Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη λήψη ενός εγγράφου από το Word Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη λήψη ενός εγγράφου από το Word Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το Word Online αποθηκεύει αυτόματα όλη την εργασία σας στον φάκελο OneDrive που διαθέτετε στο cloud. Αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε λήψη και να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σε άλλη θέση ή μορφή.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Λήψη ενός εγγράφου στον υπολογιστή σας

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί "Αρχείο"" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση ως" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Στο τμήμα παραθύρου Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λήψη αντιγράφου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Microsoft Word Online.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κάντε κλικ εδώ για λήψη του εγγράφου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει μια γραμμή ειδοποιήσεων του Internet Explorer.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να ακούσετε και δεύτερη φορά "Κάντε κλικ εδώ για τη λήψη του εγγράφου σας" Μπορείτε να το παραβλέψετε αυτό και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 6. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνη ανακοινώνει το κουμπί Αποθήκευση.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μια προεπιλεγμένη θέση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για αποθήκευση σε διαφορετική θέση, μετακινηθείτε στην επιλογή Αποθήκευση ως και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο έγγραφο στο Word Online, στη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κλείσιμο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η εστίαση μετακινηθεί στη συνέχεια σε μια κενή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης, κλείστε την πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+W.

 9. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Microsoft Word Online, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Λήψη του εγγράφου σας ως PDF

Η μορφή Portable Document Format (PDF) είναι χρήσιμη για να μοιράζεστε ένα έγγραφο με άλλους, ειδικά όταν δεν θέλετε να κάνουν αλλαγές οι άλλοι χρήστες.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί "Αρχείο"" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση ως" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Στο τμήμα παραθύρου Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λήψη ως PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Microsoft Word Online με μια σύνδεση προς το PDF σας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το PDF του εγγράφου σας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει μια γραμμή ειδοποιήσεων του Internet Explorer και ακούτε "Θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο;".

 6. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αποθήκευση και κάντε ένα από τα εξής:

  • Για αποθήκευση στην προεπιλεγμένη θέση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για αποθήκευση σε διαφορετική θέση, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, μετακινηθείτε στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο έγγραφο στο Word Online, στη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κλείσιμο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η εστίαση μετακινηθεί σε μια κενή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης, κλείστε την πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+W.

 9. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Microsoft Word Online, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κλείσιμο και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνας σε ένα έγγραφο του Word Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Εκτύπωση του εγγράφου σας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×