Χρήση ερωτήματος συνένωσης για το συνδυασμό πολλών ερωτημάτων σε ένα αποτέλεσμα

Χρήση ερωτήματος συνένωσης για το συνδυασμό πολλών ερωτημάτων σε ένα αποτέλεσμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι βάση δεδομένων της Access έχει δύο μη σχετικούς πίνακες – αυτό που αποθηκεύει τα δεδομένα πελατών και ένα άλλο όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα σχετικά με προμηθευτές – και τους δύο πίνακες έχουν ένα πεδίο πληροφορίες επαφής. Θέλετε να δείτε τις πληροφορίες επαφών από τους δύο πίνακες σε μία προβολή. Για να κάνετε αυτό, πρώτα να δημιουργήσετε ένα ερώτημα επιλογής για κάθε πίνακα για να ανακτήσετε τις πληροφορίες επαφής και, στη συνέχεια, να συνδυάσετε αυτά τα αποτελέσματα με τη δημιουργία ενός ερωτήματος συνένωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το περιεχόμενο σε αυτό το άρθρο προορίζονται για χρήση με βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνένωσης σε βάσεις δεδομένων web της Access ή εφαρμογές web της Access.

Χρειάζεστε μια συνοπτική παρουσίαση σχετικά με τη δημιουργία βασικών ερωτημάτων επιλογής; Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής.

Πρώτα, μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος συνένωσης:

 • Τα ερωτήματα επιλογής τα οποία συνδυάζετε σε ένα ερώτημα συνένωσης πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό πεδίων εξόδου, με την ίδια σειρά και με τους ίδιους ή συμβατούς τύπους δεδομένων. Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα συνένωσης, τα δεδομένα από κάθε σύνολο αντίστοιχων πεδίων συνδυάζονται σε ένα πεδίο εξόδου, έτσι ώστε η έξοδος του ερωτήματος να έχει τον ίδιο αριθμό πεδίων με κάθε μία από τις προτάσεις SELECT.

 • Τα ερωτήματα συνένωσης είναι ερωτήματα μόνο για SQL και, επομένως, πρέπει να γράφονται απευθείας σε SQL. Πρέπει να βρίσκεστε σε Προβολή SQL για να συντάξετε ειδικά ερωτήματα SQL, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων συνένωσης.

Βήμα 1: Δημιουργήστε τα ερωτήματα επιλογής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν και μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλούς πίνακες ή ερωτήματα σε ένα ερώτημα, αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι καθένα από τα ερωτήματα επιλογής περιλαμβάνει δεδομένα μόνο από έναν πίνακα.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που έχει τα πεδία τα οποία θέλετε να συμπεριλάβετε. Ο πίνακας προστίθεται στο παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 4. Στο παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος, κάντε διπλό κλικ σε καθένα από τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε.
  Καθώς επιλέγετε πεδία, βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε τον ίδιο αριθμό πεδίων, με την ίδια σειρά, που προσθέτετε στα άλλα ερωτήματα επιλογής. Προσέξτε τους τύπους δεδομένων των πεδίων και βεβαιωθείτε ότι έχουν συμβατούς τύπους δεδομένων με τα πεδία που βρίσκονται στην ίδια θέση στα άλλα ερωτήματα τα οποία συνδυάζετε. Για παράδειγμα, εάν το πρώτο ερώτημα επιλογής έχει πέντε πεδία και το πρώτο από αυτά περιέχει δεδομένα ημερομηνίας/ώρας, πρέπει το καθένα από τα άλλα ερωτήματα επιλογής που συνδυάζετε να έχει και αυτό πέντε πεδία, το πρώτο από τα οποία περιέχει δεδομένα ημερομηνίας/ώρας κ.ο.κ.

 5. Προαιρετικά, να προσθέσετε κριτήρια στα πεδία πληκτρολογώντας τις κατάλληλες παραστάσεις στη γραμμή κριτήρια του πλέγματος πεδίων.

 6. Αφού έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πεδίων και κριτηρίων πεδίων, πρέπει να εκτελέσετε το ερώτημα επιλογής και να εξετάσετε τα αποτελέσματά. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 7. Αλλάξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης.

 8. Αποθηκεύστε το ερώτημα επιλογής και αφήστε το ανοιχτό.

 9. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε ερώτημα επιλογής που θέλετε να συνδυάσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κριτηρίων σε ένα ερώτημα, ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογή κριτηρίων σε ερώτημα.

Βήμα 2: Συνδυάστε τα ερωτήματα επιλογής

Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το ερώτημα συνένωσης με τη χρήση προτάσεων SQL. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σύνταξη SQL , κάτω από το.)

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνένωση.

Η Access αποκρύπτει το παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος και εμφανίζει την καρτέλα αντικειμένου "Προβολή SQL". Σε αυτό το σημείο, η καρτέλα Προβολής SQL του αντικειμένου είναι κενή.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο ερώτημα επιλογής που θέλετε να συνδυάσετε στο ερώτημα συνένωσης.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Προβολή SQL.

 3. Αντιγράψτε την πρόταση SQL για το ερώτημα επιλογής. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το ερώτημα συνένωσης που ξεκινήσατε να δημιουργείτε στο βήμα 1.

 4. Επικολλήστε την πρόταση SQL για το ερώτημα επιλογής στην καρτέλα Προβολής SQL του αντικειμένου του ερωτήματος συνένωσης.

 5. Διαγράψτε το ελληνικό ερωτηματικό (;) που βρίσκεται στο τέλος της πρότασης SQL του ερωτήματος επιλογής.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού κάτω κατά μία γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε UNION στη νέα γραμμή.

 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το επόμενο ερώτημα επιλογής που θέλετε να συνδυάσετε στο ερώτημα συνένωσης.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 10 αυτής της διαδικασίας μέχρι να αντιγράψετε και να επικολλήσετε όλες τις προτάσεις SQL για τα ερωτήματα επιλογής στο παράθυρο προβολής SQL του ερωτήματος συνένωσης. Μην διαγράψετε το ελληνικό ερωτηματικό ή μην πληκτρολογήσετε τίποτα μετά την πρόταση SQL για το τελευταίο ερώτημα επιλογής.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τα αποτελέσματα του ερωτήματος συνένωσης εμφανίζονται στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για τη χρήση των ερωτημάτων συνένωσης

 • Εάν θέλετε να μπορείτε να ξεχωρίζετε ποιες γραμμές προέρχονται από ποιον πίνακα, προσθέστε μια συμβολοσειρά κειμένου ως πεδίο σε καθεμία από τις προτάσεις επιλογής.

  Για παράδειγμα, εάν μία πρόταση επιλογής ανακτά πεδία από έναν πίνακα με το όνομα "Προϊόντα" και μια άλλη πρόταση επιλογής ανακτά πεδία από έναν πίνακα με το όνομα "Υπηρεσίες", προσθέστε τη συμβολοσειρά "Προϊόν" ως πεδίο στο τέλος της πρώτης πρότασης και τη συμβολοσειρά "Υπηρεσία" στο τέλος της δεύτερης πρότασης. Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα ψευδώνυμο πεδίου (για παράδειγμα, "τύπος") στις συμβολοσειρές χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί AS, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

  SELECT field1, field2, ... "Product" AS type

  SELECT field1, field2, ... "Service" AS type

  Το αποτέλεσμα του ερωτήματος συμπεριλαμβάνει ένα πεδίο με το όνομα "τύπος" το οποίο δείχνει εάν η γραμμή προέρχεται από τον πίνακα "Προϊόντα" ή τον πίνακα "Υπηρεσίες".

 • Κάθε λέξη-κλειδί UNION συνδυάζει τις προτάσεις SELECT που βρίσκονται αμέσως πριν και μετά από αυτήν. Εάν χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί ALL με κάποιες από τις λέξεις-κλειδιά UNION στο ερώτημα, αλλά όχι με άλλες, τα αποτελέσματα θα περιέχουν διπλότυπες γραμμές από τα ζεύγη των προτάσεων SELECT που συνδυάζονται χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί UNION ALL, αλλά δεν θα περιέχουν διπλότυπες γραμμές από τις προτάσεις SELECT που συνδυάζονται χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί UNION χωρίς τη λέξη-κλειδί ALL.

 • Οι αριθμοί, οι τύποι δεδομένων και η σειρά των πεδίων στα ερωτήματα επιλογής πρέπει να συμφωνούν. Προκειμένου να συμφωνούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις, όπως υπολογισμούς ή δευτερεύοντα ερωτήματα.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο έτους δύο χαρακτήρων με ένα πεδίο έτους τεσσάρων χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Right για να εξαγάγετε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τεσσάρων χαρακτήρων.

Χρήση των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος συνένωσης για τη δημιουργία νέου πίνακα

Πρώτα, χρησιμοποιήστε το ερώτημα συνένωσης ως είσοδο για ένα νέο ερώτημα επιλογής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ερώτημα επιλογής ως βάση για ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα, όπως φαίνεται στα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το ερώτημα συνένωσης.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ερωτήματα.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο ερώτημα συνένωσης και έπειτα κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση ασφαλείας στη γραμμή μηνυμάτων, τα ερωτήματα ενεργειών μπορεί να είναι απενεργοποιημένα. Για να ενεργοποιήσετε τα ερωτήματα ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση περιεχομένου στη γραμμή μηνυμάτων.

 5. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στην καρτέλα αντικειμένου του ερωτήματος συνένωσης, κάντε διπλό κλικ στον αστερίσκο (*) για να χρησιμοποιήσετε όλα τα πεδία του ερωτήματος συνένωσης ώστε να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 8. Προαιρετικά, καθορίστε μια διαφορετική βάση δεδομένων στην οποία θα δημιουργήσετε τον πίνακα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Χρήση ερωτήματος συνένωσης για την εκτέλεση ενός πλήρως εξωτερικού συνδέσμου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνένωσης για να εκτελέσετε έναν πλήρως εξωτερικός σύνδεσμος. Ένας πλήρως εξωτερικός σύνδεσμος δεν περιορίζει τις γραμμές που επιστρέφονται από έναν από τους δύο συνδεδεμένους πίνακες, αλλά συνδυάζει γραμμές που βασίζονται σε τιμές στο πεδίο σύνδεσης.

 1. Δημιουργήστε ένα ερώτημα το οποίο έχει έναν αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή SQL.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να αντιγράψετε τον κώδικα SQL.

 4. Διαγράψτε το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του όρου FROM και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πληκτρολογήστε UNIONκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί ALL όταν χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα συνένωσης για να εκτελέσετε έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο.

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V για να επικολλήσετε τον κώδικα SQL που αντιγράψατε στο βήμα 3.

 7. Στον κώδικα που επικολλήσατε, αλλάξτε το όνομα LEFT JOIN σε RIGHT JOIN.

 8. Διαγράψτε το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του δεύτερου όρου FROM και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Προσθέστε έναν όρο WHERE ο οποίος καθορίζει ότι η τιμή του πεδίου συνδέσμου είναι NULL στον πρώτο πίνακα που εμφανίζεται στον όρο FROM (ο αριστερός πίνακας).

  Για παράδειγμα, εάν ο όρος FROM είναι ο εξής:

  FROM Products RIGHT JOIN [Order Details] 
  ON Products.ID = [Order Details].[Product ID]

  Θα προσθέσετε τον παρακάτω όρο WHERE:

  WHERE Products.ID IS NULL

 10. Πληκτρολογήστε ένα ελληνικό ερωτηματικό (;) στο τέλος του όρου WHERE για να υποδείξετε το τέλος του ερωτήματος συνένωσης.

 11. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.
  Τα αποτελέσματα του ερωτήματος συνένωσης εμφανίζονται στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση πινάκων και ερωτημάτων.

Αρχή της σελίδας

Απαιτήσεις και σύνταξη SQL για ένα ερώτημα συνένωσης

Ορισμένες απαιτήσεις για ένα ερώτημα συνένωσης

 • Τα ερωτήματα επιλογής τα οποία συνδυάζετε σε ένα ερώτημα συνένωσης πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό πεδίων εξόδου, με την ίδια σειρά και με τους ίδιους ή συμβατούς τύπους δεδομένων. Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα συνένωσης, τα δεδομένα από κάθε σύνολο αντίστοιχων πεδίων συνδυάζονται σε ένα πεδίο εξόδου, έτσι ώστε η έξοδος του ερωτήματος να έχει τον ίδιο αριθμό πεδίων με κάθε μία από τις προτάσεις SELECT.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τους σκοπούς ενός ερωτήματος συνένωσης, οι τύποι δεδομένων "Αριθμός" και "Κείμενο" είναι συμβατοί.

 • Τα ερωτήματα συνένωσης είναι ερωτήματα μόνο για SQL και, επομένως, πρέπει να γράφονται απευθείας σε SQL. Πρέπει να βρίσκεστε σε Προβολή SQL για να συντάξετε ειδικά ερωτήματα SQL, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων συνένωσης.

Σύνταξη SQL ενός ερωτήματος συνένωσης

Σε ένα ερώτημα συνένωσης, κάθε ερώτημα επιλογής (που ονομάζεται επίσης πρόταση SELECT) έχει τους ακόλουθους όρους:

Όρος

Περιέχει μια λίστα από…

SELECT

πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

FROM

πίνακες που περιέχουν αυτά τα πεδία.

Προαιρετικός όρος WHERE

κριτήρια για αυτά τα πεδία.

Οι προτάσεις SELECT συνδυάζονται με τη χρήση της λέξης-κλειδιού UNION.

Η βασική σύνταξη SQL για ένα ερώτημα συνένωσης είναι η εξής:

SELECT field_1[, field_2,…]
FROM table_1[, table_2,…]
UNION [ALL]
SELECT field_a[, field_b,...]
FROM table_a[, table_b,…];

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι στη βάση δεδομένων σας υπάρχει ένας πίνακας με το όνομα "Προϊόντα" και ένας άλλος πίνακας με το όνομα "Υπηρεσίες". Και οι δύο πίνακες έχουν πεδία που περιέχουν το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την τιμή, τη διαθεσιμότητα εγγύησης ή τη διαθεσιμότητα εγγύησης ποιότητας και αν προσφέρετε το προϊόν ή την υπηρεσία κατά αποκλειστικότητα. Παρόλο που στον πίνακα "Προϊόντα" αποθηκεύονται πληροφορίες για την εγγύηση και στον πίνακα "Υπηρεσίες" αποθηκεύονται πληροφορίες για την εγγύηση ποιότητας, οι βασικές πληροφορίες είναι οι ίδιες (εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία συνοδεύεται από μια υπόσχεση ποιότητας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνένωσης, όπως το παρακάτω, για να συνδυάσετε τα τέσσερα πεδία από τους δύο πίνακες:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services;

Ας εξετάσουμε το προηγούμενο παράδειγμα σύνταξης, γραμμή προς γραμμή.

Σύνταξη

Επεξήγηση

Πρόσθετες πληροφορίες

SELECT όνομα, τιμή, διαθέσιμη_εγγύηση, αποκλειστική_προσφορά

Πρώτος όρος SELECT

Ο όρος SELECT ακολουθείται από μια λίστα αναγνωριστικών που υποδεικνύουν τα πεδία από τα οποία θέλετε να ανακτήσετε δεδομένα.

Ένας όρος SELECT πρέπει πάντα να παραθέτει τουλάχιστον ένα πεδίο.

Ο συγκεκριμένος όρος SELECT παραθέτει τα αναγνωριστικά των πεδίων όνομα, τιμή, διαθέσιμη_εγγύηση και αποκλειστική_προσφορά.

FROM Προϊόντα

Πρώτος όρος FROM

Ένας όρος FROM ακολουθεί έναν όρο SELECT και μαζί διαμορφώνουν μια βασική πρόταση SELECT.

Ο όρος FROM ακολουθείται από μια λίστα αναγνωριστικών τα οποία υποδεικνύουν ποιοι πίνακες περιέχουν τα πεδία που παρατίθενται στον όρο SELECT.

Ένας όρος FROM πρέπει να παραθέτει τουλάχιστον έναν πίνακα.

Αυτός ο όρος FROM παραθέτει το αναγνωριστικό του πίνακα Προϊόντα.

UNION ALL

Πρόκειται για τη λέξη-κλειδί UNION και την προαιρετική λέξη-κλειδί ALL.

Τα αποτελέσματα της πρότασης SELECT που προηγείται της λέξης-κλειδιού UNION συνδυάζονται με τα αποτελέσματα της πρότασης SELECT που ακολουθεί τη λέξη-κλειδί UNION.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί ALL, οι διπλότυπες γραμμές δεν καταργούνται από τα αποτελέσματα του ερωτήματος συνένωσης.

Το ερώτημα εκτελείται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί ALL, γιατί η Access δεν χρειάζεται να κάνει έλεγχο για διπλότυπες γραμμές.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί ALL, εάν ισχύει κάποια από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Είστε σίγουροι ότι τα ερωτήματα επιλογής δεν θα δημιουργήσουν διπλότυπες γραμμές.

 • Δεν έχει σημασία για εσάς αν τα αποτελέσματα έχουν διπλότυπες γραμμές.

 • Θέλετε να βλέπετε διπλότυπες γραμμές.

SELECT όνομα, τιμή, διαθέσιμη_εγγύηση_ποιότητας, αποκλειστική_προσφορά

Δεύτερος όρος SELECT

Ορισμένοι κανόνες:

 • Ο δεύτερος όρος SELECT πρέπει να περιέχει τον ίδιο αριθμό πεδίων με τον πρώτο όρο SELECT.

 • Τα πεδία που έχουν κοινά δεδομένα πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια σειρά στον όρο.

 • Τα πεδία που έχουν κοινά δεδομένα πρέπει να έχουν ίδιους ή συμβατούς τύπους δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ονόματα των πεδίων στα αποτελέσματα ενός ερωτήματος συνένωσης προέρχονται από τον πρώτο όρο SELECT. Συνεπώς, σε αυτό το παράδειγμα, τα δεδομένα από το πεδίο "διαθέσιμη_εγγύηση" και από το πεδίο "διαθέσιμη_εγγύηση_ποιότητας" ονομάζονται "διαθέσιμη_εγγύηση" στην έξοδο του ερωτήματος.

FROM Υπηρεσίες

Δεύτερος όρος FROM

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στους πίνακες στους όρους FROM ενός ερωτήματος συνένωσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνένωσης το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους πίνακες σε κάθε όρο FROM. Μπορείτε να έχετε διαφορετικό αριθμό πινάκων στους όρους FROM. Στο παράδειγμά μας, κάθε όρος FROM έχει μόνο έναν πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×