Χρήση μιας λίστας με δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναπτυσσόμενες λίστες πλαισίων ελέγχου και λίστες πλαισίων ελέγχου — λίστες που σας επιτρέπουν να επιλέγετε και να αποθηκεύετε περισσότερες από μία τιμές στο πεδίο ενός πίνακα. Αυτές οι λίστες πολλαπλών τιμών είναι μια νέα δυνατότητα στην Microsoft Office Access 2007. Λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό όπως και οι κανονικές λίστες, αλλά δεν περιλαμβάνουν πλαίσια ελέγχου δίπλα σε κάθε στοιχείο της λίστας. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 100 στοιχεία κάνοντας κλικ στα πλαίσια ελέγχου.

Οι νέες λίστες συνεισφέρουν στην επίλυση ορισμένων κοινών προβλημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή και την αποθήκευση δεδομένων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε την Αccess για να παρακολουθήσετε αναθέσεις εργασιών. Τώρα μπορείτε να αναθέτετε πολλά άτομα με μια μεμονωμένη εργασία επιλέγοντας τα ονόματά τους από μια μεμονωμένη λίστα — κάτι που δεν μπορούσατε να κάνετε σε προηγούμενες εκδόσεις της Access χωρίς τη χρήση προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Οι νέες λίστες λαμβάνουν δεδομένα από ένα άλλο στοιχείο βάσης δεδομένων που ονομάζεται πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών. Θα πρέπει να έχετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών σε έναν από τους πίνακες βάσης δεδομένων, πριν να μπορέσετε να δημιουργήσετε λίστες πολλαπλών τιμών. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε πεδία αναζήτησης πολλαπλών τιμών δεν εμπίπτει στην εμβέλεια αυτού του άρθρου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών, ανατρέξτε στα άρθρα Προσθήκη ή αλλαγή ενός πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές και Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της τεχνολογίας πίσω από το πλαίσιο ελέγχου αναπτυσσόμενες λίστες και λίστες του πλαισίου ελέγχου

Χρήση μιας λίστας πολλαπλών τιμών σε μια φόρμα

Χρήση μιας λίστας πολλαπλών τιμών σε πίνακα

Μεγεθύνετε μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές

Κατανόηση της τεχνολογίας στην οποία βασίζονται οι αναπτυσσόμενες λίστες πλαισίων ελέγχου και οι λίστες πλαισίου ελέγχου

Οι αναπτυσσόμενες λίστες πλαισίων ελέγχου και οι λίστες πλαισίων ελέγχου βασίζονται σε μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται "πεδία πολλαπλών τιμών". Εν συντομία, τα πολλαπλά πεδία επιτρέπουν να προσαρτήσετε πολλαπλά στοιχεία στο μεμονωμένο πεδίο ενός πίνακα, μια ενέργεια την οποία δεν μπορούσατε να κάνετε σε προηγούμενες εκδόσεις της Access.

Η Office Access 2007 εμφανίζει τα πεδία πολλαπλών τιμών μέσα από αρκετές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων λιστών πλαισίων ελέγχου και των λιστών πλαισίων ελέγχου, πεδίων πολλαπλών τιμών ενός πίνακα και συνημμένων. Οι λίστες και τα πεδία πίνακα πολλαπλών τιμών σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε πολλαπλά στοιχεία από μια μεμονωμένη λίστα, και τα συνημμένα σας δίνουν τη δυνατότητα να επισυνάπτετε πολλαπλά τμήματα δεδομένων σε μια εγγραφή, όπως επισυνάπτετε εικόνες και άλλα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συνημμένων, ανατρέξτε στο άρθρο Επισύναψη αρχείων και γραφικών στις εγγραφές της βάσης δεδομένων σας.

Για να δημιουργήσετε αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου ή λίστες πλαισίου ελέγχου, ξεκινάτε με πεδίο αναζήτησηςπολλών τιμών — ένα πεδίο πίνακα που χρησιμοποιεί ένα ερώτημα για την αναζήτηση τιμών που περιέχονται σε κάποιο άλλο σημείο στη βάση δεδομένων. Εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πεδία αναζήτησης πολλών τιμών είναι πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία τους, ανατρέξτε στα άρθρα με τίτλο Προσθήκη ή αλλαγή ενός πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές και Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών.

Αφού δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο απευθείας ή μπορείτε να συνδέσετε μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου ή μια λίστα πλαισίου ελέγχου με αυτό το πεδίο. Μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου που έχει οριστεί ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές τιμές.

Αυτές οι εικόνες δείχνουν μια τυπική αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου σε ανοιχτή και κλειστή κατάσταση.

Αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου σε κλειστή κατάσταση

Ανοιχτή αναπτυσσόμενη λίστα με πλαίσια ελέγχου.

Σημείωση: Τα κανονικά στοιχεία ελέγχου σύνθετου πλαισίου σας επιτρέπουν να επιλέγετε στοιχεία από μια λίστα ή να καταχωρείτε τιμές απευθείας από το στοιχείο ελέγχου. Ωστόσο, όταν ορίζετε ένα στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου, μπορείτε να επιλέγετε στοιχεία μόνο από τη λίστα. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δικών σας τιμών.

Η λίστα πλαισίου ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας που έχει οριστεί ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές τιμές.

Λίστα με πλαίσια ελέγχου.

Αντίθετα με τις αναπτυσσόμενες λίστες πλαισίου ελέγχου, μια λίστα πλαισίου ελέγχου δεν κλείνει αφού κάνετε τις επιλογές σας, και δεν περιλαμβάνει τα κουμπιά OK ή Άκυρο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις, αλλά όταν τα χρησιμοποιείτε σε εκθέσεις εμφανίζουν μόνο τις επιλογές σας. Από προεπιλογή, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου σε μια έκθεση για να αλλάξετε δεδομένα.

Τέλος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών απευθείας σε έναν πίνακα κάνοντας κλικ ή επιλέγοντας το πεδίο πίνακα. Όταν το κάνετε αυτό, η Access εφαρμόζει μόνο την αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου από προεπιλογή — δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο στοιχείο ελέγχου.

Τα βήματα στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από ένα πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών. Τα βήματα χρησιμοποιούν το πρότυπο βάσης δεδομένων "Παρακολούθηση θέματος" που περιλαμβάνεται στην Office Access 2007.

Αρχή της σελίδας

Χρήση μιας λίστας πολλαπλών τιμών σε φόρμα

Τα βήματα αυτά θεωρούν ότι έχετε στη διάθεσή σας έναν πίνακα βάσης δεδομένων που περιέχει ένα πεδίο αναζήτησης πολλαπλών τιμών, καθώς και μια φόρμα η οποία περιέχει μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου ή μια λίστα πλαισίου ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πεδίου αναζήτησης, ανατρέξτε στα άρθρα με τίτλο Προσθήκη ή αλλαγή ενός πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές και Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών.

Χρήση μιας λίστας πολλαπλών τιμών

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που περιέχει την αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου ή τη λίστα πλαισίου ελέγχου.

  Και στους δύο τύπους λίστας, κάθε στοιχείο συνοδεύεται από ένα πλαίσιο ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου που θέλετε να επιλέξετε. Εάν χρησιμοποιείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αν χρησιμοποιείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου κλείνει και εμφανίζει τις επιλογές σας σε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμματα, ως εξής:

  Κλειστή αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου σε φόρμα

  Εάν δεν μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές σας, μπορείτε να ανοίξετε τη φόρμα σε προβολές σχεδίαση ή διάταξη και να μεγεθύνετε το στοιχείο ελέγχου λίστας. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα Αύξηση μεγέθους μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: 

 • Να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να αναγνωρίζετε μια λίστα πολλαπλών τιμών επειδή τα πλαίσια ελέγχου εμφανίζονται δίπλα σε κάθε στοιχείο της λίστας.

 • Σε αυτό το παράδειγμα, η λίστα στο δείγμα βάσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας. Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο — επιλέγετε στοιχεία κάνοντας κλικ στα πλαίσια ελέγχου — αλλά το στοιχείο ελέγχου δεν περιέχει τα κουμπιά OK ή Άκυρο.

  Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 100 πλαίσια ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση λίστας πολλαπλών τιμών σε πίνακα

Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα πολλαπλών τιμών σε πίνακα, η Access παρέχει μόνο ένα στοιχείο ελέγχου — μια αναπτυσσομένη λίστα πλαισίου ελέγχου — και δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο πίνακας σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Τοποθετήστε την εστίαση στο πεδίο πολλαπλών τιμών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κάτω βέλος που εφάπτεται στο πεδίο.

  Σημείωση: Η θέση του κάτω βέλους καθορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας των Windows.

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα σε κάθε ένα από τα στοιχεία που θέλετε να επιλέξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η λίστα κλείνει και εμφανίζει τις επιλογές σας, διαχωρισμένες με κόμματα, ως εξής:

  Αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου σε φύλλο δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Μεγέθυνση μιας αναπτυσσόμενης λίστας πλαισίου ελέγχου ώστε να εμφανίζει περισσότερες επιλογές

Όταν χρησιμοποιείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου για να επιλέξετε έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων, είναι πιθανό, όταν κλείσετε τη λίστα, να μην βλέπετε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία. Οι σχεδιαστές βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούν τις αναπτυσσόμενες λίστες (στοιχεία ελέγχου σύνθετου πλαισίου), επειδή κάνουν επωφελή χρήση του χώρου της οθόνης — εμφανίζουν τις επιλογές που χρειάζεται ο χρήστης και, στη συνέχεια, κλείνουν μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την επιλογή του. Αν μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου ελέγχου δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να εμφανίζει όλες τις επιλογές σας, μπορείτε να μεγεθύνετε το στοιχείο ελέγχου. Τα ακόλουθα βήματα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μεγεθύνετε το στοιχείο ελέγχου και πώς μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές.

Σημείωση: Συνήθως, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το μέγεθος των στοιχείων ελέγχου μιας λίστας πλαισίου ελέγχου, δεδομένου ότι αυτά εμφανίζουν μια γραμμή κύλισης όταν η λίστα υπερβαίνει το μέγεθος του παραθύρου του στοιχείου ελέγχου.

Αλλαγή μεγέθους στοιχείου ελέγχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης

  –ή–

  Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου της αναπτυσσόμενης λίστας πλαισίου ελέγχου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους και σύρετε το άκρο του στοιχείου ελέγχου μέχρι να φτάσει στο ύψος ή πλάτος που θέλετε, ως εξής:

  Αλλαγή μεγέθους ενός πεδίου πολλαπλών τιμών

  –ή–

  Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο ελέγχου και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Όλες, επιλέξτε τις ιδιότητες Ύψος ή Πλάτος και εισάγετε έναν αριθμό για το μέγεθος.

  Η Access μετακινεί αυτόματα οποιαδήποτε γειτονικά στοιχεία ελέγχου προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

 3. Αποθηκεύστε την εργασία σας και μεταβείτε σε Προβολή φόρμας για να δείτε πόσο καλά λειτουργούν οι αλλαγές που κάνατε. Για εναλλαγή των προβολών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη γραμμή κατάστασης της Access, ή μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου της φόρμας και να χρησιμοποιήσετε το μενού συντόμευσης.

  Καθώς ελέγχετε τις αλλαγές σας, κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις;

  • Το νέο μέγεθος εμφανίζει επαρκή αριθμό δεδομένων;

  • Εσείς ή ένας τυπικός χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν επαρκή αριθμό στοιχείων από τη λίστα προκειμένου να συμπληρώσει τον πρόσθετο χώρο;

  • Οι αλλαγές επηρεάζουν την οπτική σχεδίαση, ή τη χρηστικότητα και τη ροή εργασίας της φόρμας;

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×