Χρήση και ρύθμιση παραμέτρων ενός Τμήματος Web σύνδεσης σύνοψης ή ενός στοιχείου ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης και το στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης παρέχουν και τα δύο έναν εύκολο τρόπο για τη δόμηση μιας σελίδας συνδέσεων σε διάφορους πόρους, τόσο εντός όσο και εκτός της τοποθεσίας σας. Μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση, την οργάνωση και την παρουσίαση των συνδέσεων που προσθέτετε σε ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείου ελέγχου πεδίου

Ρύθμιση παραμέτρων ενός Τμήματος Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείου ελέγχου πεδίου

Χρησιμοποιήστε ένα τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείο ελέγχου πεδίων

Δημιουργία ιστοσελίδας που έχει ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

Όταν δημιουργείτε μια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε αυτή η σελίδα να έχει συνδέσεις σύνοψης, επιλέγοντας την κατάλληλη διάταξη σελίδας.

Οι διατάξεις δισέλιδου περιέχουν ήδη ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης όταν τις χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε μια σελίδα:

 • Σελίδα άρθρου με συνδέσεις σύνοψης

 • Σελίδα υποδοχής με συνδέσεις σύνοψης

 • Σελίδα υποδοχής με οθόνη εκκίνησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης ακριβώς όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης, με τη διαφορά ότι δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου πεδίου σε μια σελίδα. Τα στοιχεία ελέγχου πεδίων πρέπει να προστίθενται σε μια διάταξη σελίδας πριν η διάταξη αυτή χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας.

Προσθήκη ενός Τμήματος Web σύνδεσης σύνοψης σε μια σελίδα

Το Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης μπορεί να προστεθεί σε μια σελίδα μόνο εάν η διάταξη της σελίδας υποστηρίζει τα Τμήματα Web. Μπορείτε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης σε μια σελίδα που χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις παρακάτω διατάξεις σελίδας υποδοχής:

 • Σύνθετη αναζήτηση

 • Αρχική σελίδα intranet

 • Κεντρική σελίδα συζητήσεων

 • Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ατόμων

 • Σελίδα αναζήτησης

 • Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Αρχική σελίδα καταλόγου τοποθεσιών

 • Σελίδα υποδοχής με πίνακα περιεχομένων

 • Μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης.

 • Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 • Επιλέξτε μια ζώνη για το Τμήμα Web και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web της ζώνης. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Προσθήκη Τμημάτων Web.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web, στην περιοχή Όλα τα Τμήματα Web, στην ενότητα Προεπιλογή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων ενός Τμήματος Web ή ενός στοιχείου ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

Υπάρχουν δύο σύνολα επιλογών ρύθμισης παραμέτρων για ένα Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης: οι βασικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων Τμημάτων Web και οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σύνδεσης σύνοψης. Οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σύνδεσης σύνοψης είναι επίσης διαθέσιμες για τα στοιχεία ελέγχου πεδίων σύνδεσης σύνοψης.

Για να επιλέξετε τις βασικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων του Τμήματος Web, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή Τμημάτων Web.

Εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα, το βέλος στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web έχει την ετικέτα επεξεργασία.

Για να ορίσετε τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σύνδεσης σύνοψης, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στυλ και διάταξης. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Επεξεργασία στυλ και διάταξης.

 3. Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές:

  • Προεπιλεγμένο στυλ για τις νέες συνδέσεις      Επιλέξτε ένα στυλ εμφάνισης για τις νέες συνδέσεις. Το στυλ που επιλέγετε εφαρμόζεται σε κάθε σύνδεση που προσθέτετε στο Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης.

  • Αλλαγή των υπαρχουσών συνδέσεων για χρήση αυτού του στυλ      Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε ένα στυλ εμφάνισης που θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις στο Τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης.

  • Ορισμός χρήσης αυτού του στυλ από τις κεφαλίδες ομάδας      Εάν χωρίσετε τις συνδέσεις σας σε ομάδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ορίσετε το στυλ εμφάνισης για τις κεφαλίδες ομάδων.

  • Αριθμός στηλών για τις ομάδες      Εάν χωρίσετε τις συνδέσεις σας σε ομάδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών που θα εμφανίζονται. Ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης μπορεί να διαθέτει έως πέντε στήλες. Εάν χρησιμοποιήσετε πέντε ομάδες ή λιγότερες, μπορείτε να κάνετε κάθε ομάδα να εμφανίζεται στη δική της στήλη, χρησιμοποιώντας την επιλογή Αριθμός στηλών για τις ομάδες για να καθορίσετε έναν αριθμό που ταιριάζει με τον αριθμό των ομάδων που έχετε. Εάν καθορίσετε έναν αριθμό στηλών που είναι μικρότερος από τον αριθμό των ομάδων, οι ομάδες κατανέμονται ομοιόμορφα στις διαθέσιμες στήλες και στο κάτω μέρος του Τμήματος Web προστίθεται μια νέα γραμμή που περιέχει τις υπόλοιπες ομάδες.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός Τμήματος Web ή ενός στοιχείου ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης για να δημιουργήσετε ομάδες που θα τις χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε συνδέσεις, να προσθέσετε νέες συνδέσεις και να ταξινομήσετε τις συνδέσεις και τις κεφαλίδες των ομάδων που βρίσκονται στο Τμήμα Web.

Εάν σχεδιάζετε να οργανώσετε τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας ομάδες, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε τις ομάδες πριν να προσθέσετε νέες συνδέσεις. Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε κάθε νέα σύνδεση σε μια ομάδα, όταν προσθέτετε τη σύνδεση. Εάν επιλέξετε να μην δημιουργήσετε πρώτα τις ομάδες, αλλά αργότερα αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ομάδες, μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε σύνδεση για να την προσθέσετε σε μια ομάδα ή να σύρετε κάθε σύνδεση στην ομάδα στην οποία θέλετε να ανήκει.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη μιας ομάδας σε ένα τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείου ελέγχου πεδίου

Προσθήκη σύνδεσης σε ένα τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείο ελέγχου πεδίων

Ταξινόμηση των συνδέσεων σύνοψης και των κεφαλίδων ομάδων σε ένα τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείου ελέγχου πεδίου

Επεξεργασία μιας υπάρχουσας σύνδεσης ή την κεφαλίδα ομάδας

Προσθήκη μιας ομάδας σε ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίων σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Νέα ομάδα.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα επικεφαλίδας ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Το όνομα εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας των συνδέσεων που προσθέτετε στην ομάδα.

  Σημείωση: Όταν δημιουργείτε την πρώτη ομάδα για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web ή στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, οι υπάρχουσες συνδέσεις στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίου προστίθενται σε αυτή την ομάδα. Οι πρόσθετες ομάδες που δημιουργείτε είναι αρχικά κενές.

Κατάργηση ομάδας

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια ομάδα από ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Στο Τμήμα Web ή το στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στο μενού δίπλα στην ομάδα που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

  Σημείωση: Όταν καταργείτε μια ομάδα που περιέχει συνδέσεις, αυτές οι συνδέσεις μετακινούνται στην πρώτη ομάδα που παραμένει. Εάν καταργήσετε τη μοναδική ομάδα, οι συνδέσεις παραμένουν και δεν βρίσκονται πλέον στην ομάδα.

Προσθήκη μιας σύνδεσης σε ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Στο Τμήμα Web ή το στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύνδεση. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Νέα σύνδεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα σύνδεση , επιλέξτε αν η σύνδεση οδηγεί σε άτομο ή σε στοιχείο.

  Σημείωση: Η σύνδεση σύνοψης με άτομο είναι διαθέσιμη μόνο για τοποθεσίες στις οποίες έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι μιας Υπηρεσίας παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP). Εάν στην τοποθεσία σας δεν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι μιας Υπηρεσίας SSP, η επιλογή Άτομο δεν είναι διαθέσιμη.

  Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με άτομο, εμφανίζεται μια νέα επιλογή, η επιλογή Άτομο, στο παράθυρο διαλόγου Νέα σύνδεση. Μπορείτε να καθορίσετε το άτομο στο οποίο οδηγεί η σύνδεση, πληκτρολογώντας στο πλαίσιο Άτομο ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και στη συνέχεια επιλέγοντας ένα άτομο από το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Προσθήκη ατόμου. Η επιλογή Άτομο δεν εμφανίζεται εάν επιλέξετε τη σύνδεση με στοιχείο.

 4. Προσθέστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για τη σύνδεση, πληκτρολογώντας στα πλαίσια Τίτλος και Περιγραφή. Πρέπει να δώσετε έναν τίτλο, αλλά η περιγραφή είναι προαιρετική. Εάν προσθέσετε μια περιγραφή, μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία του κειμένου της περιγραφής, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος δίπλα στο πλαίσιο Περιγραφή.

 5. Μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση (URL) της σύνδεσης, πληκτρολογώντας στο πλαίσιο Διεύθυνση URL σύνδεσης. Εάν η σύνδεση οδηγεί σε άτομο, η διεύθυνση θα είναι ήδη συμπληρωμένη. Εάν η σύνδεση οδηγεί σε στοιχείο που βρίσκεται στην τοποθεσία σας, μπορείτε να κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το στοιχείο και να συμπληρώσετε αυτόματα το πλαίσιο Διεύθυνση URL σύνδεσης. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση σύνδεσης, κάντε κλικ στο κουμπί Κάντε κλικ εδώ για έλεγχο.

 6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Άνοιγμα της σύνδεσης σε νέο παράθυρο , για να ανοίξει η σύνδεση σε ένα νέο παράθυρο περιήγησης.

 7. Μπορείτε να προσθέσετε μια συμβουλή εργαλείου στη σύνδεση, πληκτρολογώντας στο πλαίσιο Συμβουλή εργαλείου. Η συμβουλή εργαλείου εμφανίζεται επάνω από τη σύνδεση όταν ένας αναγνώστης της σελίδας τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού στη σύνδεση.

 8. Μπορείτε να συσχετίσετε μια εικόνα με τη σύνδεση, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση της εικόνας στο πλαίσιο Διεύθυνση URL εικόνας . Εάν η εικόνα βρίσκεται στην τοποθεσία σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίστε την εικόνα και να συμπληρώσετε αυτόματα το πλαίσιο Διεύθυνση URL εικόνας. Εάν συσχετίσετε μια εικόνα με τη σύνδεση, η εικόνα εμφανίζεται δίπλα στη σύνδεση και οι αναγνώστες της σελίδας μπορούν να κάνουν κλικ είτε στην εικόνα είτε στη σύνδεση, για να μεταβούν στον προορισμό της σύνδεσης. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση της εικόνας, κάντε κλικ στο κουμπί Κάντε κλικ εδώ για έλεγχο.

 9. Εάν καθορίσετε μια εικόνα να συσχετίζεται με τη σύνδεση, μπορείτε επίσης να καθορίσετε εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα, πληκτρολογώντας το κείμενο στο πλαίσιο Περιγραφή εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο διαβάζεται μεγαλόφωνα από το λογισμικό ανάγνωσης σελίδων, όταν ένας αναγνώστης που χρησιμοποιεί λογισμικό ανάγνωσης σελίδων επισκεφθεί τη σελίδα. Επίσης, αυτό το κείμενο εμφανίζεται αντί για την εικόνα, εάν, για κάποιο λόγο, το πρόγραμμα περιήγησης κάποιου αναγνώστη της σελίδας δεν εμφανίζει την εικόνα.

 10. Εάν έχετε ήδη προσθέσει ομάδες στο τμήμα Web σύνδεσης σύνοψης ή στοιχείο ελέγχου πεδίων, μπορείτε να καθορίσετε την ομάδα στην οποία ανήκει η σύνδεση, χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα της ομάδας. Όταν επεξεργάζεστε μια σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα της ομάδας για να προσθέσετε τη σύνδεση σε μια ομάδα ή να αλλάξετε την ομάδα στην οποία ανήκει η σύνδεση.

 11. Μπορείτε να ορίστε το στυλ εμφάνισης για τη σύνδεση, ορίζοντας μια επιλογή στο πλαίσιο Στυλ. Έχετε υπόψη ότι ορισμένα στυλ δεν εμφανίζουν εικόνες, επομένως εάν έχετε συσχετίσει μια εικόνα με τη σύνδεσή σας, προσέξτε να επιλέξετε ένα στυλ το οποίο εμφανίζει εικόνες.

Κατάργηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια σύνδεση από ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στο μενού δίπλα στη σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Ταξινόμηση των συνδέσεων σύνοψης και των κεφαλίδων ομάδων σε ένα Τμήμα Web ή ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, σύρετε μια σύνδεση ή μια κεφαλίδα ομάδας για να αλλάξετε τη θέση της σε σχέση με τις άλλες συνδέσεις και τις κεφαλίδες ομάδων. Εμφανίζεται μια οριζόντια κόκκινη γραμμή εκεί που θα μετακινηθεί η σύνδεση ή η κεφαλίδα ομάδας.

  • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω:

   1. Στο Τμήμα Web ή στο στοιχείο ελέγχου πεδίου σύνδεσης σύνοψης, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδιάταξη. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Αναδιάταξη συνδέσεων.

   2. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα ομάδας ή στη σύνδεση που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

    Σημείωση: Εάν μετακινήσετε μια σύνδεση επάνω ή κάτω, η σύνδεση ενδέχεται να μετακινηθεί σε διαφορετική ομάδα. Εάν η σύνδεση βρίσκεται στην κορυφή της ομάδας και υπάρχει μια άλλη ομάδα επάνω από αυτήν, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση επάνω, η σύνδεση μετακινείται στην ομάδα που βρίσκεται από πάνω. Εάν η σύνδεση βρίσκεται στο κάτω μέρος της ομάδας και υπάρχει άλλη ομάδα κάτω από αυτήν, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση κάτω, η σύνδεση μετακινείται στην ομάδα που βρίσκεται από κάτω.

Επεξεργασία μιας υπάρχουσας σύνδεσης ή κεφαλίδας ομάδας

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν επεξεργάζεστε ήδη τη σελίδα.

 2. Σε κατάσταση επεξεργασίας, κάθε σύνδεση σύνοψης και κάθε κεφαλίδα ομάδας έχει ένα μενού, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της σύνδεσης ή της κεφαλίδας. Κάντε κλικ στο μενού και κατόπιν στην εντολή Επεξεργασία. Ανάλογα με το αν κάνατε κλικ στο μενού για τη σύνδεση ή για την κεφαλίδα της ομάδας, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Επεξεργασία σύνδεσης ή Επεξεργασία ομάδας.

 3. Τα ίδια στοιχεία που είναι διαθέσιμα όταν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση ή προσθέστε μια ομάδα είναι επίσης διαθέσιμες όταν επεξεργάζεστε μια ομάδα ή μια σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×