Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων και να δημιουργήσετε ένθετες λίστες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να περιγράφουν το στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης σε μια λίστα. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, το JAWS μπορεί να αναγνωρίσει τους δέκα πιο συνηθισμένους τύπους κουκκίδων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα.

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πρώτα τις γραμμές κειμένου και, στη συνέχεια, να τις μετατρέψετε σε λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε τις γραμμές του κειμένου για τη λίστα σας.

 3. Επιλέξτε τα στοιχεία για τη λίστα.

 4. Για μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ζ, Ο. Για μια λίστα με αρίθμηση, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο N.

  Στον Αφηγητή, θα ακούσετε μια περιγραφή για το επιλεγμένο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης.

 5. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή κειμένου.

Δημιουργία λίστας μέσω επιλογής ενός στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης από την κορδέλα

 1. Με αυτή τη μέθοδο, πρώτα εφαρμόζετε το στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης και, στη συνέχεια, πληκτρολογείτε τα στοιχεία της λίστας.

 2. Για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ζ, Ο για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη στυλ κουκκίδων. Για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με αρίθμηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ν,1 για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη στυλ αρίθμησης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να δείτε τα διαθέσιμα στυλ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα.

 4. Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας. Για να συνεχίσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή κειμένου.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

Για να δημιουργήσετε μια ένθετη λίστα

 1. Από μια υπάρχουσα λίστα, επιλέξτε το στοιχείο που θα προηγείται της ένθετης λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

 2. Μεταβείτε στη θέση στη λίστα όπου θέλετε να ξεκινά η νέα λίστα.

  Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το Word 2016 αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας, ή λίστας μέσα στην περιβάλλουσα λίστα.

  Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το νέο στοιχείο λίστας είναι με βάση το στυλ του γονικού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στυλ κουκκίδων ή αριθμών. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, αναφέρονται για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το κουμπί Κουκκίδες και να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ζ, Ο.

  • Για να επιλέξετε το κουμπί Αρίθμηση και να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ν, 1.

 3. Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τι έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μείωση εσοχής ή το κουμπί Αύξηση εσοχής.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Για να μειώσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Δ, Ε.

 3. Για να αυξήσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Α, Ι.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση. Το Word 2016 για Mac σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων και να δημιουργήσετε ένθετες λίστες. Όλοι αυτοί οι τύποι λίστας σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, πατώντας απλώς το πλήκτρο Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Word ώστε να δημιουργεί αυτόματα λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση όταν πληκτρολογήσετε τη συντόμευση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab. Δημιουργείται αυτόματα μια στρογγυλή συμπαγής κουκκίδα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός 1 ακολουθούμενος από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab. Δημιουργείται αυτόματα μια κουκκίδα με αρίθμηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία λίστας μέσω επιλογής ενός στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης στην κορδέλα

 1. Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή της νέας λίστας.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας καρτέλας ακολουθούμενο από "Είστε αυτήν τη στιγμή σε ένα tab...inside ομάδα καρτελών." Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούτε: "Κεντρική καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και επιλέξτε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κουκκίδες, το κουμπί μενού." Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Για να επιλέξετε ένα στυλ κουκκίδας, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση και επιλέξτε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αρίθμηση, το κουμπί μενού." Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Για να επιλέξετε ένα στυλ αρίθμησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ένα στυλ.

 4. Δημιουργείται η λίστα και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφο.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

Για να δημιουργήσετε μια ένθετη λίστα

 1. Σε μια υπάρχουσα λίστα, μεταβείτε στο τέλος του στοιχείου μετά από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα ένθετων και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Word αυξάνει την εσοχή για αυτό το στοιχείο αυτόματα και σας επιτρέπει να αποτελεί τμήμα μια ένθετη λίστα ή στη λίστα μέσα στη λίστα περιβάλλοντος.

  Σημείωση: Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το νέο στοιχείο της λίστας βασίζεται στο στυλ του γονικού του στοιχείου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιοδήποτε διαθέσιμο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας καρτέλας ακολουθούμενο από "Είστε αυτήν τη στιγμή σε ένα tab...inside ομάδα καρτελών." Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούτε: "Κεντρική καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ κουκκίδων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κουκκίδες, το κουμπί μενού." Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Για να αναζητήσετε τα στυλ, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αναζητήσετε τα στυλ.

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ αρίθμηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αρίθμηση, το κουμπί μενού." Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Για να αναζητήσετε τα στυλ, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ένα στυλ.

 4. Δημιουργείται το στυλ λίστας και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφο.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μείωση εσοχής ή το κουμπί Αύξηση εσοχής στην κορδέλα.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας καρτέλας ακολουθούμενο από "Είστε αυτήν τη στιγμή σε ένα tab...inside ομάδα καρτελών." Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούτε: "Κεντρική καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μείωση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μείωση εσοχής κουμπί."

  • Για να Αύξηση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αύξηση εσοχής κουμπί."

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να επαναφέρετε την εστίαση πίσω στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση Word για iOS με VoiceOver, λίστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να δημιουργήσετε με κουκκίδες ή αρίθμηση στο τηλέφωνό σας. Word για iOS σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε μια λίστα, αλλάξτε το στυλ κουκκίδας και τη δημιουργία ένθετες λίστες. Όλοι οι τύποι λιστών σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, απλώς πατώντας επιστροφής στο τέλος μιας γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν αρκετές επιλογές, για να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση στο έγγραφό σας.

Πληκτρολογήστε μια λίστα με κουκκίδες

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της σας λίστας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολόγιο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Μετά την πληκτρολόγηση, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Κεντρική καρτέλα".

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουκκίδες, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού κουκκίδες.

 4. Στο μενού κουκκίδες, κάντε σάρωση προς τα κάτω μία φορά και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μεταβείτε στα στυλ κουκκίδας διαθέσιμη: κύκλο συμπαγούς, κοίλο κύκλου, συμπαγές τετράγωνο, 4 μικρές ρόμβους, κενό βέλος ή σημάδι ελέγχου. Μπορείτε να ακούσετε τις περιγραφές στυλ κουκκίδας κατά τη σάρωση. Όταν το στυλ που θέλετε, πατήστε δύο φορές για να το επιλέξετε. Το επιλεγμένο στοιχείο προστίθεται στην κουκκίδα και μετακινεί την εστίαση στην καρτέλα κεντρική.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, επιλέξτε Επιστροφή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο. Για να επιλέξετε επιστροφής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απόδοση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, μεταβείτε στο κλειδί επιστροφής και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Νέα γραμμή". Μεταβείτε ξανά το πλήκτρο επιστροφής και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται κάτω από τη λίστα με κουκκίδες.

Πληκτρολογήστε μια λίστα με αρίθμηση

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της σας λίστας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολόγιο.

 2. Μετά την πληκτρολόγηση, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Κεντρική καρτέλα".

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί αρίθμηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " αρίθμηση ".

 4. Στο μενού αρίθμηση, κάντε σάρωση προς τα κάτω μία φορά και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να ακολουθήσετε τα διαθέσιμα στυλ αρίθμησης: 1. 2. 3., 2 1)) 3), ι II. III., A. B. C., α) b) c), a. b. c. ή θ. ii. iii. Μπορείτε να ακούσετε τις περιγραφές στυλ αρίθμησης κατά τη σάρωση. Όταν το στυλ που θέλετε, πατήστε δύο φορές για να το επιλέξετε. Word για iOS ξεκινά αυτόματα μια λίστα με αρίθμηση και μετακινεί την εστίαση στην κεντρική καρτέλα.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, επιλέξτε Επιστροφή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο. Για να επιλέξετε επιστροφής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απόδοση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, μεταβείτε στο κλειδί επιστροφής και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Νέα γραμμή". Μεταβείτε ξανά το πλήκτρο επιστροφής και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται κάτω από τη λίστα με αρίθμηση.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Εάν έχετε μια υπάρχουσα λίστα, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το στοιχείο της λίστας που θέλετε να αλλάξετε σε μια ένθετη λίστα. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε "Αύξηση θέσης εσοχής, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Word για iOS αυξάνει την εσοχή για αυτό το στοιχείο αυτόματα και σας επιτρέπει να αποτελεί τμήμα μια ένθετη λίστα.

 3. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετης λίστας, μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του στοιχείου με κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε την τελευταία χαρακτήρας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιστροφή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο.

Σημείωση: Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το στοιχείο λίστας ένθετη είναι με βάση το στυλ από το γονικό στοιχείο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στυλ κουκκίδων ή αριθμών. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο στο επίπεδο της λίστας όπου θέλετε να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Κεντρική καρτέλα".

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι VoiceOver ανακοινώνει ότι Φτάσατε στο κουμπί κουκκίδες ή αρίθμηση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη.

  Συμβουλή: Μπορείτε να συνδυάσετε μια λίστα με κουκκίδες με μια ένθετη αριθμημένη λίστα ή το αντίστροφο.

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω μία φορά για να μετακινηθείτε στις επιλογές και, στη συνέχεια, δεξιά για να αναζητήσετε τα στυλ. Το voiceOver ανακοινώνει τα στυλ καθώς μετακινείτε. Το επιλεγμένο στυλ δηλώνεται ως "επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Μείωση εσοχής ή Αύξηση εσοχής.

 1. Σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το πρώτο στοιχείο στο πρώτο επίπεδο της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μείωση εσοχής θέση, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αύξηση θέσης εσοχής, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, η εσοχή προστίθεται στη λίστα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση Word για Android με TalkBack, λίστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να δημιουργήσετε με κουκκίδες ή αρίθμηση στο τηλέφωνό σας. Word για Android σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε μια λίστα, αλλάξτε το στυλ κουκκίδας και τη δημιουργία ένθετες λίστες. Όλοι οι τύποι λιστών σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, απλώς πατώντας Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν αρκετές επιλογές, για να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση στο έγγραφό σας.

Πληκτρολογήστε μια λίστα με κουκκίδες

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της σας λίστας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

 2. Μετά την πληκτρολόγηση, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω από το πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η " κεντρική " καρτέλα και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού" κουκκίδες"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού κουκκίδες.

 4. Στο μενού κουκκίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μεταβείτε στα στυλ κουκκίδας διαθέσιμη: κύκλο συμπαγούς, κοίλο κύκλου, συμπαγές τετράγωνο, 4 μικρές ρόμβους, κενό βέλος ή σημάδι ελέγχου. Μπορείτε να ακούσετε τις περιγραφές στυλ κουκκίδας κατά τη σάρωση. Όταν το στυλ που θέλετε, πατήστε δύο φορές για να το επιλέξετε. Η κουκκίδα προστίθεται στο επιλεγμένο στοιχείο.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη, περισσότερες επιλογές, αλλαγή," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, επιλέξτε Εισαγωγή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο. Για να επιλέξετε να εισαγάγετε, σύρετε το δάκτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή", και, στη συνέχεια, σηκώστε το (και πατήστε δύο φορές εάν είναι απαραίτητο).

 7. Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε enter δύο φορές.

Πληκτρολογήστε μια λίστα με αρίθμηση

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της σας λίστας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 2. Μετά την πληκτρολόγηση, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω από το πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η " κεντρική " καρτέλα και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού" αρίθμηση"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " αρίθμηση ".

 4. Στο μενού " αρίθμηση ", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να ακολουθήσετε τα διαθέσιμα στυλ αρίθμησης: 1. 2. 3., 2 1)) 3), ι II. III., A. B. C., α) b) c), a. b. c. ή θ. ii. iii. Μπορείτε να ακούσετε τις περιγραφές στυλ αρίθμησης κατά τη σάρωση. Όταν το στυλ που θέλετε, πατήστε δύο φορές για να το επιλέξετε. Word για Android ξεκινά αυτόματα μια λίστα με αρίθμηση.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη, περισσότερες επιλογές, αλλαγή," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, επιλέξτε Εισαγωγή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο. Για να επιλέξετε να εισαγάγετε, σύρετε το δάκτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή", και, στη συνέχεια, σηκώστε το (και πατήστε δύο φορές εάν είναι απαραίτητο).

 7. Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε enter δύο φορές.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Εάν έχετε μια υπάρχουσα λίστα, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το στοιχείο της λίστας που θέλετε να αλλάξετε σε μια ένθετη λίστα. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε "Αύξηση εσοχής, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Word για Android αυξάνει την εσοχή για αυτό το στοιχείο αυτόματα και σας επιτρέπει να αποτελεί τμήμα μια ένθετη λίστα.

 3. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετης λίστας, επιλέξτε Εισαγωγή στην το πληκτρολόγιο οθόνης και πληκτρολογήστε το νέο στοιχείο.

Σημείωση: Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το στοιχείο λίστας ένθετη είναι με βάση το στυλ από το γονικό στοιχείο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στυλ κουκκίδων ή αριθμών. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο στο επίπεδο της λίστας όπου θέλετε να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί. Το επίπεδο ενός στοιχείου ως ανακοινώνει talkBack: "Επίπεδο < αριθμός επιπέδου > < στοιχείο κειμένου >."

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω από το πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η " κεντρική " καρτέλα και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Στην καρτέλα κεντρική, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι TalkBack ανακοινώνει ότι Φτάσατε στο κουμπί κουκκίδες ή αρίθμηση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη.

  Συμβουλή: Μπορείτε να συνδυάσετε μια λίστα με κουκκίδες με μια ένθετη αριθμημένη λίστα ή το αντίστροφο.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στα στυλ. TalkBack ανακοινώνει τα στυλ καθώς μετακινείτε. Το επιλεγμένο στυλ δηλώνεται ως "επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Μείωση εσοχής ή Αύξηση εσοχής.

 1. Σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το πρώτο στοιχείο στο πρώτο επίπεδο της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε το δρομέα εκεί. TalkBack ανακοινώνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας ως το πρώτο επίπεδο: "1 του (...), στο επίπεδο 1, < στοιχείο κειμένου >."

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα αριστερά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μείωση εσοχής κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα δεξιά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "" Αύξηση εσοχής"" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Αφού επιλέξετε μια επιλογή, η εσοχή προστίθεται στη λίστα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση Word Mobile με τον Αφηγητή, παραθέτει τα ενσωματωμένα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε με κουκκίδες ή αρίθμηση στο τηλέφωνό σας. Word Mobile σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε μια λίστα, αλλάξτε το στυλ κουκκίδας και τη δημιουργία ένθετες λίστες. Όλοι οι τύποι λιστών σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, απλώς πατώντας Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Word Mobile, μεταβείτε στην ενότητα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν αρκετές επιλογές, για να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση στο έγγραφό σας.

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες

 1. Πληκτρολογήστε την πρώτη γραμμή του κειμένου για τη λίστα σας.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στη γραμμή του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε μια λίστα με κουκκίδες. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε τη γραμμή.

 3. Στο έγγραφό σας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κουκκίδες'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 6. Στο μενού, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κουκκίδες', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα στυλ κουκκίδων: συμπαγής κύκλος, κενός κύκλος, συμπαγές τετράγωνο, 4 μικρές ρομβοειδείς κουκκίδες, κενό βέλος ή σημάδι ελέγχου. Κατά τη σάρωση, ακούτε την περιγραφή του στυλ κουκκίδας. Πατήστε δύο φορές για επιλογή.

 8. Για να προσθέσετε μια νέα κουκκίδα, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Σε ανάπτυξη. Πατήστε δύο φορές για σύμπτυξη." Πατήστε δύο φορές, για να συμπτύξετε το Περισσότερες επιλογές. Πατήστε στο πληκτρολόγιο και σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Enter". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, κάντε δύο φορές διπλό πάτημα στο πλήκτρο "Enter".

Πληκτρολόγηση λίστας με αρίθμηση

 1. Πληκτρολογήστε την πρώτη γραμμή του κειμένου για τη λίστα σας.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στη γραμμή του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε μια λίστα με κουκκίδες. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε τη γραμμή.

 3. Στο έγγραφό σας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρίθμηση'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 6. Στο μενού, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρίθμηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να δείτε τα διαθέσιμα στυλ αρίθμησης: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. ή i. ii. iii. Κατά τη σάρωση, ακούτε την περιγραφή του στυλ αρίθμησης. Πατήστε δύο φορές για επιλογή.

 8. Για να προσθέσετε μια νέα κουκκίδα, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Σε ανάπτυξη. Πατήστε δύο φορές για σύμπτυξη." Πατήστε δύο φορές, για να συμπτύξετε το Περισσότερες επιλογές. Πατήστε στο πληκτρολόγιο και σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Enter". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, κάντε δύο φορές διπλό πάτημα στο πλήκτρο "Enter".

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Εάν έχετε μια υπάρχουσα λίστα στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στο στοιχείο λίστας που θέλετε να μετατρέψετε σε μια ένθετη λίστα. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αύξηση εσοχής'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Πλέον, το στοιχείο είναι μέρος μιας ένθετης λίστας.

 4. Για να επιστρέψετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο λίστας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μείωση εσοχής'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο λίστας στο επίπεδο λίστας όπου θέλετε να αλλάξετε το στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει ότι έχετε φτάσει στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές, για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη και σαρώστε προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το νέο στυλ.

  Μπορείτε να συνδυάσετε μια λίστα με κουκκίδες με μια ένθετη αριθμημένη λίστα ή το αντίστροφο.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Μείωση εσοχής ή Αύξηση εσοχής.

 1. Στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να μεταβείτε στο στοιχείο λίστας που θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει ότι έχετε φτάσει στο κουμπί Αύξηση εσοχής ή Μείωση εσοχής. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση Word Online με τον Αφηγητή, παραθέτει τα ενσωματωμένα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε με κουκκίδες ή αρίθμηση στο έγγραφό σας. Word Online σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε μια λίστα, αλλάξτε το στυλ κουκκίδας και τη δημιουργία ένθετες λίστες. Όλοι οι τύποι λιστών σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, απλώς πατώντας το πλήκτρο Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Κατά την έναρξη μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα ένα γέμισμα στρογγυλής κουκκίδας.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για το πρώτο στοιχείο.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πιέστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Κατά την έναρξη μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από τελεία), και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα μια κουκκίδα με αρίθμηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για το πρώτο στοιχείο.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πιέστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Δημιουργία λίστας μέσω επιλογής ενός στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης στην κορδέλα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή μιας νέας λίστας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα < όνομα καρτέλας >, στοιχείο," και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και επιλέξτε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "κουκκίδες, κουμπί συμπτυγμένες." Για να αναπτύξετε τη Βιβλιοθήκη κουκκίδων, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση και επιλέξτε ένα στυλ, πατήστε την καρτέλα μέχρι να ακούτε: "Αρίθμηση, κουμπί συμπτυγμένες." Για να αναπτύξετε τη Βιβλιοθήκη αρίθμησης, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

  Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Η λίστα δημιουργείται με το επιλεγμένο στυλ και μετακινεί την εστίαση στην περιοχή του εγγράφου.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

Για να δημιουργήσετε μια ένθετη λίστα

 1. Σε μια υπάρχουσα λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο τέλος του στοιχείου μετά από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα ένθετων και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα < όνομα καρτέλας >, στοιχείο," και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H.

 3. Στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αύξηση εσοχής, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Word αυξάνει την εσοχή για αυτό το στοιχείο αυτόματα και σας επιτρέπει να αποτελεί τμήμα μια ένθετη λίστα ή μια λίστα μέσα στη λίστα περιβάλλοντος.

  Σημείωση: Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το νέο στοιχείο λίστας είναι με βάση το στυλ του γονικού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, αναφέρονται για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα < όνομα καρτέλας >, στοιχείο," και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και επιλέξτε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "κουκκίδες, κουμπί συμπτυγμένες." Για να αναπτύξετε τη Βιβλιοθήκη κουκκίδων, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώθηκε ενώ μετακινείστε και, στο τρέχον επιλεγμένο στυλ δηλώνεται ως "επιλεγμένο".

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ αρίθμηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αρίθμηση, κουμπί συμπτυγμένες." Για να αναπτύξετε τη Βιβλιοθήκη αρίθμησης, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώθηκε ενώ μετακινείστε και, στο τρέχον επιλεγμένο στυλ δηλώνεται ως "επιλεγμένο".

  Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Δημιουργείται το στυλ λίστας και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφο.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μείωση εσοχής ή το κουμπί Αύξηση εσοχής στην κορδέλα.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα < όνομα καρτέλας >, στοιχείο," και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μείωση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μείωση εσοχής, κουμπί".

  • Για να Αύξηση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αύξηση εσοχής, κουμπί".

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση πίσω στο έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×