Χρήση μιας ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" δρομολογεί ένα έγγραφο του Microsoft Office που είναι αποθηκευμένο σε λίστα ή βιβλιοθήκη, σε μια ομάδα ανθρώπων για τη συλλογή των ψηφιακών τους υπογραφών. Αυτή η ροή εργασίας λειτουργεί μόνο για έγγραφα του Microsoft Office Word 2007 ή του Microsoft Office Excel 2007 τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες γραμμές υπογραφής του Microsoft Office. Από προεπιλογή, η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" συσχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου και επομένως είναι αυτόματα διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων ή σε βιβλία εργασίας που περιέχουν γραμμές υπογραφής του Microsoft Office.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί η ροή εργασίας συλλογής υπογραφών;

Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας συλλογής υπογραφών για μια βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου

Έναρξη μιας ροής εργασίας συλλογής υπογραφών σε ένα έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας

Ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας συλλογής υπογραφών

Πώς λειτουργεί η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών";

Η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" υποστηρίζει την επιχειρηματική διαδικασία που περιλαμβάνει την αποστολή ενός εγγράφου σε μια ομάδα ανθρώπων για τη συλλογή υπογραφών. Αυτή η ροή εργασίας κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής, με τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των εργασιών των ατόμων που περιλαμβάνονται στη διαδικασία υπογραφής και με την παροχή μιας καταγραφής αυτής της διαδικασίας μετά την ολοκλήρωσή της.

Η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" διαφέρει από τις άλλες προκαθορισμένες ροές εργασίας στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 κατά το ότι οι χρήστες πρέπει να ξεκινήσουν τη ροή εργασίας μέσα από το πρόγραμμα-πελάτη του 2007 Microsoft Office system στο οποίο θα εκτελεστεί η εργασία υπογραφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώνουν τις εργασίες υπογραφής για τη ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" μέσα στο πρόγραμμα-πελάτη.

Για να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας συλλογής υπογραφών, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε το έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint όπου είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο ροής εργασίας συλλογής υπογραφών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας συλλογής υπογραφών, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας Office Word 2007 εγγράφου ή Office Excel 2007 που στην οποία θέλετε να συλλέξετε μία ή περισσότερες υπογραφές. Εάν το έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει ήδη γραμμές υπογραφών του Microsoft Office που χρειάζεστε, πρέπει να εισαγάγετε τους ή η ροή εργασίας συλλογής υπογραφών δεν θα είναι διαθέσιμη για χρήση. Για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας μέσα από το πρόγραμμα-πελάτη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή ροές εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ροή εργασίας συλλογής υπογραφών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Συμπληρώστε μια φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε τα ονόματα των ατόμων που πρέπει να υπογράψετε το έγγραφο. Η φόρμα εμφανίζει αυτόματα τα ονόματα των την προτεινόμενη υπογράφοντες που έχουν καθοριστεί μέσα στο έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε να αναθέσετε τις εργασίες υπογραφής με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι υπογραφές ή σε όλους τους υπογράφοντες ταυτόχρονα.

Μετά την έναρξη της ροής εργασίας, ο διακομιστής αναθέτει εργασίες υπογραφής σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν οι προειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργοποιημένες για το διακομιστή, ο διακομιστής στέλνει επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες προειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εργασίες υπογραφής . Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί Επεξεργασία αυτής της εργασίας στην προειδοποίηση εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ανοίξουν το έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας προς υπογραφή και να ολοκληρώσουν τις εργασίες υπογραφής.

Όσο η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κάτοχός της ή οι συμμετέχοντες μπορούν να προβάλουν τη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", για να δουν ποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους εργασίες της ροής εργασίας. Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις εργασίες της ροής εργασίας, η ροή εργασίας τελειώνει, και ο κάτοχός της λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον πληροφορεί ότι η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθορίζονται τα ονόματα όλων των ατόμων που έχουν υπογράψει το έγγραφο, μαζί με τα ονόματα των ατόμων που είχαν υποδειχθεί αρχικά ως προτεινόμενοι υπογράφοντες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου

Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μια ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών", πρέπει να προστεθεί σε βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. ώστε να γίνει διαθέσιμη σε έγγραφα ή στοιχεία σε μια συγκεκριμένη θέση. Αυτή η ροή εργασίας προορίζεται πρωταρχικά για χρήση σε βιβλιοθήκες, και μπορεί να ξεκινήσει μόνο σε έγγραφα που ανοίγουν στο Office Word 2007 ή στο Office Excel 2007. Για να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, πρέπει να διαθέτετε το δικαίωμα διαχείρισης λιστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εργασία αυτή εκτελείται από διαχειριστές τοποθεσιών ή από άτομα που διαχειρίζονται συγκεκριμένες λίστες ή βιβλιοθήκες.

Η διαθεσιμότητα της ροής εργασίας μέσα σε μια τοποθεσία ποικίλλει, ανάλογα με το πού προστίθεται:

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας απευθείας σε μια βιβλιοθήκη, είναι διαθέσιμη μόνο για τα έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου λίστας (μια περίοδος λειτουργίας ενός τύπου περιεχομένου λίστας που έχει προστεθεί σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη), τότε αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου στη συγκεκριμένη λίστα ή τη βιβλιοθήκη με την οποία συσχετίζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, τότε αυτή είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου σε κάθε λίστα και βιβλιοθήκη στην οποία έχει προστεθεί μια περίοδος λειτουργίας αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Εάν θέλετε μια ροή εργασίας να είναι ευρέως διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες μιας συλλογής τοποθεσιών για στοιχεία ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα είναι να προσθέστε αυτή τη ροή εργασίας απευθείας σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" σε βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, ή εάν θέλετε να αλλάξετε μια ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" που έχει ήδη συσχετιστεί με μια βιβλιοθήκη ή με έναν τύπο περιεχομένου, ακολουθείτε τα ίδια βήματα.

 1. Για να μεταβείτε στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας" ή στη σελίδα "Αλλαγή ροής εργασίας" για τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για βιβλιοθήκη:

   1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας.

    1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

     Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   2. Στην περιοχή Δικαιώματα και Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  • Για τύπο περιεχομένου λίστας:

   1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη που περιέχει την περίοδο λειτουργίας του τύπου περιεχομένου λίστας στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας.

    1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

     Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου.

    Σημείωση: Εάν η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα "Προσαρμογή" για αυτή τη βιβλιοθήκη.

   3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  • Για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας:

   1. Στην αρχική σελίδα της συλλογής τοποθεσιών, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

   2. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

   3. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένων τοποθεσίας για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

    Εάν έχουν ήδη προστεθεί ροές εργασίας σε αυτή τη βιβλιοθήκη, τότε αυτό το βήμα σάς οδηγεί απευθείας στη σελίδα "Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας", και χρειάζεται να κάνετε κλικ στην εντολή Προσθήκη ροής εργασίας για να μεταβείτε στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας". Εάν δεν έχει προστεθεί καμία ροή εργασίας σε αυτή τη λίστα, τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα σάς οδηγεί απευθείας στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας".

 2. Στη σελίδα "Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας ή κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 3. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Εάν προσθέτετε μια ροή εργασίας, στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας", στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στο πρότυπο ροής εργασίας Συλλογή υπογραφών.

  • Εάν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας ροής εργασίας, στη σελίδα "Αλλαγή ροής εργασίας", αλλάξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.

 4. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

  1. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, οι συμμετέχοντες της ροής εργασίας θα μπορούν να βρουν και να προβάλουν εύκολα τις εργασίες ροής εργασίας που έχουν, χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου της λίστας Εργασίες.

   • Εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα που θέλετε να διατηρείτε ξεχωριστά από τη γενική λίστα Εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών.

   • Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας ή αν οι ροές εργασίες περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε λίστες εργασίας για κάθε ροή εργασίας.

 5. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για χρήση με αυτήν τη ροή εργασίας. Η λίστα ιστορικού εμφανίζει όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται στη διάρκεια κάθε εμφάνισης της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή λίστα ιστορικού για κάθε ροή εργασίας.

 6. Στην ενότητα Επιλογές εκκίνησης καθορίστε τον τρόπο, τον χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να εκκινηθεί μια ροή εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Κάποιες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, αν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που επιλέξατε.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και μικρών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 7. Εάν προσθέτετε αυτή τη ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, καθορίστε αν θέλετε να προσθέσετε τη ροή εργασίας σε όλους τους τύπους περιεχομένου που προέρχονται από αυτό τον τύπο περιεχομένου, στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας.

  Σημείωση: Η ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας εμφανίζεται στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας" μόνο για τύπους περιεχομένου τοποθεσίας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη μιας ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" σε ένα έγγραφο ή βιβλίο εργασίας

Πριν ξεκινήσετε μια ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών", πρέπει να αποθηκεύσετε το έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλετε να συλλέξετε υπογραφές, σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint για την οποία η ροή εργασίας "Συλλογή υπογραφών" είναι διαθέσιμη. Για να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον δικαίωμα επεξεργασίας στοιχείων. Για ορισμένες ροές εργασίας ενδέχεται να απαιτείται να διαθέτετε επίσης δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να τις ξεκινήσετε σε ένα έγγραφο ή στοιχείο..

Σημείωση: Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εργασίες της ροής εργασίας μετά την εκκίνησή της, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να επιβεβαιώσετε ότι οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του εγγράφου ή του βιβλίου εργασίας στην οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας συλλογής υπογραφών, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο όνομα του προγράμματος.

 3. Εάν το έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει ήδη γραμμές υπογραφής για την καταγραφή των ψηφιακών υπογραφών που θέλετε να συλλέξετε, εισαγάγετέ τις τώρα.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο ανοιχτό έγγραφο του Office Word 2007 ή του Office Excel 2007, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση του εγγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή υπογραφής.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην εντολή Γραμμή υπογραφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή υπογραφής του Microsoft Office.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση υπογραφής, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που αφορούν το άτομο που θα υπογράψει σε αυτήν τη γραμμή υπογραφής. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στο έγγραφο ακριβώς κάτω από τη γραμμή υπογραφής. Κάντε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

   • Πληκτρολογήστε το όνομα υπογράφοντος στο πλαίσιο Προτεινόμενος υπογράφων.

   • Πληκτρολογήστε τον τίτλο του υπογράφοντος στην εταιρεία (εάν υπάρχει) στο πλαίσιο Τίτλος προτεινόμενου υπογράφοντος.

   • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπογράφοντος (εάν υπάρχει) στο πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτεινόμενου υπογράφοντος.

  4. Αν θέλετε να παρέχονται στον υπογράφοντα οποιεσδήποτε οδηγίες, πληκτρολογήστε αυτές τις οδηγίες στο πλαίσιο Οδηγίες για τον υπογράφοντα. Οι οδηγίες αυτές εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή το οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης για την υπογραφή του εγγράφου.

  5. Αν θέλετε ο υπογράφων να μπορεί να προσθέτει σχόλια μαζί με την υπογραφή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων από τον υπογράφοντα στο παράθυρο διαλόγου "Υπογραφή".

  6. Αν θέλετε να εμφανίζεται η ημερομηνία κατά την προσθήκη της υπογραφής στη γραμμή υπογραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της ημερομηνίας υπογραφής στη γραμμή υπογραφής.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  8. Για να προσθέσετε επιπλέον γραμμές υπογραφής, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7.

 4. Εάν προσθέτετε νέες γραμμές υπογραφής, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και κατόπιν στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 5. Εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του εγγράφου, πρέπει επίσης να αναλάβετε στο έγγραφο πριν να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας. Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του εγγράφου, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, τοποθετήστε το δείκτη στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

 6. Για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ροές εργασίας.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Ροές εργασίας, εντοπίστε τη ροή εργασίας Συλλογή υπογραφών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Όνομα της ροής εργασίας, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να υπογράψετε το έγγραφο στις κατάλληλες υπογράφοντες γραμμές ή κάντε κλικ στην επιλογή υπογράφων για να επιλέξετε άτομα από την υπηρεσία καταλόγου.

 9. Εάν θέλετε να αναθέσετε τις εργασίες υπογραφής με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι γραμμές υπογραφής στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αίτηση υπογραφές σε τη σειρά παραπάνω, αντί για όλες ταυτόχρονα.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το έγγραφο περιέχει περισσότερες από μία γραμμές υπογραφής του Microsoft Office.

 10. Εάν θέλετε άλλα άτομα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (όχι αναθέσεις εργασίας) όταν έχει γίνει έναρξη της ροής εργασίας, πληκτρολογήστε τα ονόματά τους στη γραμμή Κοιν. ή κάντε κλικ στο κουμπί Κοιν. για να επιλέξετε τα άτομα και τις ομάδες από την υπηρεσία καταλόγου.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση μιας εργασίας της ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών"

Για να ολοκληρώσετε μια εργασία της ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" προσθέτοντας μια υπογραφή σε ένα έγγραφο, πρέπει να την ολοκληρώσετε μέσα από το Office Word 2007 ή το Office Excel 2007. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εργασία της ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" στο διακομιστή, για να αναθέσετε την εργασία σας σε άλλο άτομο ή για να καθορίσετε ότι η υπογραφή σας δεν απαιτείται πλέον.

Υπογραφή εγγράφου για την ολοκλήρωση μιας εργασίας της ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών"

 1. Στο μήνυμα εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία αυτής της εργασίας και κατόπιν στην εντολή Άνοιγμα εγγράφου.

 2. Στη γραμμή μηνύματος που εμφανίζεται στην κορυφή του ενεργού εγγράφου, κάντε κλικ στην εντολή Υπογραφή.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν η βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο αυτό το έγγραφο απαιτεί την ανάληψη ελέγχου των εγγράφων πριν από την επεξεργασία τους, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην εντολή Ανάληψη ελέγχου στη γραμμή μηνύματος, πριν να κάνετε κλικ στην εντολή Υπογραφή.

  • Εάν η υπογραφή σας απαιτείται σε περισσότερες από μία θέσεις στο έγγραφο, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή εργασιών ροής εργασιών στη γραμμή μηνύματος. Στο παράθυρο διαλόγου Εργασίες ροής εργασιών, επιλέξτε μια εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για να υπογράψετε σε μια συγκεκριμένη θέση. Επαναλάβετε για κάθε εργασία υπογραφής που αναγράφεται.

 3. Για να προσθέσετε την υπογραφή σας στο έγγραφο, στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια εκτυπωμένη έκδοση της υπογραφής σας, πληκτρολογήστε το όνομά σας στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από το γράμμα X.

  • Για να επιλέξετε μια εικόνα της γραπτής υπογραφής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή εικόνας. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή εικόνας υπογραφής, εντοπίστε τη θέση του αρχείου με την εικόνα της υπογραφής σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

  • Για να προσθέσετε μια χειρόγραφη υπογραφή (μόνο χρήστες Tablet PC), υπογράψτε το όνομά σας στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από το γράμμα X χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα γραφής με μελάνι.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφή.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία μιας εργασίας της ροής εργασίας "Συλλογή υπογραφών" στο διακομιστή

 1. Μεταβείτε στη λίστα Εργασίες για την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε Οι εργασίες μου από το μενού Προβολή, για να εντοπίσετε την εργασία ροής εργασίας.

  Σημείωση: Εάν στη ροή εργασίας δεν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, τότε η εργασία της ροής εργασίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα Εργασίες. Για να εντοπίσετε την εργασία της ροής εργασίας, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο της ροής εργασίας. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ροές εργασίας. Στην ενότητα Ροές εργασίας που εκτελούνται, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας στην οποία συμμετέχετε. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην ενότητα Εργασίες, εντοπίστε την εργασία της ροής εργασίας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της εργασίας που θέλετε να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Για να αναθέσετε την εργασία σας σε άλλο άτομο, πληκτρολογήστε το όνομά του στη γραμμή Πληρεξούσιος ή κάντε κλικ στην εντολή Πληρεξούσιος για να επιλέξετε ένα άτομο από την υπηρεσία καταλόγου.

  • Για να υποδείξει ότι έχει ήδη συνδεθεί στη γραμμή υπογραφής ή ότι η υπογραφή σας είναι πλέον απαιτείται, στην περιοχή ενημέρωσης εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή η γραμμή υπογραφής έχει ήδη υπογραφή, ή μια υπογραφή είναι δεν είναι πλέον απαραίτητη.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×