανακοινώνει υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους αριθμός, διακοπή στη λειτουργία ανάγνωσης και πατήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε τον αριθμό της σημείωσης, ακολουθούμενο από "Ομάδα, υποσημείωση," ή "Ομάδα, σημείωση τέλους," και πάλι, στη συνέχεια, τον αριθμό των σημειώσεων.

 2. Για να μεταβείτε στο παράθυρο υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F8.

Προσθήκη υποσημείωσης

 1. Στο έγγραφό σας, μετακινήστε το στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, R, F. Μπορείτε να ακούσετε: "Υποσημείωση επεξεργασίας".

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υποσημείωσης.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

 1. Στο έγγραφό σας, μετακινήστε το στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση τέλους.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows N, R, ε πλήκτρα. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία σημείωσης τέλους."

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης τέλους.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων τέλους, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μορφοποίηση υποσημειώσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραμματοσειράς και μεγέθους και τις εσοχές των υποσημειώσεων. Οι αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν σε μία ή όλες υποσημειώσεις.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, S, F. Μπορείτε να ακούσετε: "Υποσημείωση επεξεργασίας".

 2. Πατήστε Caps lock + πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Μορφοποίηση υποσημειώσεων, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου, επιλογές μορφοποίησης." Η εστίαση είναι στο μενού τύπος γραμματοσειράς.

 3. Για να αλλάξετε τον τύπο γραμματοσειράς, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Το μενού τύπο γραμματοσειράς επεκτείνεται. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε τον τύπο γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μέγεθος γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να αλλάξετε τις εσοχές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή πρώτης γραμμής που θέλετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει επίσης εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές μόνο στην τρέχουσα υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εφαρμογή κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις υποσημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εφαρμογή σε όλα, τα κουμπιά" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να επιστρέψετε το σώμα κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μορφοποίηση σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραμματοσειράς και μεγέθους και τις εσοχές των σημειώσεων τέλους. Μπορούν να εφαρμοστούν οι αλλαγές σε μίας ή όλων των σημειώσεων τέλους.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, S, E. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία σημείωσης τέλους."

 2. Πιέστε Caps lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση σημειώσεων τέλους" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου, επιλογές μορφοποίησης." Η εστίαση είναι στο μενού τύπος γραμματοσειράς.

 3. Για να αλλάξετε τον τύπο γραμματοσειράς, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Το μενού τύπο γραμματοσειράς επεκτείνεται. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε τον τύπο γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μέγεθος γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να αλλάξετε τις εσοχές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή πρώτης γραμμής που θέλετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει επίσης εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές μόνο το τρέχον σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εφαρμογή κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές όλων των σημειώσεων τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εφαρμογή σε όλα, τα κουμπιά" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να επιστρέψετε το σώμα κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Διαγραφή υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Μεταβείτε υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F8 για να μεταβείτε στο παράθυρο της υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

 3. Διαγράψτε το κείμενο στην υποσημείωση ή σημείωση τέλους.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο αριθμού αναφοράς υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα του κειμένου.

 5. Πατήστε Shift + αριστερό ή δεξιό βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό αναφοράς στο σώμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×