Χρήση πεδίων πολλών τιμών σε ερωτήματα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Microsoft Office Access 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο που διατηρεί πολλές τιμές, όπως μια λίστα των ατόμων στα οποία έχετε αναθέσει ένα θέμα. Πεδία πολλών τιμών είναι κατάλληλα για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν χρησιμοποιείτε Office Access 2007 για να εργαστείτε με πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια λίστα Windows SharePoint Services 3.0, και η λίστα αυτή περιέχει ένα πεδίο που χρησιμοποιεί έναν από τους τύπους πεδίο πολλών τιμών που είναι διαθέσιμα στο Windows SharePoint Services 3.0.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα πεδία πολλών τιμών και τον τρόπο χρήσης τους σε ερωτήματα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα πεδίο πολλών τιμών;

Εισαγωγή στα ερωτήματα

Εμφανίζει ένα πεδίο πολλών τιμών σε ένα ερώτημα

Εμφάνιση των μεμονωμένων τιμών σε ένα πεδίο πολλών τιμών

Κατανόηση της δεσμευμένο τιμής και της εμφανιζόμενης τιμής σε ένα πεδίο αναζήτησης

Πώς θα εμφανίζονται οι δεσμευμένες τιμές σε ένα ερώτημα

Εισαγωγή απλών κριτηρίων ερωτήματος για ένα πεδίο πολλών τιμών

Αναζήτηση για περισσότερες από μία τιμές σε ένα πεδίο πολλών τιμών

Κατανόηση των επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων μια. Πεδίο τιμής στη λίστα πεδίων

Καταμέτρηση, ομαδοποίηση και με άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Χρήση ενός ερωτήματος προσάρτησης με ένα πεδίο πολλών τιμών

Χρήση ερωτήματος ενημέρωσης με ένα πεδίο πολλών τιμών

Χρήση ερωτήματος διαγραφής με ένα πεδίο πολλών τιμών

Αρχή της σελίδας

Τι είναι ένα πεδίο πολλών τιμών;

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθέσετε μια εργασία σε έναν από τους εργαζομένους ή υπεργολάβους, αλλά αποφασίζετε ότι πρέπει να την αναθέσετε σε περισσότερα από ένα άτομα. Στην Office Access 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, που να σας επιτρέπει να επιλέξετε τους εργαζομένους από μια λίστα.

Πεδίο πολλών τιμών

Όταν κάντε κλικ στο σύνθετο πλαίσιο, εμφανίζονται επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου που υποδεικνύουν τις επιλογές σας. Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε στοιχεία στη λίστα και στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να υποβάλλετε τις επιλογές σας.

Σύνθετο πλαίσιο πεδίου πολλών τιμών

Τα επιλεγμένα άτομα αποθηκεύονται σε ένα πεδίο πολλών τιμών και εμφανίζονται διαχωρισμένοι με κόμματα (από προεπιλογή).

Πεδίο πολλών τιμών, με τις τιμές διαχωρισμένες με κόμμα

Η ιδέα πίσω από τα πεδία πολλών τιμών είναι να διευκολυνθεί η υποστήριξη των περιπτώσεων, στις οποίες θέλετε να κάνετε και να αποθηκεύσετε περισσότερες από μία επιλογές, χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων πιο σύνθετης σχεδίασης. Τα πεδία πολλών τιμών είναι σημαντικά και για την ενοποίηση με τις υπηρεσίες Windows SharePoint, επειδή και στις λίστες στις υπηρεσίες SharePoint υποστηρίζονται τα πεδία πολλών τιμών.

Ενδεχομένως, αναρωτιέστε γιατί στην Office Access 2007 επιτρέπεται η αποθήκευση περισσότερων από μία τιμών σε ένα πεδίο, ενώ στα περισσότερα από τα σχετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αυτό απαγορεύεται. Η απάντηση είναι ότι ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων στην Office Access 2007 δεν αποθηκεύει τις τιμές σε ένα πεδίο, στην πραγματικότητα. Παρόλο που αυτό που βλέπετε και εμφανίζεται ενώ εργάζεστε φαίνεται να είναι ένα πεδίο, στην πραγματικότητα, οι τιμές αποθηκεύονται ανεξάρτητα και διαχειρίζονται σε κρυφούς πίνακες συστήματος. Αυτό το χειρίζεται ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Access αυτόματα, διαχωρίζοντας τα δεδομένα και ενώνοντάς τα ξανά για να φαίνονται οι τιμές σε ένα πεδίο.

Τεχνικά, ένα πεδίο πολλών τιμών της Access είναι το μοντέλο μιας σχέσης "πολλά προς πολλά". Για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν πίνακα συμβάντων, στον οποίο αναθέτετε την ευθύνη κάθε συμβάντος σε περισσότερους από έναν εργαζόμενους. Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε ένα πεδίο πολλών τιμών με το όνομα "Εκχωρημένη_σε" για να εκχωρήσετε συμβάντα σε εργαζόμενους. Η σχέση μεταξύ συμβάντων και εργαζόμενων είναι σχέση "πολλά-προς-πολλά". Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να εκχωρήσετε πολλούς εργαζόμενους σε οποιοδήποτε συμβάν και μπορείτε να εκχωρήσετε έναν εργαζόμενο σε πολλά συμβάντα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στα ερωτήματα

Ο κύριος σκοπός των βάσεων δεδομένων είναι η παρουσίαση πληροφοριών: "Ποιο είναι το προϊόν με τις καλύτερες πωλήσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης μας; Σε ποιο σημείο δεν επιτυχαίνουμε τους στόχους πωλήσεων; Όλες αυτές είναι ερωτήσεις που λογικά θα θέσετε σε μια βάση δεδομένων που είναι καλά σχεδιασμένη. Για να λάβετε τις απαντήσεις από τη βάση δεδομένων της Access, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και να εισάγετε τα απαιτούμενα κριτήρια. Τα δεδομένα σε ένα ερώτημα μπορεί να προέρχονται από περισσότερους από έναν πίνακα. Εφόσον η Access ανακτήσει τα δεδομένα που απαντούν στην ερώτησή σας, μπορείτε να προβάλλετε και να αναλύσετε τα δεδομένα. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα ερώτημα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για μια φόρμα, μια έκθεση, ένα γραφικό ή ακόμη και ένα άλλο ερώτημα.

Η Office Access 2007 σας επιτρέπει να απασχολείτε πεδία πολλών τιμών σε συγκεκριμένα ερωτήματα και με συγκεκριμένους τρόπους. Μπορείτε να εμφανίσετε ένα πεδίο πολλών τιμών σε ένα ερώτημα, να εμφανίσετε μεμονωμένες τιμές σε ένα πεδίο πολλών τιμών σε ένα ερώτημα και να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες, επιλεγμένες λειτουργίες συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και ερωτήματα ενέργειας με χρήση των πεδίων πολλών τιμών.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση πεδίου πολλαπλών τιμών σε ένα ερώτημα

Όταν εμφανίζετε ένα πεδίο πολλών τιμών σε ένα ερώτημα, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να εμφανίζεται το πλήρες πεδίο πολλών τιμών, ώστε να περιέχει όλες τις τιμές διαχωρισμένες με κόμματα ή μια ξεχωριστή γραμμή για κάθε τιμή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν "Πίνακα θεμάτων" που περιέχει ένα πεδίο "Εκχωρημένο _σε", το οποίο χρησιμοποιείτε για να εκχωρείτε θέματα σε άτομα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει το πεδίο "Εκχωρημένο_σε", ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο "Τίτλος" και το πεδίο πολλών τιμών που ονομάζεται ΕκχώρησηΣε, στο πλέγμα ερωτήματος.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Το αποτέλεσμα του ερωτήματος θα εμφανιστεί περίπου σαν το σχήμα που ακολουθεί — μια στήλη εμφανίζει τον τίτλο θέματος και η δεύτερη εμφανίζει το πεδίο πολλών τιμών:

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει τα πεδία Τίτλοςκαι ΕκχώρησηΣε

Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα μέσω της προβολής Σχεδίαση, η Access παράγει αυτόματα την αντίστοιχη δήλωση SQL (Structured Query Language). SQL είναι η γλώσσα ερωτημάτων που χρησιμοποιεί η Access. Μπορείτε να μεταβείτε σε προβολή SQL για να προβάλλετε τη δήλωση SQL χρησιμοποιώντας την εξής διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση των μεμονωμένων τιμών σε ένα πεδίο πολλών τιμών

Υποθέστε ότι θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο πολλών τιμών "Εκχωρημένο_σε" εκτεταμένο, (κάποιες φορές ονομάζεται επίπεδο), ώστε να εμφανίζεται κάθε όνομα ή τιμή του πεδίου "Εκχωρημένο_σε" σε ξεχωριστή γραμμή. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα Τιμή με προσάρτηση της συμβολοσειράς ".Τιμή" στο πεδίο "Εκχωρημένο_σε", στη γραμμή Πεδίο, όπως φαίνεται στο πλέγμα ερωτήματος:

Πλέγμα ερωτήματος που δείχνει την τιμή Τίτλος και ΕκχωρημένοΣε

Όταν ορίζετε το πεδίο Εκχωρημένο_σε, στη γραμμή Πεδίο, κατά την εκτέλεση του ερωτήματος η Access εμφανίζει όλες τις τιμές του πεδίου πολλών τιμών σε μία μόνο γραμμή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την ιδιότητα Τιμή, όπως στη συμβολοσειρά Εκχωρημένο_σε.Τιμή, η Access εμφανίζει το πεδίο πολλών τιμών σε εκτεταμένη μορφή, ώστε να εμφανίζεται κάθε τιμή σε ξεχωριστή γραμμή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα για να εμφανίζονται μεμονωμένες τιμές, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Μετακινήστε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το πεδίο πολλών τιμών με το όνομα "Εκχωρημένο_σε_Τιμή"), στο πλέγμα ερωτήματος.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει τον Τίτλο και τις μεμονωμένες τιμές ΕκχωρημένοΣε

Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα μέσω της προβολής Σχεδίαση, η Access παράγει αυτόματα την αντίστοιχη δήλωση SQL (Structured Query Language). SQL είναι η γλώσσα ερωτημάτων που χρησιμοποιεί η Access. Μπορείτε να μεταβείτε σε προβολή SQL για να προβάλλετε τη δήλωση SQL χρησιμοποιώντας την εξής διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της δεσμευμένης τιμής και της εμφανιζόμενης τιμής σε ένα πεδίο αναζήτησης

Ένα πεδίο πολλών τιμών είναι ένα πεδίο αναζήτησης. Ένα πεδίο αναζήτησης, είναι ένα πεδίο σε έναν πίνακα, η τιμή του οποίου ανακτάται από έναν άλλο πίνακα, ερώτημα ή μια λίστα τιμών. Η Access έχει υποστηρίξει τα πεδία αναζήτησης μίας τιμής σε πολλές εκδόσεις της. Τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών είναι νέα δυνατότητα στην Office Access 2007. Ο σκοπός ενός πεδίου αναζήτησης είναι η αντικατάσταση ενός αριθμού, όπως ένα αναγνωριστικό (ή άλλη τιμή ξένου κλειδιού), με κάτι πιο συγκεκριμένο όπως ένα όνομα. Για παράδειγμα, αντί να εμφανίζει έναν αριθμό αναγνωριστικού επαφής, η Access μπορεί να εμφανίζει ένα όνομα επαφής. Ο αριθμός αναγνωριστικού επαφής είναι η δεσμευμένη τιμή. Αναζητείται αυτόματα σε έναν πίνακα ή ερώτημα προέλευσης για την αντικατάσταση του με το όνομα επαφής. Το όνομα επαφής είναι η εμφανιζόμενη τιμή.

Όπως το πεδίο αναζήτησης μίας τιμής έχει μια εμφανιζόμενη τιμή και μια δεσμευμένη τιμή, ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών έχει εμφανιζόμενες τιμές που εμφανίζονται στο περιβάλλον χρήστη και δεσμευμένες τιμές που αποθηκεύονται στον πίνακα. Για κάθε καταχώρηση στο πεδίο πολλών τιμών, μια εμφανιζόμενη τιμή "αναζητείται" με βάση τη δεσμευμένη τιμή.

Αυτό σημαίνει ότι η Access συχνά εμφανίζει μια εμφανιζόμενη τιμή που έχει αναζητηθεί που δεν είναι ίδια με την δεσμευμένη τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο παράδειγμα που χρησιμοποιεί το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε, αποθηκεύεται ένα σύνολο τιμών αναγνωριστικών εργαζομένων από το εκτεταμένο ερώτημα Επαφές, στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε. Το εκτεταμένο πεδίο Επαφές επιλέχτηκε ως Προέλευση γραμμής κατά τη δημιουργία του πεδίου πολλών τιμών.

Αυτά τα αναγνωριστικά εργαζομένων είναι οι δεσμευμένες τιμές. Ωστόσο, επειδή το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε είναι πεδίο αναζήτησης, η Access εμφανίζει το σύνολο των τιμών που αναζητήθηκαν σε αυτό το αποτέλεσμα ερωτήματος — σε αυτή την περίπτωση, τα ονόματα επαφών. Τα ονόματα επαφών είναι οι εμφανιζόμενες τιμές.

Φύλλο δεδομένων με εμφανιζόμενες τιμές έναντι σε ένα φύλλο δεδομένων με δεσμευμένες τιμές

1. Οι εμφανιζόμενες τιμές.

2. Οι δεσμευμένες τιμές.

Μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες Αναζήτησης για ένα πεδίο πολλών τιμών σε Προβολή σχεδίασης. Κάντε το εξής:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο είναι αποθηκευμένο το πεδίο πολλών τιμών.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 5. Κάντε κλικ στο πεδίο πολλών τιμών (για παράδειγμα, κάντε κλικ στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε).

 6. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

Ιδιότητες πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Είναι σημαντική η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ μιας εμφανιζόμενης τιμής και μιας δεσμευμένης τιμής ενός πεδίου αναζήτησης. Η εμφανιζόμενη τιμή εμφανίζεται αυτόματα στην προβολή Φύλλου δεδομένων, από προεπιλογή. Ωστόσο, η δεσμευμένη τιμή είναι αυτή που αποθηκεύεται, αυτή που χρησιμοποιείται σε κριτήρια ερωτήματος και αυτή που χρησιμοποιεί η Access από προεπιλογή σε συνδέσεις με άλλους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος εμφάνισης της δεσμευμένης τιμής σε ένα ερώτημα

Η εμφανιζόμενη τιμή εμφανίζεται αυτόματα στην προβολή Φύλλου δεδομένων, από προεπιλογή. Κατά τη δημιουργία ενός ερωτήματος, μπορείτε να ξεπεράσετε αυτή τη συμπεριφορά ώστε να εμφανίζεται η δεσμευμένη τιμή. Τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε περιγράφονται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο "Τίτλος" και το πεδίο πολλών τιμών που ονομάζεται ΕκχώρησηΣε.Τιμή, στο πλέγμα ερωτήματος.

 7. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή στο πλέγμα ερωτήματος, ώστε να εστιαστεί αυτό το πεδίο.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Καρτέλα ιδιοτήτων.

 9. Στο Φύλλο ιδιοτήτων, στην καρτέλα Αναζήτηση, στην ιδιότητα in the Εμφάνιση στοιχείου ελέγχου , επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

Ιδιότητα του εμφανιζόμενου στοιχείου ελέγχου σε σχεδίαση ερωτήματος

Όταν αλλάζετε την ιδιότητα "Εμφανιζόμενο στοιχείο ελέγχου" σε "Πλαίσιο κειμένου", απενεργοποιείτε τη συμπεριφορά της κανονικής στήλης αναζήτησης, ώστε να εμφανίζεται η δεσμευμένη τιμή αντί για την εμφανιζόμενη.

Δεσμευμένη τιμή εμφανιζόμενη σε αποτέλεσμα ερωτήματος

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή απλών κριτηρίων ερωτήματος για ένα πεδίο πολλών τιμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε τα Θέματα που έχουν εκχωρηθεί στην "Κέλυ Ιωάννου". Μπορείτε να εισάγετε κριτήρια ερωτήματος στη γραμμή Κριτήρια του πλέγματος ερωτήματος, αλλά όταν εισάγετε κριτήρια για ένα πεδίο αναζήτησης, πρέπει να εισάγετε τη δεσμευμένη τιμή και όχι την εμφανιζόμενη. Σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζετε τη δεσμευμένη τιμή για την Κέλυ Ιωάννου σε 6. Αυτό είναι το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί στο εκτεταμένο ερώτημα Επαφές για το πεδίο Κέλυ.

Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που εμφανίζει τα θέματα που έχουν εκχωρηθεί στην Κέλυ:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο Τίτλος στην πρώτη στήλη στο πλέγμα. Στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε στη δεύτερη στήλη.

 7. Στην καρτέλα του πλέγματος ερωτήματος, στην περιοχή ΕκχωρήθηκεΣε, στη γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογήστε 6. Σημειώστε ότι εισάγετε μια δεσμευμένη τιμή και όχι την εμφανιζόμενη.

  Πλέγμα ερωτήματος με κριτήρια σε ένα πεδίο πολλών τιμών

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων. Σημειώστε ότι το ερώτημα επιστρέφει μόνο γραμμές στις οποίες εμφανίζεται το όνομα "Κέλυ Ιωάννου".

Αποτέλεσμα ερωτήματος όπου η τιμή ΕκχωρήθηκεΣε περιλαμβάνει την τιμή 6

Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα μέσω της προβολής Σχεδίαση, η Access παράγει αυτόματα την αντίστοιχη δήλωση SQL (Structured Query Language). SQL είναι η γλώσσα ερωτημάτων που χρησιμοποιεί η Access. Μπορείτε να μεταβείτε σε προβολή SQL για να προβάλλετε τη δήλωση SQL χρησιμοποιώντας την εξής διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Αναζήτηση κειμένου αντί αριθμού κωδικού

Τι γίνεται αν η καταχώρηση των αριθμών κωδικών σας κουράζει και προτιμάτε να εισάγετε το όνομα "Κέλυ Ιωάννου" ως τιμή αναζήτησης; Για να εργαστείτε έτσι πρέπει να έχετε ένα πεδίο στο αποτέλεσμα ερωτήματος που περιέχει το κείμενο του ονόματος. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε το όνομα "Κέλυ Ιωάννου" στο συγκεκριμένο πεδίο.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή επειδή η δεσμευμένη τιμή του είναι κωδικός και συνεπώς στο πεδίο αυτό πρέπει να εισάγετε κωδικό για να το φιλτράρετε.

Στο παράδειγμα αυτό, το πεδίο του ονόματος επαφής δεν βρίσκεται σε έναν πίνακα. Αντίθετα, βρίσκεται στο ερώτημα προέλευσης που παρέχει δεδομένα για το πεδίο πολλών τιμών ΕκχωρήθηκεΣε. Μπορείτε να συνδέσετε τον πίνακα προέλευσης ή το ερώτημα για το πεδίο πολλών τιμών που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών, για να συμπεριλάβετε ένα πεδίο (όνομα επαφής στο συγκεκριμένο παράδειγμα) από τον πίνακα προέλευσης ή το ερώτημα στο αποτέλεσμα ερωτήματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε το πεδίο αυτό αντί για το πεδίο πολλών τιμών.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ερωτήματα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ερώτημα (σε αυτό το παράδειγμα, "Εκτεταμένο Επαφές") που είναι η προέλευση για το πεδίο πολλών τιμών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 7. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο Τίτλος από τον πίνακα Θέματα στην πρώτη στήλη στο πλέγμα. Κατόπιν, σύρετε το πεδίο Όνομα επαφής από το εκτεταμένο ερώτημα Επαφές στη δεύτερη στήλη και καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση". Στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε στην τρίτη στήλη.

 8. Εάν δεν είναι ορατή μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ του πεδίου Κωδικός στο εκτεταμένο ερώτημα Επαφές και το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή όπως φαίνεται παρακάτω, κάντε κλικ και σύρετε το πεδίο Κωδικός στο εκτεταμένο ερώτημα Επαφές στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή, του πίνακα θεμάτων.

  Θα εμφανιστεί για γραμμή σύνδεσης.

  Εάν είναι ορατές οποιεσδήποτε άλλες γραμμές σύνδεσης, καταργήστε τις. Για να καταργήσετε μια γραμμή σύνδεσης, κάντε κλικ επάνω σε αυτή και επισημάνετέ την και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Delete.

 9. Στο πλέγμα ερωτήματος, στην περιοχή Όνομα επαφής, στη γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογήστε Κέλυ Ιωάννου.

  Πλέγμα ερωτήματος με κριτήρια ΕκχωρήθηκεΣε που περιέχει την τιμή "Κέλυ Ιωάννου"

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων. Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα του ερωτήματος δείχνουν μόνο γραμμές στις οποίες εμφανίζεται το όνομα "Κέλυ Ιωάννου". Η τεχνική αυτή λειτουργεί επειδή η σύνδεση μεταξύ του Κωδικού στον πίνακα ή το ερώτημα προέλευσης και το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή επιστρέφει μια ξεχωριστή γραμμή για κάθε τιμή στο πεδίο πολλών τιμών. Κάθε γραμμή περιέχει επίσης ένα πεδίο 'Όνομα επαφής με το πλήρες όνομα. Επειδή το πεδίο Όνομα επαφής είναι πεδίο υπολογισμού και όχι πεδίο αναζήτησης, δεν υπάρχει δεσμευμένη και εμφανιζόμενη τιμή. Υπάρχει μόνο μία τιμή — το όνομα επαφής. Συνεπώς, μπορείτε να παράσχετε το κείμενο που ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση, "Κέλυ Ιωάννου."

Αποτέλεσμα ερωτήματος με πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε που περιέχει την τιμή "Κέλυ Ιωάννου"

Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα μέσω της προβολής Σχεδίαση, η Access παράγει αυτόματα την αντίστοιχη δήλωση SQL (Structured Query Language). SQL είναι η γλώσσα ερωτημάτων που χρησιμοποιεί η Access. Μπορείτε να μεταβείτε σε προβολή SQL για να προβάλλετε τη δήλωση SQL χρησιμοποιώντας την εξής διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση περισσότερων από μία τιμές σε ένα πεδίο πολλών τιμών

Μερικές φορές, χρειάζεται να αναζητήσετε για αντιστοίχιση με περισσότερες από μία τιμές. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε τα θέματα στα οποία τα πεδία "Κέλυ Ιωάννου" και "Λίζα Βλάχου" βρίσκονται μεταξύ των τιμών του πεδίου ΕκχωρήθηκεΣε. Η δεσμευμένη τιμή για την Κέλυ Ιωάννου είναι 6 και η δεσμευμένη τιμή για την Λίζα Βλάχου είναι 10. Για να ορίσετε πολλά κριτήρια για ένα πεδίο πολλών τιμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές AND και OR.

Για να δημιουργήσετε το ερώτημα, χρησιμοποιήστε την εξής διαδικασία.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο Τίτλος στην πρώτη στήλη στο πλέγμα. Στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε στη δεύτερη στήλη.

 7. Στο πλέγμα ερωτήματος, κάτω από την περιοχή ΕκχωρήθηκεΣε, στη γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογήστε 6 And 10.

  Ερώτημα που δείχνει τη χρήση του τελεστή AND σε ένα πεδίο πολλών τιμών

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων.

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει τη χρήση του τελεστή AND σε ένα πεδίο πολλών τιμών

Το αποτέλεσμα εμφανίζει μόνο τα θέματα στ οποία έχουν εκχωρηθεί η Κέλυ Ιωάννου και η Λίζα Βλάχου. Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα μέσω της προβολής Σχεδίαση, η Access παράγει αυτόματα την αντίστοιχη δήλωση SQL (Structured Query Language). SQL είναι η γλώσσα ερωτημάτων που χρησιμοποιεί η Access. Μπορείτε να μεταβείτε σε προβολή SQL για να προβάλλετε τη δήλωση SQL χρησιμοποιώντας την εξής διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Χρήση του τελεστή OR αντί του τελεστή AND

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αλλάξετε το ερώτημα για να παραθέτει τις γραμμές που εμφανίζεται είτε το πεδίο "Κέλυ Ιωάννου" είτε το πεδίο "Λίζα Βλάχου". Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δήλωση SQL για να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή OR αντί για τον τελεστή AND. Η δήλωση πρέπει να είναι ως εξής:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων.

Ερώτημα που χρησιμοποιεί τον τελεστή Or με πεδίο πολλών τιμών

Το αποτέλεσμα εμφανίζει μόνο τα θέματα στα οποία έχουν εκχωρηθεί η Κέλυ Ιωάννου ή η Λίζα Βλάχου.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση του αποτελέσματος από τη συμπερίληψη ενός πεδίου .Τιμή στη λίστα πεδίων

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το αποτέλεσμα της συμπερίληψης ενός πεδίου .Τιμή στη λίστα στηλών εξαγωγής (τη λίστα ΕΠΙΛΟΓΗ) στο ερώτημα. Κατά την επεξεργασία του ερωτήματος, το πρώτο βήμα είναι η παραγωγή ενός συνόλου αποτελεσμάτων χωρίς την επιρροή μιας πρότασης WHERE ή ενός φίλτρου. Το φίλτρο εφαρμόζεται στη συνέχεια σε αυτό το αρχικό σύνολο. Για το λόγο αυτό μπορεί να είναι καλύτερα να δείτε αυτό το σύνολο αποτελεσμάτων να παράγεται πρώτο και να μειώνεται στη συνέχεια από το φίλτρο στην πρόταση WHERE. Για παράδειγμα, σκεφτείτε το παρακάτω παράδειγμα:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Το αρχικό σύνολο αποτελεσμάτων μπορεί να είναι όπως το ακόλουθο, πριν από το φιλτράρισμα:

Τίτλος

ΕκχωρήθηκεΣε

Θέμα 1

Γιάννης Χατζής, Εύα Νίνου

Θέμα 2

Κατερίνα Χρυσού, Κέλυ Ιωάννου, Σουζάνα Μπέη, Λίζα Βλάχου

Θέμα 3

Ιωσήφ Παπαδόπουλος, Κέλυ Ιωάννου, Εύα Νίνου, Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 4

Wei Yu, Λίζα Βλάχου

Θέμα 5

Γιάννης Χατζής, Κατερίνα Χρυσού

Θέμα 6

Κώστας Ιακώβου, Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 7

Ιωσήφ Παπαδόπουλος, Σουζάνα Μπέη

Θέμα 8

Γιάννης Χατζής

Θέμα 9

Κέλυ Ιωάννου, Λίζα Βλάχου

Θέμα 10

Εύα Νίνου, Θωμάς Μιχαήλ

Στη συνέχεια, το βήμα φιλτραρίσματος περνά από το αρχικό σύνολο αποτελεσμάτων και επιλέγει γραμμές που δεν περιέχουν το πεδίο Γιάννης Χατζής, ο κωδικός του οποίου είναι 3:

Τίτλος

ΕκχωρήθηκεΣε

Θέμα 2

Κατερίνα Χρυσού, Κέλυ Ιωάννου, Σουζάνα Μπέη, Λίζα Βλάχου

Θέμα 3

Ιωσήφ Παπαδόπουλος, Κέλυ Ιωάννου, Εύα Νίνου, Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 4

Wei Yu, Λίζα Βλάχου

Θέμα 6

Κώστας Ιακώβου, Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 7

Ιωσήφ Παπαδόπουλος, Σουζάνα Μπέη

Θέμα 9

Κέλυ Ιωάννου, Λίζα Βλάχου

Θέμα 10

Εύα Νίνου, Θωμάς Μιχαήλ

Σκεφτείτε τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα — ένα που συμπεριλαμβάνει το πεδίο .Τιμή στη λίστα πεδίων. Σημειώστε πρώτα πως αλλάζει η παρουσία του πεδίου .Τιμή το αρχικό σύνολο αποτελεσμάτων, πριν από το φιλτράρισμα:

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Το αρχικό σύνολο αποτελεσμάτων είναι όπως το ακόλουθο, πριν από το φιλτράρισμα:

Τίτλος

ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή

Θέμα 1

Γιάννης Χατζής

Θέμα 1

Εύα Νίνου

Θέμα 2

Κατερίνα Χρυσού

Θέμα 2

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 2

Λίζα Βλάχου

Θέμα 2

Σουζάνα Μπέη

Θέμα 3

Εύα Νίνου

Θέμα 3

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Θέμα 3

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 3

Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 4

Λίζα Βλάχου

Θέμα 4

Wei Yu

Θέμα 5

Γιάννης Χατζής

Θέμα 5

Κατερίνα Χρυσού

Θέμα 6

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 6

Κώστας Ιακώβου

Θέμα 7

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Θέμα 7

Σουζάνα Μπέη

Θέμα 8

Γιάννης Χατζής

Θέμα 9

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 9

Λίζα Βλάχου

Θέμα 10

Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 10

Εύα Νίνου

Το βήμα φιλτραρίσματος περνά τώρα από το αρχικό σύνολο αποτελεσμάτων και επιλέγει μόνο τις γραμμές που δεν περιέχουν το πεδίο Γιάννης Χατζής, ο κωδικός του οποίου είναι 3:

Τίτλος

ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή

Θέμα 1

Εύα Νίνου

Θέμα 2

Κατερίνα Χρυσού

Θέμα 2

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 2

Λίζα Βλάχου

Θέμα 2

Σουζάνα Μπέη

Θέμα 3

Εύα Νίνου

Θέμα 3

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Θέμα 3

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 3

Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 4

Λίζα Βλάχου

Θέμα 4

Wei Yu

Θέμα 5

Κατερίνα Χρυσού

Θέμα 6

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 6

Κώστας Ιακώβου

Θέμα 7

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Θέμα 7

Σουζάνα Μπέη

Θέμα 9

Κέλυ Ιωάννου

Θέμα 9

Λίζα Βλάχου

Θέμα 10

Θωμάς Μιχαήλ

Θέμα 10

Εύα Νίνου

Αν φανταστείτε το σύνολο αποτελεσμάτων πριν και μετά από την εφαρμογή του φίλτρου θα σας διευκολύνει να αναμένετε το σωστό αποτέλεσμα ερωτήματος.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση, ομαδοποίηση και χρήση άλλων συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Ενδεχομένως, θέλετε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς σε ομάδες τιμών που είναι αποθηκευμένες σε ένα πεδίο πολλών τιμών. Για παράδειγμα, πόσα θέματα έχουν εκχωρηθεί σε κάθε άτομο; Πόσα άτομα έχουν εκχωρηθεί σε κάθε θέμα; Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον υπολογισμό αυτού του τύπου χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε ένα ερώτημα Σύνολα.

Μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιεί έναν υπολογισμό σε ένα σύνολο τιμών και επιστρέφει μία τιμή. Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις Άθροισμα, Πλήθος και Avg είναι τρεις από τις συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό συνόλων. Μπορείτε να υπολογίσετε σύνολα για όλες τις εγγραφές ή τις ομάδες εγγραφών. Για σύνοψη κατά ομάδα, θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο ή τα πεδία σύμφωνα με τα οποία θα ομαδοποιήσετε στο πλέγμα ερωτήματος.

Η διαδικασία που ακολουθεί σας δείχνει τον τρόπο δημιουργίας ενός ερωτήματος για την καταμέτρηση του πλήθους των θεμάτων που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε άτομο.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή στην πρώτη στήλη στο πλέγμα. Στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο Τίτλος στη δεύτερη στήλη.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Εμφανίζεται η γραμμή Σύνολο στο πλέγμα ερωτήματος. Η επιλογή Ομαδοποίηση κατά εμφανίζεται από προεπιλογή στο κελί Σύνολο, κάτω από κάθε πεδίο του ερωτήματος.

 8. Στο πλέγμα ερωτήματος, στην περιοχή Τίτλος, στη γραμμή Σύνολο, κάντε κλικ στην εντολή Πλήθος.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

Κατά τη σχεδίαση του ερωτήματος, ορίζετε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν στην ομαδοποίηση και τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν για σύνολα (υπολογισμούς).Για το παράδειγμα αυτό, το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή ήταν το πεδίο που χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση και το πεδίο Τίτλος ήταν το πεδίο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό ενός συνόλου. Για τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά, στη γραμμή Σύνολο. Για πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό ενός συνόλου, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού (όπως Άθροισμα ή Avg). Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο πολλών τιμών για την ομαδοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πεδίο .Τιμή. Στο παράδειγμα αυτό δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε για την ομαδοποίηση — θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή. Πρέπει επίσης, να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Τιμή όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο πολλών τιμών για ταξινόμηση.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο πολλών τιμών για ομαδοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε το πεδίο .Τιμή. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο πολλών τιμών για ταξινόμηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε το πεδίο .Τιμή.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων.

Ερώτημα που καταμετρά τα θέματα που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε άτομο

Για να δείτε τη δήλωση SQL για το ερώτημα αυτό, μεταβείτε σε προβολή SQL ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσα άτομα έχουν εκχωρηθεί σε κάθε θέμα. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε κατά Τίτλο και να επιλέξετε τον υπολογισμό πεδίου πολλών τιμών "Πλήθος". Για να δημιουργήσετε το ερώτημα, χρησιμοποιήστε την εξής διαδικασία.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει να σύρετε το πεδίο Τίτλος στην πρώτη στήλη στο πλέγμα. Στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε στη δεύτερη στήλη.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Εμφανίζεται η γραμμή Σύνολο στο πλέγμα ερωτήματος. Η επιλογή Ομαδοποίηση κατά εμφανίζεται από προεπιλογή στο κελί Σύνολο, κάτω από κάθε πεδίο Τίτλος του ερωτήματος. Το πεδίο Έκφραση εμφανίζεται από προεπιλογή στο κελί Σύνολο, κάτω από το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε —αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια λειτουργία "Ομαδοποίηση κατά" σε ένα πεδίο πολλών τιμών. Αυτό πραγματοποιείται μόνο σε ένα πεδίο πολλών τιμών .Τιμή.

 8. Στο πλέγμα ερωτήματος, στην περιοχή ΕκχωρήθηκεΣε, στη γραμμή Σύνολο, κάντε κλικ στην εντολή Πλήθος.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε προβολή Φύλλο δεδομένων.

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει το πλήθος των ατόμων ανά θέμα

Για να δείτε τη δήλωση SQL για το ερώτημα αυτό, μεταβείτε σε προβολή SQL ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 2. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

Η δήλωση SQL εμφανίζεται ως εξής:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Σημείωση: Σε αυτή τη δήλωση SQL SELECT δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιείτε τα πεδία Καταμέτρηση(Θέματα.ΕκχωρήθηκανΣε) ή Καταμέτρηση(Θέματα.ΕκχωρήθηκεΣε.Τιμή) — το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός ερωτήματος Προσάρτηση με ένα πεδίο πολλών τιμών

Μπορείτε να εισάγετε μία τιμή σε ένα πεδίο πολλών τιμών χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εισαγωγής. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε το πεδίο "Κέλυ Ιωάννου" στο πεδίο πολλών τιμών ΕκχωρήθηκεΣε για ένα θέμα. Θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού για το θέμα και την εγγραφή επαφής για το πεδίο Κέλυ. Ας υποθέσουμε ότι είναι 10τιμές για το θέμα και η τιμή 6 για το πεδίο Κέλυ.

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τη δημιουργία του ερωτήματος.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 6. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

 7. Στην προβολή SQL, πληκτρολογήστε την εξής δήλωση SQL:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

  Η Access μπορεί να σας ζητήσει να επικυρώσετε αν θα προσαρτηθεί η επιλεγμένη γραμμή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εισάγετε τη γραμμή ή στο κουμπί Όχι για ακύρωση.

Το όνομα Κέλυ παρατίθεται πλέον στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο αυτή η μορφή ερωτήματος εισαγωγής λειτουργεί με πεδίο πολλών τιμών.

Σημείωση: Ερώτημα Προσάρτηση είναι ένα ερώτημα που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη εγγραφών από έναν πίνακα σε έναν άλλο, υπάρχοντα πίνακα. Στην Office Access 2007, δεν είναι δυνατή η χρήση ερωτήματος προσάρτησης που αναφέρεται σε έναν πίνακα που περιέχει ένα πεδίο πολλών τιμών. Για παράδειγμα, το παρακάτω ερώτημα δεν είναι έγκυρο:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός ερωτήματος Ενημέρωση με ένα πεδίο πολλών τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα Ενημέρωσης, για να αλλάξετε τις τιμές σε υπάρχουσες εγγραφές. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα Ενημέρωση για την ενημέρωση ενός πίνακα που περιέχει πεδία πολλών τιμών, μπορείτε να αλλάξετε μία τιμή σε ένα πεδίο πολλών τιμών με μια άλλη τιμή. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ενημερώσετε το πεδίο πολλών τιμών ΕκχωρήθηκεΣε για ένα συγκεκριμένο θέμα — για παράδειγμα, για την αντικατάσταση του ονόματος "Κέλυ Ιωάννου" με το όνομα "Λίζα Βλάχου." Πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού για το θέμα και για τις εγγραφές επαφής για τα πεδία Κέλυ και Λίζα. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή 8 είναι η τιμή για το θέμα, 6 είναι η τιμή για το πεδίο Κέλυ και, 10 είναι η τιμή για το πεδίο Λίζα.

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τη δημιουργία του ερωτήματος.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 6. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

 7. Στην προβολή SQL, πληκτρολογήστε την εξής δήλωση SQL:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Σημειώσεις: 

  • Θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνετε μια πρόταση WHERE που αναγνωρίζει μόνο τις εγγραφές που θέλετε να ενημερώσετε. Διαφορετικά, θα ενημερώνετε εγγραφές που δεν είχατε σκοπό να αλλάξετε. Ένα ερώτημα Ενημέρωση που δεν περιλαμβάνει μια πρόταση WHERE αλλάζει κάθε γραμμή του πίνακα.

  • Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή για αλλαγή.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

  Η Access μπορεί να σας ζητήσει να επικυρώσετε αν θα ενημερωθεί η επιλεγμένη εγγραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να ενημερώσετε τη γραμμή ή στο κουμπί Όχι για ακύρωση.

Το όνομα Λίζα Βλάχου παρατίθεται τώρα στη θέση του ονόματος Κέλυ Ιωάννου στο πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε για το συγκεκριμένο θέμα.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός ερωτήματος Διαγραφή με ένα πεδίο πολλών τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα Διαγραφή για να καταργήσετε εγγραφές από έναν πίνακα. Όταν εργάζεστε με έναν πίνακα που περιέχει ένα πεδίο πολλών τιμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να διαγράψετε εγγραφές που περιέχουν μια συγκεκριμένη τιμή σε ένα πεδίο πολλών τιμών ή να διαγράψετε μια συγκεκριμένη τιμή από ένα πεδίο πολλών τιμών σε όλες τις εγγραφές στον πίνακα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να καταργήσετε την τιμή "Κέλυ Ιωάννου" από το πεδίο ΕκχωρήθηκεΣε σε ολόκληρο τον πίνακα. Δημιουργείτε ένα ερώτημα με χρήση της ακόλουθης διαδικασίας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προβολή για να εμφανιστεί το μενού Προβολή .

 6. Κάντε κλικ στην προβολή SQL.

 7. Στην προβολή SQL, πληκτρολογήστε την εξής δήλωση SQL:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να εκτελεστεί το ερώτημα.

  Η Access μπορεί να σας ζητήσει να επικυρώσετε αν θα διαγραφτούν οι επιλεγμένες εγγραφές. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να διαγράψετε τις εγγραφές ή στο κουμπί Όχι για ακύρωση.

Το παρακάτω υπόδειγμα ερωτήματος δεν διαγράφει εγγραφές από τον πίνακα Θέματα. Διαγράφει μια τιμή από το πεδίο πολλών τιμών ΕκχωρήθηκεΣε σε κάθε εγγραφή όπου εμφανίζεται η τιμή. Εάν θέλετε να διαγράψετε εγγραφές από τον πίνακα Θέματα, μην ορίσετε ένα πεδίο μετά από την πρόταση DELETE στη δήλωση SQL. Για παράδειγμα, για να διαγράψετε όλα τα θέματα που περιλαμβάνουν την τιμή "Κέλυ Ιωάννου" ανάμεσα στα άτομα στα οποία έχει εκχωρηθεί το θέμα, θα πρέπει να εισάγετε την εξής δήλωση SQL:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Σημείωση: Θα πρέπει να προσέξετε κατά τη διαγραφή εγγραφών με χρήση ερωτήματος Διαγραφή. Μετά από τη διαγραφή των εγγραφών δεν είναι δυνατή η επαναφορά τους.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×