Χρήση κατακόρυφου ή οριζόντιου προσανατολισμού διαφανειών στην ίδια παρουσίαση

Χρήση κατακόρυφου ή οριζόντιου προσανατολισμού διαφανειών στην ίδια παρουσίαση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυνατό να συνδυάσετε οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού διαφανειών στην ίδια παρουσίαση, αλλά θα σας περιγράφουν παρακάτω λύση. Εάν αυτή είναι μια δυνατότητα που θέλετε να δείτε πλήρως υποστηρίζονται στο PowerPoint, επικοινωνήστε στείλτε μας τα σχόλιά σας.

Παρόλο που δεν μπορείτε να συνδυάσετε κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού διαφανειών, μπορείτε να τοποθετήσετε μια εικόνα ή άλλο είδος του σχήματος που είναι προσανατολισμένος σε κατακόρυφο σε οριζόντιο διαφάνεια. Πρόβλεψη σε μια οθόνη, θα μοιάζει η ίδια σε μια διαφάνεια οριζόντια όπως θα εμφανίζεται σε μια διαφάνεια κατακόρυφου προσανατολισμού.

Ως λύση (όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω), μπορείτε να συνδέσετε δύο παρουσιάσεις (μία σε οριζόντιο προσανατολισμό και το άλλο κατακόρυφα) για να εμφανίσετε τον κάθετο και οριζόντιες διαφάνειες, τι φαίνεται να είναι μία παρουσίαση.

Συμβουλή: Τοποθετήστε και τις δύο παρουσιάσεις στον ίδιο φάκελο πριν δημιουργήσετε τις συνδέσεις. Με αυτό τον τρόπο, εάν ο φάκελος αντιγραφεί σε ένα CD ή μετακινηθεί, οι παρουσιάσεις θα εξακολουθούν να συνδέονται σωστά.

Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στην παρουσίαση του PowerPoint.

Λύση για την τοποθέτηση κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού διαφανειών σε μια παρουσίαση

 1. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την πρώτη παρουσίαση στη δεύτερη παρουσίαση:

  1. Στην πρώτη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να συνδέσετε στη δεύτερη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, επιλέξτε Ενέργεια.

   Κάντε κλικ στην ενέργεια
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή στην καρτέλα Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης προς και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Άλλη παρουσίαση του PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint, εντοπίστε και επιλέξτε τη δεύτερη παρουσίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   Το παράθυρο διαλόγου 'Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια'

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

 2. Δημιουργήσετε μια σύνδεση από τη δεύτερη παρουσίαση προς την πρώτη παρουσίαση:

  1. Στη δεύτερη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση με την πρώτη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, επιλέξτε Ενέργεια.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή στην καρτέλα Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλη παρουσίαση του PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint, εντοπίστε και κάντε κλικ στην πρώτη παρουσίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

 1. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την πρώτη παρουσίαση στη δεύτερη παρουσίαση:

  1. Στην πρώτη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να συνδέσετε στη δεύτερη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε ενέργεια.

   Κάντε κλικ στην ενέργεια
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή στην καρτέλα Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλη παρουσίαση του PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint, εντοπίστε και επιλέξτε τη δεύτερη παρουσίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Επιλέξτε διαφάνεια προορισμού

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

 2. Δημιουργήσετε μια σύνδεση από τη δεύτερη παρουσίαση προς την πρώτη παρουσίαση:

  1. Στη δεύτερη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση με την πρώτη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε ενέργεια.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή στην καρτέλα Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλη παρουσίαση του PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint, εντοπίστε και κάντε κλικ στην πρώτη παρουσίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση με διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στην παρουσίαση του PowerPoint

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×