Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμό σελίδας, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι τόσο δημοφιλή στο Word ώστε έχουν τη δική τους γραμμή εργαλείων.

 1. Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ1, για να ανοίξετε το μενού "Κεφαλίδα" από την κορδέλα. Ο Αφηγητής δεν θα ανακοινώσει το όνομα αυτού του μενού.

  Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Π1, για να ανοίξετε το μενού "Υποσέλιδο" από την κορδέλα. Ο Αφηγητής δεν θα ανακοινώσει το όνομα αυτού του μενού.

  Η εστίαση μετατοπίζεται στο μενού, το οποίο παραθέτει διατάξεις κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα με τις διατάξεις. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτή που θέλετε.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας στη διάταξη που επιλέξατε. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το σώμα του εγγράφου σας ξανά μέχρι να κλείσετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινήσετε την εστίαση στο περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου. Θα ακούσετε να εκφωνείται το κείμενο κράτησης θέσης, όπως "Τίτλος εγγράφου" ή "Πληκτρολογήστε εδώ".

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 5. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ2 για να κλείσετε την κεφαλίδα και να μετακινηθείτε στο σώμα του εγγράφου.

Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε όποιο κείμενο θέλετε σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, όπως αριθμούς σελίδων ή ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα, όπως ένα λογότυπο εταιρείας.

 1. Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια κεφαλίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Κ, 1.

  Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Π, 1.

  Αυτό μετακινεί την εστίαση στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και ανοίγει την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 3. Όταν τελειώσετε, κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ2. Η εστίαση μετακινείται στο κύριο σώμα του εγγράφου σας.

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Το Word 2016 παρέχει διαφορετικές θέσεις και μορφές αριθμών σελίδας ως στοιχεία μενού στην κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 1. Για να ανοίξετε μια κεφαλίδα για επεξεργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ1.

  Για να ανοίξετε ένα υποσέλιδο για επεξεργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Π1.

  Αυτό ανοίγει τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου και μετακινεί την εστίαση στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, Ζ+Α για ανοίξετε το μενού Αριθμός σελίδας.

 3. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα των πιθανών θέσεων σελίδας (επάνω μέρος της σελίδας, κάτω μέρος της σελίδας και ούτω καθεξής) για τον αριθμό σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε.

  Κάθε στοιχείο θέσης στη σελίδα ανοίγει ένα επιπλέον μενού που παρέχει επιλογές σε αυτή τη θέση. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε αυτές τις επιλογές και να επιλέξετε αυτό που θέλετε

 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ2 για να κλείσετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Για να ανοίξετε μια κεφαλίδα για επεξεργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ1.

  Για να ανοίξετε ένα υποσέλιδο για επεξεργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Π1.

  Αυτό ανοίγει τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου και μετακινεί την εστίαση στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Η για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα.

 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των πιθανών μορφών ημερομηνίας και ώρας για την κεφαλίδα ή υποσέλιδο. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να την επιλέξετε και να μετακινηθείτε στις άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου.

 4. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο "Γλώσσα", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να δείτε τις εγκατεστημένες γλώσσες. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε μια γλώσσα και να μετακινηθείτε στην επόμενη επιλογή.

 5. Εάν θέλετε να ορίσετε τις επιλογές ημερομηνίας και γλώσσας ως προεπιλεγμένες, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για αποδοχή των επιλογών σας.

 7. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ2.

Επιλογή στοιχείου από τη γραμμή εργαλείων κεφαλίδας και υποσέλιδου

Η γραμμή εργαλείων κεφαλίδας και υποσέλιδου περιέχει πολλές επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε μια κεφαλίδα.

 1. Για να ανοίξετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ, 1.

 2. Για να μετακινηθείτε στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ1.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις εντολές της γραμμής εργαλείων κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 4. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Όταν τελειώσετε, κλείστε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και την κορδέλα πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΙ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ2.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Για να καταργήσετε μια κεφαλίδα στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Κ1, για να ανοίξετε το μενού Κεφαλίδα στην καρτέλα Εισαγωγή.

  Για να καταργήσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Π1, για να ανοίξετε το μενού Υποσέλιδο στην καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Κ για να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο του Word, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εισαγωγή, καρτέλα, 2 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Επικεφαλίδα, κουμπί μενού" ή "Υποσέλιδο, κουμπί μενού". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα διατάξεων κεφαλίδων η υποσέλιδων.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα.

 5. Για να μεταβείτε στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που εισαγάγατε.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

 7. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

Επεξεργασία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο του Word, πατήστε επανειλημμένα το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος για να μεταβείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+πλήκτρα βέλους και πληκτρολογήστε τη νέα κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να φτάσετε στο επόμενο. Το VoiceOver ανακοινώνει τη θέση σας.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Σε ένα έγγραφο του Word, πατήστε επανειλημμένα το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος για να μεταβείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+ Option+I για να ανοίξετε το στοιχείο Επιλογή στοιχείου. Πληκτρολογήστε Ημερομηνία και ώρα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Ημερομηνία και Ώρα". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα με διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το κάτω ή το επάνω πλήκτρο βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές στη λίστα. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλογή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η ημερομηνία προστίθεται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα κεφαλίδας και υποσέλιδου. Για να διακόψετε την αλληλεπίδραση με την κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

Προσαρμογή κεφαλίδων και υποσέλιδων

Η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο περιέχει πολλές επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού Προβολή.

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των άλλων στοιχείων στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

  Η κεφαλίδα, το υποσέλιδο και η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο κλείνουν και η εστίαση μετακινείται στο σώμα κειμένου του εγγράφου.

Κατάργηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο του Word, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού Προβολή.

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κεφαλίδα, κουμπί μενού". Για να μεταβείτε στο Υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε ένα κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κατάργηση κεφαλίδας" ή "Κατάργηση υποσέλιδου".

 6. Για να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο καταργούνται από το έγγραφό σας.

  Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×