Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις στα Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και συντομεύσεις πληκτρολογίου για το συγχρονισμό των αρχείων σας του OneDrive για επιχειρήσεις με τον υπολογιστή σας. Ο συγχρονισμός σάς δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε με τα αρχεία του OneDrive για επιχειρήσεις απευθείας από την Εξερεύνηση αρχείων και να έχετε πρόσβαση σε αυτά ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet. Κάθε φορά που θα συνδέεστε στο Internet, θα συγχρονίζονται οι αλλαγές που κάνατε εσείς ή οι άλλοι χρήστες.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το OneDrive για επιχειρήσεις στα Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Σε αυτό το θέμα

Συγχρονισμός αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις με τον υπολογιστή σας

Για να συγχρονίσετε το OneDrive για επιχειρήσεις με τον υπολογιστή σας, θα χρειαστείτε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive χρησιμοποιώ;.

 1. Εισέλθετε στο Office 365 ή την τοποθεσία SharePoint του οργανισμού σας με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εκκίνηση εφαρμογών" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OneDrive" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Συγχρονισμός". (Στον Αφηγητή, ακούτε "Συγχρονισμός, Στοιχείο μενού".) Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συγχρονισμός και ακούτε "Συγχρονισμός αυτής της βιβλιοθήκης με τη συσκευή σας για εύκολη πρόσβαση".

 6. Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άμεσος συγχρονισμός" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ασφάλειας Internet και ακούτε "Θέλετε να επιτρέψετε σε αυτή την τοποθεσία Web να ανοίξει ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας;"

 7. Στο παράθυρο διαλόγου ασφάλειας, για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποδοχή" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου OneDrive για επιχειρήσεις με το κουμπί Εμφάνιση των αρχείων μου επιλεγμένο και ακούτε "Microsoft OneDrive για επιχειρήσεις, Κουμπί εμφάνισης των αρχείων μου". Το παράθυρο διαλόγου περιλαμβάνει τη διεύθυνση Web του OneDrive για επιχειρήσεις και τη θέση στον υπολογιστή σας όπου θα αποθηκευτεί η βιβλιοθήκη.

  Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου ασφάλειας. Εάν αυτό το παράθυρο διαλόγου απαιτεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας Office 365, κάντε τα εξής:

  1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Είσοδος με το πεδίο επεξεργασίας Κωδικός πρόσβασης επιλεγμένο. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Είσοδος και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Κλείνει το παράθυρο Είσοδος και εμφανίζεται ξανά το παράθυρο διαλόγου OneDrive για επιχειρήσεις με το κουμπί Εμφάνιση των αρχείων μου επιλεγμένο.

 9. Για να εμφανίσετε τα αρχεία σας κατά το συγχρονισμό τους, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει η Εξερεύνηση αρχείων με την εστίαση στη λίστα των εγγράφων στο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις και ακούτε "OneDrive για επιχειρήσεις, Προβολή στοιχείων" και το όνομα του πρώτου στοιχείου στη λίστα. (Στον Αφηγητή, ακούτε "Παράθυρο του OneDrive για επιχειρήσεις, Προβολή στοιχείων πίνακα" και το όνομα του πρώτου στοιχείου.)

Η Εξερεύνηση αρχείων παραθέτει το φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις στο παράθυρο περιήγησης ως OneDrive – Επωνυμία_Εταιρείας ή ως OneDrive @ Επωνυμία_Εταιρείας.

Αφού τα έγγραφά σας συγχρονιστούν με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία του Microsoft Office απευθείας στο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις. Στο αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F, A και στη συνέχεια το πλήκτρο A. Στη λίστα Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή επάνω βέλους για να επιλέξετε το φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διακοπή συγχρονισμού του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο κουμπί Έναρξη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί διασήματος ειδοποιήσεων" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο υπερχείλισης ειδοποιήσεων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και στη συνέχεια τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε "Γραμμή εργαλείων, OneDrive για επιχειρήσεις."

 4. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις".

 5. Για να διακόψετε το συγχρονισμό του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο T. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου OneDrive για επιχειρήσεις, με επιλεγμένο ένα φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις και την εστίαση στο κουμπί Διακοπή συγχρονισμού. Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό φάκελο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Αφού κάνετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συγχρονισμός φακέλου με μη αυτόματο τρόπο

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο κουμπί Έναρξη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί διασήματος ειδοποιήσεων" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο υπερχείλισης ειδοποιήσεων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και στη συνέχεια τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε "Γραμμή εργαλείων, OneDrive για επιχειρήσεις."

 4. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις".

 5. Για να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα φάκελο χρησιμοποιώντας το κουμπί Άμεσος συγχρονισμός, πατήστε το πλήκτρο N. Όταν είστε στο δίκτυό σας, το OneDrive για επιχειρήσεις συγχρονίζει αυτόματα φακέλους με τις βιβλιοθήκες του SharePoint περίπου κάθε 10 λεπτά.

Προβολή και επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συγχρονισμού με το OneDrive για επιχειρήσεις, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε και στη συνέχεια να επιδιορθώσετε τα προβλήματα.

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο κουμπί Έναρξη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί διασήματος ειδοποιήσεων" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο υπερχείλισης ειδοποιήσεων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και στη συνέχεια τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε "Γραμμή εργαλείων, OneDrive για επιχειρήσεις."

 4. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις".

 5. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

  • Για να προβάλετε προβλήματα συγχρονισμού, πατήστε το πλήκτρο V. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου OneDrive για επιχειρήσεις και ακούτε "Έξοδος από το μενού, Εξερεύνηση αρχείων, Προβολή στοιχείων, παράθυρο διαλόγου OneDrive για επιχειρήσεις, [X] στοιχεία δεν είναι δυνατό να συγχρονιστούν με το OneDrive για επιχειρήσεις" και το όνομα του πρώτου αρχείου.

   Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Άνοιγμα στοιχείου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο ανοιχτό αρχείο, διορθώστε το πρόβλημα που προκαλεί το πρόβλημα συγχρονισμού και αποθηκεύστε το αρχείο.

  • Αυτή η επιλογή επιδιορθώνει βιβλιοθήκες που δεν είναι συγχρονισμένες. Συγχρονίζει τις εκδόσεις διακομιστή αυτών των βιβλιοθηκών με τον υπολογιστή σας και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας οποιωνδήποτε τοπικών αρχείων που έχουν μη συγχρονισμένες αλλαγές.

   Για να εκτελέσετε Επιδιόρθωση, πατήστε το πλήκτρο E. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου του OneDrive για επιχειρήσεις με την εστίαση στο κουμπί Επιδιόρθωση. Για να πραγματοποιήσετε επιδιόρθωση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×