Χρήση μιας ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" δημιουργεί και δρομολογεί αντίγραφα ενός εγγράφου προέλευσης σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων, σε πληρεξούσιους μεταφραστές για μετάφραση. Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε βιβλιοθήκες διαχείρισης μεταφράσεων.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί μια ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων;

Προσθήκη μιας ροής εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Προσαρμογή λίστας μεταφραστές για χρήση με ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων

Έναρξη μιας ροής εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων

Ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Πώς λειτουργεί μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων";

Η ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει εταιρείες στη διαχείριση της μη αυτόματης μετάφρασης εγγράφων με τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ανάθεσης εργασιών μετάφρασης. Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο για βιβλιοθήκες διαχείρισης μεταφράσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιοθήκες διαχείρισης μεταφράσεων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων.

Η ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" εργάζεται με μια λίστα μεταφραστών, στην οποία αναγράφονται τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη μετάφραση εγγράφων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Οι παράμετροι αυτής της ροής εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν ώστε η ροή εργασίας να ξεκινά μη αυτόματα ή αυτόματα για ένα έγγραφο προέλευσης.

Όταν η ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" ξεκινά σε ένα έγγραφο προέλευσης, δημιουργείται ένα αντίγραφο του εγγράφου προέλευσης για κάθε μεταφραστή που καθορίζεται στη λίστα μεταφραστών για τη γλώσσα του εγγράφου προέλευσης. Η ροή εργασίας ορίζει επίσης την κατάλληλη ιδιότητα γλώσσας για κάθε θέση αντικειμένου εγγράφου και δημιουργεί μια σχέση μεταξύ της θέσης αντικειμένου και του εγγράφου προέλευσης. Στη συνέχεια, αναθέτει μια εργασία μετάφρασης σε κάθε έναν από τους μεταφραστές. Οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας λαμβάνουν προειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εργασίες της ροής εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας μετάφρασης από ένα μεταφραστή, αυτός την επισημαίνει ως ολοκληρωμένη. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες μετάφρασης μιας ροής εργασίας, η ροή εργασίας επισημαίνεται ως Ολοκληρωμένη.

Οι παράμετροι της ροής εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να τελειώνει αυτόματα και να ακυρώνει όλες τις μη ολοκληρωμένες εργασίες μετάφρασης, εάν το έγγραφο προέλευσης αλλάξει όσο η ροή εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων κατά τη δημιουργία της βιβλιοθήκης. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε τη ροή εργασίας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων όποτε θέλετε.

Δημιουργία μιας νέας βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων με μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων και ταυτόχρονα να προσθέσετε μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων για μια τοποθεσία, πρέπει να έχετε δικαίωμα διαχείρισης λιστών.

Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

 1. Στο στοιχείο "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και κατόπιν στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στην ενότητα Βιβλιοθήκες, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.

  1. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη. Το όνομα βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό.

   Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας βιβλιοθήκης, γίνεται μέρος της διεύθυνσης της σελίδας βιβλιοθήκης και εμφανίζεται σε στοιχεία περιήγησης, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν και να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη.

  1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

   Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας της βιβλιοθήκης, κάτω από το όνομα της βιβλιοθήκης. Εάν πρόκειται να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη έτσι, ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή της, ώστε να μπορούν να τη βρουν εύκολα οι χρήστες.

 3. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτήν τη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση, επιβεβαιώστε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 4. Για να δημιουργείτε μια έκδοση κάθε φορά που γίνεται μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη, στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύεται και η κύρια και η δευτερεύουσα έκδοση και πόσες εκδόσεις της κάθε μίας θέλετε να παρακολουθείτε.

 5. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, στη λίστα, κάντε κλικ στον τύπο του προεπιλεγμένου αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τα αρχεία που δημιουργούνται στη βιβλιοθήκη.

 6. Στην ενότητα Ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να προσθέσετε στη βιβλιοθήκη μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων".

Ρύθμιση παραμέτρων της ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

 1. Στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για αυτή τη ροή εργασίας εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή Διαχείριση μεταφράσεων.

 2. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες" ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες", οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να προβάλλουν εύκολα τις δικές τους εργασίες ροής εργασίας χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου στη λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας θα περιλαμβάνουν ή θα αποκαλύψουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θέλετε να διαχωρίσετε από τη γενική λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν θα έχετε στην εταιρεία σας πολλές ροές εργασίας ή εάν οι ροές εργασίας θα περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε λίστες "Εργασίες" για κάθε ροή εργασίας.

 3. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας. Στη λίστα ιστορικού εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν θα έχετε πολλές ροές εργασίας στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μια χωριστή λίστα "Ιστορικό" για κάθε μία.

 4. Στην ενότητα Επιλογές έναρξης, καθορίστε τον τρόπο, το χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να γίνει έναρξη μιας ροής εργασίας.

  • Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και δευτερευουσών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην ενότητα Λίστα γλωσσών και μεταφραστών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε ότι η ροή εργασίας χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα λίστα μεταφραστών για την ανάθεση εργασιών μετάφρασης, κάντε κλικ στην εντολή Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα λίστα γλωσσών και μεταφραστών από την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει ήδη μια λίστα μεταφραστών για την τοποθεσία σας.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών, που θα χρησιμοποιηθεί σε περιόδους λειτουργίας της ροής εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργήστε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών για αυτήν τη ροή εργασίας, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο Όνομα λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανοίξτε τη νέα λίστα μεταφραστών σε ξεχωριστό παράθυρο εάν θέλετε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη νέα λίστα μεταφραστών όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή της ροής εργασίας.

 7. Στην ενότητα Προθεσμία, καθορίστε το εύρος των ημερών μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ροής εργασίας για τις εργασίες που ξεκινούν αυτόματα.

  Η επιλογή ορισμού προθεσμίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε την αυτόματη έναρξη της ροής εργασίας κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή των εγγράφων στη βιβλιοθήκη.

 8. Στην ενότητα Ολοκλήρωση της ροής εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν τροποποιείται το πρωτότυπο έγγραφο εάν θέλετε να ολοκληρώνεται η ροή εργασίας όταν ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ή όταν κάποιος αλλάζει το έγγραφο προέλευσης της μετάφρασης.

  Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ροή εργασίας θα ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες μετάφρασης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα μεταφραστών για να τη χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας και να έχετε ανοιχτή αυτή τη λίστα σε ένα νέο παράθυρο, ανοίγει ένα χωριστό παράθυρο και μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων όποτε θέλετε. Ίσως θέλετε να προσθέσετε πολλές ροές εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" σε μία βιβλιοθήκη, εάν επιθυμείτε να έχετε χωριστές λίστες μεταφραστών για διαφορετικά έγγραφα προέλευσης στην ίδια βιβλιοθήκη, ή διαφορετικούς κανόνες μετάφρασης για διαφορετικά έγγραφα προέλευσης.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια νέα ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων".

  1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην περιοχή Δικαιώματα και Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  Εάν έχουν προστεθεί ήδη ροές εργασίας σε αυτή τη λίστα, τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα θα σας οδηγήσει απευθείας στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας" και χρειάζεται να κάνετε κλικ στην εντολή Προσθήκη ροής εργασίας για να μεταβείτε στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας". Εάν δεν έχουν προστεθεί ροές εργασίας σε αυτή τη λίστα, τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα θα σας οδηγήσει απευθείας στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας".

 3. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για αυτή τη ροή εργασίας εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή Διαχείριση μεταφράσεων.

 4. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες" ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες", οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να προβάλλουν εύκολα τις δικές τους εργασίες ροής εργασίας χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου στη λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας θα περιλαμβάνουν ή θα αποκαλύψουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θέλετε να διαχωρίσετε από τη γενική λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν θα έχετε στην εταιρεία σας πολλές ροές εργασίας ή εάν οι ροές εργασίας θα περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε λίστες "Εργασίες" για κάθε ροή εργασίας.

 5. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας. Στη λίστα ιστορικού εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν θα έχετε πολλές ροές εργασίας στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μια χωριστή λίστα "Ιστορικό" για κάθε μία.

 6. Στην ενότητα Επιλογές έναρξης, καθορίστε τον τρόπο, το χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να γίνει έναρξη μιας ροής εργασίας.

  • Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και δευτερευουσών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην ενότητα Λίστα γλωσσών και μεταφραστών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε ότι η ροή εργασίας χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα λίστα μεταφραστών για την ανάθεση εργασιών μετάφρασης, κάντε κλικ στην εντολή Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα λίστα γλωσσών και μεταφραστών από την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών, που θα χρησιμοποιηθεί σε περιόδους λειτουργίας της ροής εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργήστε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών για αυτήν τη ροή εργασίας, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο Όνομα λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανοίξτε τη νέα λίστα μεταφραστών σε ξεχωριστό παράθυρο εάν θέλετε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη νέα λίστα μεταφραστών όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή της ροής εργασίας.

 9. Στην ενότητα Προθεσμία, καθορίστε το εύρος των ημερών μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ροής εργασίας για τις εργασίες που ξεκινούν αυτόματα.

  Η επιλογή ορισμού προθεσμίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε την αυτόματη έναρξη της ροής εργασίας κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή των εγγράφων στη βιβλιοθήκη.

 10. Στην ενότητα Ολοκλήρωση της ροής εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν τροποποιείται το πρωτότυπο έγγραφο εάν θέλετε να ολοκληρώνεται η ροή εργασίας όταν ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ή όταν κάποιος αλλάζει το έγγραφο προέλευσης της μετάφρασης.

  Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ροή εργασίας θα ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες μετάφρασης.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα μεταφραστών για να τη χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας και να έχετε ανοιχτή αυτή τη λίστα σε ένα νέο παράθυρο, ανοίγει ένα χωριστό παράθυρο και μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μιας λίστας μεταφραστών για χρήση με μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Όταν ξεκινάτε μια ροή εργασίας μετάφρασης, η ροή εργασίας δημιουργεί ένα αντίγραφο του εγγράφου προέλευσης για κάθε μία από τις γλώσσες προορισμού οι οποίες καθορίζονται στη λίστα μεταφραστών για τη ροή εργασίας. Στη συνέχεια, αναθέτει τις εργασίες μετάφρασης στους μεταφραστές που έχουν καθοριστεί για αυτές τις γλώσσες στη λίστα μεταφραστών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μεταφραστές, οι οποίοι έχουν καθοριστεί για ένα συγκεκριμένο τύπο μετάφρασης (για παράδειγμα, για μια μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ισπανικά, τότε ο καθένας από αυτούς τους μεταφραστές θα λάβει μια εργασία μεταφραστές.

 1. Εάν η λίστα των μεταφραστών για τη ροή εργασίας δεν είναι ήδη ανοιχτή, ανοίξτε την.

  Εάν το όνομα της λίστας σας δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσιών και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 2. Στο το μενού Δημιουργία μενού 'Δημιουργία' , κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο.

 3. Στην ενότητα Μετάφραση από, επιλέξτε την αρχική γλώσσα του εγγράφου προέλευσης από την οποία αυτός ο μεταφραστείς θα μεταφράσει έγγραφα από τη λίστα, ή κάντε κλικ στην επιλογή Καθορίστε τη δική σας τιμή και πληκτρολογήστε τη γλώσσα στο πλαίσιο.

 4. Στην ενότητα Μετάφραση προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία αυτός ο μεταφραστείς θα μεταφράσει έγγραφα από τη λίστα, ή κάντε κλικ στην επιλογή Καθορίστε τη δική σας τιμή και πληκτρολογήστε τη γλώσσα στο πλαίσιο.

 5. Στην ενότητα Μεταφραστής, πληκτρολογήστε το όνομα του μεταφραστή που θα εκτελέσει αυτό τον τύπο μετάφρασης, ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε ένα όνομα από την υπηρεσία καταλόγου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλους μεταφραστές στη λίστα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη μιας ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Εάν οι παράμετροι της ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων" έχουν ρυθμιστεί ώστε η ροή εργασίας να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη έναρξη της ροής εργασίας σε έγγραφα σε μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων". Για να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον δικαίωμα επεξεργασίας στοιχείων. Για ορισμένες ροές εργασίας ενδέχεται να απαιτείται να διαθέτετε επίσης δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να τις ξεκινήσετε σε ένα έγγραφο..

Σημείωση: Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εργασίες της ροής εργασίας μετά την εκκίνησή της, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να επιβεβαιώσετε ότι οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων η οποία περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο έγγραφο για το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ροές εργασίας.

 3. Στην ενότητα Έναρξη νέας ροής εργασίας, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας την οποία θέλετε να ξεκινήσετε.

 4. Στην ενότητα Αίτηση μετάφρασης, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταφράσεις, στο πλαίσιο Προθεσμία.

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να περιλαμβάνεται στην αίτηση μετάφρασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Η ροή εργασίας ξεκινά αμέσως. Δημιουργεί ένα αντίγραφο του εγγράφου προέλευσης σε κάθε μία από τις γλώσσες προορισμού που καθορίζονται στη λίστα μεταφραστών για τη ροή εργασίας. Επίσης, δημιουργεί εργασίες μετάφρασης για κάθε έναν από τους μεταφραστές που υπάρχουν στη λίστα μεταφραστών. Οι εργασίες απαιτούν τη μετάφραση του εγγράφου προέλευσης σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μεταφραστές, οι οποίοι έχουν καθοριστεί για ένα συγκεκριμένο τύπο μετάφρασης (για παράδειγμα, για μια μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ισπανικά, τότε ο καθένας από αυτούς τους μεταφραστές θα λάβει μια εργασία μεταφραστές. Εάν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ενεργοποιημένο για την τοποθεσία, οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα λάβουν επίσης μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις εργασίες μετάφρασης που τους έχουν ανατεθεί.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση μιας εργασίας της ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

Για να ολοκληρώσετε πλήρως μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων", πρέπει να κάνετε δύο πράγματα:

 • Να αποθηκεύσετε το μεταφρασμένο αντίγραφο του εγγράφου προέλευσης στη βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.

 • Να επεξεργαστείτε την εργασία της ροής εργασίας, για να υποδηλώσετε ότι η κατάστασή της είναι Ολοκληρώθηκε.

Επειδή ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για τη μετάφραση ενός εγγράφου, ίσως θέλετε να επεξεργαστείτε τη φόρμα εργασίας της ροής εργασίας, για να ανακοινώσετε την πρόοδό σας σχετικά με την εργασία μετάφρασης πριν να την ολοκληρώσετε.

 1. Ανοίξτε τη λίστα Εργασίες για την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε Οι εργασίες μου από το μενού Προβολή, για να εντοπίσετε την εργασία ροής εργασίας.

  Εάν στη ροή εργασίας δεν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες", τότε η εργασία της ροής εργασίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα "Εργασίες". Για να εντοπίσετε την εργασία της ροής εργασίας, μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο της ροής εργασίας. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ροές εργασίας. Στη σελίδα Κατάσταση ροής εργασίας, στην ενότητα Ροές εργασίας που εκτελούνται, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας στην οποία συμμετέχετε. Στην ενότητα Εργασίες, εντοπίστε την εργασία της ροής εργασίας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της εργασίας που θέλετε να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου.

 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση στο έγγραφο που χρειάζεται να μεταφραστεί, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Είναι χρήσιμο να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου κατά τη διάρκεια της μετάφρασής του. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εργασίες διακομιστή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

 5. Μεταφράστε το έγγραφο.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη μετάφραση του εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί του Microsoft Office και κατόπιν στην επιλογή Αποθήκευση.

 7. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εργασίες διακομιστή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

 8. Στη φόρμα εργασίας της ροής εργασίας, δίπλα στο Αλλαγή της κατάστασης μετάφρασης σε, επιλέξτε την τιμή κατάστασης που θέλετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε Σε εξέλιξη ή Ολοκληρώθηκε.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×