Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Outlook 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, να εφαρμόσετε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μηνύματός σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος. Όταν η εστίαση μετακινηθεί στο κύριο σώμα του μηνύματος, ο Αφηγητής εκφωνεί τη φράση: "<Τίτλος μηνύματος> μήνυμα, επεξεργασία". Στο JAWS, θα ακούσετε: " Μήνυμα, επεξεργασία".

 2. Εάν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Εάν υπάρχει κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε ή να συνεχίσετε να γράφετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο μήνυμα κειμένου και πατήστε Shift+πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κείμενο. Πληκτρολογήστε για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, Β, Γ. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο της γραμματοσειράς.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τις γραμματοσειρές καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε στη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στις επιλογές για την Αλληλογραφία.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στο κουμπί Επιστολόχαρτα και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα με επιλεγμένη την καρτέλα Προσωπικά επιστολόχαρτα.

 4. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τις απαντήσεις και προωθήσεις, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τη σύνταξη και ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 6. Για να αποδεχτείτε την αλλαγή και να εφαρμόσετε τη νέα γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, Μ, Γ. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο μεγέθους γραμματοσειράς.

 3. Πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το νέο μέγεθος εφαρμόζεται.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, το επιλεγμένο μέγεθος εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στις επιλογές για την Αλληλογραφία.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στο κουμπί Επιστολόχαρτα και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα με επιλεγμένη την καρτέλα Προσωπικά επιστολόχαρτα.

 4. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τις απαντήσεις και προωθήσεις, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τη σύνταξη και ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο Μέγεθος, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφωνήσει το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Για να το αλλάξετε, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως 16 και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 6. Για να αποδεχτείτε την αλλαγή και να εφαρμόσετε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για τα στοιχεία στα εισερχόμενα

Η διάταξη των εισερχομένων σας ονομάζεται προβολή και μπορείτε να την προσαρμόσετε ή ακόμη και να δημιουργήσετε νέες προβολές, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Προβολή στο Outlook σας.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στα εισερχόμενά σας και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ,Θ. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής για προχωρημένους: Συμπύκνωση.

 2. Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις γραμματοσειράς, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τις επικεφαλίδες στηλών στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τους τίτλους των μηνυμάτων που εμφανίζονται στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την προεπισκόπηση μηνύματος που εμφανίζεται στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο Μέγεθος, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφωνήσει το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Για να το αλλάξετε, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως 16 και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ΟΚ, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις θα κλείσει.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής για προχωρημένους: Συμπύκνωση διαλόγου και να εφαρμόσετε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ΟΚ, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Alt+Λ και, στη συνέχεια, Γ. Ανοίγει η λίστα των γραμματοσειρών θέματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τις εκφωνεί καθώς μετακινείστε.

 3. Όταν βρεθείτε στην επιλογή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Ορίστε μια επιλογή μορφοποίησης:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

  Ctrl+B

  Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

  Ctrl+I

  Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση.

  Ctrl+U

Προσθήκη επικεφαλίδων

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε επικεφαλίδα ή τοποθετήστε την εστίαση στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια επικεφαλίδα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ρ, ΗΤ. Ανοίγουν οι επιλογές Στυλ.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές στυλ. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τις εκφωνεί καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν βρεθείτε στο στυλ επικεφαλίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν υπάρχει επιλεγμένο ένα τμήμα κειμένου, το στυλ επικεφαλίδας εφαρμόζεται σε αυτό. Εάν εισάγετε μια νέα επικεφαλίδα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την επικεφαλίδα τώρα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στον Mac, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς και να εφαρμόσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του μηνύματος και θα ακούσετε: "Έγγραφο, κείμενο".

 2. Εάν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Εάν υπάρχει κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε ή να συνεχίσετε να γράφετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο μήνυμα κειμένου και πατήστε Shift+πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κείμενο. Πληκτρολογήστε για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του μηνύματος και θα ακούσετε: "Έγγραφο, κείμενο".

 2. Πατήστε Command+D. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρά".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Όταν ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η νέα γραμματοσειρά εφαρμόζεται.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook για Mac. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook για Mac, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+κόμμα (,). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρές, κουμπί". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Tab τρεις φορές και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Command+Esc και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς κατά δύο σημεία:

  • Πατήστε Command+σύμβολο συν (+) για να αυξήσετε το μέγεθος.

  • Πατήστε Command+σύμβολο μείον (-) για να μειώσετε το μέγεθος.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, το επιλεγμένο μέγεθος εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook για Mac. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook για Mac, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+κόμμα (,). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρές, κουμπί". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Tab τρεις φορές και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο Μέγεθος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "<τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς>, Μέγεθος, σύνθετο πλαίσιο". Πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς και πατήστε Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Command+Esc και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος.

 2. Ορίστε μια επιλογή μορφοποίησης:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

  Command+B

  Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

  Command+I

  Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση.

  Command+U

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Όταν αρχίσετε τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εστίαση τοποθετείται στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "Προς, πεδίο κειμένου". Για να μετακινηθείτε στο κύριο σώμα κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Επεξεργασία κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στο σώμα του μηνύματος, εάν χρειάζεται. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του μηνύματος και θα ακούσετε: "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω επανειλημμένα για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο γράμμα προς γράμμα, μέχρι να φτάσετε στο σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε κείμενο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στο πληκτρολόγιο οθόνης και επεξεργαστείτε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο οθόνης όταν τελειώσετε, πατήστε μία φορά την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Σώμα μηνύματος".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να τοποθετήσετε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Επεξεργασία κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρώτα επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε, για παράδειγμα,να κάνετε σάρωση μέχρι να ακούσετε τη λειτουργία περιήγησης που είναι πιο κατάλληλη για το σκοπό σας, όπως "Λέξεις" ή "Γραμμές".

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη. Η εστίαση είναι ακριβώς πριν από τη λέξη ή τη γραμμή κειμένου που εκφωνήθηκε.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε την Αλληλογραφία του Outlook με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μηνύματός σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στο σώμα του μηνύματος. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του μηνύματος και θα ακούσετε: "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Επεξεργασία κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήσετε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος και εντοπίστε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε, για παράδειγμα,να κάνετε σάρωση μέχρι να ακούσετε τη λειτουργία περιήγησης που είναι πιο κατάλληλη για το σκοπό σας, όπως "Λέξεις" ή "Γραμμές".

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο σώμα του μηνύματος: Θα ακούσετε τη φράση: "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μορφοποίηση', σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το μενού Μορφοποίηση. Η εστίαση είναι στην τρέχουσα επιλογή γραμματοσειράς. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Γραμματοσειρά.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν φτάσετε σε μια γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο σώμα του μηνύματος: Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μορφοποίηση', σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το μενού Μορφοποίηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Μέγεθος γραμματοσειράς'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν φτάσετε σε ένα μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο σώμα του μηνύματος: Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μορφοποίηση', σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το μενού Μορφοποίηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη μορφοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή περιήγησης, κουμπί 'Πίσω'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα του μηνύματος. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Προσθήκη επικεφαλίδων

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο σώμα του μηνύματος: Θα ακούσετε τη φράση: "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μορφοποίηση', σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το μενού Μορφοποίηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Στυλ'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν φτάσετε σε ένα στυλ επικεφαλίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή περιήγησης, κουμπί 'Πίσω'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα του μηνύματος. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε την επικεφαλίδα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Το Outlook στο Web" με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς καθώς και να εφαρμόσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Το Outlook στο Web", συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook στο web.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Όταν αρχίσετε τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εστίαση τοποθετείται στο πεδίο Προς. Για να μεταβείτε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σώμα κειμένου, επεξεργασία".

 2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Επεξεργασία υπάρχοντος κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη σε ένα υπάρχον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 2. Μεταβείτε στο μήνυμα κειμένου χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε.

 3. Για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρα βέλους.

 4. Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο, πληκτρολογήστε.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου γραμματοσειράς".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Enter. Ανοίγει το μενού γραμματοσειράς.

 4. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου μεγέθους γραμματοσειράς".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Enter. Ανοίγει το μενού μεγέθους γραμματοσειράς.

 4. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές μεγέθους γραμματοσειράς. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή μορφοποίησης που θέλετε, όπως: "Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου έντονης γραφής".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Enter για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×