Χρήση ημερολογίων Web ή wiki για κοινή χρήση πληροφοριών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα ημερολόγια Web και τα wiki παρέχουν τρόπους γρήγορης κοινής χρήσης πληροφοριών σε μια τοποθεσία, χωρίς να απαιτούνται προηγμένα εργαλεία ή ειδίκευση. Η διαδικασία ενημέρωσής τους είναι συχνά πιο εύκολη για τους χρήστες σε σχέση με ένα επίσημο έγγραφο ή μια παραδοσιακή τοποθεσία Web.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των ημερολογίων Web και των wiki. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ημερολογίων Web και των wiki, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Διαφορές μεταξύ της ιστολόγια και περιεχόμενο wiki

Χρήση ιστολογίων

Χρήση wikis

Διαφορές μεταξύ ημερολογίων Web και wiki

Παρόλο που τα ημερολόγια Web και τα wiki μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας σας να συνεργάζονται χωρίς τη χρήση προηγμένων εργαλείων ή εξειδικευμένων γνώσεων, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο χρήσης τους από την ομάδα σας:

Ιστολόγια    Ιστολόγιο έχει συνήθως ένας συντάκτης ή μερικά συντάκτες που συντάξετε οι δημοσιεύσεις ιστολογίου και απάντηση σε σχόλια από τους αναγνώστες. Ο συντάκτης, γνωστές και ως χρήστης ιστολογίου, προσφέρει μια μοναδική άποψη ή το στυλ γραφής.

Σε ορισμένα ημερολόγια Web, ο ρόλος του χρήστη του ημερολογίου Web είναι σημαντικός. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια δημοσίευση ημερολογίου Web για να εξηγήσουν τους λόγους πίσω από κάποιες αλλαγές στην πολιτική, τα μέλη της ομάδας μπορούν να περιγράψουν την εμπειρία τους σχετικά με ένα ειδικό πρόγραμμα, ή οι τεχνικοί μπορούν να περιγράφουν τις βέλτιστες πρακτικές ή πώς λειτουργεί κάτι, με δικά τους λόγια.

Οι δημοσιεύσεις και τα σχόλια του ημερολογίου Web καταγράφονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κύλιση μέσα στις δημοσιεύσεις, όπως ακριβώς και κατά την ανάγνωση ενός χρονικού.

Wikis    Ομάδες Γράψτε συνήθως wikis ως συλλογικές διεργασία. Αφού κάποιος δημιουργεί μια σελίδα, ένα άλλο μέλος της ομάδας μπορεί να Προσθήκη περισσότερου περιεχομένου, να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε υποστήριξης συνδέσεις. Η Κοινότητα των συντακτών σας βοηθά να διασφαλίσετε την ακρίβεια και συνάφεια του περιεχομένου.

Τα Wiki συνεχίζουν να εξελίσσονται καθώς οι χρήστες προσθέτουν και αναθεωρούν πληροφορίες. Παρόλο που γίνεται συλλογή ενός ιστορικού εκδόσεων και το ιστορικό αυτό οργανώνεται με χρονολογική σειρά, οι εκδόσεις δεν εμφανίζονται με στυλ χρονικού στην προεπιλεγμένη προβολή ενός wiki.

Η ομάδα σας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα wiki για να δημιουργήσει ένα συλλογικό γνωσιακό όργανο ή για να διευκολύνει τον προγραμματισμό, όπως στην περίπτωση ενός ομαδικού έργου, μιας δημοσίευσης ή ενός συνεδρίου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ημερολογίων Web

Τα ημερολόγια Web περιέχουν δημοσιεύσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι παρόμοιες με τις καταχωρήσεις χρονικού, που προέρχονται από ένα πρόσωπο ή μια ομάδα. Οι δημοσιεύσεις χρονολογούνται και παρατίθενται σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν τις δημοσιεύσεις καθώς και να παρέχουν συνδέσεις με σχετικές τοποθεσίες, φωτογραφίες και ημερολόγια Web.

Τα ημερολόγια Web μπορούν να δώσουν σε μια εταιρεία τη δυνατότητα γρήγορης κοινής χρήσης πληροφοριών μεταξύ υπαλλήλων, συνεργατών ή πελατών. Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν στοιχεία διορατικότητας σε δύσκολες θεματικές περιοχές, να εμπνέουν και να καθοδηγούν ή να εξηγούν κάποιες νέες οδηγίες ή διαδικασίες.

Για παράδειγμα, τα μέλη μιας ομάδας μάρκετινγκ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο Web για την παρουσίαση και τη συλλογή σχολίων σχετικά με στρατηγικές ιδέες. Ή, το τμήμα ανθρώπινων πόρων μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ημερολόγιο Web για την αναγνώριση των επιτευγμάτων των υπαλλήλων. Παροτρύνοντας τους αναγνώστες να προσθέτουν σχόλια, οι χρήστες του ημερολογίου Web μπορούν να διαπιστώσουν τι σκέφτονται αυτοί οι αναγνώστες σχετικά με ένα δεδομένο θέμα.

Τα ημερολόγια Web μπορούν να δημιουργηθούν σε μια τοποθεσία, χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία μορφοποίησης, τα οποία είναι διαθέσιμα σε προγράμματα περιήγησης στο Web, όπως ο Windows Internet Explorer, τα οποία υποστηρίζουν στοιχεία ελέγχου ActiveX. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ορισμένα κοινά εργαλεία σύνταξης, όπως το Microsoft Word. Οι αναγνώστες ενός ημερολογίου Web έχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε Τροφοδοσίες RSS προκειμένου να ενημερώνονται για νέες δημοσιεύσεις ή σχόλια.

Αρχή της σελίδας

Χρήση wiki

Το wiki είναι μια τοποθεσία Web που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα συλλογής ομαδικών γνώσεων, προγραμματισμού συμβάντων ή ομαδικής εργασίας σε έργα. Τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να προσθέτουν εύκολα νέο περιεχόμενο ή να επεξεργάζονται το υπάρχον περιεχόμενο.

Χρήστες που χρειάζονται μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και τα δικαιώματα στην τοποθεσία wiki — που δεν χρειάζονται ειδικά εργαλεία ή γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία τοποθεσιών. Άτομα να προσθέσετε γρήγορα σε υπάρχουσες σελίδες και να εύκολα να δημιουργήσουν συνδέσεις σε νέες σελίδες.

Οι συνδέσεις σε ένα wiki μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και πριν από τη δημιουργία των σελίδων στις οποίες παραπέμπουν. Για παράδειγμα, ένα μέλος ομάδας μπορεί να θεωρήσει ότι ένα θέμα χρειάζεται σχετικές πληροφορίες αλλά δεν έχει χρόνο να δημιουργήσει άμεσα μια νέα σελίδα. Το μέλος αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση συμβόλου κράτησης θέσης, η οποία μπορεί να μετατραπεί αργότερα σε πραγματική σελίδα, ακολουθώντας τη σύνδεση και προσθέτοντας περιεχόμενο για τη δημιουργία της σελίδας.

Στις σελίδες wiki υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εκδόσεων. Το ιστορικό εκδόσεων κάθε σελίδας καταγράφει τον τρόπο εξέλιξης του περιεχομένου. Μπορείτε να δείτε ποιος άλλαξε το περιεχόμενο και πότε έγινε η αλλαγή και, ακόμα και να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση στην περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×