Χρήση ευέλικτη στο Microsoft Project

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν είστε συνδρομητής Project Online, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ευέλικτη διαχείριση έργου για την παρακολούθηση του έργου στο Project Online-πελάτη επιφάνειας εργασίας. Project σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε νέα ευέλικτα έργα ή για να εφαρμόσετε ευέλικτη προβολές στο έργο σας υπάρχοντα παραδοσιακή "καταρράκτη". Τα εργαλεία ευέλικτη στο έργο σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τα έργα σας χρησιμοποιώντας Scrum και Kanban μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των προβολή εργασιών πίνακες, λίστες εκκρεμοτήτων, δημιουργία και παρακολούθηση διεργασιών, καθώς και προβολή αναφορών σε ευέλικτη στατιστικά στοιχεία.

Σε αυτό το άρθρο, μάθετε πώς μπορείτε να:

Κάντε το έργο ευέλικτη

Μπορείτε να προσθέσετε μια προβολή πίνακα ευέλικτη εργασίας στο τρέχον έργο σας, ή μπορείτε να ξεκινήσετε μια ευέλικτη έργου από την αρχή.

Για να προσθέσετε ευέλικτη στο τρέχον έργο σας:   

 1. Ανοίξτε το έργο σας και, στη συνέχεια, στην καρτέλα έργο, στην ενότητα Ιδιότητες, επιλέξτε Agile.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού ευέλικτη στην κορδέλα του Project, καρτέλα "έργο", την ενότητα Ιδιότητες

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ευέλικτη μεθοδολογία, επιλέξτε Scrum ή Kanban και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ok.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου ευέλικτη μεθοδολογία

Για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο Scrum ή Kanban:   

 • Ανοίξτε το έργο και, στη λίστα των προτύπων, επιλέξτε είτε Scrum έργου ή Kanban.

  Στιγμιότυπο οθόνης από τα πλακίδια που αντιπροσωπεύει τα πρότυπα Scrum έργου και Kanban έργου

Όταν έχετε επιλέξει Scrum ή Kanban, θα δείτε την κορδέλα Εργαλεία ευέλικτη, το οποίο θα έχει ελαφρώς διαφορετικές εντολές, ανάλογα με το ποια μεθοδολογία που επιλέξατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα εργαλεία Scrum διαφέρουν από τα εργαλεία Kanban στο Project κυρίως που Scrum χρησιμοποιεί περιορισμένη προθεσμία περιόδων που ονομάζεται διεργασιών για να επιτύχετε τους στόχους επαναληπτικού και ενεργοποίηση της γρήγορης στόχος-μετατόπιση, ενώ Kanban χρησιμοποιεί ως μεμονωμένο συσσώρευση μεγάλου όγκου και εστιάζει σχετικά με τη Διαχείριση εργασιών σε εξέλιξη για να Βεβαιωθείτε ότι η βέλτιστη εξόδου της εργασίας.

Για να καταργήσετε ευέλικτη ή εναλλαγή μεθόδων

Εάν θέλετε να μεταβείτε από Kanban σε Scrum ή να καταργήσετε ευέλικτη από το έργο σας:

 1. Στην καρτέλα έργο, στην ενότητα Ιδιότητες, επιλέξτε Agile.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ευέλικτη μεθοδολογία, επιλέξτε Scrum, Kanban ή κανένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ok.

Μην ανησυχείτε, κατά την εναλλαγή μεθόδων ή απενεργοποιήστε την επιλογή ευέλικτη, Project διατηρεί τα δεδομένα που προσθέσατε κατά τη χρήση των προβολών ευέλικτη για το έργο σας. Στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε ευέλικτη, εξακολουθείτε να βλέπετε προβολές των ευέλικτη πίνακες και λίστες. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Προβολή, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο γράφημα Gantt, στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερες προβολές. Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτές τις προβολές ανεξάρτητα από το ποια ευέλικτη ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει: Όλες οι εργασίες ευέλικτη, Λίστας εκκρεμοτήτων πίνακα, Λίστας εκκρεμοτήτων φύλλου, Τρέχουσα Sprint πίνακα, Τρέχοντος φύλλου Sprint, Σχεδιασμός πίνακα Sprint, και Sprint σχεδιασμού φύλλου. Ανατρέξτε στο θέμα εργασία με ευέλικτη στο Project για λίγο πιο σχετικά με τη χρήση αυτών των προβολών.

Εργασία με ευέλικτη στο Project

Για να εκτελέσετε μια ευέλικτη έργου στο Project, πρέπει πρώτα να προσθέσετε εργασίες για τη λίστα εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, αναθέτει εργασίες διεργασιών (μόνο για Scrum)και, τέλος Μετακίνηση εργασιών σε στον πίνακα με την ομάδα σας εργάζεται και ολοκληρώνει τους.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εργασίες ευέλικτη στην προβολή γραφήματος Gantt και να διαχειριστείτε τους χρησιμοποιώντας μεθόδους παραδοσιακή καταρράκτη και ευέλικτη μεθόδους. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μόνο ένα υποσύνολο των παραδοσιακή έργου με μια ευέλικτη μέθοδο. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση των εργασιών σας ευέλικτη στο γράφημα Gantt.

Προσθήκη εργασιών για τη λίστα εκκρεμοτήτων

Σας λίστας εκκρεμοτήτων για ένα έργο είναι η λίστα των εργασιών που διατηρεί την ομάδα σας που σχετίζονται με την εκπλήρωση αυτό το έργο. Στο Kanban και Scrum, αυτό θα είναι μια μεγάλη λίστα προτεραιότητα.

Για να προσθέσετε τη λίστα εκκρεμοτήτων εργασίες:   

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Προγραμματισμός, στη συνέχεια, Sprint σχεδιασμού πίνακα.

  • Στην καρτέλα Kanban, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε λίστας εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, Λίστας εκκρεμοτήτων πίνακα.

 2. Στην πρώτη στήλη, είτε Όχι Sprint για Scrum ή λίστας εκκρεμοτήτων για Kanban, επιλέξτε Νέα εργασία, πληκτρολογήστε ένα όνομα εργασίας, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add ή πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πλακιδίου νέα εργασία σε έναν πίνακα Sprint ή Kanban

 3. Για να προσθέσετε λεπτομέρειες σε μια εργασία, όπως πόρους, συνόψεις εργασιών και περισσότερες πληροφορίες, κάντε διπλό κλικ στην εργασία και προσθέστε πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Σημειώσεις: Για να προσθέσετε λεπτομέρειες πιο γρήγορα εργασίες, χρησιμοποιήστε την προβολή "φύλλο" αντί για την προβολή πίνακα:

 • Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Προγραμματισμός, στη συνέχεια, Sprint σχεδιασμού φύλλου.

 • Στην καρτέλα Kanban, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε λίστας εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, Λίστας εκκρεμοτήτων φύλλου.

Ανάθεση εργασιών σε διεργασιών (Scrum μόνο)

Στο Scrum, αφού δημιουργήσετε τη λίστα εργασιών για το έργο σας, να ταξινομήσετε αυτές τις εργασίες σε διεργασιών σύμφωνα με όταν θέλετε αυτές τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν. Πρώτα, θα πρέπει να ορίσετε sprint μήκος και ημερομηνίεςκαι, στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε εργασιών στο συγκεκριμένο διεργασιών.

Για να ορίσετε sprint μήκος και ημερομηνίες:   

 1. Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα διεργασιών, επιλέξτε Προσαρμογή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση διεργασιών, επιλέξτε ονόματα για διεργασιών σας και, στη συνέχεια, καθορίστε το χρονικό διάστημα είναι. Ο πιο απλός τρόπος για να δημιουργήσετε μια λίστα με τις ημερομηνίες sprint είναι να εισαγάγετε ένα μήκος και την ημερομηνία έναρξης για το πρώτο sprint και εισαγάγετε απλώς μήκος για τις άλλες διεργασιών. Το Project θα δημιουργούν έναρξης και ημερομηνίες λήξης για τα υπόλοιπα σας διεργασιών βάσει της πρώτης sprint ημερομηνία έναρξης.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση διεργασιών

 3. Επιλέξτε OK.

Για να μετακινήσετε εργασίες συγκεκριμένες διεργασιών:   

 1. Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Προγραμματισμός και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sprint σχεδιασμού πίνακα.

 2. Στον Πίνακα σχεδιασμού Sprint, σύρετε εργασίες από τη στήλη Χωρίς Sprint όποια sprint που θέλετε για την επίτευξη τους στο.

Σημειώσεις: Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε εργασίες σε διεργασιών σε προβολή φύλλου, αλλάζοντας τα περιεχόμενα της στήλης Sprint. Για να μεταβείτε σε προβολή φύλλου:

 • Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Προγραμματισμός, στη συνέχεια, Sprint σχεδιασμού φύλλου.

 • Στην καρτέλα Kanban, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε λίστας εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, Λίστας εκκρεμοτήτων φύλλου.

Μετακίνηση εργασιών σε πίνακα

Με την ομάδα σας λειτουργεί σε εργασίες, μπορείτε να τα μετακινήσετε κατά μήκος του Scrum ή Kanban πίνακα για να παρακολουθήσετε την πρόοδο προς την ολοκλήρωση.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Sprint, στη συνέχεια, Τρέχον Sprint πίνακα.

  • Στην καρτέλα Kanban, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε λίστας εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, Λίστας εκκρεμοτήτων πίνακα.

 2. Το Project παρέχει τρεις στήλες για να ξεκινήσετε να: επόμενη προς τα επάνω, σε εξέλιξη και την εργασία.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα Sprint που εμφανίζει λίστας εκκρεμοτήτων, στήλες επόμενη προς τα επάνω, σε εξέλιξη και τέλος

  • Για να αλλάξετε το όνομα της στήλης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της στήλης, επιλέξτε Μετονομασία, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να προσθέσετε περισσότερες στήλες, στα δεξιά της τελευταίας στήλης, επιλέξτε Προσθήκη νέας στήλης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Μεταφορά και απόθεση εργασίες στις στήλες που ταιριάζουν με την κατάστασή τους.

  Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη μετακίνηση μιας εργασίας από τη λίστα εκκρεμοτήτων στήλη στην επόμενη στήλη σε έναν πίνακα Sprint

Σημειώσεις: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση μιας εργασίας σε προβολή φύλλου, αλλάζοντας τα περιεχόμενα της στήληςΠίνακα κατάστασης. Για να μεταβείτε σε προβολή φύλλου:

 • Στην καρτέλα Scrum, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε Sprint, στη συνέχεια, Τρέχον φύλλο Sprint.

 • Στην καρτέλα Kanban, στην ομάδα προβολές, επιλέξτε λίστας εκκρεμοτήτων, στη συνέχεια, Λίστας εκκρεμοτήτων φύλλου.

Διαχείριση των εργασιών σας ευέλικτη στο γράφημα Gantt

Μπορείτε να παρακολουθείτε εργασίες του έργου σας στην προβολή παραδοσιακή καταρράκτη και ευέλικτη την ίδια στιγμή, χωρίς να επηρεαστούν τα δικαιώματα προβολής. Ευέλικτη προβολών προσθέστε πληροφορίες για τις εργασίες, αλλά δεν λαμβάνουν δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή "Γράφημα Gantt" Λεπτομέρειες εργασίας. Δεν θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες εργασίας στις προβολές Scrum ή Kanban, αλλά όλα είναι ακόμα εκεί σε άλλες προβολές του Project.

Μπορείτε να περιορίσετε των εργασιών που εμφανίζονται στο σας ευέλικτη προβολές--για παράδειγμα, εάν έχετε ένα μεγάλο έργο και θέλετε να παρακολουθήσετε ένα μικρό τμήμα χρησιμοποιώντας ευέλικτη μεθόδους μόνο.

Για τη διαχείριση των εργασιών που εμφανίζονται στις προβολές ευέλικτη:   

 1. Στην κορδέλα εργασίας, επιλέξτε "Γράφημα Gantt".

 2. Επιλέξτε την τελευταία στήλη στο γράφημά σας: Προσθήκη νέας στήλης.

 3. Στη λίστα στηλών, επιλέξτε Agile.

 4. Όλες οι εργασίες έχουν οριστεί σε Ναι σε αυτήν τη στήλη αυτόματα. Για να καταργήσετε μια εργασία από την ευέλικτη προβολές, αλλάξτε την τιμή της στήλης Agile σε όχι. Αυτή η εργασία δεν θα εμφανίζεται πλέον στο Scrum ή Kanban προβολές.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει αλλαγή Ναι σε όχι στη στήλη ευέλικτη στην προβολή γραφήματος Gantt

Λάβετε ευέλικτη αναφορές

Το Project παρέχει ενσωματωμένα ευέλικτη αναφορές σε εργασία, την εργασία και sprint κατάστασης.

Για να βρείτε τις αναφορές του ευέλικτη:   

 1. Στην κορδέλα αναφοράς , στην ενότητα Προβολή αναφορών , επιλέξτε Agile και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες αναφορές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " αναφορές ", επιλέξτε Agile.

 3. Επιλέξτε μια αναφορά και, στη συνέχεια, επιλέξτε επιλογή.

  Παράδειγμα μία από αυτές τις αναφορές:

  Στιγμιότυπο οθόνης από την τρέχουσα Sprint - αναφοράς κατάστασης εργασίας στο Project

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×