Χρήση πολλών υποδειγμάτων διαφανειών σε μία παρουσίαση

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλά θέματα σε μία παρουσίαση, χρειάζεστε πολλά υποδείγματα διαφανειών. Κάθε υπόδειγμα διαφανειών αναπαριστά ένα θέμα.

Για παράδειγμα, στην εικόνα που ακολουθεί, υπάρχουν δύο υποδείγματα διαφανειών (με συσχετισμένες διατάξεις κάτω από το κάθε ένα) όπως θα τα βλέπατε στην προβολή υποδείγματος διαφανειών. Σε κάθε υπόδειγμα διαφανειών έχει εφαρμοστεί ένα διαφορετικό θέμα.

Πολλά υποδείγματα διαφανειών

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα υποδείγματα διαφανειών του PowerPoint; Ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το υπόδειγμα διαφανειών;

Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε το δικό σας υπόδειγμα διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή προσαρμογή υποδείγματος διαφανειών.

Προσθήκη πρόσθετου υποδείγματος διαφανειών σε μια παρουσίαση

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στην ομάδα Επεξεργασία υποδείγματος, επιλέξτε Εισαγωγή υποδείγματος διαφανειών.

   Όταν εισαγάγετε ένα υπόδειγμα διαφανειών με αυτήν τη διαδικασία, το νέο υπόδειγμα διαφανειών εμφανίζεται κάτω από τα υπάρχοντα υποδείγματα διαφανειών χωρίς χρώματα θέματος ή εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε το δικό σας προσαρμοσμένο θέμα, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές της ομάδας Φόντο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δικού σας θέματος στο PowerPoint.

  • Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Επεξεργασία θέματος, επιλέξτε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα νέο θέμα.

   Εάν η παρουσίασή σας έχει μόνο ένα υπόδειγμα διαφανειών, η επιλογή ενός νέου θέματος χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία θα αντικαταστήσει το θέμα του συγκεκριμένου υποδείγματος διαφανειών με το νέο θέμα.

Προσθήκη πρόσθετου υποδείγματος διαφανειών σε μια παρουσίαση

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στην ομάδα Επεξεργασία υποδείγματος, επιλέξτε Εισαγωγή υποδείγματος διαφανειών.

   Όταν εισαγάγετε ένα υπόδειγμα διαφανειών με αυτήν τη διαδικασία, το νέο υπόδειγμα διαφανειών εμφανίζεται κάτω από τα υπάρχοντα υποδείγματα διαφανειών χωρίς χρώματα θέματος ή εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε το δικό σας προσαρμοσμένο θέμα, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές της ομάδας Φόντο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δικού σας θέματος στο PowerPoint.

  • Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Επεξεργασία θέματος, επιλέξτε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα νέο θέμα.

   Εάν η παρουσίασή σας έχει μόνο ένα υπόδειγμα διαφανειών, η επιλογή ενός νέου θέματος χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία θα αντικαταστήσει το θέμα του συγκεκριμένου υποδείγματος διαφανειών με το νέο θέμα.

Αντιγραφή και επικόλληση υποδείγματος διαφανειών από μία παρουσίαση σε μια άλλη

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που περιέχει το υπόδειγμα διαφανειών που θέλετε να αντιγράψετε και την παρουσίαση στην οποία θα επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην παρουσίαση που περιέχει το υπόδειγμα διαφανειών που θέλετε να αντιγράψετε, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές υποδειγμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 3. Στο παράθυρο με τη μικρογραφία της διαφάνειας, κάντε δεξί κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Σημειώσεις: 

  • Στο παράθυρο μικρογραφιών διαφάνειας, το υπόδειγμα διαφανειών απεικονίζει τη μεγαλύτερη εικόνα της διαφάνειας, ενώ οι συσχετισμένες διατάξεις είναι μικρότερες, τοποθετημένες από κάτω.

  • Πολλές παρουσιάσεις περιέχουν περισσότερα από ένα υποδείγματα διαφανειών, επομένως ίσως πρέπει να κάνετε κύλιση για να βρείτε αυτό που θέλετε.

 4. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή παραθύρων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφανειών.

 5. Στην παρουσίαση στην οποία θέλετε να επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφανειών, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές υποδειγμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 6. Στο παράθυρο μικρογραφιών διαφανειών, για να κάνετε κλικ στη θέση όπου θέλετε να βρίσκεται το υπόδειγμα διαφανειών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η παρουσίαση προορισμού περιέχει ένα κενό υπόδειγμα διαφανειών, κάντε δεξί κλικ στο κενό υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  • Εάν η παρουσίαση προορισμού περιέχει ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα υποδείγματα διαφανειών, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος όπου βρίσκεται η τελευταία διάταξη διαφάνειας, κάντε δεξί κλικ κάτω από αυτή και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να χρησιμοποιήσετε το θέμα της παρουσίασης προορισμού στην οποία θα γίνει η επικόλληση, κάντε κλικ στο Χρήση θέματος προορισμού .

   • Για να διατηρήσετε το θέμα της παρουσίασης από την οποία γίνεται η αντιγραφή, κάντε κλικ στο Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης .

 7. Για να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση πρόσθετων υποδειγμάτων διαφανειών, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 6.

 8. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Κλείσιμο, επιλέξτε Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Εφαρμογή ενός υποδείγματος διαφανειών σε διαφάνειες που έχετε εισαγάγει από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών

Οι βιβλιοθήκες διαφανειών θα σας βοηθήσουν να θέσετε σε κοινή χρήση, να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε διαφάνειες του PowerPoint.

Σημαντικό: Για να αποθηκεύσετε, να θέσετε σε κοινή χρήση και να ξαναχρησιμοποιήσετε διαφάνειες σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ο υπολογιστής που εκτελεί το PowerPoint πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office 2010. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε έναν SharePoint Server 2010 (παλαιότερα γνωστός ως MOSS), επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή.

Για να εφαρμόσετε ένα υπόδειγμα διαφανειών σε διαφάνειες που έχετε εισαγάγει από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια διαφάνεια.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, κάντε στο στοιχείο Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου χρήση διαφανειών.

 3. Στο παράθυρο Εκ νέου χρήση διαφανειών, στο πλαίσιο Εισαγωγή διαφάνειας από, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη θέση της βιβλιοθήκης διαφανειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος Εντοπισμός διαφάνειας για να βρείτε τη Βιβλιοθήκη διαφανειών.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη Βιβλιοθήκη διαφανειών.

 4. Στη λίστα Όλες οι διαφάνειες, κάντε κλικ στη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε στην παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να δείτε μια μεγαλύτερη μικρογραφία μιας διαφάνειας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στη διαφάνεια.

 5. Εάν θέλετε η διαφάνεια που έχει εισαχθεί να διατηρήσει την αρχική μορφοποίηση, στο κάτω μέρος του παραθύρου Εκ νέου χρήση διαφανειών, επιλέξτε Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης. Όταν εισαγάγετε μια διαφάνεια από μια βιβλιοθήκη διαφανειών και διατηρήσετε τη μορφοποίηση προέλευσης, το υπόδειγμα διαφανειών εισάγεται στην παρουσίαση προορισμού μαζί με τη διαφάνεια

 6. Για να προσθέσετε μια άλλη διαφάνεια από μια βιβλιοθήκη διαφανειών στην παρουσίασή σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×