Χρήση μιας ροής εργασίας τριών φάσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η ροή εργασίας τριών φάσεων έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθείτε την κατάσταση ενός στοιχείου λίστας σε τρεις καταστάσεις (φάσεις). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών που απαιτούν επιχειρήσεις η παρακολούθηση ενός μεγάλου όγκου θεμάτων ή στοιχείων, όπως θέματα υποστήριξης πελατών, ευκαιρίες πωλήσεων ή εργασίες του έργου.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί η η ροή εργασίας τριών φάσεων;

Ρύθμιση μιας λίστας για χρήση ροής εργασίας τριών φάσεων

Προσθήκη ροής εργασίας τριών φάσεων σε λίστα

Εκκίνηση μιας ροής εργασίας τριών φάσεων σε στοιχείο

Ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας σε ροή εργασίας τριών φάσεων

Πώς λειτουργεί η η ροή εργασίας τριών φάσεων;

Η ροή εργασίας τριών φάσεων υποστηρίζει εταιρικές διαδικασίες που απαιτείται από τις επιχειρήσεις η παρακολούθηση της κατάστασης ενός θέματος ή στοιχείου σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις και δύο μεταβάσεις μεταξύ των μελών. Με κάθε μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων, η ροή εργασίας αναθέτει μια εργασία σε ένα άτομο και στέλνει αυτό το άτομο μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εργασία. Όταν αυτή η εργασία έχει ολοκληρωθεί, η ροή εργασίας ενημερώνει την κατάσταση του στοιχείου και συνεχίζει στην επόμενη κατάσταση. Η ροή εργασίας τριών φάσεων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με το πρότυπο λίστας Παρακολούθηση θεμάτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε λίστα που έχει ρυθμιστεί ώστε να περιέχει μια στήλη επιλογή με τρεις ή περισσότερες τιμές. Οι τιμές σε αυτήν τη στήλη επιλογών αντιπροσωπεύουν τις καταστάσεις που παρακολουθεί η ροή εργασίας.

Η ροή εργασίας τριών φάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών που απαιτούν επιχειρήσεις η παρακολούθηση ενός μεγάλου όγκου θεμάτων ή στοιχείων, όπως θέματα υποστήριξης πελατών, ευκαιρίες πωλήσεων ή εργασίες του έργου. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε μια μικρή εταιρεία σχεδιασμού να χρησιμοποιήσετε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων και μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας τριών φάσεων για να διαχειριστείτε τις πολλές εργασίες που σχετίζονται με τα συμβάντα που σχεδιάζετε. Η ροή εργασίας τριών φάσεων παρακολουθεί τις εργασίες σχεδιασμού εκδηλώσεων σε τρεις καταστάσεις: ενεργό, είστε έτοιμοι για αναθεώρησηκαι ολοκλήρωσης. Όλες οι εργασίες προετοιμασίας συμβάντων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εκδήλωση μεταγλωττίζεται σε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων που δημιουργήθηκε για αυτό το συμβάν και έχει επισημανθεί ως ενεργό. Το συντονισμό συμβάν αναθέτει μεμονωμένες εργασίες στα μέλη της ομάδας και, στη συνέχεια, να ξεκινά η ροή εργασίας τριών φάσεων σε αυτά τα στοιχεία για να ξεκινήσετε το συμβάν εργασίας.

Κατά την εκκίνηση της ροής εργασίας, δημιουργεί μια εργασία για το καθορισμένο άτομο. Όταν ένα μέλος της ομάδας λάβει μια εργασία, ο συνάδελφός εκτελεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Αυτό μπορεί να εργασίας που τίθεται σε ισχύ εκτός τη λίστα ή τοποθεσία όπου βρίσκεται η λίστα παρακολούθησης θεμάτων. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος της ομάδας λάβει μια εργασία ροής εργασίας για την ανάπτυξη ενός σχεδίου τροφοδοσίας, ο συνάδελφός επικοινωνεί με την εταιρεία τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, να λειτουργεί με τους για να αναπτύξετε ένα σχέδιο. Κατά την επεξεργασία του σχεδίου τροφοδοσίας, το μέλος της ομάδας επισημαίνει την εργασία ροής εργασίας ως ολοκληρωμένης. Σε αυτό το σημείο, η ροή εργασίας ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας εκδήλωσης στη λίστα παρακολούθησης θεμάτων από το ενεργό για να είστε έτοιμοι για αναθεώρησηκαι δημιουργεί μια δεύτερη εργασία για το συντονισμό συμβάντος για να δείτε το σχέδιο τροφοδοσίας. Αφού το συντονισμού συμβάν εξετάζει και εγκρίνει το σχέδιο τροφοδοσίας, επισημαίνει την εργασία ροής εργασίας ως ολοκληρωμένη και η ροή εργασίας ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας από το έτοιμο για αναθεώρησηολοκληρώθηκε.

Ένας συμμετέχων ροής εργασίας μπορεί να ολοκληρώσει μια εργασία ροής εργασίας σε μια ροή εργασίας τριών φάσεων με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένας συμμετέχων μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία ροής εργασίας για να την επισημάνει ως ολοκληρωμένη ή να αλλάξει την κατάσταση του στοιχείου ροής εργασίας στη λίστα (αν ο συμμετέχων έχει δικαιώματα αλλαγής αυτής της λίστας). Εάν ένας συμμετέχων ενημερώσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση του στοιχείου ροής εργασίας στη λίστα, η εργασία ροής εργασίας έχει ολοκληρωθεί. Εάν ο συμμετέχων επεξεργαστεί την εργασία ροής εργασίας για να την επισημάνει ως ολοκληρωμένη, η κατάσταση του στοιχείου ροής εργασίας στη λίστα ενημερώνεται σε Ολοκληρώθηκε.

Οι ενέργειες της ροής εργασίας τριών φάσεων σε αυτό το παράδειγμα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

Παράδειγμα γραφήματος ροής μιας ροής εργασίας τριών φάσεων

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση μιας λίστας για χρήση ροής εργασίας τριών φάσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων, πρέπει να ρυθμίσετε μια λίστα για χρήση σε συνδυασμό με τη ροή εργασίας. Αυτή η λίστα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε ή να διαχειριστείτε με τη ροή εργασίας. Το πρότυπο λίστας Παρακολούθηση θεμάτων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με τη ροή εργασίας τριών φάσεων, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα για χρήση με αυτές τις ροές εργασίας. Εάν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα για χρήση με τη ροή εργασίας τριών φάσεων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η λίστα περιέχει τουλάχιστον μία στήλη επιλογής που περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες τιμές επιλογής. Όταν ρυθμίζετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων για χρήση με τη λίστα, πρέπει να καθορίσετε τη στήλη επιλογή που περιέχει τις τιμές κατάστασης που θα παρακολουθεί η ροή εργασίας.

Δημιουργία μιας λίστας παρακολούθησης θεμάτων για χρήση με ροή εργασίας τριών φάσεων

Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ροή εργασίας τριών φάσεων με κάθε λίστα που δημιουργείτε από το πρότυπο λίστας Παρακολούθηση θεμάτων.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Δημιουργία " στη σελίδα "όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας".

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για αυτό για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θεμάτων.

  1. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα. Απαιτείται το όνομα της λίστας.

   Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας λίστας, γίνεται μέρος της διεύθυνσης Web για τη σελίδα λίστας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν και να ανοίγουν τη λίστα.

 2. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της λίστας. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

 3. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτή τη λίστα στη γραμμή Γρήγορης εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης λίστας για χρήση με ροή εργασίας τριών φάσεων

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα για εργασία με ροή εργασίας τριών φάσεων, πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον μία στήλη Επιλογή με τις τιμές κατάστασης που θα παρακολουθεί η ροή εργασίας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Δημιουργία " στη σελίδα "όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας".

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για αυτό για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Προσαρμοσμένες λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη λίστα.

  1. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα. Απαιτείται το όνομα της λίστας.

   Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας λίστας, γίνεται μέρος της διεύθυνσης Web για τη σελίδα λίστας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν και να ανοίγουν τη λίστα.

 2. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της λίστας. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

 3. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτή τη λίστα στη γραμμή Γρήγορης εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Προσαρμογή μιας προσαρμοσμένης λίστας για χρήση με ροή εργασίας τριών φάσεων

 1. Εάν η λίστα δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της λίστας σας δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσιών και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , επιλέξτε Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στήλης.

 4. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, στην περιοχή Όνομα στήλης, πληκτρολογήστε το όνομα της στήλης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον καθορισμό των τιμών κατάστασης για τη ροή εργασίας.

 5. Στην περιοχή ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, επιλέξτε επιλογή (μενού για να επιλέξετε από).

 6. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στηλών, στην περιοχή Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή για τη στήλη.

 7. Στην περιοχή Απαιτείται να περιλαμβάνονται πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 8. Στο πλαίσιο λίστας, στην περιοχή Πληκτρολογήστε κάθε επιλογή σε ξεχωριστή γραμμή, πληκτρολογήστε τρεις ή περισσότερες τιμές επιλογής που θέλετε για αυτήν τη στήλη.

  Αυτές οι τιμές θα γίνουν οι καταστάσεις της ροής εργασίας.

 9. Στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών με, ενεργοποιήστε την επιλογή Αναπτυσσόμενου μενού ή Κουμπιά επιλογής.

 10. Στην περιοχή Δυνατότητα επιλογών συμπλήρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.

 11. Καθορίστε αν θέλετε μια συγκεκριμένη προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν τη στήλη ή αν θέλετε να την προσθέσετε στην προεπιλεγμένη προβολή της λίστας.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ροής εργασίας τριών φάσεων σε λίστα

Πρέπει να προσθέσετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων σε λίστα πριν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε στοιχεία σε αυτήν τη λίστα. Όταν προσθέτετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων σε λίστα, μπορείτε να καθορίσετε ποια στήλη στη λίστα περιέχει τις τιμές κατάστασης που θέλετε η ροή εργασίας για παρακολούθηση. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε πληροφορίες σχετικά με το τι θέλετε να εκτελούνται σε κάθε στάδιο της ροής εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τα άτομα στα οποία θα πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες και τις λεπτομέρειες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων οι παραλήπτες λαμβάνουν αυτήν την εργασία.

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών για να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε λίστα.

 1. Ανοίξτε τη λίστα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην περιοχή Δικαιώματα και Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  Εάν έχουν ήδη προστεθεί ροές εργασίας σε αυτήν τη λίστα, βιβλιοθήκη, ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας και πρέπει να κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας για να μεταβείτε στην προσθήκη μιας σελίδας ροής εργασίας. Εάν έχουν ήδη προστεθεί ροές εργασίας σε αυτήν τη λίστα, βιβλιοθήκη, ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα μεταβαίνετε απευθείας Προσθήκη σελίδας ροής εργασίας.

 3. Στη σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας"στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Τριών φάσεων στην περιοχή Επιλογή προτύπου ροής εργασίας.

 5. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

 6. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών για χρήση με τη ροή εργασίας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, οι συμμετέχοντες της ροής εργασίας θα μπορούν να βρουν και να προβάλουν εύκολα τις εργασίες ροής εργασίας που έχουν, χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου της λίστας Εργασίες.

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα εργασιών, εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα που θέλετε να διατηρείτε ξεχωριστά από τη γενική λίστα Εργασίες.

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα εργασιών, αν η επιχείρησή σας θα έχει πολλές ροές εργασίας ή αν οι ροές εργασίας θα περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε λίστες εργασίας για κάθε ροή εργασίας.

 7. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για χρήση με αυτήν τη ροή εργασίας. Η λίστα ιστορικού εμφανίζει όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται στη διάρκεια κάθε εμφάνισης της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή λίστα ιστορικού για κάθε ροή εργασίας.

 8. Στην ενότητα Επιλογές εκκίνησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να επιτρέπεται η μη αυτόματη εκκίνηση της ροής εργασίας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Επιτρέψτε τη μη αυτόματη έναρξη αυτής της ροής εργασίας από έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη με δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτούνται δικαιώματα διαχείρισης λιστών για την εκκίνηση της ροής εργασίας αν θέλετε να ζητήσετε πρόσθετα δικαιώματα για την εκκίνηση της ροής εργασίας.

  • Εάν θέλετε να εκκινείται αυτόματα η ροή εργασίας όταν δημιουργούνται νέα στοιχεία, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εκκίνηση της ροής εργασίας όταν δημιουργείται ένα νέο στοιχείο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην ενότηταΚαταστάσεις ροής εργασίας, στην περιοχή Επιλέξτε ένα πεδίο "Επιλογή", επιλέξτε τη στήλη Επιλογή από τη λίστα που περιέχει τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις καταστάσεις της ροής εργασίας και μετά επιλέξτε τις τιμές στήλης που θέλετε για τις επιλογές Αρχική κατάσταση, Μέση κατάσταση και Τελική κατάσταση της ροής εργασίας.

 11. Στις δύο ενότητες Καθορίστε τι θέλετε να συμβεί όταν ξεκινά μια ροή εργασίας (επιλογές για την πρώτη εργασία της ροής εργασίας) και Καθορίστε τι θέλετε να συμβεί όταν μια ροή εργασίας μεταβάλλεται στη μεσαία κατάσταση (επιλογές για τη δεύτερη εργασία της ροής εργασίας) καθορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  Λεπτομέρειες εργασίας

Τίτλος εργασίας:

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο το στον τίτλο εργασίας. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πεδίου λίστας, οι πληροφορίες τίτλου για το στοιχείο λίστας προστίθεται στο προσαρμοσμένο μήνυμα.

Περιγραφή εργασίας:

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην περιγραφή της εργασίας. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πεδίου λίστας, οι πληροφορίες τίτλου για το στοιχείο λίστας προστίθεται στο προσαρμοσμένο μήνυμα. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή σύνδεσης σε στοιχείο λίστας, μια σύνδεση προς το στοιχείο της λίστας περιλαμβάνεται στην περιγραφή.

Προθεσμία εργασίας:

Εάν θέλετε να καθορίσετε μια προθεσμία για την εργασία, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πεδίου λίστας και μετά επιλέξτε τη στήλη ημερομηνίας από τη λίστα που περιέχει τις πληροφορίες προθεσμίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εργασία με ανάθεση σε:

Για να αναθέσετε την εργασία σε ένα άτομο που καθορίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη πεδίου λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη από τη λίστα που περιέχει τις πληροφορίες χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Όταν ξεκινήσει αυτή η ροή εργασίας, έχει ανατεθεί η πρώτη εργασία στο άτομο του οποίου το όνομα που εμφανίζεται σε αυτήν τη στήλη για το στοιχείο ροής εργασίας.

Για να αναθέσετε αυτήν την εργασία σε όλες τις εμφανίσεις αυτής της ροής εργασίας σε ένα άτομο που καθορίζετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την εργασία.

Λεπτομέρειες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν θέλετε οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εργασίες ροής εργασίας.

Εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες ροής εργασίας λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπενθυμίσεις σχετικά με τις εργασίες ροής εργασίας μετά την εκκίνηση των ροών εργασίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την τοποθεσία σας.

Προς

Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εργασία ροής εργασίας που θα αποσταλεί. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη εργασίας με ανάθεση σε, αν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάτοχο της εργασίας.

Θέμα

Πληκτρολογήστε τη γραμμή θέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση τίτλου εργασίας, αν θέλετε να προσθέσετε τον τίτλο εργασίας στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κυρίως κείμενο

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε α εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο της ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή σύνδεσης σε στοιχείο λίστας, αν θέλετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμα μια σύνδεση προς το στοιχείο λίστας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εκκίνηση μιας ροής εργασίας τριών φάσεων σε στοιχείο

Μια ροή εργασίας τριών φάσεων πρέπει πρώτα να προστεθεί σε μια λίστα για να κάνετε διαθέσιμη για χρήση σε στοιχεία σε αυτήν τη λίστα.

Οι ροές εργασίας τριών φάσεων μπορούν να ρυθμιστούν σε αυτόματη εκκίνηση, όταν προστίθενται νέα στοιχεία σε λίστα, ή μπορούν να ρυθμιστούν να επιτρέπουν σε χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα να εκκινούν τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο. Κάποιες ροές εργασίας ενδέχεται να επιτρέπουν και τις δύο επιλογές. Για τη μη αυτόματη εκκίνηση μιας ροής εργασίας τριών φάσεων σε στοιχείο λίστας, πρέπει να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων για τη λίστα. Κάποιες ροές εργασίας ενδέχεται να απαιτούν να έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών.

Εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες μιας ροής εργασίας λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπενθυμίσεις σχετικά με τις εργασίες ροής εργασίας μετά την εκκίνηση μιας ροής εργασίας, ελέγξτε μαζί με το διαχειριστή του διακομιστή ότι είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην τοποθεσία σας.

 1. Ανοίξτε τη λίστα που περιέχει το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εκκινήσετε μια ροή εργασίας τριών φάσεων.

 2. Θέστε τον δείκτη του ποντικού στο στοιχείο στο οποίο θέλετε να εκκινήσετε μια ροή εργασίας, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ροές εργασίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Ροές εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο είναι σε λίστα ή βιβλιοθήκη με συσχετιζόμενη τουλάχιστον μία ροή εργασίας.

 3. Στην περιοχή Έναρξη νέας ροής εργασίας, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας τριών φάσεων που θέλετε να εκκινήσετε.

  Η ροή εργασίας εκκινείται αμέσως.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας σε ροή εργασίας τριών φάσεων

Για να ολοκληρώσετε μια εργασία ροής εργασίας σε μια ροή εργασίας τριών φάσεων πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων στη θέση καταγραφής των εργασιών ροής εργασίας.

 1. Ανοίξτε τη λίστα εργασιών για την τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε " Οι εργασίες μου " στο μενού " Προβολή " για να εντοπίσετε την εργασία ροής εργασίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν στη ροή εργασίας δεν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, η εργασία της ροής εργασίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα Εργασίες. Για να εντοπίσετε την εργασία της ροής εργασίας, μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο της ροής εργασίας. Τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα του στοιχείου που θέλετε να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ροές εργασίας. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην ενότητα Ροές εργασίας που εκτελούνται, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας στην οποία συμμετέχετε. Στην περιοχή Εργασίες, εντοπίστε την εργασία της ροής εργασίας σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της εργασίας που θέλετε να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου.

 3. Στη φόρμα που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×