Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στα Windows, για να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου στα έγγραφά σας. Στοιχίστε γρήγορα το κείμενο στο κέντρο, στοιχίστε το στο δεξιό περιθώριο ή στο αριστερό περιθώριο ή στοιχίστε το πλήρως για να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο ώστε το δεξιό και το αριστερό άκρο να είναι ομοιόμορφα.

Ο τρόπος περιγραφής της στοίχισης σε έγγραφα του Word 2016 μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, για να ακούσετε μια περιγραφή της στοίχισης του κειμένου σας στο JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Insert+F. Στον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Σ, Τ.

Στοίχιση κειμένου δεξιά

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Ε. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Κ, 1.

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Προσοχή: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+J.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το αριστερό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Αριστερά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να στοιχίσετε το κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα εσοχές παραγράφων από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εσοχή από το δεξιό περιθώριο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου στην οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Ξ.

 3. Στην περιοχή Εσοχές, στο πλαίσιο Δεξιά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε εκατοστά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε με βήματα των 0,1 εκατοστών.

  Σημείωση: Για να καθορίσετε διαφορετικές μονάδες από τα εκατοστά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που ακολουθείται από τη μονάδα μέτρησης, όπως 12 pt για 12 στιγμές, 1" για 1 ίντσα ή 15 px για 15 pixel.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή όταν θέλετε να μάθετε για περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Χ.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζεται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε στοίχιση κειμένου για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να είναι δευτερεύοντα μενού με περισσότερες επιλογές.

 4. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη ή την επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου παραγράφων και εσοχών στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Γρήγορα αποτελέσματα με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Mac OS, για να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου. Το Word για Mac συνήθως στοιχίζει το κείμενο οριζόντια στο αριστερό περιθώριο και αφήνει το δεξιό περιθώριο μη στοιχισμένο. Μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο στο κέντρο, να το στοιχίσετε στο δεξιό ή στο αριστερό περιθώριο ή να το στοιχίσετε πλήρως για να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο, ώστε το δεξιό και το αριστερό άκρο να είναι ομοιόμορφα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου αριστερά ή δεξιά, στοίχιση κειμένου στο κέντρο ή πλήρης στοίχιση κειμένου

Η "Στοίχιση" καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των άκρων της παραγράφου: κείμενο με στοίχιση αριστερά, με στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή με πλήρη στοίχιση. Μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα τις παραγράφους στο έγγραφό σας για να έχετε τη στοίχιση που θέλετε.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Στοίχιση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να μεταβείτε σε μια επιλογή στο μενού Στοίχιση, πατήστε στο συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Οι επιλογές ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τη στοίχιση παραγράφου.

  Για να κάνετε το εξής

  Επιλέξτε

  Στοίχιση κειμένου αριστερά

  Αριστερά

  Στοίχιση κειμένου δεξιά

  Δεξιά

  Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

  Στο κέντρο

  Πλήρης στοίχιση κειμένου

  Πλήρης στοίχιση

  Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Προσοχή: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Για να κάνετε το έγγραφό σας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, επιλέξατε διαφορετικό στυλ στοίχισης.

 4. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Προσαρμογή εσοχής παραγράφου

Για να δημιουργήσετε εσοχή στο κείμενό με ένα συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε να προσθέσετε εσοχές από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους που στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα αριστερά, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πριν από το κείμενο".

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα δεξιά, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετά το κείμενο".

  Για να ορίσετε μέγεθος εσοχής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε ίντσες ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να προσαρμόσετε την εσοχή κατά διαστήματα των 1/10 ιντσών. Ανακοινώνεται το μέγεθος της εσοχής.

 4. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×