Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου του μηνύματος στο Outlook 2016. Στοιχίστε γρήγορα κείμενο στο κέντρο, στοιχίστε το δεξιά ή αριστερά ή εφαρμόστε πλήρη στοίχιση ώστε να στοιχίζεται και στα δύο περιθώρια.

Ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επιπέδου λεπτομέρειας για να ακούσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να περιγράφει τον τρόπο στοίχισης του κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου

Η στοίχιση καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των άκρων της παραγράφου: κείμενο με στοίχιση αριστερά, με στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή με πλήρη στοίχιση.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθετήστε την εστίαση σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή στοίχισης:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Σ, Τ.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Δ, 1.

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Κ, 1.

  • Για πλήρη στοίχιση του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Π, Π.

  Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία, επομένως εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές στοίχισης.

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές στις παραγράφους από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα αριστερά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Α, Ι.

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα δεξιά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε Δ, Ε.

Συμβουλή: Στο Outlook 2016 μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης παραγράφου, για παράδειγμα, για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ γραμμών κειμένου ή μεταξύ παραγράφων. Για να μάθετε περισσότερα για τα διαστήματα μεταξύ γραμμών και παραγράφων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου γραμμής και την προσθήκη εσοχής στο Outlook.

Στοίχιση κειμένου με το πλαίσιο "Πληροφορίες"

Όταν δεν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή όταν θέλετε να μάθετε για περισσότερες επιλογές, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 1. Τοποθετήστε την εστίαση σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου την οποία θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Χ.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση που σχετίζεται με την εργασία σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε στοίχιση κειμένου για σχετικές ενέργειες όπως το κουμπί Στοίχιση δεξιά.

 4. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να τροποποιήσετε τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων. Μπ0ορείτε να κεντράρετε το κείμενο, να το στοιχίσετε δεξιά ή αριστερά ή να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων σε μια παράγραφο ώστε το δεξιό και το αριστερό άκρο να είναι ομοιόμορφα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Στοίχιση κειμένου

Η στοίχιση καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των άκρων της παραγράφου: κείμενο με στοίχιση αριστερά, με στοίχιση δεξιά, στο κέντρο ή με πλήρη στοίχιση.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, με τα πλήκτρα βέλους, μετακινήστε τον δρομέα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού, Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μορφή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Υπομενού 'Στοίχιση'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Μπορείτε να ακούσετε: "Στοίχιση δευτερεύον μενού".

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε.

  Σημείωση: Το πλήρως στοιχισμένο κείμενο μπορεί να είναι πολύ δυσανάγνωστο στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάγνωσης όπως η δυσλεξία.

  Συμβουλές: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη γρήγορη στοίχιση του επιλεγμένου κειμένου δεξιά, αριστερά ή στο κέντρο:

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, πατήστε Command+αριστερό άγκιστρο ({).

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο δεξιά, πατήστε Command+δεξιό άγκιστρο (}).

  • Για να κεντράρετε το κείμενο, πατήστε Command+κάθετη γραμμή (|).

Προσαρμογή της στοίχισης παραγράφου

Μπορείτε να προσθέσετε εσοχές στις παραγράφους από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα αριστερά, πατήστε Command+δεξιά αγκύλη (]).

  • Για να προσθέσετε εσοχή στα δεξιά, πατήστε Command+αριστερή αγκύλη ([).

Συμβουλή: Στο Outlook 2016 για Mac μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης παραγράφου, για παράδειγμα, για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ γραμμών κειμένου ή μεταξύ παραγράφων. Για να μάθετε περισσότερα για τα διαστήματα μεταξύ γραμμών και παραγράφων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου γραμμής και την προσθήκη εσοχής στο Outlook.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου και την προσθήκη εσοχής στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×