Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το άνοιγμα ενός νέου ή υπάρχοντος εγγράφου στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το άνοιγμα ενός νέου ή υπάρχοντος εγγράφου στο Word 2016

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο του Word ή να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο από την επιφάνεια εργασίας σας ή από οποιοδήποτε έγγραφο του Word στο οποίο εργάζεστε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία και άνοιγμα εγγράφου του Word

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο ως κενό έγγραφο ή σε κάποιο πρότυπο που επιλέγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης των Windows. Εάν εργάζεστε ήδη στο Word, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο απευθείας από το έγγραφο στο οποίο εργάζεστε.

Για γρήγορη πρόσβαση, καρφιτσώστε το Word στην οθόνη "Έναρξη" ή στη γραμμή εργασιών. Αφού καρφιτσώσετε το Word στην οθόνη έναρξης ή στη γραμμή εργασιών, μπορείτε να μεταβείτε στο κουμπί του Word και, για να ανοίξετε το Word, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Καρφίτσωμα του Word στην οθόνη έναρξης ή στη γραμμή εργασιών

 1. Στην προβολή λίστας της επιφάνειας εργασίας, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί έναρξης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Όλες οι εφαρμογές'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Word 2016".

 4. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται με δεξιό κλικ, πατήστε το πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows+F10.

 5. Όταν ακούσετε "Δεξιότερο κουμπί, Καρφίτσωμα στην Έναρξη":

  • Για να καρφιτσώσετε το Word στην οθόνη έναρξης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να καρφιτσώσετε το Word στη γραμμή εργασιών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση του πλαισίου αναζήτησης στην επιφάνεια εργασίας για άνοιγμα ενός εγγράφου

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο Αναζήτησης ή απλώς πατήστε το πλήκτρο των Windows.

 2. Πληκτρολογήστε "word 2016" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το Word τοποθετεί την εστίαση στην επιλογή "Κενό έγγραφο" στη συλλογή εγγράφων.

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο του Word, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή εγγράφων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο πρότυπο που θέλετε. Για να κάνετε λήψη του προτύπου και να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο με βάση αυτό το πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερα πρότυπα, ανοίξτε το πεδίο επεξεργασίας στο πλαίσιο αναζήτησης για ηλεκτρονικά πρότυπα. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το είδος του προτύπου που θέλετε (για παράδειγμα, φοιτητική αναφορά ή προϋπολογισμός) και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία εγγράφου μέσα από το Word

 • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο του Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A+X, K.

 • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο σε ένα άλλο πρότυπο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A+X. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κενό έγγραφο". Για να μετακινηθείτε στο πρότυπο που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να αναζητήσετε πρότυπα στο Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α+Χ, Δ. Πληκτρολογήστε το είδος του προτύπου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Όταν ακούσετε τα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πρότυπο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου του Word

Εάν γνωρίζετε με ακρίβεια ή κατά προσέγγιση το όνομα του εγγράφου, χρησιμοποιήστε το κουμπί αναζήτησης. Εάν δεν θυμάστε το όνομα του εγγράφου, για να το βρείτε, μπορείτε να ανοίξετε μια λίστα με τα έγγραφα στο Word ή μέσα από ένα έγγραφο του Word.

Χρήση του κουμπιού αναζήτησης στην επιφάνεια εργασίας

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης στο web και τα Windows.

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Στη λίστα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου σας στη λίστα. (Αυτό που συμφωνεί περισσότερο εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.)

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Χρήση της προβολής Backstage του Word

 1. Με την εστίαση στην επιφάνεια εργασίας, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο αναζήτησης.

 2. Πληκτρολογήστε "word 2016".

 3. Στη λίστα αναζήτησης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "Word 2016" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Θα ανοίξει η προβολή Backstage του Word (στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο του Word") με την εστίαση να βρίσκεται στην επιλογή "Κενό έγγραφο". Για να μετακινηθείτε στη λίστα "Πρόσθετα ανάγνωσης", πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Για να αναζητήσετε το έγγραφο στη λίστα "Πρόσφατα", χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα "Πρόσφατα" μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το έγγραφο σε άλλη θέση, μεταβείτε στο βήμα 6.

 6. Για να αναζητήσετε το έγγραφο σε άλλη θέση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα άλλων εγγράφων". Η προβολή Backstage ανοίγει με την εστίαση στο μενού "Αρχείο". Στο μενού "Αρχείο", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  1. Στη λίστα "Άνοιγμα", πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της θέσης όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση (για παράδειγμα, στο OneDrive, σε μια τοποθεσία του SharePoint ή στον υπολογιστή σας) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  2. Στο πλαίσιο ομάδας που έχετε επιλέξει, για να μετακινήσετε το αρχείο ή τον φάκελο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

  3. Όταν ακούσετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα εγγράφου μέσα από το Word

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Ν για να επιλέξετε την καρτέλα "Άνοιγμα" στο μενού "Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα των αρχείων.

 2. Το Word θα ανοίξει με την εστίαση στην ομάδα "Πρόσφατα". Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κάτω βέλου για να μετακινηθείτε στη λίστα "Άνοιγμα" και έπειτα το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην ομάδα "Πρόσφατα".

  Στο πλαίσιο ομάδας "Πρόσφατα" έγγραφα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το έγγραφο σε μια άλλη ομάδα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα "Άνοιγμα" μέχρι να ακούσετε το όνομα της θέσης όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση (για παράδειγμα, στο OneDrive, σε μια τοποθεσία του SharePoint ή στον υπολογιστή σας).

  • Όταν ακούσετε το όνομα της θέσης όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Στο πλαίσιο ομάδας που έχετε επιλέξει, για να μετακινηθείτε στο αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να ανοίξετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

  • Όταν ακούσετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το άνοιγμα εγγράφων του Word

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται με δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας

Πλήκτρο αστερίσκου στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows+F10

Άνοιγμα ενός νέου κενού εγγράφου του Word μέσα από το Word

ALT+A+X, K

Άνοιγμα ενός νέου εγγράφου του Word με βάση κάποιο πρότυπο από μέσα από το Word

ALT+A+X

Αναζήτηση για ηλεκτρονικά πρότυπα μέσα από το Word

Alt+Α+Χ,Δ

Άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου του Word μέσα από το Word

Alt+Α+Ν, πλήκτρο Tab

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×