Χρήση κανόνων στο Outlook Web App για αυτόματη προώθηση μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό

Προώθηση ή ανακατεύθυνση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη ρύθμιση κανόνων εισερχομένων στο Outlook Web App.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες εισερχομένων για την αυτόματη προώθηση ή ανακατεύθυνση σε άλλο λογαριασμό μηνυμάτων που αποστέλλονται στο γραμματοκιβώτιό σας. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν δεν ελέγχετε το κύριο γραμματοκιβώτιό σας και θέλετε να μπορείτε να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα από άλλο λογαριασμό. Για να ρυθμίσετε κανόνες εισερχομένων, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Επιλογές > Οργάνωση email ή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Επιλογές > Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς μπορώ να κάνω αυτόματη ανακατεύθυνση όλων των μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό;

Πώς μπορώ να κάνω αυτόματη προώθηση όλων των μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τους κανόνες ανακατεύθυνσης και προώθησης;

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Πώς μπορώ να κάνω αυτόματη ανακατεύθυνση όλων των μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό;

Τα μηνύματα που έχουν ανακατευθυνθεί θα εμφανίζονται ότι προέρχονται από τον αρχικό αποστολέα. Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα ανακατεύθυνσης μηνυμάτων όταν θέλετε οι απαντήσεις στα μηνύματα που έχουν ανακατευθυνθεί να μεταβαίνουν στον αρχικό αποστολέα.

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Είσοδος.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Outlook. Εναλλακτικά, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 > Outlook.

 3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Οργάνωση email > Κανόνες εισερχομένων > Δημιουργία νέο

   Ή

  • Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία > Κανόνες εισερχομένων > Δημιουργία νέο > Δημιουργία νέου κανόνα για παραλαβή μηνυμάτων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα σας.

 5. Στην περιοχή Κατά την άφιξη μηνύματος, επιλέξτε Εφαρμογή σε όλα τα μηνύματα.

 6. Στην περιοχή Να γίνονται τα εξής, επιλέξτε Προώθηση, ανακατεύθυνση ή αποστολή > Ανακατεύθυνση του μηνύματος σε.

 7. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε στο πλαίσιο Προς ή επιλέξτε την από τη λίστα των επαφών σας.

 8. Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας, και κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τον κανόνα.

Πώς μπορώ να κάνω αυτόματη προώθηση όλων των μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό;

Τα προωθημένα μηνύματα εμφανίζονται ως μηνύματα που έχουν προωθηθεί από εσάς. Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα προώθησης μηνυμάτων όταν θέλετε οι απαντήσεις να μεταβαίνουν στη διεύθυνση από την οποία προωθούνται τα μηνύματα και όχι στον αρχικό αποστολέα.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας στο Outlook Web App, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Οργάνωση email > Κανόνες εισερχομένων > Δημιουργία νέο

   Ή

  • Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία > Κανόνες εισερχομένων > Δημιουργία νέο > Δημιουργία νέου κανόνα για παραλαβή μηνυμάτων

 2. Στην περιοχή Κατά την άφιξη μηνύματος, επιλέξτε Εφαρμογή σε όλα τα μηνύματα.

 3. Ανάλογα με τις επιλογές που εμφανίζονται, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Προώθηση, ανακατεύθυνση ή αποστολή > Προώθηση του μηνύματος σε

   Ή

  • Περισσότερες επιλογές > Προώθηση, ανακατεύθυνση ή αποστολή > Προώθηση του μηνύματος σε

 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε στο πλαίσιο Προς ή επιλέξτε την από τη λίστα των επαφών σας.

 5. Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας, και κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τον κανόνα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τους κανόνες ανακατεύθυνσης και προώθησης;

 • Τα αντίγραφα των μηνυμάτων που ανακατευθύνονται ή προωθούνται παραμένουν στο γραμματοκιβώτιό σας. Εάν προσθέσετε μια ενέργεια για τη διαγραφή του μηνύματος, το μήνυμα μετακινείται στο φάκελο "Διαγραμμένα" και εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στο όριο του γραμματοκιβωτίου σας. Εάν υπερβείτε το όριο του γραμματοκιβωτίου, μπορεί να αποκλειστείτε από την αποστολή ή παραλαβή νέων μηνυμάτων. Επίσης, οι κανόνες προώθησης μπορεί να μην λειτουργούν έως ότου διαγράψετε αρκετά μηνύματα προκειμένου το σύνολο στο γραμματοκιβώτιό σας να μην υπερβαίνει το όριο.

 • Όταν δημιουργείτε έναν κανόνα προώθησης ή ανακατεύθυνσης, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις για την αποστολή. Ο αριθμός των διευθύνσεων στις οποίες μπορεί να γίνει αποστολή ίσως να είναι περιορισμένος, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Εάν δημιουργήσετε έναν κανόνα με περισσότερες από μία διευθύνσεις, δοκιμάστε τον για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.

 • Εάν δεν θέλετε ένας κανόνας προώθησης ή ανακατεύθυνσης των εισερχομένων να εφαρμόζεται σε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από Εφαρμογή σε όλα τα μηνύματα.

 • Ο διαχειριστής μπορεί να έχει αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης κανόνων προώθησης ή ανακατεύθυνσης για την αποστολή αλληλογραφίας σε ορισμένους ή όλους τους τομείς εκτός από τον δικό σας. Αφού δημιουργήσετε έναν κανόνα ανακατεύθυνσης ή προώθησης, ελέγξτε τον κανόνα, στέλνοντας ένα μήνυμα στο λογαριασμό σας από έναν άλλο λογαριασμό. Στη συνέχεια, ελέγξτε το λογαριασμό για τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο κανόνας ανακατεύθυνσης ή προώθησης των μηνυμάτων.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαχείριση των κανόνων εισερχομένων, ανατρέξτε στο θέμα Κανόνες εισερχομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×