Χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook.com

Χρησιμοποιήστε κανόνες εισερχομένων για την αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έρχονται στα εισερχόμενά σας.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχειοθέτηση, εκκαθάριση ή άλλα εργαλεία, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση εισερχομένων με την Αρχειοθέτηση, την Εκκαθάριση και άλλα εργαλεία του Outlook.com.

Ποια έκδοση του Outlook.com χρησιμοποιείτε;

Οι οδηγίες διαφέρουν λίγο, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη νέα ή την κλασική έκδοση του Outlook.com. Επιλέξτε την έκδοση που χρησιμοποιείτε, για να δείτε τις οδηγίες που ισχύουν για εσάς.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Στιγμιότυπο οθόνης της επάνω αριστερής γωνίας του γραμματοκιβωτίου της έκδοσης beta του Outlook.com

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για το νέο Outlook.com.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Στιγμιότυπο οθόνης της επάνω αριστερής γωνίας του γραμματοκιβωτίου της κλασικής έκδοσης του Outlook.com

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook.com.

Οδηγίες για το νέο Outlook.com

Οι κανόνες εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε φάκελο.

 1. Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν κανόνα που μετακινεί όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν συγκεκριμένο αποστολέα ή ένα σύνολο αποστολέων σε έναν φάκελο, κάντε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα στη λίστα μηνυμάτων για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα και επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 2. Επιλέξτε τον φάκελο όπου θέλετε να μετακινούνται όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αποστολέα ή το σύνολο αποστολέων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Επιλέξτε OK.

Εάν θέλετε να εκτελούνται περισσότερες ενέργειες από την απλή μετακίνηση των μηνυμάτων από έναν συγκεκριμένο αποστολέα ή ένα σύνολο αποστολέων σε έναν φάκελο, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές.

 1. Για να δημιουργήσετε έναν εντελώς νέο κανόνα, στο επάνω μέρος της σελίδας επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook > Αλληλογραφία > Κανόνες.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου κανόνα.

Για κάθε κανόνα απαιτούνται τουλάχιστον τρία στοιχεία: Ένα όνομα, μια συνθήκη και μια ενέργεια. Οι κανόνες μπορούν επίσης να περιέχουν εξαιρέσεις από συνθήκες. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές συνθήκες, ενέργειες και εξαιρέσεις σε κάθε βήμα επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης, Προσθήκη ενέργειας και Προσθήκη εξαίρεσης.

Εάν δεν θέλετε να εκτελούνται επιπλέον κανόνες μετά την εκτέλεση αυτού του κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων στο Outlook.com.

Πατήστε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τον κανόνα ή Απόρριψη για να ακυρώσετε τη δημιουργία του κανόνα.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Στον κανόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε επεξεργασία .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τον επεξεργασμένο κανόνα.

Σημείωση: Για ορισμένους κανόνες που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες εκδόσεις του Outlook δεν είναι δυνατή η επεξεργασία από το Outlook.com. Δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε ή να επεξεργαστείτε τον κανόνα στο Outlook.com.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Στον κανόνα που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Delete .

  Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για λίγο, καταργήστε το πλαίσιο εναλλαγής δίπλα στον κανόνα.

Οι κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα με βάση τη σειρά που έχουν στη λίστα "Κανόνες εισερχομένων". Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε στα μηνύματα που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Επιλέξτε έναν κανόνα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία ο κανόνας εφαρμόζεται στα εισερχόμενα μηνύματα.

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κανόνες εισερχομένων σε υπάρχοντα μηνύματα στην έκδοση beta του Outlook.com. Ένας νέος κανόνας εφαρμόζεται μόνο στα μηνύματα που λαμβάνετε μετά τη δημιουργία του κανόνα.

Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες Αρχειοθέτηση, Μετακίνηση σε και Εκκαθάριση για την αυτόματη μετακίνηση ή διαγραφή των μηνυμάτων στα εισερχόμενά σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση εισερχομένων με την Αρχειοθέτηση, την Εκκαθάριση και άλλα εργαλεία του Outlook.com.

Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook.com

Οι κανόνες εκτελούνται μόνο στα εισερχόμενά σας. Οι κανόνες δεν εκτελούνται σε άλλους φακέλους.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα στη λίστα μηνυμάτων για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συνθήκη και μια ενέργεια από τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες.

  Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συνθήκες ή ενέργειες επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης ή Προσθήκη ενέργειας.

 3. Προσθέστε εξαιρέσεις στον κανόνα εισερχομένων, επιλέγοντας Προσθήκη εξαίρεσης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η επιλογή Διακοπή επεξεργασίας περισσότερων κανόνων είναι ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή και φτάνει στα εισερχόμενά σας ένα μήνυμα που πληροί τα κριτήρια για περισσότερους από έναν κανόνες, θα εφαρμόζεται μόνο ο πρώτος κανόνας. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες εισερχομένων τα κριτήρια των οποίων πληροί ένα μήνυμα.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάρισης.

 3. Επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε επεξεργασία .

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, επιλέξτε OK.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάρισης.

 3. Επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Delete .

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για λίγο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

Οι κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα με βάση τη σειρά που έχουν στη λίστα Κανόνες εισερχομένων. Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε στα μηνύματα που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας:

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάρισης.

 3. Επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε και στη συνέχεια επιλέξτε το Πάνω βέλος Μετακίνηση επάνω ή το Κάτω βέλος Μετακίνηση κάτω για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζεται στα εισερχόμενα μηνύματα.

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κανόνες εισερχομένων σε υπάρχοντα μηνύματα. Ένας νέος κανόνας εφαρμόζεται μόνο στα μηνύματα που λαμβάνετε μετά τη δημιουργία του.

Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες Αρχειοθέτηση, Μετακίνηση σε και Εκκαθάριση για την αυτόματη μετακίνηση ή διαγραφή των μηνυμάτων στα εισερχόμενά σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση εισερχομένων με την Αρχειοθέτηση, την Εκκαθάριση και άλλα εργαλεία του Outlook.com.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Ίσως έχετε δημιουργήσει έναν κανόνα για την προώθηση ή την ανακατεύθυνση μηνυμάτων που λαμβάνετε σε μια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν είναι έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ προώθησης και ανακατεύθυνσης.

 • Ένα προωθημένο μήνυμα εμφανίζεται ως μήνυμα που λάβατε και στη συνέχεια προωθήσατε σε άλλον παραλήπτη. Όταν ο παραλήπτης απαντήσει, η απάντηση θα σταλθεί στη διεύθυνση από την οποία προωθήθηκε το μήνυμα.

 • Ένα ανακατευθυνόμενο μήνυμα διατηρεί τον αρχικό αποστολέα στη γραμμή "Από". Όταν απαντήσει ένας παραλήπτης στον οποίο είχε ανακατευθυνθεί το μήνυμα, η απάντηση θα πάει στον αρχικό αποστολέα.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Δείτε επίσης

Οργανώστε τα εισερχόμενά σας με την Αρχειοθήκη, την Εκκαθάριση και άλλα εργαλεία στο Outlook.com

Βοηθήστε να αποφυγεί η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στα Εισερχόμενα του Outlook.com

Ταξινομήστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×