Χρήση ερωτημάτων για τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων εγγραφών από μια βάση δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Microsoft Office Access 2007 με χρήση ερωτημάτων ενημέρωσης και διαγραφής. Χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε μεμονωμένα πεδία από τις εγγραφές μιας βάσης δεδομένων, και χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα διαγραφής όταν θέλετε να καταργήσετε ολόκληρες εγγραφές από μια βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του κλειδιού που καθιστά την εγγραφή μοναδική. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι η Access παρέχει αρκετούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο μέρος ή μια ολόκληρη εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή εγγραφών με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στο άρθρο Διαγραφή μίας ή περισσοτέρων εγγραφών από μια βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση της χρήσης των ερωτημάτων για τη διαγραφή δεδομένων

Σχεδιασμός της διαγραφής

Διακοπή κατάστασης απενεργοποίησης από τον αποκλεισμό ενός ερωτήματος

Διαγραφή μερικών εγγραφών (ένα ή περισσότερα πεδία)

Διαγραφή ολόκληρων εγγραφών

Δείγμα κριτηρίων για ερωτήματα επιλογής

Κατανόηση της χρήσης των ερωτημάτων για τη διαγραφή δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους ερωτημάτων για να διαγράψετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Access. Το ερώτημα που χρησιμοποιείτε εξαρτάται από τον τύπο της διαγραφής που θέλετε να εκτελέσετε.

 • Όταν θέλετε να διαγράψετε μεμονωμένα πεδία από τις εγγραφές σε έναν ή περισσότερους πίνακες, χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα ενημέρωσης που αλλάζει τις υπάρχουσες τιμές είτε σε τιμή null (δηλαδή, δεν υπάρχουν δεδομένα) είτε σε συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (ένα ζεύγος διπλών εισαγωγικών χωρίς διάστημα μεταξύ τους).

  Χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε δεδομένα σε μεμονωμένα πεδία επειδή, από προεπιλογή, τα ερωτήματα διαγραφής καταργούν μόνο ολόκληρες γραμμές. Η διαδικασία χρήσης ενός ερωτήματος ενημέρωσης για τη "διαγραφή" δεδομένων ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα: Δημιουργήστε ένα ερώτημα επιλογής και βεβαιωθείτε ότι επιστρέφει μόνο τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε. Στη συνέχεια μετατρέπετε το ερώτημα σε ερώτημα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας είτε μια τιμή NULL είτε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ως τιμή ενημέρωσης, και στη συνέχεια εκτελείτε το ερώτημα για να ενημερώσετε τα υπάρχοντα δεδομένα.

 • Όταν πρέπει να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές (γραμμές), χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα διαγραφής.

  Από προεπιλογή, τα ερωτήματα διαγραφής καταργούν όλα τα δεδομένα σε κάθε πεδίο, μαζί με την τιμή του κλειδιού που καθιστά την εγγραφή μοναδική. Όταν εκτελείτε το ερώτημα, καταργείται πάντα ολόκληρη η γραμμή από τον πίνακα. Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα: Δημιουργήστε ένα ερώτημα επιλογής, βεβαιωθείτε ότι επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, μετατρέψτε το ερώτημα σε ερώτημα διαγραφής και εκτελέστε το για να καταργήσετε τα δεδομένα.

Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι εάν οι εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε βρίσκονται στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, πρέπει πρώτα να τροποποιήσετε μια ιδιότητα της σχέσης πριν από την εκτέλεση του ερωτήματος. Προετοιμασίες για τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων, αργότερα σε αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία. Πρέπει να κάνετε τις πρόσθετες αλλαγές επειδή από προεπιλογή, η Access δεν επιτρέπει τη διαγραφή δεδομένων στην πλευρά "ένα" της σχέσης ένα-προς-πολλά.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ένα-προς-πολλά, ανατρέξτε στα άρθρα βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων και Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Επίσης, να θυμάστε ότι μετά την ενημέρωση ή Διαγραφή τμήματος ή όλων των μια εγγραφή, δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές σας, έτσι θα πρέπει πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την εκτέλεση ενός ερωτήματος διαγραφής. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων, παρακάτω σε αυτό το άρθρο, για περισσότερες πληροφορίες.

Οι διαδικασίες στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα ενημέρωσης τα οποία καταργούν δεδομένα από μεμονωμένα πεδία, και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα διαγραφής που καταργούν ολόκληρες εγγραφές.

Σημείωση: Συνήθως, χρησιμοποιείτε ερωτήματα ενημέρωσης και διαγραφής μόνο όταν θέλετε να αλλάξετε ή να καταργήσετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Αν θέλετε να καταργήσετε μικρό αριθμό εγγραφών — οποιαδήποτε ποσότητα δεδομένων πιστεύετε ότι μπορείτε να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο — μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων, να επιλέξετε τα πεδία ή τις γραμμές που θέλετε να διαγράψετε και να πατήστε DELETE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλους τρόπους για να διαγράψετε δεδομένα, ανατρέξτε στο άρθρο Διαγραφή μίας ή περισσοτέρων εγγραφών από μια βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προγραμματίστε τη διαγραφή.

Η διαδικασία της χρήσης ενός ερωτήματος για τη διαγραφή εγγραφών ακολουθεί αυτά τα γενικά βήματα:

 • Προγραμματίστε τη διαγραφή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να διαγράψετε τα δεδομένα, και ότι όλοι οι χρήστες έχουν κλείσει οποιαδήποτε αντικείμενα χρησιμοποιούν τους πίνακες που επηρεάζονται, και στη συνέχεια δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

 • Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων βρίσκεται σε μια αξιόπιστη θέση ή ότι έχει υπογραφεί ψηφιακά. Εάν καμία από αυτές τις συνθήκες δεν ισχύει, μπορείτε να επιλέξετε να θεωρήσετε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας μόνο. Να θυμάστε ότι, από προεπιλογή, η Access αποκλείει όλων των ερωτημάτων ενέργειας (ερωτήματα διαγραφής, ενημέρωσης και δημιουργίας πίνακα), εκτός εάν εμπιστεύεστε πρώτα τη βάση δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία μιας βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Διακόψετε την κατάσταση απενεργοποίησης από τον αποκλεισμό ενός ερωτήματος, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 • Αν θέλετε να διαγράψετε δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες, οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ τους, ενεργοποιήστε τις επιλογές Ακεραιότητα αναφορών και Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών για κάθε σχέση. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στο ερώτημά σας να διαγράφει δεδομένα από τους πίνακες στις πλευρές "ένα" και "πολλά" της σχέσης.

 • Δημιουργήστε ένα ερώτημα επιλογής, και στη συνέχεια προσθέσετε κριτήρια ανάλογα με τις ανάγκες μέχρι το ερώτημα να επιστρέψει το σωστό σύνολο εγγραφών.

 • Αν θέλετε να διαγράψετε μεμονωμένα πεδία από έναν πίνακα, μετατρέψτε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα ενημέρωσης, πληκτρολογήστε NULL ή μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("") ως κριτήρια ενημέρωσης και εκτελέστε το ερώτημα.

 • Αν θέλετε να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές, μετατρέψτε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα διαγραφής και στη συνέχεια εκτελέστε το ερώτημα.

Γενικές προετοιμασίες

Κάντε τις ακόλουθες εργασίες πριν διαγράψετε μερικές ή ολόκληρες εγγραφές από μια βάση δεδομένων:

 • Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων δεν είναι μόνο-για-ανάγνωση. Για να το κάνετε αυτό, στο Microsoft Windows Explorer, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο της βάσης δεδομένων (το αρχείο .accdb ή .mdb), και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, βεβαιωθείτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να διαγράφετε εγγραφές από τη βάση δεδομένων. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή με το σχεδιαστή της βάσης δεδομένων.

 • Ελέγξτε με άλλους χρήστες της βάσης δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι η διαγραφή δεν θα τους επηρεάσει αρνητικά.

 • Ζητήστε από όλους τους χρήστες της βάσης δεδομένων να κλείσουν όλους τους πίνακες, φόρμες, ερωτήματα, και εκθέσεις που χρησιμοποιούν τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε. Εξασφαλίζετε έτσι ότι δεν θα προκύψουν παραβιάσεις κλειδωμάτων.

  Συμβουλή: Αν πολλοί χρήστες συνδεθούν με τη βάση δεδομένων, ίσως χρειαστεί να κλείσετε τη βάση δεδομένων και να την ανοίξετε πάλι σε αποκλειστική κατάσταση λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Κάντε αναζήτηση και επιλέξτε τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα, και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση.

   Άνοιγμα αρχείου σε αποκλειστική χρήση

 • Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για τη βάση δεδομένων σας πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις εγγραφές. Ορισμένες λειτουργίες διαγραφής επιδέχονται αναστροφή, αλλά η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας εξασφαλίζει ότι θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιστρέφετε τις αλλαγές σας.

  Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για τη βάση δεδομένων σας

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, καθορίστε ένα όνομα και μια θέση για το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

   Η Access κλείνει το αρχικό αρχείο, δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας, και στη συνέχεια ανοίγει πάλι το αρχικό αρχείο.

   Για επαναφορά σε ένα αντίγραφο ασφαλείας, κλείστε και μετονομάστε το αρχικό αρχείο, έτσι ώστε το αντίγραφο ασφαλείας να μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα της αρχικής έκδοσης. Εκχωρήστε στο αντίγραφο ασφαλείας το όνομα της αρχικής έκδοσης, και στη συνέχεια, στην Access, ανοίξτε το αντίγραφο ασφαλείας που μετονομάστηκε.

Προετοιμασίες για τη διαγραφή σχετιζόμενων δεδομένων

Αν πρέπει να διαγράψετε δεδομένα σε σχετιζόμενους πίνακες, να θυμάστε το εξής: αν τα δεδομένα βρίσκονται στην πλευρά "πολλά" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα χωρίς να αλλάξετε τη σχέση. Ωστόσο, αν τα δεδομένα βρίσκονται στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, πρέπει πρώτα να τροποποιήσετε τη σχέση, διαφορετικά η Access εμποδίζει τη διαγραφή.

Η διαδικασία διαγραφής σχετιζόμενων πινάκων ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Καθορίστε ποιες εγγραφές βρίσκονται στην πλευρά "ένα" της σχέσης και ποιες βρίσκονται στην πλευρά "πολλά".

 • Αν πρέπει να διαγράψετε εγγραφές στην πλευρά "ένα" της σχέσης και τις σχετιζόμενες εγγραφές στην πλευρά "πολλά", ενεργοποιήστε ένα σύνολο κανόνων που ονομάζεται "Ακεραιότητα αναφορών" καθώς και τις διαδοχικές διαγραφές. Τα βήματα σε αυτήν την ενότητα εξηγούν το σύνολο κανόνων "Ακεραιότητα αναφορών", και πώς μπορείτε να εκτελέσετε και τις δύο αυτές εργασίες.

 • Αν θέλετε να διαγράψετε εγγραφές μόνο από την πλευρά "ένα" της σχέσης, διαγράψτε πρώτα αυτή τη σχέση και στη συνέχεια διαγράψτε τα δεδομένα.

  -ή-

  Αν πρέπει να διαγράψετε δεδομένα μόνο από την πλευρά "πολλά" της σχέσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε το ερώτημα διαγραφής χωρίς απαραίτητα να αλλάξετε τη σχέση.

Τα βήματα στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν πώς μπορείτε να προετοιμάσετε συσχετισμένα δεδομένα για διαγραφή.

Προσδιορίστε ποιες εγγραφές βρίσκονται στην πλευρά "ένα" και στην πλευρά "πολλά" της σχέσης

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  Η καρτέλα Σχέσεις προβάλλει και εμφανίζει όλους τους πίνακες στη βάση δεδομένων σας, συν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ κάθε πίνακα και κάθε άλλου πίνακα. Κάθε σχέση απεικονίζεται ως μια γραμμή που συνδέει πίνακες μεταξύ πεδίων.

  Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει μια τυπική σχέση. Οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι σχέσεις σε μια βάση δεδομένων έχουν μια πλευρά "ένα" και μια πλευρά "πολλά". Το διάγραμμα σχέσης υποδηλώνει την πλευρά "ένα" με το αριθμητικό ψηφίο ένα 1) και την πλευρά "πολλά" με το σύμβολο του απείρου ().

  Μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων

  Κατά κανόνα, κατά τη διαγραφή εγγραφών στην πλευρά "ένα" της σχέσης, διαγράφονται επίσης και όλες οι συσχετισμένες εγγραφές της πλευράς "πολλά" σε αυτήν τη σχέση. Ωστόσο, όταν διαγράφετε εγγραφές στην πλευρά "πολλά" μιας σχέσης, οι εγγραφές στην πλευρά "ένα" συνήθως δεν διαγράφονται.

  Από προεπιλογή, η Access επιβάλλει ένα σύνολο κανόνων που ονομάζεται ακεραιότητα αναφορών. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι τα ξένα κλειδιά σε μια βάση δεδομένων περιέχουν τη σωστή τιμή. Ένα ξένο κλειδί είναι μια στήλη οι τιμές της οποίας ταιριάζουν με τις τιμές στη στήλη του πρωτεύοντος κλειδιού σε κάποιον άλλο πίνακα.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες της ακεραιότητας αναφορών

  • Κανόνας 1: Δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση μιας τιμής σε ένα πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετικού πίνακα, εκτός κι αν η τιμή υπάρχει στο πρωτεύον κλειδί του πρωτεύοντος πίνακα. Ωστόσο, μπορείτε να πληκτρολογήστε μια τιμή null στο πεδίο του ξένου κλειδιού.

  • Κανόνας 2: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας ολόκληρης εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα αν υπάρχουν εγγραφές που ταιριάζουν σε ένα σχετιζόμενο πίνακα.

   Να θυμάστε ότι μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον κανόνα ενεργοποιώντας μια ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των πινάκων κύριας και δευτερεύουσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, ανατρέξτε στην επόμενη διαδικασία, επεξεργαστείτε τη σχέση.

  • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, αν αυτή η εγγραφή έχει σχετιζόμενες εγγραφές.

   Ωστόσο, μπορείτε επίσης να διαφοροποιηθείτε από αυτόν τον κανόνα ενεργοποιώντας μια ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των πρωτευόντων και των δευτερευόντων πινάκων.

   Εκτός και αν καθορίσετε κάτι διαφορετικό, η Access επιβάλλει αυτούς τους κανόνες κάθε φορά που προσθέτετε, επεξεργάζεστε, ή διαγράφετε δεδομένα στη βάση δεδομένων. Όταν μια ενέργεια παραβιάζει κάποιον κανόνα, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και ακυρώνει την ενέργεια.

   Μήνυμα: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η αλλαγή της εγγραφής

  Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, η Access από προεπιλογή, ενεργοποιεί την ακεραιότητα αναφορών, μια βάση δεδομένων θα πρέπει πρώτα να ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Το πεδίο που ταιριάζει από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι είτε ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα σχετιζόμενα πεδία στον πρωτεύοντα πίνακα και στο σχετιζόμενο πίνακα πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων.

   Σημείωση: Η Access έχει δύο εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" μπορεί να σχετιστεί με ένα πεδίο "Αριθμός" εάν το πεδίο "Αριθμός" έχει μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους. Επίσης, ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" το οποίο έχει μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Αναγνωριστικό αναπαραγωγής μπορεί να συσχετιστεί με ένα πεδίο "Αριθμός" με μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Αναγνωριστικό αναπαραγωγής.

  • Και οι δύο πίνακες πρέπει να ανήκουν στην ίδια βάση δεδομένων Access.

   Σημείωση: Αν οι πίνακες συνδέονται, πρέπει να είναι σε μορφή Access. Επίσης, πρέπει να ανοίξετε τη βάση δεδομένων που περιέχει τους συνδεδεμένους πίνακες, και να ενεργοποιήσετε στη συνέχεια την ακεραιότητα αναφορών. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε κανόνες ακεραιότητας αναφορών για συνδεδεμένους πίνακες από βάσεις δεδομένων σε άλλες μορφές, όπως βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel 2007. Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, δείτε τα βήματα στην επόμενη ενότητα.

 2. Σημειώστε τα ονόματα των πεδίων του πίνακα σε κάθε πλευρά της σχέσης.

 3. Ανοίξτε κάθε πίνακα, και αναθεωρήστε τα δεδομένα σε κάθε πεδίο προκειμένου να επαληθεύσετε ότι τα πεδία περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Αφήστε το παράθυρο Σχέσεις ανοιχτό, και στη συνέχεια προχωρήστε στα βήματα της επόμενης ενότητας.

Επεξεργασία της σχέσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο όταν πρέπει να διαγράψετε δεδομένα στις πλευρές "ένα" και "πολλά" μιας σχέσης.

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, ανοίξτε το παράθυρο Σχέσεις.

  Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σχέση (τη γραμμή) που συνδέει τους πίνακες που εμπλέκονται στη λειτουργία διαγραφής, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της σχέσης στο μενού συντόμευσης.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών έχει ενεργοποιηθεί.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών.

  Σημείωση: Μέχρι να απενεργοποιήσετε πάλι αυτήν την ιδιότητα, η διαγραφή μιας εγγραφής στην πλευρά "ένα" της σχέσης διαγράφει όλες τις σχετικές εγγραφές στην πλευρά "πολλά" της σχέσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κλείστε το παράθυρο Σχέσεις, και στη συνέχεια μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων.

Διαγραφή σχέσης

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, ανοίξτε το παράθυρο Σχέσεις.

  Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

 2. Σημειώστε τα πεδία που εμπλέκονται στη σχέση ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε τη σχέση αφού θα έχετε διαγράψει τα δεδομένα σας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη σχέση (τη γραμμή) που συνδέει τους πίνακες που εμπλέκονται στη λειτουργία διαγραφής, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή της σχέσης από το μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Επιλέξτε τη σχέση και πιέστε το πλήκτρο DELETE.

Σημείωση: Για να επαναφέρετε τη σχέση, ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Σχέσεις και στη συνέχεια σύρετε το βασικό πεδίο από τον πίνακα "ένα" και αποθέστε το στο πεδίο ξένου κλειδιού του πίνακα "πολλά". Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσης. Αν η παλιά σχέση επέβαλε ακεραιότητα αναφορών, επιλέξτε Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Διαφορετικά, κάντε απλά κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Διακοπή του αποκλεισμού ενός ερωτήματος από την Απενεργοποιημένη κατάσταση

Από προεπιλογή, αν ανοίξετε μια βάση δεδομένων που δεν έχετε εμπιστευτεί ή η οποία δεν βρίσκεται σε μια αξιόπιστη θέση, η Access αποκλείει την εκτέλεση όλων των ερωτημάτων ενέργειας.

Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα ενέργειας και δεν συμβεί τίποτα, ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης της Access για το ακόλουθο μήνυμα:

Αυτή η ενέργεια ή το συμβάν έχει αποκλειστεί από την Απενεργοποιημένη κατάσταση

Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, κάντε τα εξής:

Ενεργοποίηση αποκλεισμένου περιεχομένου

 • Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office.

 • Επιλέξτε Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εκτελέστε ξανά το ερώτημα.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η "Γραμμή μηνυμάτων"

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή μηνυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση απενεργοποίησης και την ασφάλεια της Access, ανατρέξτε στο άρθρο ασφαλούς μια βάση δεδομένων της Access 2007.

Διαγραφή μερικών εγγραφών (ένα ή περισσότερα πεδία)

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε μερική εγγραφές (μεμονωμένα πεδία) από πίνακες στην πλευρά "πολλά" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε δεδομένα από πίνακες που δεν σχετίζονται με άλλα δεδομένα. Να θυμάστε ότι εκτελείτε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε δεδομένα αλλάζει τις υπάρχουσες τιμές σε NULL ή σε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (ένα ζεύγος διπλών εισαγωγικών χωρίς διάστημα μεταξύ), ανάλογα με τα κριτήρια που καθορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ερωτημάτων ενημέρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο με τίτλο Δημιουργία και εκτέλεση ενός ερωτήματος ενημέρωσης.

Δημιουργία ερωτήματος επιλογής

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Ανοίγει η σχεδίαση ερωτήματος, και εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση, καθώς και το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Ο πίνακας θα εμφανιστεί ως παράθυρο στο άνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος. Στο παράθυρο παρατίθενται όλα τα πεδία στον πίνακα. Αυτό το σχήμα αναπαριστά έναν τυπικό πίνακα στη σχεδίαση ερωτήματος.

  Πίνακας στη σχεδίαση ερωτήματος

 3. Προσθέστε τους πίνακες που θέλετε να ορίσετε στην τιμή NULL στη γραμμή Πεδίο της σχεδίασης. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε κάθε πεδίο ή να σύρετε και να αποθέσετε το κάθε πεδίο.

 4. Προαιρετικά, εισάγετε κριτήρια για ένα ή περισσότερα πεδία στη γραμμή Κριτήρια της σχεδίασης.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια για να επιστρέψετε μόνο τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε. Διαφορετικά, το ερώτημα ενημέρωσης ορίζει τιμή NULL σε κάθε εγγραφή σε κάθε ένα από τα πεδία στο ερώτημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κριτηρίων, ανατρέξτε στο θέμα Δείγμα κριτηρίων για ερωτήματα επιλογής, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Βεβαιωθείτε ότι το ερώτημα επιστρέφει τις εγγραφές που θέλετε να ορίσετε σε τιμή NULL ή σε συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Ανάλογα με τις ανάγκες, επαναλάβετε τα βήματα 3-5 και τροποποιήστε τα πεδία ή τα κριτήριά σας μέχρι το ερώτημα να επιστρέψει μόνο τα δεδομένα που θέλετε να αλλάξετε.

 6. Διατηρήστε το ερώτημα ανοιχτό, και στη συνέχεια προχωρήστε με τα επόμενα βήματα.

Μετατρέψτε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα ενημέρωσης

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης για να κάνετε εναλλαγή από το φύλλο δεδομένων στη σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση.

  Η Access αλλάζει το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα ενημέρωσης, αποκρύπτει τη γραμμή Εμφάνιση στο κάτω τμήμα της ενότητας του πλέγματος σχεδίασης και προσθέτει τη γραμμή Ενημέρωση σε.

  Στη γραμμή Ενημέρωση σε για κάθε πεδίο, πληκτρολογήστε NULL ή μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους — ένα ζεύγος διπλά εισαγωγικά χωρίς διάστημα μεταξύ τους ("").

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού .

  Η Access σας ζητά να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.

  Βεβαιωθείτε ότι θέλετε να αλλάξετε τις τιμές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αλλάξετε τα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ολόκληρων εγγραφών

Τα βήματα σε αυτήν την ενότητα εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές από έναν πίνακα.

Δημιουργία ερωτήματος επιλογής

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Ανοίγει η σχεδίαση ερωτήματος, και εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση, καθώς και το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα στην πλευρά "ένα" της σχέσης, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Ο πίνακας θα εμφανιστεί ως παράθυρο στο άνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος. Στο παράθυρο παρατίθενται όλα τα πεδία στον πίνακα. Αυτό το σχήμα αναπαριστά έναν τυπικό πίνακα στη σχεδίαση ερωτήματος.

  Πίνακας στη σχεδίαση ερωτήματος

 3. Κάντε διπλό κλικ στον αστερίσκο (*) για να προσθέσετε όλα τα πεδία του πίνακα στο πλέγμα σχεδίασης.

  Η προσθήκη όλων των πεδίων πίνακα επιτρέπει στο ερώτημα διαγραφής να διαγράψει ολόκληρες εγγραφές (γραμμές) από τον πίνακα.

 4. Προαιρετικά, προσθέστε ένα πεδίο πίνακα το οποίο σας επιτρέπει να καταχωρήσετε κριτήρια.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος πελάτης διακόπτει τη συνεργασία του με μια επιχείρηση και πρέπει εσείς να καταργήσετε όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες για τον συγκεκριμένο πελάτη. Για να εντοπίσετε μόνο τις συγκεκριμένες εγγραφές, προσθέστε τα πεδία "Κωδικός Πελάτη" και "Ημ/νία Παραγγελίας" στο πλέγμα σχεδίασης.

 5. Αν εφαρμόσατε το προηγούμενο βήμα, εισάγετε τα κριτήρια που θέλετε στη γραμμή Κριτήρια του πλέγματος σχεδίασης.

  Τα κριτήρια τα χρησιμοποιείτε για να επιστρέψετε μόνο τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε. Διαφορετικά, το ερώτημα διαγραφής καταργεί κάθε εγγραφή στον πίνακα. Για να συνεχίσετε το παράδειγμα από το προηγούμενο βήμα, εισάγετε τον Αριθμό ταυτότητας του πελάτη που διέκοψε τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, και την ημερομηνία κατά την οποία οι παραγγελίες αυτού του πελάτη έπαψαν να ισχύουν.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κριτηρίων, ανατρέξτε στο θέμα Δείγμα κριτηρίων για ερωτήματα επιλογής, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 6. Αν εφαρμόσατε το προηγούμενο βήμα, τότε θα πρέπει να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση για κάθε πεδίο κριτηρίου.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Επαληθεύσετε ότι το ερώτημα επιστρέφει τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε.

 8. Διατηρήστε το ερώτημα ανοιχτό, και στη συνέχεια προχωρήστε με τα επόμενα βήματα.

Μετατρέψτε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα διαγραφής και διαγράψτε τα δεδομένα

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης για να κάνετε εναλλαγή από το φύλλο δεδομένων στη σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Η Access αλλάζει το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα διαγραφής, αποκρύπτει τη γραμμή Εμφάνιση στο κάτω τμήμα της ενότητας του πλέγματος σχεδίασης και προσθέτει τη γραμμή Διαγραφή.

  Βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή Διαγραφή της στήλης * (όλα τα πεδία) εμφανίζεται η λέξη Από. Η λέξη Που πρέπει να εμφανίζεται σε οποιεσδήποτε στήλες χρησιμοποιείτε για κριτήρια.

 3. Βεβαιωθείτε ότι θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού .

  Η Access σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

  Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να διαγράψετε τα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Δείγμα κριτηρίων για ερωτήματα επιλογής

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ορισμένα δείγματα κριτηρίων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ερωτήματα επιλογής προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι διαγράφετε μόνο τα σωστά δεδομένα. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα δείγματα για χρήση με τα δικά σας δεδομένα. Ορισμένα από αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιούν χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, ανατρέξτε στο άρθρο αναφορά χαρακτήρων μπαλαντέρ της Access.

Κριτήρια

Αποτέλεσμα

> 234

Επιστρέφει όλους τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από 234. Για εντοπίσετε όλους τους αριθμούς που είναι μικρότεροι από 234, χρησιμοποιήστε το < 234.

>= "Cajhen"

Επιστρέφει όλες τις εγγραφές από Cajhen έως το τέλος του αλφάβητου

Between #02.02.07# And #01.12.07#

Επιστρέφει τις ημερομηνίες μεταξύ 2-Φεβ-07 έως 1-Δεκ-07 (ANSI-89). Εάν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε τα μονά εισαγωγικά (') αντί για τη δίεση (#). Παράδειγμα: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'

Not "Γερμανία"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές όπου το ακριβές περιεχόμενο του πεδίου δεν είναι ακριβώς ίδιο με το περιεχόμενο "Γερμανία." Το κριτήριο θα επιστρέψει εγγραφές που περιέχουν χαρακτήρες επιπλέον της λέξης "Γερμανία," όπως "Γερμανία (ευρώ)" ή "Ευρώπη (Γερμανία)".

Not "T*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές εκτός από αυτές που ξεκινούν με το γράμμα "T". Εάν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε το σύμβολο του ποσοστού (%) αντί για τον αστερίσκο (*).

Not "*η"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές που δεν καταλήγουν στο γράμμα "t". Εάν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε το σύμβολο του ποσοστού (%) αντί για τον αστερίσκο (*).

In(Καναδάς, Ην. Βασίλειο)

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές σε μια λίστα που περιέχουν το Καναδάς ή το Ην. Βασίλειο.

Like "[Α-Δ]*"

Σε ένα πεδίο κειμένου, βρίσκει τις εγγραφές που αρχίζουν με τα γράμματα A έως D. Αν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε το σύμβολο (%) αντί του αστερίσκου (*).

Like "*σα*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές οι οποίες περιέχουν τη συλλαβή "σα". Αν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε το σύμβολο (%) αντί του αστερίσκου (*).

Like "Φροντιστήρια Βάντο?"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές που ξεκινούν με τη λέξη "Φροντιστήρια" και περιέχουν μια δεύτερη συμβολοσειρά με 5 γράμματα, εκ των οποίων τα πρώτα 4 γράμματα είναι "Βάντο" και είναι άγνωστο το τελευταίο γράμμα. Εάν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92, χρησιμοποιήστε το χαρακτήρα υπογράμμισης (_) αντί για το αγγλικό ερωτηματικό.(?).

#02.02.07#

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές για την ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου, 2007. Εάν η βάση δεδομένων σας χρησιμοποιεί χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92, τότε περικλείστε την ημερομηνία σε μονά εισαγωγικά αντί για διέσεις ('02.02.07').

< Date() - 30

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να επιστρέψει όλες τις ημερομηνίες που είναι παλαιότερες των 30 ημερών.

Date()

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να επιστρέψει όλες τις εγγραφές που περιέχουν τη σημερινή ημερομηνία.

Between Date() And DateAdd("μ", 3, Date())

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις Date και DateAdd για να επιστρέψει όλες τις εγγραφές μεταξύ της τρέχουσας ημερομηνίας και τριών μηνών μετά από τη σημερινή ημέρα.

Is Null

Επιστρέφει όλες τις εγγραφές που περιέχουν τιμή null (κενή ή απροσδιόριστη).

Is Not Null

Επιστρέφει όλες τις εγγραφές που περιέχουν μια οποιαδήποτε τιμή (που δεν είναι null).

""

Επιστρέφει όλες τις εγγραφές οι οποίες περιέχουν μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Οι συμβολοσειρές μηδενικού μήκους χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να προσθέσετε μια τιμή σε ένα απαιτούμενο πεδίο, αλλά δεν γνωρίζετε ακόμα την πραγματική τιμή. Για παράδειγμα, ένα πεδίο μπορεί να απαιτεί έναν αριθμό φαξ, αλλά ορισμένοι από τους πελάτες σας ενδέχεται να μη διαθέτουν συσκευή φαξ. Σε μια τέτοια περίπτωση, αντί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, εισάγετε ένα ζεύγος διπλών εισαγωγικών χωρίς διάστημα μεταξύ τους ("").

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×