Χρήση μελανιού για Tablet PC

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με tablet PC και Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010 ή Microsoft Word 2010, μπορείτε να σχεδιάσετε σχημάτων γραφής ή να επισημάνετε περιοχές του κειμένου.

Στο PowerPoint 2010, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σχεδίων σε σχήματα ή να τα αντιγράψετε ως κείμενο.

Σημειώσεις: 

 • Εάν δημιουργήσετε ένα έγγραφο στο Word 2007 ή 2010 (.docx) το χέρι και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το έγγραφο ως συμβατά αρχείου Word 97-2003 (.doc), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γόμα για να διαγράψετε το μελάνι που δημιουργήσατε προηγουμένως.

 • Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε γραφής σε τις διαφάνειες του PowerPoint σε προβολή παρουσίασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση με μελάνι σε προβολή παρουσίασης, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση ή επισήμανση σε διαφάνειες στη διάρκεια μιας παρουσίασης

 • Εάν δημιουργήσετε με το χέρι σε μια PowerPoint 2007 ή 2010 παρουσίασης (.pptx) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το έγγραφο ως συμβατά αρχείου PowerPoint 97-2003 (.ppt), όλες Χρόνος κίνησης που εφαρμόζεται σε ομάδες γραφής θα χαθούν.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία ενός χειρόγραφου σχεδίου

Σχεδίαση με μελάνι

Επισημάνετε μια ενότητα

Διαγραφή μελανιού

Διαγραφή τμημάτων ενός χειρόγραφου σχεδίου

Επιλογή τμημάτων ενός χειρόγραφου σχεδίου

Μετατροπή χειρόγραφων σχεδίων σε σχήματα

Αντιγραφή μελανιού ως κειμένου

Δημιουργία ενός χειρόγραφου σχεδίου

Κατά το άνοιγμα και αρχίσετε να εργάζεστε στο Excel 2010, το PowerPoint 2010 ή το Word 2010 σε Tablet PC, εμφανίζεται η καρτέλα πένες, στην περιοχή Εργαλεία γραφής.

Σχεδίαση με μελάνι

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή πένα.

 2. Με τη γραφίδα, σχεδιάστε γραφής στο αρχείο.

Επισημάνετε μια ενότητα

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή επισήμανσης.

 2. Με τη γραφίδα, επισημάνετε το τμήμα του αρχείου που θέλετε.

Διαγραφή μελανιού

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα εγγραφή, επιλέξτε Γόμα.

 2. Με τη γραφίδα, κάντε κλικ στην επιλογή τα σχέδια γραφής που θέλετε να σβήσετε.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή τμημάτων ενός χειρόγραφου σχεδίου

Ισχύει μόνο για το PowerPoint 2010

Μπορείτε να διαγράψετε τμήματα της μολυβιάς στο PowerPoint 2010. Διαγραφή τμημάτων ενός χειρόγραφου σχεδίου καταργεί οι κινήσεις που έχουν εφαρμοστεί στο σχέδιο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε χειρόγραφα σχέδια που έχουν ομαδοποιηθεί μαζί.

Για να σβήσετε τμήμα ενός σχεδίου, κάντε τα εξής:

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα εγγραφή, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Γόμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μικρές γόμα ή Μεσαία γόμα.

 2. Με τη γραφίδα, κάντε κλικ στις περιοχές του μελανιού σχέδιο που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή τμημάτων ενός χειρόγραφου σχεδίου

Ισχύει μόνο για το PowerPoint 2010

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή λάσου.
  Το εργαλείο "Λάσο" της καρτέλας "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία μελανιού" της κορδέλας του PowerPoint 2010

 2. Με τη γραφίδα, σύρετε έναν κύκλο γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επιλέξετε.
  Μια περιοχή μπλε, διακεκομμένη επιλογής εμφανίζεται γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εργαλείο λάσου είναι ένα εργαλείο γραφής συγκεκριμένο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο λάσου για να επιλέξετε αντικείμενα μη γραφής (σχήματα, εικόνες, κ.λπ.).

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή χειρόγραφων σχεδίων σε σχήματα

Ισχύει μόνο για το PowerPoint 2010

Μπορείτε να αλλάξετε το χειρόγραφα σχέδια σε σχήματα στο PowerPoint 2010. Κατά τη μετατροπή μιας χειρόγραφες σχήματος σε ένα σχήμα κανονική, μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ σχήματος, να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος και να προσθέσετε σκιές ή εφέ 3-δ.

Για να μετατρέψετε ένα χέρι σε ένα σχήμα, κάντε τα εξής:

 1. Στην περιοχή Εργαλεία γραφής, στην καρτέλα πένες, στην ομάδα Art γραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε σχήματα.

 2. Με τη γραφίδα, σχεδιάστε ένα σχήμα στη διαφάνεια.
  PowerPoint 2010 αναγνωρίζει αυτό το σχήμα που σχεδίαση και θα το μετατρέψει αυτόματα σε κανονική σχήμα.

Ποια σχήματα μπορεί να μετατραπεί σε κανονική σχημάτων γραφής;

Όταν σχεδιάζετε ένα σχήμα γραφής, το PowerPoint μετατρέπει στο σχήμα που είναι πιο παρόμοια.

Με το χέρι

Αντίστοιχο σχήμα

Ορθογώνιο

Ένα ορθογώνιο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Ορθογώνιο

Ένα κανονικό ορθογώνιο

Τετράγωνο

Ένα τετράγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Ορθογώνιο με όλες τις πλευρές ίσες

Ένα κανονικό τετράγωνο

Ρόμβος

Ένας ρόμβος που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Ρόμβος

Ένας κανονικός ρόμβος

Παραλληλόγραμμο

Ένα παραλληλόγραμμο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Παραλληλόγραμμο

Ένα κανονικό παραλληλόγραμμο

Τραπέζιο

Ένα κανονικό παραλληλόγραμμο

Τραπέζιο

Ένα κανονικό τραπέζιο

Ακανόνιστο τετράπλευρο

Ένα τετράπλευρο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Κλειστό σχήμα ελεύθερης σχεδίασης με τέσσερις πλευρές

Ένα κανονικό τετράπλευρο

Κανονικό πεντάγωνο

Ένα πεντάγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Πεντάγωνο με όλες τις πλευρές ίσες

Ένα κανονικό πεντάγωνο

Κανονικό εξάγωνο

Ένα εξάγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Εξάγωνο με όλες τις πλευρές ίσες

Ένα κανονικό εξάγωνο

Έλλειψη

Μια έλλειψη που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Έλλειψη

Μια κανονική έλλειψη

Κύκλος

Ένας κύκλος που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Έλλειψη με ίσο ύψος και πλάτος σχήματος

Ένας κανονικός κύκλος

Βέλος μονής κεφαλής

Ένα βέλος που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Βέλος

Ένα κανονικό βέλος

Βέλος δύο κεφαλών

Ένα βέλος με δύο κεφαλές που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Διπλό βέλος

Ένα κανονικό διπλό βέλος

Γραμμή που συνδέει δύο σχήματα

Μια γραμμή που συνδέει δύο σχήματα

Γραμμή σύνδεσης

Μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

Ορθογώνιο τρίγωνο

Ένα ορθογώνιο τρίγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Τρίγωνο με ορθή γωνία

Ένα κανονικό ορθογώνιο τρίγωνο

Ισόπλευρο τρίγωνο

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Τρίγωνο με όλες τις πλευρές ίσες

Ένα κανονικό ισόπλευρο τρίγωνο

Ισοσκελές τρίγωνο

Ένα ισοσκελές τρίγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Τρίγωνο με δύο ίσες πλευρές

Ένα κανονικό ισοσκελές τρίγωνο

Σκαληνό τρίγωνο

Ένα σκαληνό τρίγωνο που έχει σχεδιαστεί με το χέρι

Κλειστό σχήμα ελεύθερης σχεδίασης με τρεις πλευρές.

Ένα κανονικό σκαληνό τρίγωνο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε μια γραμμή με μελάνι και, στη συνέχεια, να προσθέσετε ένα σημείο βέλος στο τέλος της γραμμής, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα τη γραμμή σε ένα βέλος. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα βέλος δύο κεφαλών, σχεδιάστε ένα βέλος μονής κεφαλής πρώτα και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα δεύτερο περιγράμματος για το άλλο άκρο του βέλους. Το PowerPoint θα μετατρέψει το δεύτερο περίγραμμα σε μια δεύτερη κεφαλή βέλους για το σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή μελανιού ως κειμένου

Ισχύει μόνο για το PowerPoint 2010

Εάν το σχέδιό σας γραφής περιλαμβάνει χειρόγραφων κείμενο, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν χειρόγραφου σχεδίου και να, στη συνέχεια, αντιγράψτε την ως κανονικό κείμενο.

 1. Επιλέξτε το σχέδιο γραφής που περιέχει γραπτές κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Επίσης στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο κουμπί κάτω από το στοιχείο Επικόλληση και κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μόνο του κειμένου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×